Prohlášení o přístupnosti

1. Základní informace

Webové stránky Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3 přinášejí důležité informace všem rodičům, žákům a zaměstnancům školy. Při jejich tvorbě se snažíme o maximální přístupnost obsahu. Informace na těchto internetových stránkách jsou uveřejněny ve formě, která je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., “o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)” a v souladu se souvisejícím metodickým pokynem vydaným Ministerstvem vnitra.

Zřizovatelem školy je Městská část Praha 8 a internetové stránky www.zernosecka.cz spravuje Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 99/2019 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Hlavním komunikačním kanálem o prospěchu žáků naší školy je systém Bakaláři (E-známky). Jako alternativní způsob pro zpřístupnění informací o prospěchu nabízíme kontakty na jednotlivé učitele ZŠ Žernosecká v záložce Důležité kontakty, pokud používání systému Bakaláři (E-známky) není vyhovující.

Ve školní jídelně lze přihlašovat a odhlašovat obědy několika způsoby. Nejpoužívanějším způsobem je objednávkový systém Strava.cz (VIS Plzeň – pouze pro zaregistrované strávníky, registraci provádí hospodářka školní jídelny), dále pak elektronická pošta, ale lze i osobně či telefonicky. Kontaktní informace do školní jídelny slouží tedy jako alternativní způsob objednávání či odhlašování obědů, pokud používání systému Strava.cz není vyhovující.

Webové stránky www.zernosecka.cz zatím neobsahují video ani audio.

2. Užité standardy a software

Web www.zernosecka.cz využívá Open Source Content Management System WordPress a byl navržen tak, aby byl plně přístupný a použitelný podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0).

Pro vytvoření šablony webových stránek byly použity moderní standardy HTML 5. Grafická podoba je dána užitím obrázků a kaskádových stylů CSS ve verzích 1 – 3, které odpovídají specifikaci podle konsorcia W3C.

Pro správnou funkčnost HTML5 je na stránkách umístěn JavaScript.

Stránky jsou připraveny tak, aby byly bez neadekvátních omezení použitelné s vypnutými styly, skripty i obrázky.

3. Informace prezentované v jiných formátech

Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, XLS, DOC, PPT (a jejich konkrétních verzí).

K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout tyto prohlížeče:

  • pro formát PDF: Adobe Reader
  • pro formát DOC: Prohlížeč Word Viewer
  • pro formát XLS: Prohlížeč Excel Viewer
  • pro formát PPT: Prohlížeč PowerPoint Viewer

4. Kódy třetích stran

Na stránkách www.zernosecka.cz jsou použity Open Source JavaScript knihovny pro správnou funkčnost HTML5, pro panelovou navigaci na hlavní stránce, pro funkce fotogalerie a pro správné fungování přehrávače videa.

Údaje o návštěvnosti webu shromažďuje skript společnosti Google.

5. Omezení odpovědnosti provozovatele

Některé z informací publikovaných na stránkách www.zernosecka.cz může Provozovatel převzít z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.zernosecka.cz.

Přes veškerou naši snahu je možné, že se na našich webových stánkách vyskytne chyba. V případě problémů s dostupností informací nás můžete kontaktovat na e-mail reditelka@zernosecka.cz.

5. Legislativa

Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti)