ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY I V ZŠ ŽERNOSECKÉ

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásily u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2023 již 14. ročník projektu  Záložka do knihy spojuje školy, jehož letošním tématem bylo  Inspirující svět pohádek, básní a příběhů“.
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními  školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvoří v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvární letošní projektové téma, a vymění si je s partnerskou slovenskou školou.
Naše škola ZŠ Žernosecká se letos opět zapojila a stále jsme rádi hrdými partnery Základní školy s mateřskou školou v Horní Vsi, v Trenčínském samosprávném kraji. Na Slovensko zašleme 75 záložek. Zúčastnily se celé třídy 2.C paní učitelky Kamily Tvrdé a 3.C paní učitelky Mgr. Kateřiny Vlachové, školní družina 3 paní vychovatelky Lenky Vejvančické a školní družina 4 paní vychovatelky Kláry Zuzákové . Moc děkuji všem žákům za zájem o projekt a nápadité ztvárnění záložek.
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 1 180 škol s počtem 134 008 žáků. Z toho bylo 481 českých škol (45 637 žáků) a 699 slovenských škol (88 371 žáků).
Moc děkujeme za možnost se projektu zúčastnit, nejen že vyrábění žáky bavilo, ale v rámci budování nových vazeb to velice potěšilo hlavně „naše“ žáky ZŠ Žernosecká, kteří mají mnoho příbuzných na Slovensku.

Podívejte se na fotografie z vyrábění.