Zájmové kroužky

Školní klub a nabídka zájmových kroužků

Seznam přijatých žáků do zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro žáky v jejich volném čase. Kapacita Školního klubu je 350 míst. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a odpočinku žáků. Účastníkem školního klubu se může stát každý žák školy (účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny), který projeví zájem. Jejich rodiče resp. zákonní zástupci musí vyplnit závaznou přihlášku.

Provozní řád Školního klubu

Kroužky budou probíhat při dodržení hygienických podmínek a v souladu s korona manuálem MŠMT.

V září 2021 jsme otevřeli 30 zájmových kroužků. Velice oblíbené jsou kroužky naší školy pořádané pro děti navštěvující družinu, kterých je 18 a více než 190 dětí využívá možnosti zapojit se do vypsaných volnočasových aktivit. Školní klub, kam se letos zapsalo 145 žáků, aktivně spolupracuje se školní družinou na kulturních a společenských akcích v daném školním roce podle schváleného plánu.

Školní klub je svou činností a velikostí největším na Praze 8.

Kromě zájmových kroužků naší školy si žáci mohou vybrat ze zájmových aktivit externích poskytovatelů, kteří na naší škole v odpoledních hodinách působí. Pro přihlašování použijte webové stránky a přihlašovací formuláře jednotlivých agentur. V letošním roce externí poskytovatelé zaplnili své aktivity do maximálních počtů (cca 230 žáků).

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí.

Informace o kroužcích Školního klubu pro školní rok 2021/2022

Informace o kroužcích ZŠ Žernosecká pro Školní družinu

Spolupracujeme s poskytovateli externích kroužků u nás ve škole

Přihlášení na tyto kroužky probíhá přímo přes webové stránky či další kontakty vybraných externích poskytovatelů zájmové činnosti v naší škole.

terezicka.cz Plakát s kontakty Náboženství I. pondělí – od 13. 9. 2021 13:00 – 13:45 bezplatně
terezicka.cz Plakát s kontakty Náboženství II. pondělí – od 13. 9. 2021 13:50 – 14:35 bezplatně
klckrystof.cz Plakát s kontakty Angličtina Kryštof různé dny – od 13. 9. 2021 platba externě
pokekrouzek.cz Plakát s kontakty Pokékroužek pondělí – od 4. 10. 2021 13:00 – 14:00 platba externě
judobivoj.cz Plakát s kontakty Kroužek juda a sebeobrany pondělí – od 27. 9. 2021 15:00 – 16:00 platba externě
gymnastikaprodeti.org Plakát s kontakty Gymnastika pro děti úterý – od 5. 10. 2021 15:00 – 16:00 platba externě
veselaveda.cz Plakát s kontakty

Veselá věda – Vědecké pokusy

úterý – od 5. 10. 2021 14:00 – 15:00 platba externě
bricks4kidz.cz Plakát s kontakty Učíme se, stavíme a hrajeme si s kostkami LEGO® středa – od 29. 9. 2021 14:00 – 14:50 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Tanec středa – od 29. 9. 2021 15:00 – 16:00 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Florbal  čtvrtek  – od 30. 9. 2021 15:00 – 16:00 platba externě
jsmeinline.cz Plakát s kontakty Inline bruslení pátek  – od 24. 9. 2021 13:45 – 15:00 platba externě

INLINE BRUSLENÍ

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek). Program kurzu je navržen tak, aby kurz mohli absolvovat jak malí začátečníci tak i děti, které s bruslením již zkušenost mají. Naší snahou je nabídnout dětem smysluplné trávení volného času mimoškolní aktivitou a zaujmout je natolik, aby se pro ně inline bruslení stalo sportem, ve kterém se budou chtít zdokonalovat a kterému se budou chtít dále věnovat. Některé pak třeba rozšíří řady dětí, které se věnují inline bruslení závodně.

KONTAKTY: Tel.: +420 731 239 237, e-mail: info@jsmeinline.cz

odkaz na přihlášení a více informací: https://www.jsmeinline.cz/kurz/kurz-inline-ve-skolach-a-skolkach/#kurz-registrace

VESELÁ VĚDA

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných „skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ.

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody vč. jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, úspěšně organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Pro školní rok 2021/22 máme připravený covidu odolný kroužek. Letos zahájíme v týdnu od 4. října 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Bricks4Kidz

Zábavně – vzdělávací kroužek Bricks 4 Kidz®
Oceněný edukativní koncept Bricks4kidz® motorizovaných modelů
z kostek LEGO®. Stavíme modely na téma VESMÍR, SVĚT VĚDY, PŘÍRODA, ZVÍŘATA atd. VŠE SE NÁM HÝBE DÍKY MOTŮRKŮM!
Propojujeme několik oblastí jako je VĚDA, INŽENÝRSTVÍ, MATEMATIKA A STAVITELSTVÍ.

Kroužek je plný her, informací a stavění. Rozhýbeme prstíky, procvičíme hlavičky. Děti si zlepší jemnou motoriku, logické uvažování, soustředění a práci v týmu. Vhodné pro děti od 6-9 let. Více informací na : https://www.bricks4kidz.cz/

Kontakty:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz