Balíček okamžité pomoci Pražanům – úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Potřebujete pomoci s platbami ve škole?

Hl. m. Praha přináší balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi, tj. úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila.

O pomoc si můžete prostřednictvím naší školy žádat v průběhu celého školního roku 2022/2023, tj. do 30. 6. 2023.

Platí pro školní zařízení zřizovaná hl. m. Praha a městskými částmi a pro církevní MŠ a ZŠ.

Ohrožené rodiny mohou pro své děti zažádat například o bezplatné stravné, pobyt v družině či odpuštění školného.

Žák musí mít v době žádosti trvalé bydliště na území hlavního města Prahy.

Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Vyplněné žádosti vložte do poštovní schránky u budovy školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (hlavní vchod). Pokud si nemůžete žádosti vytisknout, kontaktujte prosím paní šatnářku.

Z fondu solidarity vám mohou školy vypomáhat například i s náklady vícedenní školní akce, školy v přírodě, plavání nebo kroužky organizované školou.

Posouzení žádosti je v kompetenci ředitele školy/školského zařízení a příspěvek není nárokový.

Paní ředitelka Vás posléze vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2022/2023. Na již uplynulé období nelze tato opatření vztáhnout.

Formuláře žádostí najdete na těchto odkazech: pomocprazanum.praha.eu

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

  1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
  2. Prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě; o dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ – na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete
na pomocprazanum.praha.eu

  • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.