Školská rada

Od 1. ledna 2012 pracuje při Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 Školská rada podle zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 167 – 168.

Členové Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady na období od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024:

  • p. Tomáš Slabihoudek (MČ Praha 8)
  • Mgr. Michal Smrkovský (pedagogický sbor)
  • Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph. D. (zákonní zástupci)

Volby do ŠR proběhly formou ankety v systému Bakaláři.

funkční období všech stávajících členů ŠR zřizovaných u základních škol MČ Praha 8 končí k 11. 7. 2021 (několikrát prodlouženo z důvodu nouzového stavu)

  • RNDr. et Mgr. Vít Bělič, CSc. (za MČ Praha 8) – předseda
  • Mgr. Marie Jelenová (za pedagogický sbor)
  • Mgr. Pavel Hartman (za zákonné zástupce žáků)

Všem stávajícím členům ŠR děkujeme za jejich práci a novým přejeme mnoho úspěchů v jejich nové činnosti.

Zápisy z jednání Školské rady

Jednací řád Školské rady