Žákovský parlament

Na naší škole působil do 7. 6. 2022 Žákovský parlament (Žákovská samospráva) složený ze zvolených zástupců 2. – 9. tříd (předseda, místopředseda) v původním pojetí. Scházel se pravidelně s ředitelkou školy 1. úterý v měsíci, popř. dle harmonogramu. Zástupci tříd byli informováni o dění ve škole, školních úspěších, naplánovaných akcích, provozních záležitostech aj. Byl zde samozřejmě prostor pro dotazy  zástupců tříd a řešila se různá témata, která vzešla od našich žáků. Zástupci tříd posléze informovali své spolužáky o všem, co se na půdě Žákovského parlamentu projednávalo. Informace však byly mnohdy zkreslené, zavádějící či dokonce nepravdivé, a to především od žáků 1. stupně. Nejen z tohoto důvodu se začaly se pořizovat zápisy.

Školní rok 2022/2023

Od září 2022 nastupuje nové pojetí Žákovského parlamentu, který budou tvořit vybraní žáci. Žáci 5., 6., 7., 8., a 9. tříd navrhnou za svoji třídu svého nejlepšího kandidáta (výborný prospěch, chování, minimální absence, dobré komunikační vlastnosti aj.) Následně proběhne volba pěti žáků, kteří se budou scházet na schůzkách s paní ředitelkou po vyučování a budou aktivně a konstruktivně řešit problémy či podněty týkající se školy. Bude zřízena schránka, kam budou moci všichni žáci vkládat své návrhy či požadavky. O každém setkání bude pořízen zápis.