Školní kalendář

Organizace školního roku 2019/2020

 • 2. 9. 2019 Začátek školního roku (pondělí)
 • 29. – 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny (úterý, středa)
 • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
 • 6. 1. 2020 Nástup do školy po Vánocích (pondělí)
 • 30. 1. 2020 Konec 1. pololetí (čtvrtek)
 • 31. 1. 2020 Pololetní prázdniny (pátek)
 • 24. 2. – 1. 3. 2020 Jarní prázdniny
 • 9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 10. 4. 2020 Ostatní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb.
 • 30. 6. 2020 Konec školního roku (úterý)
 • 1. 7. – 31. 8. 2020 Hlavní prázdniny (středa, pondělí)
 • 1. 9. 2020 Začátek školního roku 2020/2021 (úterý)

Pedagogické rady:

 • 2. 9. 2019 11:00 zahajovací
 • 20. 11. 2019 14:00 I. čtvrtletní
 • 22. 1. 2020 14:00 I. pololetní
 • 15. 4. 2020 14:00 III. čtvrtletní
 • 24. 6. 2020 14:00 II. pololetí (závěrečná)

Třídní schůzky:

 • 2. 9. 2019 9:00 (pro 1. třídy)
 • 4. 9. 2019 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 20. 11. 2019 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 15. 4. 2020 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 13. 5. 2020 17:30 (pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků)
 • 10. 6. 2020 dle potřeb školy popř. TU (bude upřesněno)

Žákovská samospráva:

 • Každé první úterý v měsíci.

Školní sběr:

 • 15. – 16. 10. 2019 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 10. – 11. 3. 2020 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 23. – 24. 6. 2020 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

Zápis do 1. tříd:

 • 27. 4. 2020 a 28. 4. 2020 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

Ředitelské volno:

 • 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019 (čtvrtek, pátek) – předpokládané termíny – bude upřesněno

Den otevřených dveří:

 • 22. 4. 2020 (středa) od 15:00 do 17:00 hodin, informace v ŠJ v 15:00 a v 16:00 hodin

Oslava 45. výročí založení školy:

 • 20. 5. 2020 (středa) – ZŠ Žernosecká od 15:00 hodin (bude upřesněno)
 • 21. 5. 2020 (čtvrtek) – KD Ládví v 18:00 hodin (bude upřesněno)

Slavnostní ukončení školního roku:

 • 30. 6. 2020 (úterý) v 8:15 hodin slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči

Všechny třídy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zpracovaný podle RVP ZV. Od čtvrtých tříd jsou ve třídách skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

V Praze dne 30. 6. 2019

Vedení školy si vyhrazuje právo na změnu termínů a akcí školy!