Školská rada

Od 1. ledna 2012 pracuje při Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 Školská rada podle zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 167 – 168.

Členové Školské rady (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020)

  • RNDr. et Mgr. Vít Bělič, CSc. (za MČ Praha 8) – předseda
  • Mgr. Marie Jelenová (za pedagogický sbor)
  • Mgr. Pavel Hartman (za zákonné zástupce žáků)

Zápisy z jednání Školské rady

Volby do Školské rady (1. 1. 2018 – 31. 12. 2020)