Žákovský parlament

Na naší škole působí Žákovský parlament (Žákovská samospráva) složený ze zvolených zástupců 2. – 9. tříd (předseda, místopředseda). Schází se pravidelně s ředitelkou školy 1. úterý v měsíci, popř. dle harmonogramu. Zástupci tříd jsou informováni o dění ve škole, školních úspěších, naplánovaných akcích, provozních záležitostech aj. Je zde samozřejmě prostor pro dotazy  zástupců tříd a řeší se různá témata, která vzejdou od našich žáků. Zástupci tříd posléze informují své spolužáky o všem, co se na půdě Žákovského parlamentu projednávalo.

Zápisy ze setkání Žákovského parlamentu ve školním roce 2018/2019
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 5. 9. 2019
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 1. 10. 2019
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 12. 11. 2019
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 10. 12. 2019
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 7. 1. 2020
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 4. 2. 2020
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 3. 3. 2020

 

Zastupitelstvo mladých Prahy 8 ve školním roce 2019/2020 reprezentují Tereza Štarhová z 9. C a Martin Kalhous z 9. B. Děkujeme jim za jejich podněty, práci a příkladnou reprezentaci naší školy a mladých lidí na Praze 8.