Celodružinová akce – hra v lese 27. 9. 2018

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 proběhne celodružinová akce v čase 13:30 – 15:00 hodin Hra v lese – Vesmír. Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli do 13:30 nebo až po skončení akce. Děkujeme za pochopení.

Pronájem tělocvičen

Nabízíme pro tento školní rok poslední volné termíny k pronájmu tělocvičen. Neváhejte a kontaktujte nás na tel. 777 774 618.  (zelená – obsazeno, bílá – volno)

Seznam přijatých žáků do zájmových kroužků

Seznam přijatých žáků do zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

Otevřené zájmové kroužky pro školní rok 2018/2019

Pokyny k platbám viz Přihlášky do kroužků pro Školní družinu a do kroužků Školního klubu.
Kroužky začínají v týdnu (školním lichém) od 1. 10. 2018.
Všechny platby se hradí za 1. pololetí do 30. 9. 2018 a za 2. pololetí do 15. 2. 2019.
Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících ZK: Keramika, Všekutílek, Tvořivá dílna, Šikulové.

Hodiny SPU

Hodiny SPU z provozních důvodů začnou v týdnu od 24. 9. 2018. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE O KROUŽCÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V záložce Zájmové kroužky najdete aktuální nabídku kroužků včetně jejich náplní pro Školní klub a rovněž kroužků Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3, pro družinu. Termín odevzdání přihlášek je v pátek 14. 9. 2018.

Na kroužek Všekutílek lze přihlásit i děti ze 2. tříd.

Dále upozorňujeme na rozšíření nabídky zájmových kroužků naší školy o Street dance
pro 2. – 4. třídu, středa 15:00 -16:00 hodin, malá TV, Street dance – plakát

 

Příjezd na školy v přírodě

Žáci 3.B, 4.B a 4.C přijeli na školy v přírodě v pořádku. Přejeme jim krásný pobyt, pěkné zážitky a sluníčko.

Organizace začátku školního roku 2018/19 pro 1. a 2. – 9. třídy

V příloze První týden ve škole naleznete organizaci začátku školního roku pro naše žáky 1. a 2. – 9. tříd.

Nová cyklostezka před školou

Vážení rodiče a návštěvníci školy, dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti před školou z důvodu nově vybudované cyklostezky.  S nově vzniklou situací žáky seznámíme, přesto tak prosím učiňte i Vy.

Třídní schůzky

Upozorňujeme, že třídní schůzky se konají již 5. 9. 2018, ve středu, od 18:00 hodin.

Rozdělení prvňáčků do tříd

V příloze Rozdělení prvňáčků do tříd naleznete seznamy žáků 1.A, 1.B a 1.C podle registračních čísel.

Máme nové webové stránky

Naše škola má nové webové stránky, kde najdete vše důležité v moderní a přehledné podobě. Ještě je co vylepšovat a aktualizovat, pracujeme na tom, prosíme o shovívavost. Celkově jsou však nové stránky již plně k užívání a věříme, že se vám budou líbit.

Vyzvedávání vysvědčení

Nerozdaná vysvědčení si můžete vyzvednout v termínech 2. – 4. 7., 22. – 24. 8. a 27. – 31. 8. 2018 v době 8 až 13 hodin.

Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 29. 6. 2018 v 8:15 hodin se uskuteční slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči. Vyučování bude končit po 1. vyučovací hodině, tj. v 8:45 hodin. Obědy se budou vydávat v čase 11 – 12 hodin. Družina bude v provozu od 6:30 do 17 hodin, knihovna do 14 hodin. Všem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pěkných zážitků a pořádného odpočinku.

Konec vyučování 28.6.

Konec vyučování dne 28.6. bude následující:

  • 11:35 1.ABC
  • 11:50 2.ABC
  • 12:00 3.ABC
  • 12:15 4.ABCD
  • 12:30 5.ABCD
  • 12:40 6.AB, 7.A
  • 12:50 7.BC, 8.AB
  • 13:00 9.ABC

Děkujeme za pochopení.

