Školní kalendář

Organizace školního roku 2024/2025

 • 2. 9. 2024 Začátek školního roku (pondělí)
 • 28. 9. 2024 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (sobota)
 • 28. 10. 2024 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (pondělí)
 • 29. 10. –  30. 10. 2024 Podzimní prázdniny (úterý, středa)
 • 23. 12. 2024 – 3. 1. 2025 Vánoční prázdniny (pondělí, pátek)
 • 6. 1. 2025 Nástup do školy po Vánocích (pondělí)
 • 30. 1. 2025 Konec 1. pololetí (čtvrtek)
 • 31. 1. 2025 Pololetní prázdniny (pátek)
 • 17. 2. – 23. 2. 2025 Jarní prázdniny
 • 17. 4. 2025 Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 18. 4. 2025 Ostatní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (pátek)
 • 1. 5. 2025 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (čtvrtek)
 • 8. 5. 2025 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. (čtvrtek)
 • 27. 6. 2025 Konec školního roku (pátek)
 • 28. 6. 2025 – 31. 8. 2025 Hlavní prázdniny (sobota, neděle)
 • 1. 9. 2025 Začátek školního roku 2025/2026 (pondělí)

Pedagogické rady:

 • 2. 9. 2024 – 11:00  zahajovací (pondělí)
 • 20. 11. 2024 – 14:00  I. čtvrtletní
 • 22. 1. 2025 – 14:00  I. pololetní
 • 23. 4. 2025 – 14:00  III. čtvrtletní
 • 18. 6. 2025 – 14:00  II. pololetí (závěrečná)

Třídní schůzky:

 • 2. 9. 2024 – 9:00 (pro 1. třídy; pondělí)
 • 4. 9. 2024 – 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 20. 11. 2024 – 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 23. 4. 2025 – 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 14. 5. 2025 – 17:30 (pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků)
 • 4. 6. 2025 dle potřeb školy popř. TU (bude upřesněno)

Žákovský parlament:

 • každý první čtvrtek v měsíci a dle dohody

Školní sběr:

 • 15. – 16. 10. 2024 – 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 4. – 5. 3. 2025 – 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 17. – 18. 6. 2025 – 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy:

 • 7. 4. 2025 a 8. 4. 2025 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

Ředitelské volno:

 • bude upřesněno (minimálně 14 dní na webových stránkách a Bakalářích)

Den otevřených dveří:

 • 12. 3. 2025 (středa) od 16:00 do 18:00 hodin. Informace v ŠJ v 16:00 a v 17:00 hodin

Slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči :

 • 27. 6. 2025 (pátek) – v 8:15 hodin

Další důležité termíny:

 • Noc s Andersenem – 28. 3. 2025 (pátek)
 • Celý školní rok bude ve znamení  50. výročí založení školy – oslava 15. 5. 2025 (čtvrtek)
 • MDD – Žernosecká pouť I. stupeň – 29. 5. 2025 (čtvrtek)
 • MDD – Sportovní den II. stupeň – 30. 5. 2025 (pátek)

Všechny třídy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zpracovaný podle RVP ZV. Od čtvrtých tříd jsou ve třídách skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

Vedení školy si vyhrazuje právo na změnu termínů a akcí školy!