Naše úspěchy

 • Velký úspěch Blackangels v KFL 13. 4. 2019

  Datum: 16.04.2019

  Velký úspěch se podařil žákům 3. – 6. třídy ZŠ Žernosecká, kteří na turnaji KFL 13. 4. 2019 v Letňanech dokázali vybojovat stříbrné místo poté, co ve finále nestačili pouze na ZŠ Ďáblice, kterým těsně podlehli 2:1.

 • Obvodní kolo matematické olympiády na obvodě Praha 8

  Datum: 12.04.2019

  Naši žáci se pravidelně účastní matematických olympiád. Obvodní kolo Matematické olympiády na obvodě Praha 8 kategorie Z6, 6. ročník – prima, školní rok 2018/2019, letos bohužel v našich řadách nemělo úspěšné řešitele, ale děkujeme za reprezentaci Kláře Bublíkové a Lindě Hájkové z 6.A. V kategorii Z7, 7. ročník – sekunda, školní rok 2018/2019, jsou úspěšnými řešitelkami Markéta Šritrová a Tainara Duba ze 7.A. Za reprezentaci školy děkujeme Markétě Erbsové ze 7.A.

 • McDonald´s cup 9. 4. 2019

  Datum: 10.04.2019

  Dne 9. 4. 2019 naše fotbalové družstvo ZŠ Žernosecká získalo ve 22. ročníku McDonald´s Cup v I. kategorii (žáci 3. a 4. tříd) 4. místo. Děkujeme za reprezentaci školy.

  Diplom_4. místo

 • Pangea 2019

  Datum: 05.04.2019

  Máme za sebou každoroční Mezinárodní matematickou soutěž Pangea, která přináší žákům různorodé matematické úkoly, jejichž řešení je vybízí k pečlivé práci a k podávání co nejlepších osobních výkonů.
  Dvakrát první místo v kraji Praha získali Eliška Palušová z 5.C a Daniel Tsolov z 5.C ze 78 zúčastněných škol, z 2241 přihlášených žáků. Srdečně gratulujeme k tak skvělému výkonu!
  1. místo Eliška Palušová
  1. místo Daniel Tsolov

 • Přehazovaná 26. 3. 2019

  Datum: 26.03.2019

  Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála ve spolupráci s MŠMT, AŠSK a Sportovní ligou ZŠ uspořádal dne 26. 3. 2019 obvodní kolo pro Prahu 8 v přehazované. Ve II. kategorii – mix  (4. a 5. třídy) získali naši žáci 2. místo! Srdečně gratulujeme k tak výbornému výsledku!

  Přehazovaná 2. místo

 • Školní liga Osmička v miniházené 25. 3. 2019

  Datum: 25.03.2019

  Pražský svaz házené udělil družstvu „A“ ZŠ Žernosecká v kategorii 1. – 3. třída 4.  místo a družstvu „B“ v kategorii 1. – 3. třída 2. místo. ZŠ Žernosecká v kategorii 4. – 5. třída získala 4. místo. Gratulujeme.

 • Plavecko – běžecký pohár 22. 3. 2019

  Datum: 25.03.2019

  Městská část Praha 8 společně s R TEAM z.s. uspořádala na Aquacentru Šutka a posléze v Čimickém háji plavecko – běžeckou soutěž.
  V kategorii dívky 4. – 5. třídy 1. místo získala Kateřina Hartmanová z 5.B a 3. místo v kategorii chlapci 8. – 9. třídy obsadil Štěpán Havelka z 8.B.

  Srdečně gratulujeme k tak skvělému výkonu a zároveň děkujeme ostatním žákům školy za účast v této náročné soutěži.

 • 3. místo v OVOV 2019

  Datum: 18.03.2019

  Naše škola se zúčastnila 10. ročníku okresního kola odznaku všestrannosti 2019 a dne 15. 3. 2019 získala v soutěži družstev krásné 3. místo. Vzorně nás reprezentovali tito žáci: Anna Střelcová 6.A, Tea Hrašová 6.C, Tainara Radka Duba 7.A, Lucie Jančíková 6.C,  Matěj Dvořák 7.A, Jan Hrdinka 7.A, Lukáš Dymek 6.B a Ondřej Kudrna 6.A.

  Za jednotlivce se ještě na 3. místě umístila v kategorii dívek 2007 Tea Hrašová 6.C a na 1. místě v kategorii dívek 2008 Julie Žambochová 5.A.
  Za jednotlivce v kategorii chlapci 2006 2. místo obsadil Ondřej Kudrna 6.A a na 3. místě pak skončil v kategorii chlapci 2004 Tomáš Dymek 8.C.

  Dále děkujeme  Karolíně Dvořákové z 5.A a Adamu Smutnému z 5.A za reprezentaci školy v OVOV.

  Diplom za 3. místo v OVOV

 • B-ball 13. 3. 2019

  Datum: 17.03.2019

  Další úspěchy dne 13. 3. 2019 zaznamenala naše škola v B-ballové školní lize Prahy 8 pod vedením Kamily Tvrdé a Naděždy Komínkové, a to hned 1., 2. a 4. místo. Moc gratulujeme!

 • Krajské kolo v německém jazyce

  Datum: 13.03.2019

  Naše žákyně Agáta Dostálová z 9.B se po prvním místě v obvodním kole v soutěži v německém jazyce probojovala do kola krajského, kde obsadila krásné 6. – 7. místo. Krajské kolo proběhlo 12.3.2019 na Gymnáziu Nad Alejí. Všichni soutěžící předvedli svoje
  skvělé znalosti a komise se shodla, že úroveň každoročně stoupá. Vždyť i jen dostat se mezi nejlepší z celé Prahy dané kategorie je úspěchem.

  Její sestra Karolína Dostálová ze 7.A v obvodním kole jak v anglickém, tak i německém jazyce obsadila příčky nejvyšší, tj. dvakrát první místo.

  Oběma sestrám velice gratulujeme.