Smuteční oznámení

S velikou bolestí oznamujeme, že v sobotu 23. června 2018 zemřel emeritní ředitel Mgr. Karel Kesl. Rozloučení s tímto výjimečným člověkem proběhne ve čtvrtek 28. června 2018 v 15:15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze – Motole. Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Smuteční oznámení

Vracení knih do školní knihovny

Všechny výpůjčky ze školní knihovny prosím přineste zpět do knihovny nejpozději do 25. 6. 2018. Děkujeme.

Odhlášky obědů pouze do středy 27. 6. 2018

Upozorňujeme, že objednávky a odhlášky obědů na poslední týden budou možné pouze do středy 27. 6. 2018. Ve čtvrtek a v pátek 28. a 29. 6. 2018 se obědy nebudou odhlašovat a bude vypnutý box!!!
Nezapomeňte si proto odhlásit obědy včas, celá škola má na pátek 29. 6. 2018 objednaný oběd číslo 1, vaří se pouze jeden chod! Neodhlášený oběd propadne. Děkujeme za pochopení.

Výlet do Europa – Parku

Žáci naší školy dojeli na výlet do Europa – Parku v Německu v pořádku.

Příjezd na ŠVP

Třídy 1.A, 1.B, 1.C a 2.C v pořádku dorazily na školu v přírodě. Všem přejeme samé krásné zážitky, odpočinek v přírodě a pěkné počasí. Příjezd je naplánován na pátek 15. 6. již ve 12:00 hodin!

Výlet 9.B

Žáci 9.B dojeli v pořádku. Přejeme jim samé pěkné zážitky.

Branný den

Vážení rodiče, v pondělí 4. června proběhne na naší škole Branný den pro celý druhý stupeň. Vzhledem k náročnosti této akce bude vyučování končit v 13:50 hodin, poté budou žáci odcházet na oběd. Žáci opustí prostory školy cca ve 14:30 hod. Odpolední výuka odpadá.
Děkujeme za pochopení

Vychovatelka ŠD

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 přijme vychovatelku ŠD s nástupem od 1. září 2018.

Anglie

Žáci osmých tříd dojeli do Anglie v pořádku.

Příjezd tříd na ŠVP

Všechny třídy (3.A, 4.ABCD, 5.ACD a 6.AB) v pořádku dorazily na místa konání škol v přírodě. Všem přejeme klidný a spokojený pobyt okořeněný spoustou super zážitků.

Žernosecká pouť 5. 6. 2018

Srdečně zveme děti 1. – 6. tříd na tradiční Žernoseckou pouť, která se uskuteční v úterý 5. 6. 2018 v čase 9 -13 hodin.

Žernosecká pouť 2018

Rozřazovací řízení 3. tříd

V přiloženém dokumentu naleznete rozřazení dětí 3. tříd do jazykových a nejazykových skupin pro příští školní rok.

Rozřazovací řízení 3. tříd

Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky 16. 5. 2018

Ve středu 16. 5. 2018 od 17:30 hodin v jídelně školy proběhnou třídní schůzky pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků.

Ředitelské volno 30. 4. a 7. 5. 2018

Ve dnech 30. 4. a 7. 5. jsou na naší škole vyhlášeny dny ředitelského volna z důvodu nezbytné opravy několika havarijních situací týkajících se vodoinstalace. Dále proběhne kompletní desinsekce a deratizace.

Pálení čarodějnic 26. 4. 2018

Srdečně všechny zveme ve čtvrtek 26. 4. 2018 na „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ od 15:00 do 17:00 hodin na školním hřišti. Masky čarodějů a čarodějnic vítány, nejhezčí budou odměněny. Občerstvení bude zajištěno pro děti naší školy.

