Školní kalendář

Organizace školního roku 2018/2019

 • 3. 9. 2018 Začátek školního roku (pondělí)
 • 29. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny (pondělí, úterý)
 • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2019 Nástup do školy po Vánocích (čtvrtek)
 • 31. 1. 2019 Konec 1. pololetí (čtvrtek)
 • 1. 2. 2019 Pololetní prázdniny (pátek)
 • 18. 2. – 22. 2. 2019 Jarní prázdniny
 • 18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
 • 28. 6. 2019 Konec školního roku (pátek)
 • 29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
 • 2. 9. 2019 Začátek školního roku 2019/2020 (pondělí)

Pedagogické rady:

 • 3. 9. 2018 11:00 zahajovací
 • 21. 11. 2018 14:00 I. čtvrtletní
 • 23. 1. 2019 14:00 I. pololetní
 • 24. 4. 2019 14:00 III. čtvrtletní
 • 19. 6. 2019 14:00 II. pololetí (závěrečná)

Třídní schůzky:

 • 3. 9. 2018 9:00 (pro 1. třídy)
 • 5. 9. 2018 18:00
 • 21. 11. 2018 18:00
 • 24. 4. 2019 18:00
 • 15. 5. 2019 17:30 (pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků)
 • 12. 6. 2019 dle potřeb školy popř. TU (bude upřesněno)

Žákovská samospráva:

 • Každé první úterý v měsíci.

Školní sběr:

 • 16. – 17. 10. 2018 7:15 – 8:00
 • 12. – 14. 3. 2019 7:15 – 8:00
 • 25. – 26. 6. 2019 7:15 – 8:00

Zápis do 1. tříd:

 • 9. 4. 2019 – 10. 4. 2019

Ředitelské volno:

 • 3. 1. 2019, 4. 1. 2019 (čtvrtek, pátek) – předpokládané termíny – bude upřesněno
 • 9. 5. 2019, 10. 5. 2019 (čtvrtek, pátek) – předpokládané termíny – bude upřesněno

Den otevřených dveří:

 • 13. 3. 2019 a 27. 3. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin, informace v ŠJ v 15:00 hod. a v 16:00 hod.

Slavnostní ukončení školního roku:

 • 28. 6. 2019 v 8:15 hodin slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči.

Všechny třídy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zpracovaný podle RVP ZV. Od čtvrtých tříd jsou ve třídách skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

V Praze dne 29. 6. 2018

Vedení školy si vyhrazuje právo na změnu termínů a akcí školy!