1. třídy – zápis a informace

Školní rok 2021/2022 – informace patří našim současným prvňáčkům, stránka bude aktualizována průběžně

 

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE PRO 1. TŘÍDU – změna času od 9:00 hodin

Středa 1. 9. 2021

  • sraz v 9:00 hodin před školou s třídní učitelkou
  • v 9:15 hodin slavnostní zahájení nového školního roku
  • v 10:00 hodin schůzka zákonných zástupců (děti budou ve školní družině)
  • obědy od 11:00 hodin

Informace o místě konání schůzky bude dle aktuální situace.

Na schůzce 1. 9. 2021 bude třídní učitelka vybírat 1000 Kč (z této částky bude hrazen pracovní sešit na anglický jazyk, čip na obědy, třídní fond). Změna vyhrazena.

 

KLC Kryštof – Anglicky stejně jako česky s rodilým mluvčím pro 1. – 9. třídu

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s agenturou Kryštof, která pro žáky naší školy nabízí po vyučování výuku angličtiny s rodilým mluvčím.

Pokud máte zájem o bližší informace, neváhejte kontaktovat www.klckrystof.cz

Upoutávka na školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

pod registračními kódy naleznete výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Vedení školy ZŠ Žernosecká

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2021/2022 v měsíci dubnu 2021. Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou bližší informace a podrobnosti k zápisu upřesněny v návaznosti na případná krizová opatření vlády ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD  – 26. května 2021 v 17:30 hodin 

Připomínáme rodičům našich budoucích prvňáčků, že jejich první třídní schůzka se bude konat  26. května 2021 v 17:30 hodin. Pokud počasí dovolí, schůzka se uskuteční na hřišti školní družiny (boční vchod – branka od prodejny Norma, za památníkem).  V případě deště za dodržení pravidla 3R (ruce, respirátory, rozestupy) pak v budově školy. Na schůzce dostanete řadu informací o škole a o tom, co by budoucí prvňáčci měli mít do školy připraveno.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

omlouváme se, ale jsme nuceni Vám oznámit, že plánovaný Den otevřených dveří naší školy, který se měl konat ve středu dne 17. března 2021 v době od 15:00 do 17:00 hodin, je z důvodu nouzového stavu a vyhlášení mimořádných opatření bez náhrady zrušen. Prosíme, nežádejte o individuální návštěvy. Rádi Vám představíme školu také prostřednictvím fotogalerie školy.
Prostory školy: https://www.zernosecka.cz/akce-a-fotogalerie/prostory-skoly/
Akce školy: https://www.zernosecka.cz/kategorie/cela-skola-rocnik-20-21/

Děkujeme za pochopení.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD:

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k současné situaci proběhnou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v souladu s právními předpisy, bez přítomnosti dětí ve škole.
Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce proběhne na Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 následujícím způsobem:

Registrace k zápisu na naši školu proběhne elektronicky v termínu od 1. 4. do 16. 4. 2021 prostřednictvím aplikace a je povinná pro všechny zájemce o nástup do 1. třídy:

Zápisyonline

 

Při registraci Vám aplikace přidělí registrační kód, který slouží k identifikaci Vašeho dítěte po dobu zápisu.

Pro vyřízení Vaší žádosti Vás prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění a zaslání následujících formulářů:

Veškeré dokumenty doručte do školy jedním z následujících zákonných způsobů:

  • elektronicky ze své soukromé datové schránky do schránky školy seyn4mk,
  • e-mailem s elektronickým podpisem – pouze na e-mail: zapis@zernosecka.cz  – schránka bude funkční od 1. 4. 2021,
  • poštou doporučeně – přihláška musí mít ověřený podpis,
  • vhozením přihlášky do poštovní schránky školy – přihláška musí mít ověřený podpis.

Ověření podpisu je požadováno pouze u formuláře Přihláška k zápisu k povinné školní docházce!

Pokud nemáte možnost se elektronicky zaregistrovat, vytisknout si dokumenty nebo podat přihlášku ani jedním z výše uvedených způsobů, je možné se ve výjimečných případech domluvit telefonicky na čísle 792 597 345, a to ve dnech 12. a 13. dubna 2021 (pondělí, úterý) od 8:00 do 18:00.

Výsledky zápisu pod registračními čísly budou zveřejněny na webových stránkách školy a na venkovní nástěnce školy do 12. 5. 2021.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem po 12. 5. 2021 na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit na schůzce rodičů pro budoucí prvňáčky.

Vedení školy

Upozorňujeme, že budeme zpracovávat pouze úplné žádosti se všemi náležitostmi na požadovaných formulářích. Neúplné, nečitelné či nesprávně podané žádosti bohužel nelze vyřídit.

Kurz předškoláků – zrušeno

Na naší škole bývalo zvykem organizovat kurz předškoláků pro děti, které se chystají nastoupit do naší školy. Bohužel v současné době toto není možné.

Spádové ulice ZŠ Žernosecká

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 2. 2021 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obecně závaznou vyhlášku, kde jsou definovány školské obvody základních škol zřízených městskými částmi: spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Další dokumenty najdete v sekci Formuláře ke stažení