Naše úspěchy

 • Matematický klokan 2022

  Datum: 20.04.2022

  Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

  Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ).

  My jsme s Matematickým klokanem soutěžili na konci března 2022 a v jednotlivých kategoriích se na prvních třech místech umístili žáci:

  V kategorii kadet – celkový počet účastníků 141:

  1 Sýkora Jan 78 9.B
  2 Hartmanová Kateřina 77 8.B
  3 Kudrna Ondřej 73 9.A

  V kategorii benjamín – celkový počet účastníků 115:

  1 Pavlík Marek 93 7.A
  2-3 Tomanová Lenka 80 6.B
  Rožníčková Eliška 80 7.C

  V kategorii klokánek – celkový počet účastníků 139:

   

  1 Kubeš David 115 5.A
  2-3 Bojadžiev Petra 111 5.C
  2-3 Novotná Monika 111 5.C

  V kategorii cvrček – celkový počet účastníků 125::

  1-2  Berka Lukáš 86 3.C
  1-2 Toman Jan 86 3.C
  3 Andrusová Nela 78 3.C

   

  Srdečně gratulujeme!

 • Pražské poetické setkání

  Datum: 15.03.2022

  Po dvouleté odmlce byla opět vyhlášena recitační soutěž – Pražské poetické setkání. Dříve narození si možná vzpomenou na svá dětská léta, kdy recitovali na tzv. Pražském vajíčku.

  Ve třídních kolech vybraly paní učitelky dva až tři zdatné recitátory.

  Školní kolo se uskutečnilo 22. 2. 2022 a porota složená z paní učitelky Obdžálkové a Havlové po dlouhém a těžkém rozhodování nominovala do obvodního kola tyto žáky: ze 2.C Riccardo Annoni a Lukáš Pospíšil, ze 3.C Lukáš Berka, ze 4.A Eliška Blažková, ze 4.C Michal Zavališin a Viktorie Vlčková a z 5.B Nikola Fikáčková.

  Obvodní kolo, kde se setkali milovníci poesie ze všech škol Prahy 8, se konalo 8. a 9. 3. 2022.

  Naše žákyně Nikola Fikáčková z 5.B byla oceněna za svůj výkon čestným uznáním. Pochvala a poděkování za reprezentaci naší školy však náleží všem zúčastněným.

  Simona Havlová

   

 • Olympiáda z německého a ruského jazyka

  Datum: 01.03.2022

  Školní kolo v německém jazyce: Dne 20. 1. 2022 proběhla písemná část a 27. 1. 2022 pak ústní část. Vítězové postoupili do okresního kola.
  Vítězové: Lukáš Dymek, Sofie Biegelová, Anna Rybníčková. Sofie Biegelová se pro nemoc nemohla účastnit obvodního kola a zastoupila ji Rakoušová Karolína.

  Výsledky obvodního kola:

  1. místo obvodního kola: Lukáš Dymek
  2. místo obvodního kola: Karolína Rakoušová
  3. místo obvodního kola: Anna Rybníčková

  Lukáš Dymek získal první místo a postoupil do krajského kola. Z důvodu covidu se ale bohužel krajského kola zúčastnit nemohl. Fotografie jsou z předávání diplomů za úspěchy v obvodním kole.

  Školní kolo v ruském jazyce. Školní kolo proběhlo 1. 3. 2022.
  Vítězové: 1. místo Jan Štrouchal
  a 2. místo Karolína Marxová

   

  Moc všem gratulujeme.

 • Dějepisná olympiáda

  Datum: 17.02.2022

  V lednu a únoru 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Účastnilo se celkem 28 žáků z 9. tříd. Do obvodního kola postoupili:
  1. místo Riona Riessnerová 54 bodů
  2. místo Andy Brodskyy 52 bodů
  3. místo Bublíková Klára 46 bodů,  všichni z 9.A.

  V krajském kole nás reprezentovala Riona Riessnerová, 9.A  dne 4. 4. 2022.

