Zájmové kroužky

Informace o kroužcích Školního klubu a kroužcích ZŠ Žernosecká pro družinu ve školním roce 2023/2024

Pro přihlášení a platbu za zájmové kroužky klikněte na obrázek: zahájení během pondělí 11. září 2023

Školní klub a nabídka zájmových kroužků

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro žáky v jejich volném čase. Kapacita Školního klubu je 350 míst. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a odpočinku žáků. Účastníkem školního klubu se může stát každý žák školy (účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny), který projeví zájem. Jejich rodiče resp. zákonní zástupci musí vyplnit závaznou přihlášku.

Provozní řád Školního klubu

Kroužky budou probíhat při dodržení hygienických podmínek a v souladu s korona manuálem MŠMT.

V září 2023 jsme otevřeli 31 zájmových kroužků. Velice oblíbené jsou kroužky naší školy pořádané pro děti navštěvující družinu, kterých je 14 a více než 190 dětí využívá možnosti zapojit se do vypsaných volnočasových aktivit. Školní klub, kam se zapsalo 113 žáků, aktivně spolupracuje se školní družinou na kulturních a společenských akcích v daném školním roce podle schváleného plánu.

Školní klub je svou činností a velikostí největším na Praze 8.

Kromě zájmových kroužků naší školy si žáci mohou vybrat ze zájmových aktivit externích poskytovatelů, kteří na naší škole v odpoledních hodinách působí. Pro přihlašování použijte webové stránky a přihlašovací formuláře jednotlivých agentur. V letošním roce externí poskytovatelé zaplnili své aktivity do maximálních počtů (cca 230 žáků).

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí.

Kontakty:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Spolupracujeme s poskytovateli externích kroužků u nás ve škole (rok 2023/2024) – průběžně aktualizujeme

Přihlášení na tyto kroužky probíhá přímo přes webové stránky či další kontakty vybraných externích poskytovatelů zájmové činnosti v naší škole.

terezicka.cz Plakát s kontakty

Přihláška

Náboženství I. pondělí – od 18. 9. 2023 13:00 – 13:45 bezplatně
terezicka.cz Plakát s kontakty

Přihláška

Náboženství II. pondělí – od 18. 9. 2023 13:50 – 14:35 bezplatně
pokekrouzek.cz Plakát s kontakty Pokékroužek pondělí – od 2. 10. 2023 13:00 – 14:00 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Detektivní kroužek pondělí – od 2. 10. 2023 14:00 – 15:00 platba externě
judobivoj.cz Plakát s kontakty Kroužek juda a sebeobrany pondělí – od 2.10. 2023 15:15 – 16:15 platba externě
www.avcsk.cz Plakát s kontakty Atletika Sprintík pondělí – od 2.10. 2023 15:15 – 16:15 platba externě
gymnastikaprodeti.org Plakát s kontatky Gymnastika pro děti úterý – od 3. 10. 2023 15:00 – 16:00 platba externě
fotbalprodeti.cz Plakát s kontakty Fotbalový kroužek úterý – od 3.10. 2023 15:00 – 16:00 platba externě
veselaveda.cz Plakát s kontakty Veselá věda – Vědecké pokusy úterý – od 3. 10. 2023 14:00 – 15:00 platba externě
veselaveda.cz Plakát s kontakty Veselé Lego kostičky středa – od 4. 10. 2023 14:00 – 14:50 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Tanec středa – od 4. 10. 2023 15:00 – 16:00 platba externě
markamilka@seznam.cz Plakát s kontakty I.

Plakát s kontakty II.

Kreativně-výtvarný kroužek středa – od 4. 10. 2023 13:30 – 15:00 platba externě
15:00 – 16:30
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Florbal čtvrtek  – od 5. 10. 2023 15:00 – 16:00 platba externě
16:00 – 17:00
jsmeinline.cz Plakát s kontakty Inline bruslení pátek  – od 22. 9. 2023 13:45 – 15:00 platba externě
15:15 – 16:15
klckrystof.cz Plakát s kontakty

přihláška

Angličtina Kryštof různé dny – od 18. 9. 2023 platba externě

 

FK Galaxie

Tímto zveme všechny děti ve věku 5 – 13 let a jejich rodiče na nezávazný fotbalový tréninkový nábor. Trénink bude realizován ve středu 13. 9. 15:30 – 16:30 hod na venkovním školním hřišti v areálu ZŠ Žernosecká. Příchozím dětem doporučujeme sportovní obuv, tričko, tepláky či kraťasy, nápoj….. S případnými dalšími dotazy se můžete obrátit na kontakty uvedené v přiloženém letáku.