Školní družina

Na naší škole je zřízeno 9 oddělení Školní družiny. Tato nově zrekonstruovaná oddělení se naplňují do maximálního počtu 30 žáků (s ohledem na hygienické předpisy někde i méně). Celková kapacita školní družiny je tedy 270 žáků (povoleno MŠMT).

Přednostně zařazujeme žáky 1. – 3. tříd (dle volné volné kapacity i žáci čtvrtých ročníků). O zařazení žáka rozhoduje ředitelka školy, přičemž základními kritérii je věk dítěte a datum podání přihlášky (zápisního lístku). Kapacita družiny (hlavně prostorová) je bohužel omezena a nemůže uspokojit z výše uvedených důvodů všechny zájemce.

 Za účast v družině se platí školné na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 123 odst. 4.
Pokud žák navštěvuje kroužky ZŠ Žernosecké pro družinu, je v těchto hodinách ze Školní družiny uvolňován.

V případě nutnosti (pozdní vyzvednutí dítěte aj.) můžete kontaktovat vedoucí vychovatelku ŠD Darinu Jindrovou na telefonním čísle 775 188 161.

Provoz školní družiny:

Dopoledne Odpoledne
6:30 – 7:40 hodin 11:35 – 17:00 hodin

Oddělení školní družiny

ŠD Vychovatelka Žáci tříd
oddělení 1 Dagmar Hejdová 3.C + 4.A
oddělení 2 Pavlína Lišková 2.B + 3.B
oddělení 3 Lenka Vejvančická 3.A + 4.A
oddělení 4 Klára Zuzáková 4.B
oddělení 5 Darina Jindrová 2.C + 3.B
oddělení 6 Radka Dvořáková 1.A + 4.A
oddělení 7 Slávka Césarová 1.B + 3.B
oddělení 8 Helena Tršová 2.A + 4.A
oddělení 9 Jana Koželuhová 1.C + 4.B

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 123 odst. 4, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2023/2024 takto:

  • ve školní družině částku 400 Kč za měsíc, tj. 2000 Kč za pololetí jednorázovou platbou
  • Platbu provádějte až v měsíci září, splatnost je do 30. 9. 2023. Jakmile dojde k rozdělení žáků do oddělení, Vaše paní vychovatelky Vám vše včas sdělí.
  • Forma úplaty: Nejjednodušší možnost platby je prostřednictvím QR kódu, který najdete v detailu přihlášky ve svém klientském účtu: https://zernosecka.iddm.cz/, případně proveďte bezhotovostní převod na účet 325371838/0300 s údaji z detailu přihlášky. Správnou identifikaci Vaší platby umožníte pomocí obdrženého variabilního symbolu.

Pro přihlášení či platbu za školní družinu a zájmové kroužky klikněte na obrázek: zahájení během pondělí 11. září 2023

Zápisní lístky žáci 2. – 4. ročníků obdrží hned 4. 9. 2023. V případě zájmu o družinu je nutné odevzdat zápisní lístek hned druhý den. Pokud již nyní víte, že Vaše dítě družinu navštěvovat nebude, prosíme o zaslání této informace na email vedoucí školní družiny: jindrova.darina@zernosecka.cz

Provoz školní družiny 4. 9. 2023 bude samozřejmě zabezpečen pro všechny stávající účastníky.

Vaše Žernosecká

Informace o Školní družině

Kroužky ZŠ Žernosecká pro Školní družinu