  Moc gratulujeme a děkujeme se příkladnou reperezentaci naší školy.

   

 • Olympiáda anglického jazyka

  Datum: 20.01.2022

  Naše škola uspořádala školní kolo v anglickém jazyce. Dne 14. 12. 2021 proběhla písemná část a 12. 1. 2022 pak ústní část.

  V kategorii 6. a 7. třída se na 1. místě umístil Tomáš Bačina, na 2. místě Nela Koldovská a 3. místo patří Nikole Dostálové.

  V kategorii 8. a 9. třída se na 1. místě umístila Anna Střelcová a na 2. místě Patricie Tomková a Sam Šimai.

  Anna Střelcová a Tomáš Bačina postupují do obvodního kola.

  Srdečně gratulujeme!

 • Přehled soutěží v říjnu a listopadu 2021, kde naši žáci dosáhli výborných výsledků – Gratulujeme!

  Datum: 12.11.2021
  Junior Nejlepší řešitelé
  Kategorie Jméno Příjmení Třída Body
  Kadet Ondřej Ryšavý 9.C 85
  Kadet Lucie Jančíková 9.C 72
  Kadet Michaela Mičulková 8.B 68
  Kadet Filip Hladůvka 9.A 68

  Informace k soutěži Přírodovědný klokan 

  Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci  s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a  přírodovědné obory.  

  Pravidla soutěže obou kategorií jsou obdobná jako v Matematickém klokanovi:  

  v kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a žáci odpovídajících tříd víceletých gymnázií  Junior soutěží žáci 1. a 2. ročníků SŠ a žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a jejich vrstevníci 

  • v obou kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh 
  • z nabízených odpovědí A – E je správně právě jedna  
  • soutěžící v kategoriích Kadet i Junior mají čas na vypracování 40 minut + 10 minut organizační  záležitosti 
  • každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body 
  • úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů) 
  • za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5) za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů) 
  • za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli  3, 4 nebo 5 bodů) 
  • není možné získat 119, 118 bodů a záporný počet bodů 
  • soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, výpočetní techniku, mobilní telefony, tabulky ani  žádnou jinou literaturu 
  • z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že stejný počet bodů obdrží více  soutěžících, sdělte prosím všechna jména) 
  • u nejlepších řešitelů uvádějte celé jméno a příjmení (ne pouze P. Nováková), přesnou adresu  školy (včetně PSČ), třídu a celé datum narození!!! (z důvodu hlášení výsledků do programu  Excelence) 

  Pozn.: je možné v rámci úspory papíru vytisknout 2 stránky zadání na jednu stranu A4  

  Pythagoriáda

  Pravidla soutěže: 

  1. Účast v soutěži je dobrovolná, zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku základní školy, resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, event. žák nižšího ročníku.
  2. Zájemci o soutěž se přihlásí u učitele pověřeného vedením školního kola Pythagoriády (zpravidla vyučujícího matematiky), který žákům zadá soutěžní úlohy.
  3. Zadání a řešení úloh školního a okresního kola Pythagoriády budou zaslána pracovníkům krajských úřadů zodpovědným za soutěže v jednotlivých krajích elektronickou poštou. Tito zajistí rozeslání úloh na jednotlivé školy v příslušném kraji. O organizátorech okresních kol jsou informovány také odbory  školství jednotlivých krajských úřadů. 
  4. Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení má 60 minut čistého času. Při řešení úloh NENÍ povoleno používat kalkulačky ani tabulky. 
  5. Úlohy pro jednotlivé ročníky a jednotlivá postupová kola jsou závazné a nelze je měnit či vynechávat, ani jinak upravovat či zaměňovat. Obrázky k úlohám mají pouze ilustrační charakter. 
  6. Zadání je připraveno pro oboustranný tisk. Soutěžící píší výsledky přímo do zadání, kde jsou vloženy řádky na odpovědi. Je vhodné dát soutěžícím k dispozici volný list papíru pro pomocné výpočty. 
  7. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod. Za nesprávnou odpověď se body neodečítají.

