Zájmové kroužky

Školní klub a nabídka zájmových kroužků

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro žáky v jejich volném čase. Kapacita Školního klubu je 350 míst. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a odpočinku žáků. Účastníkem školního klubu se může stát každý žák školy (účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny), který projeví zájem. Jejich rodiče resp. zákonní zástupci musí vyplnit závaznou přihlášku.

Provozní řád Školního klubu

V září 2018 jsme nabídli 40 zájmových kroužků, z nichž se 38 otevřelo. Velice oblíbené jsou kroužky naší školy pořádané pro děti navštěvující družinu, kterých bylo 27 a více než 180 dětí využilo možnosti zapojit se do vypsaných volnočasových aktivit. Školní klub aktivně spolupracuje se školní družinou na kulturních a společenských akcích v daném školním roce podle schváleného plánu.

Kromě zájmových kroužků naší školy si žáci mohou vybrat ze zájmových aktivit externích poskytovatelů, kteří na naší škole v odpoledních hodinách působí. Pro přihlašování použijte webové stránky a přihlašovací formuláře jednotlivých agentur.

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí.

Informace o kroužcích Školního klubu pro školní rok 2019/2020

Informace o kroužcích ZŠ Žernosecká pro Školní družinu

Náplně zájmových kroužků

Náplně zájmových kroužků 2019/2020

Přijetí žáků do otevřených zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020

Přijetí žáků do otevřených zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020

Spolupracujeme s poskytovateli externích kroužků u nás ve škole

terezicka.cz Náboženství I. pondělí – od 16. 9. 2019 13:00 – 13:45 bezplatně
terezicka.cz Náboženství II. pondělí – od 16. 9. 2019 13:50 – 14:35 bezplatně
klckrystof.cz Angličtina Kryštof různé dny – od 16. 9. 2019 různé časy platba externě
gymnastikaprodeti.org Gymnastika pro děti pondělí – od 30. 9. 2019 14:20 – 15:20 platba externě
gymnastikaprodeti.org Gymnastika pro děti úterý – od 1. 10. 2019 14:00 – 15:00 platba externě
veselaveda.cz Veselá věda – Vědecké pokusy úterý – od 1. 10. 2019 14:00 – 15:00 platba externě
beachklubladvi.cz Beach volejbal čtvrtek  – od 3. 10. 2019 14:00 – 15:00 platba externě
blackangels.cz Florbal čtvrtek  – od 3. 10. 2019 14:00 – 15:00 platba externě
blackangels.cz Florbal čtvrtek  – od 3. 10. 2019 15:00 – 16:00 platba externě
judobivoj.cz Kroužek juda a sebeobrany čtvrtek  – od 3. 10. 2019 15:00 – 16:00 platba externě
jsmeinline.cz Inline bruslení pátek  – od 20. 9. 2019 13:45 – 15:00 platba externě

Databáze Kroužky na Osmičce

Na základě výstupů Místního akčního plánu (MAP) rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 byl vytvořen speciální web www.krouzkynaosmicce.cz  Na něm lze nalézt informace o kroužcích na jednotlivých základních školách na Praze 8.
https://www.praha8.cz/Vznikl-prehledny-web-s-nabidkou-detskych-krouzku-v-Praze-8.html

Kontakty:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz