Školní kalendář

Organizace školního roku 2020/2021

 • 1. 9. 2020 Začátek školního roku (úterý)
 • 29. – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek)
 • 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 Nástup do školy po Vánocích (pondělí)
 • 28. 1. 2021 Konec 1. pololetí (čtvrtek)
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny (pátek)
 • 1. 3. – 7. 3. 2021 Jarní prázdniny
 • 1. 4. 2021 Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 2. 4. 2021 Ostatní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb.
 • 30. 6. 2021 Konec školního roku (středa)
 • 1. 7. – 31. 8. 2021 Hlavní prázdniny (čtvrtek, úterý)
 • 1. 9. 2021 Začátek školního roku 2021/2022 (středa)

Pedagogické rady:

 • 1. 9. 2020 11:00 zahajovací
 • 25. 11. 2020 14:00 I. čtvrtletní
 • 20. 1. 2021 14:00 I. pololetní
 • 21. 4. 2021 14:00 III. čtvrtletní
 • 23. 6. 2021 14:00 II. pololetí (závěrečná)

Třídní schůzky:

 • 1. 9. 2020 9:00 (pro 1. třídy)
 • 9. 9. 2020 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 25. 11. 2020 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 26. 4. – 30. 4. 2021 online dle pokynů třídních učitelů
 • 19. 5. 2021 17:30 (pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků)
 • 9. 6. 2021 dle potřeb školy popř. TU (bude upřesněno)

Žákovská samospráva:

 • Každé první úterý v měsíci.

Školní sběr:

 • 13. – 14. 10. 2020 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 9. – 10. 3. 2021 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 22. – 23. 6. 2021 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

Zápis do 1. tříd:

 • 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (pondělí, úterý) od 18:00 do 18:00 hodin ve výjimečných případech osobně, jinak v termínu 1. – 16. 4. 2021 bez přítomnosti dětí elektronicky

Ředitelské volno:

 • 21. – 22. 12. 2020 (pondělí, úterý) – předpokládané termíny – bude upřesněno

Den otevřených dveří:

 • zrušeno bez náhrady

Slavnostní ukončení školního roku:

 • 30. 6. 2021 (středa) v 8:15 hodin slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči

Všechny třídy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zpracovaný podle RVP ZV. Od pátých tříd jsou ve třídách skupiny s rozšířenou výukou jazyků (výjimečně z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v roce 2020).

V Praze dne 30. 6. 2020

Vedení školy si vyhrazuje právo na změnu termínů a akcí školy!