Zájmové kroužky

Školní klub a nabídka zájmových kroužků

Seznam přijatých žáků do zájmových kroužků pro školní rok 2022/2023

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro žáky v jejich volném čase. Kapacita Školního klubu je 350 míst. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti a odpočinku žáků. Účastníkem školního klubu se může stát každý žák školy (účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny), který projeví zájem. Jejich rodiče resp. zákonní zástupci musí vyplnit závaznou přihlášku.

Provozní řád Školního klubu

Kroužky budou probíhat při dodržení hygienických podmínek a v souladu s korona manuálem MŠMT.

V září 2021 jsme otevřeli 30 zájmových kroužků. Velice oblíbené jsou kroužky naší školy pořádané pro děti navštěvující družinu, kterých je 18 a více než 190 dětí využívá možnosti zapojit se do vypsaných volnočasových aktivit. Školní klub, kam se letos zapsalo 145 žáků, aktivně spolupracuje se školní družinou na kulturních a společenských akcích v daném školním roce podle schváleného plánu.

Školní klub je svou činností a velikostí největším na Praze 8.

Kromě zájmových kroužků naší školy si žáci mohou vybrat ze zájmových aktivit externích poskytovatelů, kteří na naší škole v odpoledních hodinách působí. Pro přihlašování použijte webové stránky a přihlašovací formuláře jednotlivých agentur. V letošním roce externí poskytovatelé zaplnili své aktivity do maximálních počtů (cca 230 žáků).

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí.

Informace o kroužcích Školního klubu pro školní rok 2022/2023

Informace o kroužcích ZŠ Žernosecká pro Školní družinu

Kontakty:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Spolupracujeme s poskytovateli externích kroužků u nás ve škole (rok 2022/2023) – průběžně aktualizujeme

Přihlášení na tyto kroužky probíhá přímo přes webové stránky či další kontakty vybraných externích poskytovatelů zájmové činnosti v naší škole.

terezicka.cz Plakát s kontakty Náboženství I. pondělí – od 26. 9. 2022 13:00 – 13:45 bezplatně
terezicka.cz Plakát s kontakty Náboženství II. pondělí – od 26. 9. 2022 13:50 – 14:35 bezplatně
pokekrouzek.cz Plakát s kontakty Pokékroužek pondělí – od 3. 10. 2022 13:00 – 14:00 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Detektivní kroužek pondělí – od 3. 10. 2022 14:00 – 15:00 platba externě
judobivoj.cz Plakát s kontakty Kroužek juda a sebeobrany pondělí – od 3.10. 2022 15:15 – 16:15 platba externě
gymnastikaprodeti.org Plakát s kontakty Gymnastika pro děti úterý – od 14. 2. 2023 15:00 – 16:00 platba externě
veselaveda.cz Plakát s kontakty

Veselá věda – Vědecké pokusy

úterý – od 4. 10. 2022
  1. 14:00 – 15:00
  2. 15:05 – 16:05
platba externě
bricks4kidz.cz Plakát s kontakty Učíme se, stavíme a hrajeme si s kostkami LEGO® středa – od 5. 10. 2022 14:00 – 14:50 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Tanec středa – od 5. 10. 2022 15:00 – 16:00 platba externě
krouzekpp.cz Plakát s kontakty Florbal  čtvrtek  – od 6. 10. 2022
  1. 15:00 – 16:00
  2.  16:00 – 17:00
platba externě
jsmeinline.cz Plakát s kontakty Inline bruslení pátek  – od 24. 3. 2023
  1. 13:45 – 15:00
  2. 15:15 – 16:15
platba externě
klckrystof.cz Plakát s kontakty

Přihláška

Angličtina Kryštof různé dny – od 19. 9. 2022 platba externě

FOTBAL

Dále je možno využít nabídky FK Galaxie – fotbal na našem školním hřišti

Fotbal FK Galaxie pro děti ve věku 3 -7 let

Fotbal FK Galaxie pro děti ve věku 5 – 12 let

Kontakty pro případné informace a dotazy:
tel.: 607 128 567
e-mail: fkgalaxie2018@gmail.com

 

Příměstské tábory

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás se zajímavou nabídkou příměstských táborů Veselá věda určených
pro Vaše děti prvního stupně. Program táborů je přírodovědný, badatelský, plný zábavných
“vědeckých” pokusů dobře přizpůsobených věku dětí. Cílem je děti pobavit a také nadchnout
pro poznávání a povzbudit jejich vlastní zvídavost.
Jsme nezisková organizace Veselá věda a naším zaměřením je podpora zájmu dětí o
poznávání a vědu. A co na děti čeká?
Tábory Veselé vědy děti milují a my máme radost, že “věda hrou” děti baví. Letos jsme
připravili rekordních 320 příměstských táborů! Zábavné pokusy a bádání, hry, pohyb a
výlety. Táborníci budou například zkoumat chutě, barvy a vůně v potravinách a vypraví se
ven za hmyzími opylovači. Náš program je v nabídce táborů jedním z nejoblíbenějších pro
kluky i holky. Tady můžete najít Vaši městskou část a vybrat si termín: přihláška na
příměstský tábor. Se všemi dotazy ohledně tábora ve Vašem městě neváhejte kontaktovat
svého krajského koordinátora.
Těšíme se na všechny šikulky a zvídavce!

Veselá věda příměstské tábory

Lego příměstské tábory