Napsali o nás

 • Lesní pedagogika výroční zpráva 2023

  Datum: 11.04.2024

  Lesní pedagogika výroční zpráva 2023

  Lesní pedagogika 2023

 • Žáci se utkali v soutěžním pětiboji

  Datum: 10.07.2023

  Měsíčník MČ Praha 8 Osmička, červenec – srpen 2023

  Osmička červenec – srpen 2023

 • Cenu Eduarda Štorcha obdržela paní učitelka Kamila Tvrdá

  Datum: 16.12.2020

  Ceny Eduarda Štorcha

  https://m.praha8.cz/Ceny-Eduarda-Storcha-1.html

  Městská část Praha 8 pravidelně uděluje „Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos“ svým pedagogickým pracovníkům základních škol, zřízených městskou částí. Za rok 2020 rada městské části schválila ocenění pro patnáct pracovníků základních škol na základě nominací jednotlivých školských rad.

  Kamila Tvrdá (ZŠ Žernosecká)

  Výborná učitelka s dlouholetou praxí, která se rozhodla už ve svých patnácti letech pro pedagogickou činnost a této profesi se věnuje doposud. Na Základní škole Žernosecká pracuje 24 let a po celou dobu přispívá k jejímu dobrému jménu. Velké zásluhy má v řadě sportovních úspěchů, díky nimž se škola stala v tomto ohledu hodně známou. Svou obětavou prací a nasazením se stala velmi oblíbenou mezi žáky i rodiči. Angažuje se řadu let v dopravní výchově a své zkušenosti předala mnoha začínajícím učitelkám.

  „Má-li být tato cena udělována výjimečným pedagogickým pracovníkům, neměla by být opomíjena nezastupitelná role školních družin v celkovém pojetí výchovně – vzdělávacího procesu. Některé děti v tomto subjektu tráví téměř stejný čas jako ve škole takové. Proto spolu se čtrnácti letos oceněnými pedagogy je také jedna pracovnice školní družiny“, zdůvodňuje Tomáš Tatranský, místostarosta Prahy 8 pro školství.

 • Turnaj ve vybíjené, poděkování Spirále

  Datum: 03.04.2020

  Měsíčník MČ Praha 8 Osmička, duben 2020

  Turnaj ve vybíjené, poděkování Spirále

 • Projekt Edison letos poprvé. A příští rok zase

  Datum: 03.03.2020

  Měsíčník MČ Praha 8 Osmička, březen 2020

  Projekt Edison letos poprvé. A příští rok zase

 • Moje první školní tablo

  Datum: 12.12.2019

  Pražský deník středa 20. listopadu 2019

  Naši prvňáci – 1.A

  Pražský deník středa 27. listopadu 2019

  Naši prvňáci – 1.B

  Pražský deník středa 4. prosince 2019

  Naši prvňáci – 1.C

 • Mladí borci z Žernosecké opanovali pražský turnaj

  Datum: 26.11.2019

  Měsíčník MČ Praha 8 Osmička, prosinec 2019

  Mladí borci z Žernosecké opanovali pražský turnaj

 • Stávka 6. 11. 2019 – televizní reportáž i z naší školy

  Datum: 08.11.2019
 • Gerontologické centrum osvěžily děti z mateřinky

  Datum: 05.11.2019

  Měsíčník MČ Praha 8 Osmička, listopad 2019

  Gerontologické centrum osvěžily děti z mateřinky

  Článek v Osmičce nás tentokrát rozesmutnil, cítili jsme potřebu se proti němu ohradit.

  Na spolupráci při Mezinárodním dni seniorů jsme se s Gerontologickým centrem Šimůnkova domlouvali již o letních prázdninách, a to 13. července. Od září jsme ladili podrobnosti společného setkání uvedeného na pozvánce jako kulturně – sportovní odpoledne se ZŠ Žernosecká. Naše paní učitelka se žáky z 5. třídy poctivě nacvičila hudební vystoupení, motivovala je, žáci sami od sebe vyrobili přáníčka a  po vyučování v čase 13 – 15 hodin (mnoho z nich ten den oželelo i své odpolední kroužky) společně s paní ředitelkou do Gerontologického centra přišli. Tento den žáky rozhodně přiměl k zamyšlení, přiblížil je k seniorům a rozhodně přinesl emoce, o kterých posléze se svou paní učitelkou mluvili. S Gerontologickým centrem již nějaký čas spolupracujeme, navštěvujeme seniory o Vánocích, Velikonocích a nejsme tedy nováčky v této spolupráci.

  Paní místostarostka Mgr. Vladimíra Ludková poslala zpětnou vazbu:

  Vážená paní magistro,

  ráda bych Vám poděkovala za zpětnou vazbu a sdílení pocitů, které vyvolal zmiňovaný text v časopise Osmička u pedagogického týmu a zejména u dětí. Je mi to nesmírně líto a v tuto chvíli se Vám omlouvám jménem Odboru zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8. A protože připravujeme text o mezigeneračních aktivitách, kterých se účastní mateřské a základní školy Prahy 8, velmi ráda bych Vás požádala, zda-li mi zašlete fotografii s krátkým textem, kterou bychom mohli pro tyto účely využít. Smyslem připravovaného textu je připomenout mezigenerační setkávání jako významnou formu podpory seniorů a důležitou součást výuky žáků.

  Děkuji Vám za pochopení a vstřícnost.

  S pozdravem

  Vladimíra Ludková

 • Radnice ocenila nejlepší učitele

  Datum: 29.08.2019

  Měsíčník MČ Praha 8 Osmička, srpen 2019

  Radnice ocenila nejlepší učitele