Knihovna

 

 

Naše  škola disponuje velice pěknou školní knihovnou, která má ve svém knižním fondu 3500 knih. Prostory knihovny, studovny a herny jsou otevřeny v době 9:15 – 15:30 hodin od pondělí do čtvrtka a 9:15 – 15:05 hodin v pátek.

Před vstupem do knihovny se žáci hlásí u vedoucí ŠK, pro vstup do prostor Školního klubu používají čip.

Mimo prostory knihovny se půjčují maximálně 3 knihy najednou na jeden měsíc.
Každá výpůjčka musí být evidována, zapisuje se na jméno žáka a třídu (žáci pro výpůjčky nepotřebují průkazky do knihovny).
Lze požádat o prodloužení.
Čtenář je povinen vrátit knihy včas, nejpozději však do konce příslušného školního roku.
Knihy se nepůjčují na letní prázdniny.
Drobná periodika (časopisy) se pročítají pouze na místě.
Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí návštěvník knihovny nahradit stejným titulem.

Knihy jsou řazeny do oddělení:
(mladší žáci do 10 let)
S (starší žáci od 10 let)
D (oddělení pro dospělé)
N (naučná literatura)
P (poesie)

V knihovně žáci naleznou naučné knihy z oblasti sportu, společenských věd, encyklopedie o zvířatech, Praze, České republice a mnoho dalšího. Nechybí samozřejmě beletrie a poesie. Dokončili jsme inventarizaci a revizi knižního fondu, snažíme se nyní o aktualizaci a modernizaci. Každý rok nakupujeme zpravidla jako vánoční dárek nové knihy pro naše žáky, čtenáři u nás tedy naleznou i knižní novinky.

Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, neváhejte kontaktovat vedoucí ŠK.

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Pravidelně doplňujeme knižní fond naší školní knihovny

Pro aktuální seznam obsahující knižní přírůstky můžete využít systém Bakaláři, ikonu Knihovna

Seznam knih naší knihovny k 10. 5. 2021

Organizační řád

Provozní řád knihovny, studovny a herny

Knihobudka – miniaturní knihovna

Knihy, které vás zaujaly, si můžete půjčit, vzít nebo vyměnit za jiné přímo v naší škole.

Půjčování knih:

  • knihy si půjčujete bezplatně
  • knihy můžete vyměňovat za jiné, které již doma nepotřebujete
  • knihy nemusíte vracet

Za zapůjčení knihobudky děkujeme Osmičce pro rodinu

Noc s Andersenem

 

 

 

 

Lovci perel– dobrodružství v knihovně – 8. ročník
Přečti knihu, splň úkol a sbírej perly!

 

 

 

Vyhodnocení soutěže za školní rok 2023/2024 

Do 8. ročníku soutěže „Lovci perel“ se zapojilo 69 žáků.

Ocenění si odneslo 16 žáků z 1. až 4. tříd.

Speciální pochvala pro žákyni:
Aneta Králíková  z 2.A – získala 58 perel Krásnooček a 13 perel Drobnooček

Nejaktivnější třídy v lovení perel byly 2.A a 4.B.

 

Záložka do knihy spojuje školy

 

 

 

 

Naše škola se poprvé v říjnu 2017 zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Partnerskou školou se pro nás stala Základní škola s mateřskou školou v Horní Vsi, v Trenčínském samosprávném kraji.
V říjnu 2023 byl tématem Inspirující svět pohádek, básní a příběhů“.

Podívejte se na fotogalerii akcí.

Smyslem „záložkového“ projektu je přivést děti ke čtení a lásce ke knihám, společně sdílet a radovat se ze součinnosti.