Důležité upozornění

Upozornění pro budoucí studenty středních škol a víceletých gymnázií
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Zápisový lístek se odevzdává na příslušné střední škole nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Výsledky zápisu do 1. tříd

V příloze naleznete výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout u hospodářky školy v pracovní dny od 23. 4. 2018 do 11. 5. 2018 (8:00 až 14:00 hodin) s výjimkami 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018, kdy bylo vyhlášeno ve škole ředitelské volno. Rozhodnutí o odkladu zasíláme doporučeně poštou.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Rozdělení dětí do Kurzu předškoláků

V přiloženém souboru naleznete rozdělení dětí přihlášených do Kurzu předškoláků. Kurz bude probíhat od 25. dubna 2018 do 30. května 2018, a to ve středu od 13:15 do 14:00 hodin.

Kurz předškoláků – rozdělení

Vaříme pouze oběd č. 1

Z provozních důvodů se od 23. 4. 2018, tj. od pondělí, vaří ve školní jídelně pouze oběd číslo 1. Děkujeme za pochopení.

Třídní schůzky 18. 4. 2018

Ve středu 18. 4. 2018 se konají na naší škole třídní schůzky od 18 hodin.

Upozornění

Vážení rodiče,
vzhledem k rozsáhlým pracím MČ Prahy 8 před hlavním vchodem do školy Vás žádám o poučení svých dětí o bezpečnosti a opatrnosti v těchto místech.
Děkujeme za pochopení.

Informace k zápisu

Pan PhDr. A. Mezera z PPP pro Prahu 7 a 8 bude přítomen ve škole v době zápisu dne 10. 4. 2018 v čase 14:00 – 15:00 hodin.

Harmonogram odchodů do ŠJ 10. a 11. dubna 2018

V úterý a ve středu dne 10. a 11. dubna 2018 z důvodu konání zápisu bude odchod do školní jídelny následující:
Úterý
11:30 1.A, 1.C, 2.A , 2.B
11:45 1.B, 2.C , 3.A, 3.B
12:00 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
12:10 5.A, 5.B, 5.D, 8.B, 6.A
12:20 6.B, 5.C, 7.A
12:30 8.A, 7.B, 7.C
12:45 9.A, 9.B, 9.C

Středa
11:30 1.A, 1.B, 1.C, 2.C, 5.C
11:45 2.A, 2.B, 3.A
12:00 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
12:10 4.C, 4.D, 5.A, 5.B
12:20 5.D, 7.C, 8.A
12:30 6.A, 7.B, 8.B, 6.B
12:45 7.A, 9.A, 9.B, 9.C

Přijmeme pomocnou kuchařku na brigádu

Do školní kuchyně ZŠ Žernosecká přijmeme pomocnou kuchařku či kuchaře do kuchyně na brigádu. Pracovní doba 06:30 – 14:30 hodin s nástupem od 16. 4. 2018.
Informace na telefonních číslech:
vedoucí školní kuchyně: 734 723 878
ředitelka školy: 777 774 618

Inzerát na pozici kuchařky

Unikátní projekt Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola® Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Projekt Zelená škola® je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách, a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka. Zapojit se mohou učitelé, žáci, rodiče, ale i další veřejnost. V současné době se projektu účastní více než 460 škol. Nádoba na sběr je umístěna ve vestibulu školy.

Certifikát

Den otevřených dveří na naší škole

Dne 28. 2. 2018 a 21. 3. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin proběhne na naší škole Den otevřených dveří. Informace budou podávány v 15:00 a 16:00 hodin ve školní jídelně.

Pozvánka

Nadační fond Žernosecká Sovička

Vážení rodiče a přátelé školy, ráda bych Vás informovala, že 6. 2. 2018 došlo ke vzniku Nadačního fondu Žernosecká Sovička, IČ 068 38 464. K tomuto účelu byl zřízen u Raiffeisenbank a.s.

transparentní účet č. 464785002/5500

Doufám, že Nadační fond Žernosecká Sovička přispěje ke zmírnění rozdílů mezi dětmi, které ony samy ještě nemohou ovlivnit. Pro více informací navštivte záložku Nadační fond na našich stránkách.

