Školní kalendář

Organizace školního roku 2021/2022

 • 1. 9. 2021 Začátek školního roku (středa)
 • 27. – 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny (středa, pátek)
 • 28. 10. 2021 Státní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb.
 • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny (čtvrtek, pondělí)
 • 3. 1. 2022 Nástup do školy po Vánocích (pondělí)
 • 31. 1. 2022 Konec 1. pololetí (pondělí)
 • 4. 2. 2022 Pololetní prázdniny (pátek)
 • 14. 3. – 20. 3. 2022 Jarní prázdniny
 • 14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny (čtvrtek)
 • 15. 4. 2022 Ostatní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb.
 • 30. 6. 2022 Konec školního roku (čtvrtek)
 • 1. 7. – 31. 8. 2022 Hlavní prázdniny (pátek, středa)
 • 1. 9. 2022 Začátek školního roku 2022/2023 (čtvrtek)

Pedagogické rady:

 • 1. 9. 2021 11:00 zahajovací
 • 24. 11. 2021 14:00 I. čtvrtletní
 • 26. 1. 2022 14:00 I. pololetní
 • 27. 4. 2022 14:00 III. čtvrtletní
 • 22. 6. 2022 14:00 II. pololetí (závěrečná)

Třídní schůzky:

 • 1. 9. 2021 9:00 (pro 1. třídy)
 • 8. 9. 2021 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 24. 11. 2021 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 27. 4. 2022 17:30 1. stupeň, 18:00 2. stupeň
 • 11. 5. 2022 17:30 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků
 • 8. 6. 2022 dle potřeb školy popř. TU (bude upřesněno)

Žákovská samospráva:

 • Každé první úterý v měsíci.

Školní sběr:

 • 12. – 13. 10. 2021 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 8. – 9. 3. 2022 7:15 – 8:00 (úterý, středa)
 • 21. – 22. 6. 2022 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

Zápis do 1. tříd:

 • 11. 4. 2022 a 12. 4. 2022 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

Ředitelské volno:

 • bude upřesněno

Den otevřených dveří:

 • 9. 3. 2022 (středa) od 15:00 do 17:00 hodin. Informace ve ŠJ v 15:00 a v 16:00 hodin

Slavnostní ukončení školního roku:

 • 30. 6. 2022 (čtvrtek) v 8:15 hodin slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči

Všechny třídy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zpracovaný podle RVP ZV. Od čtvrtých tříd jsou ve třídách skupiny s rozšířenou výukou jazyků.

V Praze dne 30. 6. 2021

Vedení školy si vyhrazuje právo na změnu termínů a akcí školy!