Konzultace

Zavedení telefonních linek po celé budově školy Vám umožňuje hovořit s vyučujícími osobně nebo si s nimi telefonicky domluvit vhodný termín návštěvy. Můžete volat učitelům přímo do sboroven nebo do kabinetů. Uvedené dvojčíslí doplníte na konec telefonního čísla 286 010 8XX místo XX.

Prosíme, abyste vyučující kontaktovali o přestávkách nebo po vyučování. Začátky a konce vyučovacích hodin (VH) jsou následující:

 1. VH 8:00 – 8:45
 2. VH 8:55 – 9:40
 3. VH 9:55 – 10:40
 4. VH 10:50 – 11:35
 5. VH 11:45 – 12:30
 6. VH 12:40 – 13:25
 7. VH 13:35 – 14:20
 8. VH 14:30 – 15:15
 9. VH 15:25 – 16:10

Třídní učitelé           

 • 1.A – Mgr. Danuše Wainerová – 26
 • 1.B – Bc. Kristína Kubíčková – 26
 • 1.C – Mgr. Kateřina Vlachová Simonová – 26
 • 1.D – Mgr. Helena Korfová – 26
 • 2.A – Mgr. Petra Slavíková – 26
 • 2.B – Mgr. Jana Mejdrová – 26
 • 2.C – Bc. Tereza Štarhová – 26
 • 3.A – Ing. Jiřina Oličová – 26
 • 3.B – Mgr. Šárka Pajpachová – 26
 • 3.C – Mgr. Šárka Lejsková – 26
 • 4.A – Mgr. Naděžda Komínková – 26
 • 4.B – Mgr. Olga Tománková – 27
 • 4.C – Mgr. Simona Havlová – 27
 • 5.A – Mgr. Jitka Follprechtová – 27
 • 5.B – Milada Obdržálková – 27
 • 5.C – Kamila Tvrdá – 26
 • 6.A  – Mgr. Jitka Pěkná – 47
 • 6.B – Mgr.  Michal Tóth – 55
 • 6.C – Mgr. Alena Koktová – 49
 • 7.A – Mgr. Tomáš Náhlý – 34
 • 7.B – Mgr. Radka Foitová – 34
 • 7.C – Ing. Martina Knopová – 55
 • 8.A – Mgr. et Mgr. Tomáš Stuchlik – 55
 • 8.B – Mgr. Petr Forejt – 49
 • 8.C – Mgr. Michal Smrkovský – 50
 • 9.A – Mgr. Klára Vodičková – 60
 • 9.B – Bc. Alena Hanzalová – 52
 • 9.C – Mgr. Jitka Kulíková – 53
 • 9.D – Ing., Bc. Lucie Řehořová – 53

Netřídní učitelé

 • Mgr. Aneta Čapková – 48
 • Ing. Barbora Floriánová – 48
 • Mgr. Karel Havránek – 55
 • Mgr. et MgA. Tereza Indráková, Ph.D. – 34
 • Mgr. Marie Jelenová – 49
 • Ing. Petr Major – 26
 • Bc. Kateřina Melová – 34
 • Adam Milata – 36
 • Eva Nykrýnová – 34
 • Mgr. Eva Sliwková – 47
 • Mgr. Renata Zunová – 52

Ředitelka ZŠ

 • RNDr. Božena Čerňanská,  Ph.D. (telefonická dohoda): 25

Zástupkyně ředitelky (statutární, 2. stupeň)

 • PaedDr. Ivana Cesarová (telefonická dohoda): 24

Zástupkyně ředitelky (výchovné poradenství – 1. stupeň, 1. stupeň)

 • Mgr. Naděžda Badieová (telefonická dohoda): 21

Zástupkyně ředitelky školy (výchovné poradenství – 2. stupeň; ŠD, ŠK, krizové situace)

 • Mgr. Klára Vodičková (telefonická dohoda): 60

Vedoucí ŠK a knihovny

 • Mgr. Klára Zuzáková: 28

Vedoucí ŠD

 • Darina Jindrová: 58

Vychovatelé ŠD 

 • Slávka Césarová: 39
 • Radka Dvořáková: 43
 • Dagmar Hejdová: 38
 • Jana Koželuhová: 41
 • Adam Milata: 36
 • Lada Rojková: 37
 • Helena Tršová: 40
 • Lenka Vejvančická, DiS.: 42