  Školní kolo: termín pro 6. – 9. ročník ZŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií 2. 11. 2021 

  1. Organizátor školního kola vyhodnotí řešení úloh školního kola a výsledkovou listinu všech zúčastněných žáků zašle organizátorovi okresního kola a také krajským koordinátorům. Vyhodnocení školního kola zpracuje do 19. 11. 2021. 
  2. Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 10 a vice bodů. 
  3. Do okresního kola postupují z každé školy úspěšní řešitelé s největším počtem bodů. O dalších postupujících rozhodne předseda okresní komise dle místních podmínek. Ten může rozhodnout o případných dalších úpravách bodové hranice a stanovit tak minimální a maximální počet bodů pro  postup do okresního kola. 

  Pozn: Předseda okresní komise obdrží od organizátorů školních kol výsledkovou listinu ve tvaru excel. tabulky. Z jednotlivých  tabulek předseda okresní komise vytvoří celkovou výsledkovou listinu školních kol v okrese* a podle místních podmínek stanoví minimální počet bodů pro postup do okresního kola, tzn., pokud je počet žáků ŠK nízký, může předseda OK rozhodnout o snížení  počtu bodů nutných pro postup z 10 bodů na hranici 8 bodů. Další snížení bodové hranice se nedoporučuje.  

  *Pokud v krajích slouží k zápisu výsledků elektronické systémy, pak není nutné zasílat zvláštní výsledkové listiny ŠK  organizátorům vyšších kol soutěží.  

  Informace k soutěži www.pythagoriada.cz 

  Připomínky k úlohám zasílejte na adresu: cvrkalova@zssirotkova.cz, budou předány autorům k vyjádření

  Jediný úspěšný řešitel za naší školu

  1. Lenka Tomanová – 6.B 12

  Pražská střela:

  Více informací: strela-vlna.gchd.cz

  Pražská střela (Matematika) [Online] (2021)
  za tým Algeboss 3. místo
  ze školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

  Jméno 1. soutěžícího: Ivana Zrubecká
  Jméno 2. soutěžícího: Filip Nemček
  Jméno 3. soutěžícího: Matěj Kořínek
  Jméno 4. soutěžícího: Matěj Hubička
  Jméno 5. soutěžícího: Ivan Porcina

  Údaje k přihlášení do online systému:

  Pražská střela (Matematika) [Online] (2021)
  za tým Medvídci 12. místo

  ze školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

  Jméno 1. soutěžícího: Jan Řezníček
  Jméno 2. soutěžícího: Lukáš Dymek
  Jméno 3. soutěžícího: Jan Sýkora
  Jméno 4. soutěžícího: Matyáš Capák
  Jméno 5. soutěžícího: Michael Kuba

  Pražská střela (Matematika) [Online] (2021)
  za tým Mývalové 22. místo
  ze školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

  Jméno 1. soutěžícího: Karolína Štarhová
  Jméno 2. soutěžícího: Natálie Tvrdíková
  Jméno 3. soutěžícího: Sofie Biegelová
  Jméno 4. soutěžícího: Andrea Kučová
  Jméno 5. soutěžícího: Karolína Rakoušová

  Pražská střela (Matematika) [Online] (2021)
  za tým Kadukové 2. místo
  ze školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

  Jméno 1. soutěžícího: Ondřej Ryšavý
  Jméno 2. soutěžícího: Pavel Bojadžiev
  Jméno 3. soutěžícího: Michal Kuča
  Jméno 4. soutěžícího: Laurin Bureš
  Jméno 5. soutěžícího: Jakub Majtner

  Pražská střela (Matematika) [Online] (2021)
  za tým Áčko8 24. místo
  ze školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

  Jméno 1. soutěžícího: Adam Korejs
  Jméno 2. soutěžícího: David Körbler
  Jméno 3. soutěžícího: Tobiáš Gracl
  Jméno 4. soutěžícího: Jakub Gracl
  Jméno 5. soutěžícího: Adam Smutný

