Zájmové kroužky

Školní klub a nabídka zájmových kroužků

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro žáky v jejich volném čase. Kapacita Školního klubu je 350 míst. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Účastníkem školního klubu se může stát každý žák školy (účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny), který projeví zájem. Jejich rodiče resp. zákonní zástupci musí vyplnit závaznou přihlášku.

Provozní řád Školního klubu

V září 2016 jsme nabídli 33 zájmových kroužků, z nichž se 29 otevřelo. Novinkou byly kroužky naší školy pořádané pro děti navštěvující družinu, kterých bylo 23 a více než 160 dětí využilo možnosti zapojit se do vypsaných volnočasových aktivit. Školní klub aktivně spolupracuje se školní družinou na kulturních a společenských akcích v daném školním roce podle schváleného plánu.

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí.

Informace o kroužcích Školního klubu pro školní rok 2018/2019

Informace o kroužcích ZŠ Žernosecká pro Školní družinu

Seznam přijatých žáků do kroužků

Seznam přijatých žáků do kroužků pro školní rok 2018/2019

Otevřené zájmové kroužky

Otevřené zájmové kroužky pro školní rok 2018/2019

Náplně zájmových kroužků

Náplně zájmových kroužků 2018/2019

Databáze Kroužky na Osmičce

Na základě výstupů Místního akčního plánu (MAP) rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 byl vytvořen speciální web www.krouzkynaosmicce.cz  Na něm lze nalézt informace o kroužcích na jednotlivých základních školách na Praze 8.
https://www.praha8.cz/Vznikl-prehledny-web-s-nabidkou-detskych-krouzku-v-Praze-8.html

Kontakty:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

 

Od druhého pololetí jsme plánovali otevřít kroužek Příprava k přijímacím zkouškám z češtiny. Učinili jsme průzkum a z důvodu mizivého zájmu z řad žáků 9. tříd nebylo možné kroužek otevřít. Děkujeme za pochopení.