Žákovský parlament

Na naší škole působí Žákovský parlament (Žákovská samospráva) složený ze zvolených zástupců 2. – 9. tříd (předseda, místopředseda). Schází se pravidelně s ředitelkou školy 1. úterý v měsíci, popř. dle harmonogramu. Zástupci tříd jsou informováni o dění ve škole, školních úspěších, naplánovaných akcích, provozních záležitostech aj. Je zde samozřejmě prostor pro dotazy  zástupců tříd a řeší se různá témata, která vzejdou od našich žáků. Zástupci tříd posléze informují své spolužáky o všem, co se na půdě Žákovského parlamentu projednávalo.

Školní rok 2021/2022

Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 7. 9. 2021
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu ze dne 5. 10. 2021