Žákovský parlament

Co je Žákovský parlament?

Žákovský parlament tvoří vždy dva zástupci z 5. až 9. tříd, kteří jsou voleni na začátku školního roku. Kandidovat a zvolen může být každý žák z těchto tříd, který projeví zájem. Žákovský parlament si volí svého předsedu a místopředsedu. Žákovský parlament se schází jednou měsíčně v malé zasedací místnosti.

Jaká je činnost Žákovského parlamentu?

Žákovský parlament s podporou vedení školy zprostředkovává informace a rozvíjí spolupráci mezi všemi třídami. Zástupci Žákovského parlamentu od všech žáků školy aktivně sbírají podněty a návrhy, organizují různé akce pro své spolužáky či pro veřejnost.

Jak Žákovský parlament pomáhá žákům?

Žáci si osvojují demokratické principy v praxi a aktivně vytváří takové prostředí, ve kterém se cítí dobře. Díky činnosti Žákovského parlamentu mají žáci možnost podílet se na chodu školy, realizovat své nápady a vyzkoušet si řadu dovedností, které později uplatní ve svém budoucím životě (aktivně naslouchat, prezentovat své záměry, získat si pro ně podporu a realizovat je, organizovat různé akce apod.).

Koordinátorky Žákovského parlamentu:

Mgr. Iva Trojanová (e-mail: trojanova.iva@zernosecka.cz)

Mgr. Alena Koktová (e-mail: koktova.alena@zernosecka.cz)

Předsedkyně Žákovského parlamentu:

Karolína Doksanská (9.B) (e-mail: doksanska.karolina@zernosecka.cz)

Místopředsedové Žákovského parlamentu:

Jiří Scholz, 6. C (e-mail: scholz.jiri@zernosecka.cz)

Tomáš Gajdorus 8.A (e-mail: gajdorus.tomas@zernosecka.cz)

Stanovy a zápisy: