Zájmové kroužky

Školní klub a nabídka zájmových kroužků

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro žáky v jejich volném čase. Kapacita Školního klubu je 350 míst. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a odpočinku žáků. Účastníkem školního klubu se může stát každý žák školy (účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny), který projeví zájem. Jejich rodiče resp. zákonní zástupci musí vyplnit závaznou přihlášku.

Provozní řád Školního klubu

Kroužky budou probíhat při dodržení hygienických podmínek a v souladu s korona manuálem MŠMT.

V září 2020 jsme nabídli 24 zájmových kroužků, z nichž se 23 otevřelo. Velice oblíbené jsou kroužky naší školy pořádané pro děti navštěvující družinu, kterých bylo 20 a více než 180 dětí využilo možnosti zapojit se do vypsaných volnočasových aktivit. Školní klub aktivně spolupracuje se školní družinou na kulturních a společenských akcích v daném školním roce podle schváleného plánu.

Kromě zájmových kroužků naší školy si žáci mohou vybrat ze zájmových aktivit externích poskytovatelů, kteří na naší škole v odpoledních hodinách působí. Pro přihlašování použijte webové stránky a přihlašovací formuláře jednotlivých agentur.

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí.

Informace o kroužcích Školního klubu pro školní rok 2021/2022

  • Nabídka kroužků Školního klubu
  • Přihláška do kroužků Školního klubu
  • Odhláška z kroužku
  • Informace o platbách za kroužky Školního klubu jsou uvedeny na přihlášce

Informace o kroužcích ZŠ Žernosecká pro Školní družinu

Náplně zájmových kroužků

Náplně zájmových kroužků pro rok 2021/2022

Přijetí žáků do otevřených zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých žáků do kroužků pro školní rok 2021/2022

Spolupracujeme s poskytovateli externích kroužků u nás ve škole

Přihlášení na tyto kroužky probíhá přímo přes webové stránky či další kontakty vybraných externích poskytovatelů zájmové činnosti v naší škole.

terezicka.cz Plakát s kontakty Náboženství I. pondělí – od 14. 9. 2020 13:00 – 13:45 bezplatně
terezicka.cz Plakát s kontakty Náboženství II. pondělí – od 14. 9. 2020 13:50 – 14:35 bezplatně
klckrystof.cz Plakát s kontakty Angličtina Kryštof různé dny – od 14. 9. 2020 platba externě
pokekrouzek.cz Plakát s kontakty Pokékroužek pondělí – od 5. 10. 2020 13:00 – 14:00 platba externě
gymnastikaprodeti.org Plakát s kontakty Gymnastika pro děti úterý – od 29. 9. 2020 14:20 – 15:20 platba externě
veselaveda.cz Plakát s kontakty Veselá věda – Vědecké pokusy úterý – od 6. 10. 2020 14:00 – 15:00 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Tanec středa – od 30. 9. 2020 14:00 – 15:00 platba externě
beachklubladvi.cz Plakát s kontakty Beach volejbal čtvrtek  – od 1. 10. 2020 14:00 – 15:00 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Florbal čtvrtek  – od 1. 10. 2020 14:00 – 15:00 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Florbal čtvrtek  – od 1. 10. 2020 15:00 – 16:00 platba externě
judobivoj.cz Plakát s kontakty Kroužek juda a sebeobrany čtvrtek  – od 1. 10. 2020 15:00 – 16:00 platba externě
jsmeinline.cz Plakát s kontakty Inline bruslení pátek  – od 18. 9. 2020 13:45 – 15:00 platba externě
interacademy.cz Plakát s kontakty Fotbal pátek  – od 2. 10. 2020 14:00 – 15:00 platba externě

Žáci 8. a 9. tříd mohou v rámci Juda a sebeobrany navštěvovat večerní tréninky, které probíhají v úterý od 20:00 hodin. 

 

INLINE BRUSLENÍ

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek). Program kurzu je navržen tak, aby kurz mohli absolvovat jak malí začátečníci tak i děti, které s bruslením již zkušenost mají. Naší snahou je nabídnout dětem smysluplné trávení volného času mimoškolní aktivitou a zaujmout je natolik, aby se pro ně inline bruslení stalo sportem, ve kterém se budou chtít zdokonalovat a kterému se budou chtít dále věnovat. Některé pak třeba rozšíří řady dětí, které se věnují inline bruslení závodně.

KONTAKTY: Tel.: +420 731 239 237, e-mail: info@jsmeinline.cz

odkaz na přihlášení a více informací: https://www.jsmeinline.cz/kurz/kurz-inline-ve-skolach-a-skolkach/20085/

 

VESELÁ VĚDA – příměstské tábory

pobytový tábor
příměstský tábor

Kroužek PP – příměstské tábory

Příměstské kempy Ďáblice 2021

 

Kontakty:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz