Zápis – informace + UKRAJINA

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE PRO 1. TŘÍDY

Čtvrtek 1. 9. 2022

 • sraz v 8:00 hodin před školou s třídní učitelkou
 • v 8:15 hodin slavnostní zahájení nového školního roku v atriu školy (dle počasí)
 • v 9:15 hodin schůzka zákonných zástupců v kmenové třídě (o děti je postaráno ve školní družině) – schůzka maximálně do 11:00 hodin
 • obědy od 11:00 hodin

Na schůzce budeme vybírat 1000 Kč (bude z toho hrazen pracovní sešit na anglický jazyk, čip na obědy, třídní fond). Změna vyhrazena.

 Pátek 2. 9. 2022

 • sraz v 8:00 hodin před školou s třídní učitelkou (děti si přinesou aktovku)
 • vyučování končí v 9:40 hodin (po 2. vyučovací hodině)
 • obědy od 11:00 hodin
 • školní družina – normální provoz od 6:30 – 17:00 hodin

Pondělí a úterý 5. 9. a 6. 9. 2022

 • vyučování končí v 10:50 hodin (po 3. vyučovací hodině)
 • školní družina – normální provoz od 6:30 – 17:00 hodin

Středa 7. 9. 2022

 • vyučování končí podle rozvrhu

Doprovod rodičů dětí do tříd je povolený do pátku 2. 9. 2022.
Od 5. 9. do 9. 9. 2022 je povolen vstup rodičů do prostoru šatních skříněk.

Nabídka zájmových kroužků bude vyhlášena druhý týden v září.

 

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Школа, Прага 8, Žernosecká 3

Зарахування дітей до 1.-9-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи можна записатися). Список знайдете TYT

Dokumenty potřebné k zápisu k povinné školní docházce: 

cestovní pas dítěte (nebo jiný doklad totožnosti)
cestovní doklady rodičů nebo zákonného zástupce
adresa a potvrzení o pobytu v ČR
žádost o přijetí dítěte do základní školy

Для запису в школу необхідно:

Паспорт дитини (або інший документ, що посвідчує особу)
Паспорт батьків чи законного представника дитини
Адресу та підтвердження місця проживання на території Чеської Республіки
Заява про зарахування дитини до початкової школи

Zápis do 1. tříd – POUZE PRO DĚTI ČR – UKONČENO

1. třídy – zápis a informace – české děti

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023