Zpětná vazba

Komunikaci považujeme za velmi důležitou, proto si vážíme vaší zpětné vazby.

Máte-li náměty na doplnění či zlepšení našich webových stránek, např.

  • nenašli jste na tomto webu nějakou důležitou informaci týkající se naší školy
  • našli jste v textu webu či v odkázaných přílohách nesrovnalost či nesrozumitelnost
  • doporučujete publikovat nějaký žákovský úspěch či událost týkající se naší školy

prosím, pošlete váš podnět na reditelka@zernosecka.cz.

Předem děkujeme.