Žernosecká 3/1597 +420 286 582 568 Datová schránka: seyn4mk

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ DĚTI – spádové 6. 6. 2023 + výsledky zápisu

Výsledky zápisu do 1. tříd pro ukrajinské děti

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ  DĚTI – spádové

 • 6. 6. 2023  (úterý) od 14:00 do 16:00 hodin

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU – UA

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad povinné školní docházky – Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіaти

Pokud bude Vaše dítě přijato, od 7. 6. se může zařadit zařadit do kurzu pro předškoláky
(7. a 14. 6.)

Spádové ulice

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 2. 2021 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obecně závaznou vyhlášku, kde jsou definovány školské obvody základních škol zřízených městskými částmi: spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Spádovost: Patříte k nám do školy? Můžete snadno zjistit na:

https://www.spadovostpraha.cz/embed

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

žádáme všechny rodiče, kteří si přejí umístit své děti do prvních tříd v naší škole, aby v termínu od 1. do 6. 6. 2023 podali přihlášku k základnímu vzdělávání elektronicky prostřednictvím ZÁPISY ONLINE od firmy Bakaláři.


Škola v přírodě 1.C, 4.A a 4.C

Žáci 1.C, 4.A a 4.C dojeli do Zámostí v Českém Ráji na školu v přírodě v pořádku.

Přejeme všem pěkný pobyt, sluníčko a hodně zážitků.

Vedení školy

TRADIČNÍ ŽERNOSECKÁ POUŤ 1. 6. 2023 + SPORTOVNÍ DEN 9. 6. 2023

Těšte se na tradiční Žernoseckou pouť ve čtvrtek 1. 6. 2023 od 9 do 12 hodin. Na všechny čekají soutěže, hudba a zábava. Za vysoutěžená žeura si v pouťovém obchodě můžete koupit něco hezkého. Akce se koná pro 1. až 5. třídy.
II. stupeň – výuka probíhá dle řádného rozvrhu.

Pro druhý stupeň, tj. pro 6. až 9. třídy, je připraveno Sportovní dopoledne, které se bude konat o týden později, a to v pátek 9. 6 2023. Podrobnosti upřesníme.
I. stupeň – výuka probíhá dle řádného rozvrhu.

Věříme, že si žáci naší školy tento „dárek“ ke Dni dětí užijí.

Harmonogram odchodů do ŠJ ve čtvrtek 1. 6. 2023

11:45                           1.AC
12:00                          2.ABC
12:15                           3.B
12:30                          4.AC
12:45                           5.ABC

Exkurze do Zemědělského muzea ve středu 31. 5. 2023 pro 7. až 9. třídy

Žáci ze sedmých, osmých a devátých tříd, kteří nejeli na školu v přírodě ani do Španělska, se zúčastní exkurze do Zemědělského muzea. Odchod ze školy je v 8 hodin a návrat všech žáků zpět do školy mezi 13:00 až 13:30. Žáci poté půjdou na oběd do školní jídelny nebo domů.

Škola v přírodě pro třídy 1.B, 3.A, 4.B, 7.A, 7.B a 7.C

Žáci 1.B, 3.A a 4.B dojeli do Krkonoš na školu v přírodě v pořádku.

Žáci 7.A, 7.B a 7.C dorazili do Březové také v pořádku.

Přejeme všem pěkný pobyt, sluníčko a hodně zážitků.

Vedení školy

Exkurze do Národní galerie v úterý 30. 5. 2023 pro 7. až 9. třídy

Žáci ze sedmých, osmých a devátých tříd, kteří nejeli na školu v přírodě ani do Španělska, se zúčastní exkurze do Národní galerie. Odchod ze školy je v 8 hodin a návrat všech žáků zpět do školy mezi 13:00 až 13:30. Žáci poté půjdou na oběd do školní jídelny nebo domů.

Zájezd do Španělska

Všichni do stanoveného místa ve Španělsku dojeli v pořádku. Přejeme jim příjemný pobyt, odpočinek a zdárný návrat domů.

