Školská rada – funkční období 2015 – červenec 2021

Funkční období všech členů ŠR zřizovaných u základních škol MČ Praha 8 skončilo k 11. 7. 2021  (několikrát prodlouženo z důvodu nouzového stavu)

Na naší škole ve Školské radě působili:

  • RNDr. et Mgr. Vít Bělič, CSc. (za MČ Praha 8) – předseda
  • Mgr. Marie Jelenová (za pedagogický sbor)
  • Mgr. Pavel Hartman (za zákonné zástupce žáků)

Všem členům ŠR děkujeme za jejich práci.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Jednací řád Školské rady