Školská rada

Od 1. ledna 2012 pracuje při Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 Školská rada podle zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 167 – 168.

Školská rada – období 2015 – červenec 2021

Členové Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady na období od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024:

  • p. Tomáš Slabihoudek (MČ Praha 8)
  • Mgr. Michal Smrkovský (pedagogický sbor) – z důvodu ukončení pracovního poměru na naší škole byl dne 10. 5. 2023 zvolen za pedagogický sbor Mgr. Tomáš Náhlý. Nástup k 1. 7. 2023.
  • Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph. D. (zákonní zástupci)

Volby do ŠR proběhly formou ankety v systému Bakaláři.

Novým členům ŠR přejeme mnoho úspěchů v jejich činnosti.

Zápisy z jednání Školské rady