Žákovský parlament

Na naší škole působí Žákovský parlament (Žákovská samospráva) složený ze zvolených zástupců 2. – 9. tříd (předseda, místopředseda). Schází se pravidelně s ředitelkou školy 1. úterý v měsíci, popř. dle harmonogramu. Zástupci tříd jsou informováni o dění ve škole, školních úspěších, naplánovaných akcích, provozních záležitostech aj. Je zde samozřejmě prostor pro dotazy  zástupců tříd a řeší se různá témata, která vzejdou od našich žáků. Zástupci tříd posléze informují své spolužáky o všem, co se na půdě Žákovského parlamentu projednávalo.

Školní rok 2021/2022

Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 7. 9. 2021
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 5. 10. 2021
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 2. 11. 2021
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 7. 12. 2021
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 4. 1. 2022
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 7. 2. 2022
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 8. 3. 2022
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 5. 4. 2022
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 3. 5. 2022