Zájmové kroužky

Školní klub a nabídka zájmových kroužků

Seznam přijatých žáků do zájmových kroužků pro školní rok 2022/2023

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro žáky v jejich volném čase. Kapacita Školního klubu je 350 míst. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a odpočinku žáků. Účastníkem školního klubu se může stát každý žák školy (účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny), který projeví zájem. Jejich rodiče resp. zákonní zástupci musí vyplnit závaznou přihlášku.

Provozní řád Školního klubu

Kroužky budou probíhat při dodržení hygienických podmínek a v souladu s korona manuálem MŠMT.

V září 2021 jsme otevřeli 30 zájmových kroužků. Velice oblíbené jsou kroužky naší školy pořádané pro děti navštěvující družinu, kterých je 18 a více než 190 dětí využívá možnosti zapojit se do vypsaných volnočasových aktivit. Školní klub, kam se letos zapsalo 145 žáků, aktivně spolupracuje se školní družinou na kulturních a společenských akcích v daném školním roce podle schváleného plánu.

Školní klub je svou činností a velikostí největším na Praze 8.

Kromě zájmových kroužků naší školy si žáci mohou vybrat ze zájmových aktivit externích poskytovatelů, kteří na naší škole v odpoledních hodinách působí. Pro přihlašování použijte webové stránky a přihlašovací formuláře jednotlivých agentur. V letošním roce externí poskytovatelé zaplnili své aktivity do maximálních počtů (cca 230 žáků).

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí.

Informace o kroužcích Školního klubu pro školní rok 2022/2023

Informace o kroužcích ZŠ Žernosecká pro Školní družinu

Kontakty:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Spolupracujeme s poskytovateli externích kroužků u nás ve škole (rok 2022/2023) – průběžně aktualizujeme

Přihlášení na tyto kroužky probíhá přímo přes webové stránky či další kontakty vybraných externích poskytovatelů zájmové činnosti v naší škole.

terezicka.cz Plakát s kontakty Náboženství I. pondělí – od 26. 9. 2022 13:00 – 13:45 bezplatně
terezicka.cz Plakát s kontakty Náboženství II. pondělí – od 26. 9. 2022 13:50 – 14:35 bezplatně
pokekrouzek.cz Plakát s kontakty Pokékroužek pondělí – od 3. 10. 2022 13:00 – 14:00 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Detektivní kroužek pondělí – od 3. 10. 2022 14:00 – 15:00 platba externě
judobivoj.cz Plakát s kontakty Kroužek juda a sebeobrany pondělí – od 3.10. 2022 15:00 – 16:15 platba externě
gymnastikaprodeti.org Plakát s kontakty Gymnastika pro děti úterý – od 14. 2. 2023 15:00 – 16:00 platba externě
veselaveda.cz Plakát s kontakty

Veselá věda – Vědecké pokusy

úterý – od 4. 10. 2022
  1. 14:00 – 15:00
  2. 15:05 – 16:05
platba externě
bricks4kidz.cz Plakát s kontakty Učíme se, stavíme a hrajeme si s kostkami LEGO® středa – od 5. 10. 2022 14:00 – 14:50 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Tanec středa – od 5. 10. 2022 15:00 – 16:00 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Florbal  čtvrtek  – od 6. 10. 2022
  1. 15:00 – 16:00
  2.  16:00 – 17:00
platba externě
jsmeinline.cz Plakát s kontakty Inline bruslení pátek  – od 24. 3. 2023
  1. 13:45 – 15:00
  2. 15:15 – 16:15
platba externě
klckrystof.cz Plakát s kontakty

Přihláška

Angličtina Kryštof různé dny – od 19. 9. 2022 platba externě

FOTBAL

Dále je možno využít nabídky FK Galaxie – fotbal na našem školním hřišti

Fotbal FK Galaxie pro děti ve věku 3 -7 let

Fotbal FK Galaxie pro děti ve věku 5 – 12 let

Kontakty pro případné informace a dotazy:
tel.: 607 128 567
e-mail: fkgalaxie2018@gmail.com