1. třídy – zápis a informace

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2021/2022 v měsíci dubnu 2021. Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou bližší informace a podrobnosti k zápisu upřesněny v návaznosti na případná krizová opatření vlády ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zde Vám přinášíme předběžné informace o plánovaném zápisu a Dni otevřených dveří. Vše se bude ovšem odvíjet od aktuální epidemiologické situace a nařízení Vlády ČR a MŠMT. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

  • 17. 3. 2021 (středa) od 15:00 do 17:00 hodin, informace v ŠJ v 15:00 a v 16:00 hodin

Den otevřených dveří se bude konat ve středu dne 17. března 2021 v době od 15:00 do 17:00 hodin. Veškeré informace o škole budou poskytnuty ve školní jídelně opakovaně v časech: 15:00 hodin a v 16:00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 

  • 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

 Pro přijetí dítěte do 1. ročníku naší školy je nutno přinést tyto dokumenty:

  1. rodný list dítěte
  2. platný doklad totožnosti rodičů
  3. všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte

V zájmu urychlení zápisu by si rodiče měli s sebou přinést vyplněné formuláře:

Kurz předškoláků

Na naší škole probíhá kurz předškoláků pro děti, které se chystají nastoupit do naší školy. Přesné informace budou včas podány.

Spádové ulice ZŠ Žernosecká

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 2. 2021 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obecně závaznou vyhlášku, kde jsou definovány školské obvody základních škol zřízených městskými částmi: spádové ulice ZŠ Žernosecká.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD 

Třídní schůzka se bude konat ve středu 12. 5. 2021 v 17:30 hodin.

Připomínáme rodičům našich budoucích prvňáčků, že jejich první třídní schůzka se bude konat ve středu 12. května 2021 od 17:30 hodin ve školní jídelně. Na schůzce Vám budou představeny paní učitelky budoucích prvních tříd a také dostanete řadu informací o škole a o tom, co by budoucí prvňáčci měli mít do školy připraveno.

Další dokumenty najdete v sekci Formuláře ke stažení.

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE PRO 1. TŘÍDU

Středa 1. 9. 2021

  • sraz v 8:00 hodin před školou s třídní učitelkou
  • v 8:15 hodin slavnostní zahájení nového školního roku
  • 9:15 hodin schůzka zákonných zástupců (děti budou ve školní družině)
  • obědy od 11:00 hodin

Informace o místě konání schůzky bude dle aktuální situace.

Na schůzce 1. 9. 2021 bude třídní učitelka vybírat 500 Kč (z této částky bude hrazen pracovní sešit na anglický jazyk, čip na obědy, třídní fond). Změna vyhrazena.

SEZNAM POMŮCEK PRO PRVŇÁČKY

Výsledky zápisu do 1. tříd 2020/2021

Zde naleznete výsledky zápisu do letošních prvních tříd.

 

Další dokumenty najdete v sekci Formuláře ke stažení.