Konzultace

Zavedení telefonních linek po celé budově školy Vám umožňuje hovořit s vyučujícími osobně nebo si s nimi telefonicky domluvit vhodný termín návštěvy. Můžete volat učitelům přímo do sboroven nebo do kabinetů. Uvedené dvojčíslí doplníte na konec telefonního čísla 286 010 8XX místo XX.

Prosíme, abyste vyučující kontaktovali o přestávkách nebo po vyučování. Začátky a konce hodin jsou následující:

  1. VH 8:00 – 8:45
  2. VH 8:55 – 9:40
  3. VH 9:55 – 10:40
  4. VH 10:50 – 11:35
  5. VH 11:45 – 12:30
  6. VH 12:40 – 13:25
  7. VH 13:35 – 14:20
  8. VH 14:30 – 15:15
  9. VH 15:25 – 16:10
Třída Jméno Dvojčíslí
1.A Ing. Jiřina Oličová 26
1.B Mgr. Lada Melicharová 26 nebo 44
1.C Mgr. Šárka Lejsková 26 nebo 44
2.A Mgr. Naděžda Komínková 26
2.B Bc. Kristína Kubíčková 26 nebo 44
2.C Alžběta Kantorová 26 nebo 44
3.A Mgr. Jitka Follprechtová 26 nebo 44
3.B Mgr. Simona Havlová 27
3.C Tereza Štarhová 26 nebo 44
4.A Mgr. Olga Tománková 27
4.B Mgr. Jana Mejdrová 27
4.C Mgr. Kateřina Vlachová – Simonová 26 nebo 44
5.A Mgr. Petra Slavíková 26 nebo 44
5.B Kamila Tvrdá 26
5.C Mgr. Šárka Pajpachová 26
6.A Mgr. Tomáš Stuchlik 34 nebo 55
6.B Mgr. Petr Forejt 34 nebo 49
6.C Bc. Michal Smrkovský 27 nebo 50
7.A Ing. Blanka Dostálová 27 nebo 48
7.B Bc. Alena Hanzalová 27 nebo 52
7.C Mgr. Jitka Kulíková 27 nebo 49
7.D Ing. Lucie Řehořová 34 nebo 53
8.A Mgr. Marie Jelenová 34 nebo 49
8.B Mgr. Michal Tóth 34 nebo 59
9.A Mgr. Tomáš Náhlý 34 nebo 50
9.B Mgr. Jitka Pěkná 27 nebo 47
9.C Ing. Martina Knopová 27 nebo 55

 

Netřídní učitelé
Mgr. Radka Foitová 34 nebo 54
Mgr. Klára Vodičková 34 nebo 54
Mgr. Hana Simonová 34 nebo 48
Bc. Monika Satoranská 34 nebo 59
Eva Nykrýnová 34 nebo 50
Mgr. Klára Vitvarová 34 nebo 55
Mgr. Eva Sliwková 27 nebo 47
Ing. Petr Major 34 nebo 55
Mgr. Jiří Trnka 34 nebo 29
Mgr. Renata Zunová 27 nebo 52
Mgr. Monika Černá 27 nebo 55
 

Ředitelka ZŠ

RNDr. Božena Čerňanská,  Ph.D. (telefonická dohoda) 25
Zástupkyně ředitelky (statutární zástupce)
PaedDr. Ivana Cesarová (telefonická dohoda) 24
Zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně
Mgr. Naděžda Badieová 21
Vychovatelky ŠD
Vladana Arvayová 36
Slávka Césarová 39
Radka Dvořáková 43
Dagmar Hejdová 38
Darina Jindrová 58
Jana Koželuhová 41
Klára Pojmanová 44
Helena Tršová 40
Lenka Vejvančická, DiS. 42