Konzultace

Zavedení telefonních linek po celé budově školy Vám umožňuje hovořit s vyučujícími osobně nebo si s nimi telefonicky domluvit vhodný termín návštěvy. Můžete volat učitelům přímo do sboroven nebo do kabinetů. Uvedené dvojčíslí doplníte na konec telefonního čísla 286 010 8XX místo XX.

Prosíme, abyste vyučující kontaktovali o přestávkách nebo po vyučování. Začátky a konce hodin jsou následující:

  1. VH 8:00 – 8:45
  2. VH 8:55 – 9:40
  3. VH 9:55 – 10:40
  4. VH 10:50 – 11:35
  5. VH 11:45 – 12:30
  6. VH 12:40 – 13:25
  7. VH 13:35 – 14:20
  8. VH 14:30 – 15:15
  9. VH 15:25 – 16:10
Třída Jméno Dvojčíslí
1.A Mgr. Petra Slavíková 26 nebo 44
1.B Mgr. Jana Mejdrová 26 nebo 44
1.C Tereza Štarhová 26 nebo 44
2.A Ing. Jiřina Oličová 26 nebo 44
2.B Mgr. Šárka Pajpachová 26
2.C Mgr. Šárka Lejsková 26 nebo 44
3.A Mgr. Naděžda Komínková 26 nebo 44
3.B Bc. Kristina Kubíčková 26 nebo 44
3.C Alžběta Kantorová 26 nebo 44
4.A Mgr. Jitka Follprechtová 26 nebo 44
4.B Mgr. Simona Havlová 27
4.C Kamila Tvrdá 26 nebo 44
5.A Mgr. Olga Tománková 27
5.B Milada Obdržálková 26 nebo 44
5.C Mgr. Kateřina Vlachová – Simonová 26 nebo 44
6.A Mgr. Tomáš Náhlý 34 nebo 50
6.B Mgr. Radka Foitová 34 nebo 54
6.C Ing. Martina Knopová 34 nebo 55
7.A Mgr. et Mgr. Tomáš Stuchlik 34 nebo 55
7.B Mgr. Petr Forejt 34 nebo 49
7.C Mgr. Michal Smrkovský 27 nebo 50
8.A
Mgr. Klára Vodičková 34 nebo 54
8.B
Bc. Alena Hanzalová 34 nebo 52
8.C Mgr. Jitka Kulíková 34 nebo 53
8.D Ing., Bc. Lucie Řehořová 34 nebo 53
9.A Mgr. Marie Jelenová 34 nebo 49
9.B Mgr. Michal Tóth 34 nebo 55

 

Netřídní učitelé
Mgr. et Mgr. Vladimír Grulich 34 nebo 48
Mgr. Karel Havránek 34 nebo 48
Ing. Petr Major 26 nebo 44
Eva Nykrýnová 34 nebo 50
Mgr. Jitka Pěkná 34 nebo 47
Mgr. Eva Řádková 34 nebo 49
Bc. Monika Satoranská 27 nebo 59
Mgr. Eva Sliwková 34 nebo 47
Mgr. Jiří Trnka 34 nebo 55 nebo 29
Mgr. Klára Vitvarová 34 nebo 55
Mgr. Renata Zunová 27 nebo 52
 

Ředitelka ZŠ

RNDr. Božena Čerňanská,  Ph.D. (telefonická dohoda) 25
Zástupkyně ředitelky (statutární zástupce)
PaedDr. Ivana Cesarová (telefonická dohoda) 24
Zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně
Mgr. Naděžda Badieová (telefonická dohoda) 21
Vychovatelky ŠD
Vladana Arvayová 36
Slávka Césarová 39
Radka Dvořáková 43
Dagmar Hejdová 38
Darina Jindrová 58
Jana Koželuhová 41
Klára Pojmanová
Helena Tršová 40
Lenka Vejvančická, DiS. 42