Dopis ředitelky školy NF

Labyrint věd(ění)

Rádi bychom Vás upozornili na akci Labyrint věd(ění), univerzity prvního věku, která je určena všem chytrým hlavám nejen ve věku 10 až 15 let, ale i učitelům, rodičům, příznivcům alternativní práce s dětmi i lidem, co prostě jen chtějí vědět víc a zažít něco zajímavého v prostředí, kde se vše točí kolem juniorů. 14. 3. 2018 se uskuteční „Co se skrývá za knihami“, přednáší: Mgr. Petr Eliáš, vedoucí dětské sekce nakladatelství Albatros. Více v příloze.

2. Noc s Andersenem v naší škole

Rádi bychom Vás informovali, že i letos nocujeme v naší škole s Andersenem. Začátek akce je v pátek 23. 3. 2018 v 18:00 hodin a konec v sobotu 24. 3. 2018 v 9:00 hodin. Přihlášky přijímáme do 14. 3. 2018. Těšíme se na všechny spáče.

Velikonoční trhy 27. 3. 2018

ZŠ Žernosecká Vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ TRHY
v úterý 27. 3. 2018 v čase 14:30 až 16:30 hodin.

Velikonoční trhy

ŠVP 1. třídy

Žáci prvních tříd dojeli na zimní školu v přírodě na lyžích v pořádku.
Přejeme jim pěkné počasí a nezapomenutelné lyžařské zážitky.

ŠvP v Krkonoších

Děti pátých tříd (5. B, 5. C) na ŠvP v Krkonoších dojely v pořádku. Přejeme jim krásný pobyt, pěkné počasí a pevné zdraví.

Školní kolo Pražského poetického setkání

Dne 28. 2. 2018 proběhlo školní kolo Pražského poetického setkání – recitační soutěže. Do obvodního kola postupují:
1. kategorie (2. a 3. třídy): Adam Čermák ze 2.C. Velké ocenění náleží Magdaléně Burdové ze 2.C a Barboře Plíhalové opět ze 2.C, ale tyto dívky již do obvodního kola nepostupují.
2. kategorie (4. a 5. třídy): Sára Dačeva ze 4.D. Eliška Palušová ze 4.C, Jana Bursová z 5.A a Riona Riessnerová z 5.A. Velké ocenění náleží všem recitátorům 2. kategorie, bylo velmi obtížné vybrat postupující, neboť úroveň byla opravdu veliká.
Za 4. kategorii bude naši školu reprezentovat žákyně 9.B Eva Businská.

Výskyt vší v pražských školách

Prosíme, věnujte pozornost tiskové zprávě Hygienické stanice hlavního města Prahy k výskytů vší v pražských školách.

Tisková zpráva

Výstava Hračky v časech 1. Republiky 16. 2. – 30. 4. 2018

Městská část Praha 8 Vás zve na výstavu HRAČKY V ČASECH 1. REPUBLIKY ze sbírek MUZEA TECHNICKÝCH HRAČEK, denně 10.00 – 16.00 hodin. Vstup na výstavu zdarma.
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové.

Hračky výstava

Národní divadlo

Vážení rodiče,
v letošním roce oslavíme 150 let od položení základního kamene Národního divadla.
Městská část Praha 8 ve spolupráci s Národním divadlem připravila projekt, kde se žáci seznámí nejen s historií Národního divadla, ale také se životem v zákulisí. Dozvědí se, co se v divadle děje než vznikne divadelní představení, prohlédnou si Národní divadlo a zúčastní se besed s herci.

Touto nenásilnou formou proniknou do divadelního prostředí.
Důležitou součástí projektu je práce žáků na téma: Jaké první představení byste uvedli v Národním divadle po jeho vzniku? Téma bude zpracované formou úryvku z divadelní inscenace dle vlastního výběru. S vlastní realizací žákům pomůžou učitelé a realizační tým z Národního divadla.

