Konzultace

Zavedení telefonních linek po celé budově školy Vám umožňuje hovořit s vyučujícími osobně nebo si s nimi telefonicky domluvit vhodný termín návštěvy. Můžete volat učitelům přímo do sboroven nebo do kabinetů. Uvedené dvojčíslí doplníte na konec telefonního čísla 286 010 8XX místo XX.

Prosíme, abyste vyučující kontaktovali o přestávkách nebo po vyučování. Začátky a konce vyučovacích hodin (VH) jsou následující:

 1. VH 8:00 – 8:45
 2. VH 8:55 – 9:40
 3. VH 9:55 – 10:40
 4. VH 10:50 – 11:35
 5. VH 11:45 – 12:30
 6. VH 12:40 – 13:25
 7. VH 13:35 – 14:20
 8. VH 14:30 – 15:15
 9. VH 15:25 – 16:10

Třídní učitelé 

 • 1. A – Mgr. Jitka Follprechtová – 26
 • 1. B – Mgr. Jarmila Zvárová – 26
 • 1. C – Kamila Tvrdá – 26
 • 2. A – Mgr. Naďa Komínková – 26
 • 2. B – Bc. Kristína Kubíčková – 26
 • 2. C – Mgr. Kateřina Vlachová Simonová – 26
 • 3. A – Mgr. Petra Slavíková – 26
 • 3. B – Mgr. Jana Mejdrová – 26
 • 4. A – Ing. Jiřina Oličová – 26
 • 4. B – Mgr. Šárka Pajpachová – 26
 • 4. C – Mgr. Šárka Lejsková – 26
 • 5. A – Bc. Alena Hanzalová – 52
 • 5. B – Mgr. Olga Tománková – 27
 • 5. C – Mgr. Simona Havlová – 27
 • 6. A – Sébastien Drafi – 55
 • 6. B – Mgr. Barbora Krulichová – 54
 • 6. C – Mgr. Iva Trojanová – 54
 • 7. A – Mgr. Jitka Pěkná – 47
 • 7. B – Mgr.  Michal Tóth – 55
 • 7. C – Mgr. Alena Koktová – 49
 • 8. A – Mgr. Tomáš Náhlý – 50
 • 8. B – Mgr. Radka Foitová – 47
 • 8. C – Ing. Martina Knopová – 55
 • 9. A – Mgr. et Mgr. Tomáš Stuchlik – 55
 • 9. B – Mgr. Petr Forejt – 49
 • 9. C – Mgr. Michal Smrkovský – 50

 Netřídní učitelé

 • Ing. Barbora Floriánová – 48
 • Mgr. Marie Jelenová – 49
 • Mgr. Jitka Kulíková – 53
 • Ing. Petr Major – 26
 • Pavla Nováčková – 48
 • Eva Nykrýnová – 50
 • Ing. et Bc. Lucie Řehořová –53
 • Mgr. Marek Sobota – 59
 • Mgr. Renata Zunová – 52

Ředitelka ZŠ

 • RNDr. Božena Čerňanská,  Ph.D. (telefonická dohoda) – 25

Zástupkyně ředitelky (statutární, 2. stupeň)

 • PaedDr. Ivana Cesarová (telefonická dohoda) – 24

Zástupkyně ředitelky (výchovné poradenství – 1. stupeň, 1. stupeň)

 • Mgr. Naděžda Badieová (telefonická dohoda) – 21

Zástupkyně ředitelky školy (výchovné poradenství – 2. stupeň; ŠD, ŠK, krizové situace)

 • Mgr. Klára Vodičková (telefonická dohoda) – 60

Vedoucí ŠK a knihovny

 • Mgr. Klára Zuzáková – 28

Vedoucí ŠD

 • Darina Jindrová – 58

Vychovatelé ŠD 

 • Slávka Césarová – 39
 • Radka Dvořáková – 43
 • Dagmar Hejdová – 38
 • Jarmila Kašparová – 36
 • Jana Koželuhová – 41
 • Lada Rojková – 37
 • Helena Tršová – 40
 • Lenka Vejvančická, DiS. – 42