Vedení školy

V červnu vaříme pouze oběd č. 1

Z provozních důvodů bude školní jídelna v měsíci červnu 2023 připravovat pouze jeden pokrm. Všem strávníkům předem děkujeme za pochopení.

Vedení školní jídelny

SCHŮZKA RODIČŮ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY středa 10. 5. 2023 v 17:30 + výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 + kurz předškoláků + zápis pro ukrajinské děti

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno na schůzce rodičů pro budoucí prvňáčky ve středu 10. 5. 2023 od 17:30 hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem po 10. 5. 2023 na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 10. 5. 2023 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. Rozhodnutí o odkladu bude vydáno pouze po doložení doporučení PPP a dětského lékaře.

KURZ PŘEDŠKOLÁKŮ

 • v týdnu od 17. 5. 2023 do 7. 6. 2023

Vážení rodiče,

od 17. května 2023 do 7. června 2023 bude probíhat kurz předškoláků, a to každou středu od 13:15 do 14:00 hodin pro všechny přijaté děti a závazně přihlášené do kurzu pro předškoláky (závazná přihláška).

Sraz před  hlavním vchodem do budovy školy.

SKUPINY KURZU PŘEDŠKOLÁKŮ DLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL

SCHŮZKA RODIČŮ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

 • středa 10. 5. 2023 v 17:30 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ  DĚTI – SPÁDOVÉ

 • 6. 6. 2023  (úterý) od 14:00 do 16:00 hodin

Upozornění: při zápisu bude zkontrolováno bydliště dítěte a jeho rodičů

Pokud bude Vaše dítě přijato, od 7. 6. se může zařadit zařadit do kurzu pro předškoláky
(7. a 14. 6.)

Rozřazovací testy do jazykových skupin pro třetí třídy

Vážení rodiče,

ve středu 3. 5. 2023 proběhnou ve 3. třídách rozřazovací testy do jazykových skupin.

Žáci absolvují písemný test z českého jazyka (3. 5. 2023) a anglického jazyka (10. 5. 2023). Obsah odpovídá učivu probranému do konce měsíce března.

Přihlášení žáci absolvují po písemné části ústní pohovor s vyučujícími anglického jazyka z témat aktuálně probraných. Aktuálně odpovídá učivu až do Unit 6 – Happy Street.

Žáky čeká poslech s porozuměním, čtení textu, krátký překlad a rozhovor o zájmech, rodině, jídle, sbírkách apod.

Veškeré výsledky jsou hodnoceny body:

Český jazyk: max. 50bodů

Anglický jazyk: písemná část max. 50 bodů, ústní pohovor max. 20 bodů

Doporučení učitele anglického jazyka: max. 5 bodů

V případě shodného počtu bodů je rozhodujícím faktorem pro zařazení do skupiny s rozšířenou výukou jazyků počet bodů dosažený v hodnocení písemné i ústní části anglického jazyka.

Výsledky budou zveřejněny začátkem měsíce června prostřednictvím Bakalářů a webových stránek školy.

1. ročník semifinálového postupového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV 9. 5. 2023

1. ročník semifinálového postupového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV se uskuteční v úterý 9. 5. 2023 od 9 hod na venkovním sportovišti ZŠ Žernosecká pro žáky 1. stupně základní školy. V současnosti se jedná o největší sportovní projekt pro děti a mládež v 250 obcích České republiky. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentury, Ministerstva pro místní rozvoj a MHMP.

Účastníci turnaje soutěží nejprve společně v 5 sportovních aktivitách (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis), kdy následně nejúspěšnější finalisté ze ZŠ obdrží nominaci na prosincové Národní finále v Kladně. Právě zde budou nominovaní hráči ze ZŠ soupeřit o pozici národního vítěze a o putovní zlatý pohár TAJV pro ZŠ Žernosecká, Praha 8.

Sportovní akce TAJV je realizována za podpory Nadačního fondu Žernosecké Sovičky.

Sportovní den mládeže s TAJV v Žernosecké

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE ČTVRTEK 27. 4. 2023 OD 15 DO 17 HODIN

Srdečně všechny zveme na celoškolní akci ve čtvrtek 27. 4. 2023 na „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ od 15:00 hodin do 17:00 hodin na školním hřišti.

