Školní družina

Na naší škole je zřízeno 9 oddělení Školní družiny. Tato nově zrekonstruovaná oddělení se naplňují do maximálního počtu 30 žáků (s ohledem na hygienické předpisy někde i méně). Celková kapacita školní družiny je tedy 270 žáků (povoleno MŠMT).

Přednostně zařazujeme žáky 1. – 3. tříd. O zařazení žáka rozhoduje ředitelka školy, přičemž základními kritérii je věk dítěte a datum podání přihlášky (zápisního lístku). Kapacita družiny (hlavně prostorová) je bohužel omezena a nemůže uspokojit z výše uvedených důvodů všechny zájemce.

 Za účast v družině se platí školné na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 123 odst. 4.
Pokud žák navštěvuje kroužky ZŠ Žernosecké pro družinu, je v těchto hodinách ze Školní družiny uvolňován.

V případě nutnosti (pozdní vyzvednutí dítěte aj.) můžete kontaktovat vedoucí vychovatelku ŠD Darinu Jindrovou na telefonním čísle 775 188 161.

Provoz školní družiny:

Dopoledne Odpoledne
6:30 – 7:40 hodin 11:35 – 17:00 hodin

Oddělení školní družiny

Oddělení Vychovatelka Žáci tříd
I. oddělení Dagmar Hejdová 3.B + 4. třídy
II. oddělení Klára Pojmanová 2.B + 4. třídy
III. oddělení Lenka Vejvančická 2.C + 4. třídy
IV. oddělení Vladana Arvayová 3.C + 4. třídy
V. oddělení Darina Jindrová 2.A + 4. třídy
VI. oddělení Radka Dvořáková 1.C + 4. třídy
VII. oddělení Slávka Césarová 3.A + 4. třídy
VIII. oddělení Helena Tršová 1.A + 4. třídy
IX. oddělení Jana Koželuhová 1.B + 4. třídy

Informace o Školní družině

Kroužky ZŠ Žernosecká pro Školní družinu