Naše škola

se představuje

Naše škola s téměř 50 letou historií (založena v roce 1975) se nachází v příjemné, zelení obklopené lokalitě v blízkosti Ďáblického háje na severním okraji Prahy. Škola má kapacitu 730 žáků a je zaměřena především na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka. Vzdělávání na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Žáci se vzdělávají ve dvou školních budovách, jejichž součástí jsou dvě moderní tělocvičny a nový venkovní sportovní areál. K vybavení školy patří odborné pracovny, počítačové učebny, žákovská knihovna s čítárnou, studovnou a hernou, školní dílny, cvičná kuchyňka aj. Ve škole funguje devět oddělení družin a Školní klub, který nabízí široké spektrum volnočasových aktivit. Pravidelně pořádáme různé kulturní akce, zapojujeme se do mnoha zajímavých projektů a soutěží, kdy nejen ve sportovních disciplínách dosahujeme velmi dobrých výsledků. Vydáváme školní zpravodaj Žernoseky. Snažíme se, aby atmosféra ve škole byla přívětivá ke všem žákům i učitelům.

 

V roce 2017 byla započata první etapa Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu v rámci první etapy Modernizace bylo zařízení a vybavení odborné přírodovědné učebny, učebny pro polytechnické vzdělávání (školní dílny) a učebny keramiky. Druhá etapa projektu Modernizace spolufinancovaného EU probíhala v roce 2018. Hlavním cílem byla Modernizace zařízení a vybavení dvou multimediálních učeben (počítače) a keramické dílny (pece).

Vyhlašujeme Dny otevřených dveří, přijďte se k nám podívat.

více o naší škole prostory školy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Financováno EU MŠMT Národní plán obnovy
Školní rok 2024/2025 začne za
Šablony EU pro ZŠ Žernosecká