Konzultace

Zavedení telefonních linek po celé budově školy Vám umožňuje hovořit s vyučujícími osobně nebo si s nimi telefonicky domluvit vhodný termín návštěvy. Můžete volat učitelům přímo do sboroven nebo do kabinetů. Uvedené dvojčíslí doplníte na konec telefonního čísla 286 010 8XX místo XX.

Prosíme, abyste vyučující kontaktovali o přestávkách nebo po vyučování. Začátky a konce vyučovacích hodin (VH) jsou následující:

 1. VH 8:00 – 8:45
 2. VH 8:55 – 9:40
 3. VH 9:55 – 10:40
 4. VH 10:50 – 11:35
 5. VH 11:45 – 12:30
 6. VH 12:40 – 13:25
 7. VH 13:35 – 14:20
 8. VH 14:30 – 15:15
 9. VH 15:25 – 16:10

Třídní učitelé 

 • 1. A – Mgr. Petra Slavíková – 26
 • 1. B – Mgr. Olga Tománková – 26
 • 1. C – Mgr. Lucie Siegerová – 26
 • 2. A – Mgr. Jitka Follprechtová – 26
 • 2. B – Mgr. Jarmila Zvárová – 26
 • 2. C – Kamila Tvrdá – 26
 • 3. A – Mgr. Naďa Komínková – 26
 • 3. B – Bc. Kristína Kubíčková – 26
 • 3. C – Mgr. Kateřina Vlachová Simonová – 26
 • 4. A – Mgr. Simona Havlová – 27
 • 4. B – Mgr. Jana Mejdrová – 26
 • 5. A – Ing. Jiřina Oličová – 26
 • 5. B – Mgr. Šárka Pajpachová – 26
 • 5. C – Mgr. Šárka Lejsková – 27
 • 6. A – Bc. Alena Hanzalová – 52
 • 6. B – Mgr. et Mgr. Tomáš Stuchlik – 55
 • 6. C – Ing. et Bc. Lucie Řehořová – 53
 • 7. A – Sébastien Drafi – 55
 • 7. B – Mgr. Barbora Krulichová – 54
 • 7. C – Mgr. Iva Trojanová – 54
 • 8. A – Mgr. Jitka Pěkná – 47
 • 8. B – Mgr.  Michal Tóth – 55
 • 8. C – Mgr. Alena Koktová – 49
 • 9. A – Mgr. Tomáš Náhlý – 50
 • 9. B – Mgr. Radka Foitová – 47
 • 9. C – Ing. Martina Knopová – 55

 Netřídní učitelé

 • Ing. Barbora Floriánová – 48
 • Mgr. Petr Forejt – 49
 • Bc. Miloš Holáň – 48
 • Mgr. Marie Jelenová – 49
 • Mgr. Jitka Kulíková – 53
 • Ing. Petr Major – 26
 • Pavla Nováčková – 48
 • Eva Nykrýnová – 50
 • Mgr. Veronika Výletová – 49
 • Ing. Renata Zunová – 52

Ředitelka ZŠ

 • RNDr. Božena Čerňanská,  Ph.D. (telefonická dohoda) – 25

Zástupkyně ředitelky (statutární, 2. stupeň)

 • Mgr. Daniel Kubát – 21

Zástupkyně ředitelky (1. stupeň)

 • Ing. Jana Cogan – 24

Vedoucí ŠK a knihovny

 • Mgr. Klára Zuzáková – 28

Vedoucí ŠD

 • Darina Jindrová – 58

Vychovatelé ŠD 

 • Slávka Césarová – 39
 • Radka Dvořáková – 43
 • Dagmar Hejdová – 38
 • Jana Koželuhová – 36
 • Pavlína Lišková – 26
 • Helena Tršová – 40
 • Lenka Vejvančická, DiS. – 42
 • Mgr. Klára Zuzáková – 28