Masky čarodějů a čarodějnic vítány, nejhezčí budou odměněny.

Vuřt s pečivem bude zajištěn pro všechny děti naší školy.

Plavecký kurz 2. tříd dorazil na místo v pořádku

Rádi bychom Vás informovali, že žáci druhých tříd dorazili na plavecký kurz v pořádku.

Přejeme jim pěkné sportovní zážitky.

Vedení školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD – PRO ČESKÉ DĚTI – 17. 4. A 18. 4. 2023 OD 14:00 DO 17:00 HODIN

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

žádáme všechny rodiče, kteří si přejí umístit své děti do prvních tříd v naší škole, aby v termínu od 1. 4 do 18. 4. 2023 podali přihlášku k základnímu vzdělávání elektronicky prostřednictvím ZÁPISY ONLINE od firmy Bakaláři.

Osobní účast na zápisech v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 je povinná, těšíme se na setkání se všemi budoucími prvňáčky a jejich zákonnými zástupci. Vaše děti se školou projdou  „pohádkovou cestou“ a nahlédnou do tříd prvního stupně, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.
Zákonný zástupce bude mít rovněž možnost pohovořit s pedagogem, výchovným poradcem nebo školním psychologem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky.

Prosím, přečtěte si pozorně informace v záložce https://www.zernosecka.cz/skola/zapis-do-1-trid/

Vedení školy

Odchody na oběd v pondělí a úterý 17. a 18. 4. 2023 – zápisy do 1. tříd – zkrácené vyučování

Harmonogram odchodů do školní jídelny – pondělí 17. dubna 2023

11:30                   1.ABC

11:45                   2.ABC, 8.C

12:00                   3.AB, 4.A

12:15                   4.B, 5.A, 5.B, 5.C

12:30                   7.B, 8.B, 9.C, 7.C

12:40                   6.A, 6.B, 6.C

12:50                   9.A, 9.B, 7.A, 8.A

Harmonogram odchodů do školní jídelny – úterý 18. dubna 2023

11:30                   1.ABC, 6.A

11:45                   2.ABC, 4.A

12:00                   3.A , 3.B, 4.BC

12:15                    5.A, 5.BC, 8.A

12:30                   8.C, 8.B, 7.A, 7.B

12:40                   7.C, 6.B, 6.C

12:50                   9.A, 9.B, 9.C

 

Třídní schůzky se konají ve středu 12. dubna 2023

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 12. dubna 2023 (pozor změna termínu), a to:
pro I. stupeň od 17:30 hodin
pro II. stupeň od 18:00 hodin

Děkujeme za Vaší účast.

Tradiční velikonoční trhy v naší škole budou 4. dubna 2023

ZŠ Žernosecká Vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ TRHY
v úterý 4. 4. 2023 v čase 14:30 až 16:30 hodin.

Kroužky tento den (včetně externích) nebudou. Náhrada je samozřejmostí.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Velikonoční trhy 2023

Nabídka smysluplných příměstských táborů v naší městské části

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás se zajímavou nabídkou příměstských táborů Veselá věda určených
pro Vaše děti prvního stupně. Program táborů je přírodovědný, badatelský, plný zábavných
“vědeckých” pokusů dobře přizpůsobených věku dětí. Cílem je děti pobavit a také nadchnout
pro poznávání a povzbudit jejich vlastní zvídavost.
Jsme nezisková organizace Veselá věda a naším zaměřením je podpora zájmu dětí o
poznávání a vědu. A co na děti čeká?
Tábory Veselé vědy děti milují a my máme radost, že “věda hrou” děti baví. Letos jsme
připravili rekordních 320 příměstských táborů! Zábavné pokusy a bádání, hry, pohyb a
výlety. Táborníci budou například zkoumat chutě, barvy a vůně v potravinách a vypraví se
ven za hmyzími opylovači. Náš program je v nabídce táborů jedním z nejoblíbenějších pro
kluky i holky. Tady můžete najít Vaši městskou část a vybrat si termín: přihláška na
příměstský tábor. Se všemi dotazy ohledně tábora ve Vašem městě neváhejte kontaktovat
svého krajského koordinátora.
Těšíme se na všechny šikulky a zvídavce!