Pangea 12. – 23. 2. 2018

I v letošním roce na naší škole proběhne Mezinárodní matematická soutěž Pangea, která přináší žákům různorodé matematické úkoly, jejichž řešení je vybízí k pečlivé práci a k podávání co nejlepších osobních výkonů. Školní kolo proběhne v termínu 12. 2. až 23. 2. 2018 pro 4. až 9. ročník.

Volná místa v kroužcích na 2. pololetí

V příloze naleznete tabulku volných míst na 2. pololetí 2017/2018 v zájmových kroužcích ZŠ Žernosecká. V případě zájmu o přihlášení kontaktujte vedoucí školního klubu na telefonu 737 821 547.

Volná místa v kroužcích

Vaříme pouze oběd č. 1

Z provozních důvodů ve čtvrtek 8. 2. a v pátek 9. 2. 2018 vaříme pouze oběd číslo 1. Děkujeme za pochopení.

LVK Rakousko

Žáci na LVK v Rakousku dojeli v pořádku.
Přejeme všem krásný pobyt a šťastný návrat.

Pololetní a jarní prázdniny

Připomínáme, že ve čtvrtek 1. 2. 2018 probíhá výuka dle rozvrhu. Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. 2. 2018. Jarní prázdniny proběhnou v termínu 12. 2. – 16. 2. 2018.
Přejeme všem pěkné volno. Vedení školy.

Škola v přírodě

Žáci třetích tříd dojeli na ŠvP v pořádku.
Přejeme jim krásný pobyt.

Naší škole stále záleží na životním prostředí

Dne 16. 1. 2018 se od 10:00 hodin za účasti radní Kroutil uskutečnilo slavnostní předání Osvědčení o přínosu pro životní prostředí. V Grabově vile za naši školu převzala osvědčení od společnosti ECOBAT s.r.o. Ing. Lucie Řehořová společně s žákyněmi Anetou Sichyngrovou a Nikolou Sichyngrovou z 6. B. V roce 2017 naše škola odevzdala k recyklaci 435 kg použitých baterií. Děkujeme všem, kteří tak velké množství baterií pomohli nasbírat.

Osvědčení

Výstava na naší škole 16. 1. – 28. 1. 2018

Od 16. 1. do 28. 1. 2018 je v naší škole k vidění veřejná výstava Příběhů našich sousedů v čase 12:00 – 16:45 hodin od pondělí do pátku. Prvního ročníku se zúčastnilo 13 týmů z 9 škol na Praze 8. Za naší školu soutěžily 3 týmy s hodnocením 1. a 2. místo. Přijďte se podívat!

Výstava Příběhy našich sousedů

Celodružinová akce 25. 1. 2018

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 v čase 13:45 až 15:00 hodin proběhne v tělocvičně celodružinová soutěž v hula-hop (točení kruhem kolem pasu). Prosíme rodiče, aby děti vyzvedávali do 13:30 hodin nebo až po skončení akce.

Informace k platbám za kroužky školní družiny a Klubu

V provozních informacích a bakalářích naleznete informace k platbám kroužků pro školní družinu a školní klub na 2. pololetí. Děkujeme.

Přihláška ke stravování

Prosíme všechny rodiče, aby vyplnili přihlášku ke stravování pro své děti a odevzdali ji svým třídním učitelům do 31. 1. 2018. Přihlášku naleznete v sekci Školní jídelna nebo v příloze.

Přihláška ke stravování

Tříkrálová sbírka 3. – 12. 1. 2018

Naše škola se zapojila do tradiční Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Městská část Praha 8. Sbíráme oblečení a boty pro děti 0 -12 let, hračky, stavebnice, knihy, deskové hry, školní potřeby a pomůcky. Sbírka bude probíhat v termínu od 3. do 12. 1. 2018. Ve vestibulu školy stojí černá sběrná nádoba společnosti Ipodec, kam můžete dary vkládat. Oblečení a hračky budou pak předány organizacím, které pomoc využijí, např. Klokánek, Centrum integrace dětí a mládeže CID, Kolpingův dům Praha 8 a další.

Tříkrálová sbírka