Školní kalendář

Organizace školního roku 2022/2023

 • 1. 9. 2022 Začátek školního roku (čtvrtek)
 • 26. – 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny (středa, čtvrtek)
 • 28. 10. 2022 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb.
 • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny (pátek, pondělí)
 • 3. 1. 2023 Nástup do školy po Vánocích (úterý)
 • 31. 1. 2023 Konec 1. pololetí (úterý)
 • 3. 2. 2023 Pololetní prázdniny (pátek)
 • 6. 2. – 12. 2. 2023 Jarní prázdniny
 • 6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 7. 4. 2023 Ostatní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb.
 • 30. 6. 2023 Konec školního roku (pátek)
 • 1. 7. – 31. 8. 2023 Hlavní prázdniny (sobota, čtvrtek)
 • 4. 9. 2023 Začátek školního roku 2023/2024 (pondělí)

Pedagogické rady:

 • 1. 9. 2022 11:00 zahajovací (čtvrtek)
 • 23. 11. 2022 14:00 I. čtvrtletní
 • 25. 1. 2023 14:00 I. pololetní
 • 12. 4. 2023 14:00 III. čtvrtletní
 • 21. 6. 2023 14:00 II. pololetí (závěrečná)

Třídní schůzky:

 • 1. 9. 2022 9:00 (pro 1. třídy, čtvrtek)
 • 7. 9. 2022 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 23. 11. 2022 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 12. 4. 2023 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 10. 5. 2023 17:30 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků
 • 7. 6. 2023 dle potřeb školy popř. TU (bude upřesněno)

Žákovský parlament:

 • dle dohody (nová podoba od září 2022)

Školní sběr:

 • 11. – 12. 10. 2022 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 7. – 8. 3. 2023 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 20. – 21. 6. 2023 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

Zápis do 1. tříd:

 • 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti – spádové

 • 6. 6. 2023  (úterý) od 14:00 do 16:00 hodin

Ředitelské volno:

 • bude upřesněno (minimálně 14 dní na webových stránkách a Bakalářích)

Den otevřených dveří:

 • 8. 3. 2023 (středa) od 15:00 do 17:00 hodin. Informace ve ŠJ v 15:00 a v 16:00 hodin.

Slavnostní ukončení školního roku:

 • 30. 6. 2023 (pátek) v 8:15 hodin slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči.

Všechny třídy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zpracovaný podle RVP ZV. Od čtvrtých tříd jsou ve třídách skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

V Praze dne 30. 6. 2022

Vedení školy si vyhrazuje právo na změnu termínů a akcí školy!