Elektronická žákovská knížka

Bakaláři

Webová aplikace, internetová žákovská knížka

Zásady a doporučení:

 • Nebojte se aplikaci používat, není to nic složitého.
 • Ze začátku se přes určité potíže snažte aplikaci pochopit a seznámit se s ní.
 • Během pár dnů si vše zautomatizujete a práce Vám přijde samozřejmá.
 • Aplikaci je možné používat na počítači s připojením k internetu.
 • Existuje i mobilní verze aplikace pro chytré telefony.
 • Pokud nemáte doma přístup k internetu, lze využít služby městské knihovny nebo internetových kaváren nebo počítače instalovaného ve vestibulu školy, který je zde nainstalován právě z tohoto důvodu.
 • Po každé práci se nezapomeňte odhlásit.

Přístupové údaje: přihlašovací jméno a heslo

 • Přístupové údaje si dobře uschovejte a pokud možno co nejlépe zapamatujte.
 • Heslo je hodně složité, protože chrání velmi citlivé údaje – můžete si ho změnit, ale zvažte, jestli je to opravdu nutné, a v případě změny vytvořte heslo opravdu silné. Dětem ho nesdělujte, dostanou svůj vlastní přístup. Mohlo by dojít k nepříjemným problémům.
 • Pokud přihlašovací údaje zapomenete, požádejte o vydání nových údajů třídního učitele.

Přihlášení:

 • Aplikace je dostupná ze školních webových stránek (www.zernosecka.cz).
  Vpravo nahoře na úvodní stránce je tlačítko E-známky, které Vás přesměruje přímo na webové stránky aplikace.
 • Přihlašovací údaje se skládají z přihlašovacího jména (nejčastěji prvních pět písmen příjmení bez háčků a čárek s velkým prvním písmenem) a hesla (kombinace osmi malých písmen a čísel).
 • Po správném vyplnění přihlašovacích údajů se dostanete přímo do aplikace.

Úvodní stránka:

Na úvodní stránce se nalézá navigační lišta s jednotlivými sekcemi aplikace (horní část stránky). V levé části úvodní stránky jsou potom důležitá upozornění, rozvrh žáka, možná suplování a další informační zdroje. V dolní části levého sloupce je pak rychlá navigace fungující podobně jako horní navigační lišta.

Upozornění na nové známky v průběžné klasifikaci (rodiče a žáci), plánovanou klasifikaci, nepřečtené zprávy ze systému Komens, nové příspěvky na nástěnce, nevyplněné ankety a nová výchovná opatření. Kliknutím myši na červený text se přesuneme na příslušnou část.

Záložky aplikace

 • Klasifikace – žák a rodič mají možnost prohlédnout si pololetní a průběžnou klasifikaci a výchovná opatření.
 • Výuka – každý uživatel má k dispozici svůj osobní rozvrh, včetně všech změn a suplování.
 • Ankety – učitelé mohou používat systém anket pro rodiče, žáky i pro jiné učitele. Ankety lze využít např. jako autoevaluace školy, nebo speciální ankety jako Zápis volitelných předmětů, přihlašování se na zkoušky, na sportovní kurzy apod.
 • Komens – KOMunikační ElektroNický Systém slouží k rychlé a pohodlné komunikaci mezi všemi složkami školy: žák – rodič – učitel – ředitelství. Lze využít posílání hodnocení žáků (rychlé poznámky či pochvaly), rodiče mohou tímto způsobem předběžně omlouvat své dítě, učitelé mohou hromadně zasílat studijní texty atd.
 • Nástěnka – sem může učitel vyvěšovat oznámení pro žáky celé třdy.
 • Nástroje – rodiče si mohou v této sekci nastavit vlastní vzhled zobrazení a změnit heslo.

Ještě jednou zdůrazňujeme důležitost hesla: dobře uschovat, nikomu nesdělovat (obzvláště dětem) a v případě změny zvolit dostatečně silné heslo, neboť se jedná o velmi citlivý údaj, který je potřeba důsledně chránit.

Aplikace obsahuje mnoho dalších funkcí a nastavení, které Vám mohou zjednodušit práci. Je jen na Vás, jak moc se s ní sblížíte.