Školní kalendář

Organizace školního roku 2023/2024

 • 4. 9. 2023 Začátek školního roku (pondělí)
 • 28. 9. 2023 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (čtvrtek)
 • 26. 10. –  27. 10. 2023 Podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek)
 • 28. 10. 2023 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (sobota)
 • 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny (sobota, úterý)
 • 3. 1. 2024 Nástup do školy po Vánocích (středa)
 • 31. 1. 2024 Konec 1. pololetí (středa)
 • 2. 2. 2024 Pololetní prázdniny (pátek)
 • 12. – 18. 2. 2024 Jarní prázdniny
 • 28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 29. 3. 2024 Ostatní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (pátek)
 • 1. 5. 2024 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (středa)
 • 8. 5. 2024 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (středa)
 • 28. 6. 2024 Konec školního roku (pátek)
 • 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny (sobota, neděle)
 • 2. 9. 2024 Začátek školního roku 2024/2025 (pondělí)

Pedagogické rady:

 • 4. 9. 2023 11:00  zahajovací (pondělí)
 • 22. 11. 2023 14:00  I. čtvrtletní
 • 24. 1. 2024  14:00  I. pololetní
 • 17. 4. 2024 14:00  III. čtvrtletní
 • 19. 6. 2024 14:00  II. pololetí (závěrečná)

Třídní schůzky:

 • 4. 9. 2023 9:00 (pro 1. třídy; pondělí)
 • 6. 9. 2023 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 22. 11. 2023 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 17. 4. 2024 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 15. 5. 2024 17:30 (pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků)
 • 5. 6. 2024 dle potřeb školy popř. TU (bude upřesněno)

Žákovský parlament:

 • každé první úterý v měsíci a dle dohody

Školní sběr:

 • 10. – 11. 10. 2023 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 5. – 6. 3. 2024 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 18. – 19. 6. 2024 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy:

 • 8. 4. 2024 a 9. 4. 2024 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

Ředitelské volno:

 • bude upřesněno (minimálně 14 dní na webových stránkách a Bakalářích)

Rozřazovací testy do jazykových skupin v rámci třídy (3. a 5. třídy):

 • 2. polovina měsíce dubna

Den otevřených dveří:

 • 29. 11. 2023 (středa) od 15:00 do 18:00 hodin. Informace v ŠJ v 15:00, v 16:00
  a v 17:00 hodin
 • 6. 3. 2024 (středa) od 15:00 do 18:00 hodin. Informace v ŠJ v 15:00, v 16:00
  a v 17:00 hodin

Slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči :

 • 28. 6. 2024 (pátek) – v 8:15 hodin

Všechny třídy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zpracovaný podle RVP ZV. Od čtvrtých tříd jsou ve třídách skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

Vedení školy si vyhrazuje právo na změnu termínů a akcí školy!