Konzultace

Zavedení telefonních linek po celé budově školy Vám umožňuje hovořit s vyučujícími osobně nebo si s nimi telefonicky domluvit vhodný termín návštěvy. Můžete volat učitelům přímo do sboroven nebo do kabinetů. Uvedené dvojčíslí doplníte na konec telefonního čísla 286 010 8XX místo XX.

Prosíme, abyste vyučující kontaktovali o přestávkách nebo po vyučování. Začátky a konce vyučovacích hodin (VH) jsou následující:

 1. VH 8:00 – 8:45
 2. VH 8:55 – 9:40
 3. VH 9:55 – 10:40
 4. VH 10:50 – 11:35
 5. VH 11:45 – 12:30
 6. VH 12:40 – 13:25
 7. VH 13:35 – 14:20
 8. VH 14:30 – 15:15
 9. VH 15:25 – 16:10

Třídní učitelé           

 • 1.A – Mgr. Petra Slavíková: 26 nebo 44
 • 1.B – Mgr. Jana Mejdrová: 26 nebo 44
 • 1.C – Tereza Štarhová: 26 nebo 44
 • 2.A – Ing. Jiřina Oličová: 26 nebo 44
 • 2.B – Mgr. Šárka Pajpachová: 26
 • 2.C – Mgr. Šárka Lejsková: 26 nebo 44
 • 3.A – Mgr. Naděžda Komínková: 26 nebo 44
 • 3.B – Bc. Kristina Kubíčková: 26 nebo 44
 • 3.C – Alžběta Kantorová: 26 nebo 44
 • 4.A – Mgr. Jitka Follprechtová: 26 nebo 44
 • 4.B – Mgr. Simona Havlová: 27
 • 4.C – Kamila Tvrdá: 26 nebo 44
 • 5.A – Mgr. Olga Tománková: 27
 • 5.B – Milada Obdržálková: 26 nebo 44
 • 5.C – Mgr. Kateřina Vlachová – Simonová: 26 nebo 44
 • 6.A – Mgr. Tomáš Náhlý: 34 nebo 50
 • 6.B – Mgr. Radka Foitová: 34 nebo 54
 • 6.C – Ing. Martina Knopová: 34 nebo 55
 • 7.A – Mgr. et Mgr. Tomáš Stuchlik: 34 nebo 55
 • 7.B – Mgr. Petr Forejt: 34 nebo 49
 • 7.C – Mgr. Michal Smrkovský: 27 nebo 50
 • 8.A – Mgr. Klára Vodičková: 34 nebo 54
 • 8.B – Bc. Alena Hanzalová: 34 nebo 52
 • 8.C – Mgr. Jitka Kulíková: 34 nebo 53
 • 8.D – Ing., Bc. Lucie Řehořová: 34 nebo 53
 • 9.A – Mgr. Marie Jelenová: 34 nebo 49
 • 9.B – Mgr. Michal Tóth: 34 nebo 55

Netřídní učitelé

 • Mgr. et Mgr. Vladimír Grulich: 34 nebo 48
 • Mgr. Karel Havránek: 34 nebo 48
 • Ing. Petr Major: 26 nebo 44
 • Eva Nykrýnová: 34 nebo 50
 • Mgr. Jitka Pěkná: 34 nebo 47
 • Mgr. Eva Řádková: 34 nebo 49
 • Bc. Monika Satoranská: 27 nebo 59
 • Mgr. Eva Sliwková: 34 nebo 47
 • Mgr. Jiří Trnka: 34 nebo 55 nebo 29
 • Mgr. Klára Vitvarová: 34 nebo 55
 • Mgr. Renata Zunová: 27 nebo 52

Ředitelka ZŠ

 • RNDr. Božena Čerňanská,  Ph.D. (telefonická dohoda): 25

Zástupkyně ředitelky (statutární, 2. stupeň)

 • PaedDr. Ivana Cesarová (telefonická dohoda): 24

Zástupkyně ředitelky (výchovné poradenství, 1. stupeň)

 • Mgr. Naděžda Badieová (telefonická dohoda): 21

Zástupkyně ředitelky školy (ŠD, ŠK, krizové situace)

 • Mgr. Klára Vodičková (telefonická dohoda): 60

Vedoucí ŠK a knihovny

 • Mgr. Klára Zuzáková: 28

Vedoucí ŠD

 • Darina Jindrová: 58

Vychovatelky ŠD 

 • Vladana Arvayová: 36
 • Slávka Césarová: 39
 • Radka Dvořáková: 43
 • Dagmar Hejdová: 38
 • Jana Koželuhová: 41
 • Helena Tršová: 40
 • Lenka Vejvančická, DiS.: 42