Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 9. dubna (pro spádové děti) a ve středu 10. dubna 2019 (pro nespádové děti) v době od 14:00 do 17:00 hodin.

Pro přijetí dítěte do 1. ročníku naší školy je nutno přinést tyto dokumenty:

  1. rodný list dítěte
  2. platný doklad totožnosti rodičů
  3. plná moc k zastupování – souhlas druhého zákonného zástupce k jednání
  4. všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte

V zájmu urychlení zápisu by si rodiče měli s sebou přinést vyplněné formuláře:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • zápisní list
  • plná moc k zastupování – souhlas druhého zákonného zástupce k jednání
  • souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dle GDPR
  • v případě zájmu přihlášku do kurzu předškoláků
  • v případě zájmu zápisní lístek do ŠD

Spádové ulice ZŠ Žernosecká

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 21/5 ze dne 24. 11. 2016 byly s účinností od 1. ledna 2017 schváleny spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Den otevřených dveří na naší škole

Den otevřených dveří se bude konat ve středu dne 13. března 2019 a ve středu 27. března 2019 v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Veškeré informace o škole budou poskytnuty ve školní jídelně opakovaně v časech: 15:00 hodin a v 16:00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

Kurz předškoláků – bude upřesněno

Od 29. 4. 2019 do 27. 5. 2019 bude probíhat kurz předškoláků, a to od 13:15 do 14:00 hodin pro všechny přihlášené děti. Jmenný seznam rozdělení dětí k jednotlivým vyučujícím bude k dispozici na vrátnici školy od 24. 4. 2019.

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd

Připomínáme rodičům našich budoucích prvňáčků, že jejich první třídní schůzka se bude konat ve středu 15. května 2019 od 17:30 hodin ve školní jídelně. Na schůzce Vám budou představeny paní učitelky budoucích prvních tříd a také dostanete řadu informací o škole a o tom, co by budoucí prvňáčci měli mít do školy připraveno.

Důležité dokumenty rok 2018/2019

Další dokumenty najdete v sekci Formuláře ke stažení.