  Pražská střela (Matematika) [Online] (2021)
  za tým Áčko9.1 17. místo
  ze školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

  Jméno 1. soutěžícího: Klára Bublíková
  Jméno 2. soutěžícího: Zuzana Veverková
  Jméno 3. soutěžícího: Radka Sedláčková
  Jméno 4. soutěžícího: Štěpán Znojil
  Jméno 5. soutěžícího: Radek Zach

  Pražská střela (Matematika) [Online] (2021)
  za tým Áčko9.2 26. místo
  ze školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

  Jméno 1. soutěžícího: Tomáš Bureš
  Jméno 2. soutěžícího: Ondřej Kafka
  Jméno 3. soutěžícího: Ondřej Kudrna
  Jméno 4. soutěžícího: Filip Hladůvka
  Jméno 5. soutěžícího: Vojtěch Hejný

   

 • Florbal Black Angels slaví úspěchy 23. 10. 2021!

  Datum: 12.11.2021

  Velký úspěch se podařil dne 23. 10. 2021 žákům ZŠ Žernosecká, kteří na turnaji sezóny 2021/2022 v KFL v Letňanech dokázali vybojovat stříbrné místo. Kroužek florbalu se na naší škole těší velikému zájmu. Gratulujeme!

   

 • DIPLOMY ZA 1. MÍSTO V CELOSTÁTNÍM KOLE SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

  Datum: 17.06.2021

  Jednota českých matematiků a fyziků se sídlem PřF UP v Olomouci udělila 1. místo v celostátním kole soutěže Matematický klokan 2021 v kategorii Klokánek naší žákyni 4.B Anetě Kratochvílové.  V kategorii Cvrček pak 1. místo v této celostátní soutěži získali Barbora Pokorná a Pavel Pokorný ze 3.C.  Připojujeme se ke gratulaci organizátorů!

  Diplom za  1. místo pro Anetu Kratochvílovou

  Diplom za 1. místo pro Barboru Pokornou

  Diplom za první místo pro Pavla Pokorného

 • Obvodní kolo matematické olympiády 5. ročník a 8. ročník

  Datum: 26.05.2021

  Dne 31. 3. 2021 proběhlo obvodní kolo Matematické olympiády v kategoriích Z8. Úspěšní řešitelé mají 9 a více bodů. Gratulujeme Kláře Bublíkové z 8. A!

  Ocenění pro Kláru Bublíkovou

   

  Dne 19. 5. 2021 proběhlo obvodní kolo Matematické olympiády v kategoriích Z5. Úspěšní řešitelé mají 9 a více bodů.

  Naši školu reprezentovali žáci 5.A a 5.B.

  Na 1. – 8. místě se umístil Dominik Řežábek z 5.B s počtem 18 bodů, na 9. místě Martin Opálený z 5.B s počtem 17 bodů, úspěšními řešiteli jsou na 28. – 33. místě Marek Antoš z 5.A, Konstantin Kohout z 5.B a Lenka Tomanová z 5.B s celkovým počtem bodů 9.

  Srdečně gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

 • Výsledky soutěže English Maths Competition

  Datum: 30.04.2021

  Žáci naší školy se dne 15. 4. 2021 zúčastnili online soutěže English Maths Competition. Soutěž byla zadána v Microsoft Forms a na zpracování úkolů měli žáci 60 minut. Kromě znalostí anglického jazyka a porozumění textu se při řešení úloh prověřovaly vědomosti a dovednosti z matematické analýzy, algebry, geometrie a kombinatoriky.

  Srdečně gratulujeme Tereze Černé za krásné třetí místo a stejně tak Karolíně Štarhové, která obsadila místo dvanácté.

  Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

  Tereza Černá 3.místo

  Výsledky anglické soutěže 8.třídy

  Karolína Štarhová 12.místo