Veselá věda příměstské tábory

Lego příměstské tábory

V PÁTEK 31. 3. BUDE DRUŽINA OTEVŘENÁ DO 15:45+SEZNAM VĚCÍ NA NOC S ANDERSENEM

Milí rodiče,

s ohledem na organizaci páteční akce Noc s Andersenem jsme nuceni ukončit v pátek 31. března 2023  provoz družiny v 15:45.
Prosím vyzvedněte své děti včas, abychom se my i oni mohli dobře na akci připravit. Předem děkujeme za pochopení i součinnost.

Kroužek inline bruslení, který končí v 16:15 hodin bude zabezpečen.

Seznam věcí, co mají mít noční spáči s sebou:

Milí účastníci, milé děti,
těší nás, že s námi strávíte 5. Noc s Andersenem.
Budeme se pohybovat pouze v areálu naší školy a přenocujeme přímo v prostorách školy.

Pro knihovnickou noc je třeba s sebou vzít následující:

 1. klíče od šatní skříňky (přezutí nutné)
 2. hygienické potřeby obvyklé pro večerní a ranní hygienu a ručník
 3. karimatku, spacák, polštářek a mazlíka na spaní
 4. pohodlné sportovní oblečení, pevná obuv, raději starší
 5. věci na převlečení, noční úbor do spacáku
 6. baterku
 7. prosíme, aby si děti vzaly s sebou přiměřené množství jídla a pití na společnou snídani

Večeři zajistí Nadační fond Žernosecká Sovička Děkujeme!

Orientační časový rozvrh:

Začátek akce je v pátek 31. 3. 2023 v 18:00 hodin a konec v sobotu 1. 4. 2023 v 8:00 hodin.

 

NOC S ANDERSENEM proběhne v pátek 31. 3. do soboty 1. 4. 2023 – již plně obsazeno!

Rádi bychom Vás informovali, že naše škola pořádá 5. Noc s Andersenem.  Začátek akce je v pátek 31. 3. 2023 v 18:00 hodin a konec v sobotu 1. 4. 2023 v 8:00 hodin.

Třídy k nocování přihlásili třídní učitelé, od kterých žáci obdrželi přihlášky a další informace.

Těšíme se na všechny zapsané noční spáče!

Již dopředu avizujeme, že s ohledem na organizaci páteční akce Noc s Andersenem jsme nuceni ukončit v pátek 31. 3. 2023  provoz družiny v 15:45.
Prosím vyzvedněte své děti včas, abychom se my i oni mohli dobře na akci připravit. Předem děkujeme za pochopení i součinnost.

Noc s Andersenem_plakát 2023

 

Barevný týden v naší škole 13. – 17. 3. 2023 – fotogalerie

Milí žáci

ráda bych vás informovala o konání první akce uspořádané Žákovským parlamentem.

Příští týden, tedy od 13. do 17. 3. proběhne na naší škole tzv. Barevný týden. Každý den se celá škola oblékne do jedné barvy:

pondělí – červená
úterý – modrá
středa – zelená
čtvrtek – bílá
pátek – fialová

Ráda bych vás poprosila o spolupráci, pokud je to možné a máte doma oblečení, příp. doplňky, v daných barvách.

Moc vám děkuji a těšíme se na barevnou školu.

za Žákovský parlament,
Iva Trojanová

fotky z barevného týdne

 

Jazykové AJ soustředění ZDARMA – Rolino – různé termíny v dubnu 2023

Jazykové AJ – soustředění ZDARMA

Prezenční výuka

Pro žáky od 1. třídy ZŠ až po 9. třídy ZŠ

Formou konverzačního prožitkového tréninku Téma: Třídíme odpad, jaro, …

 • Typ kurzu: Jednodenní (4 vyuč. hod.)
 • Termín:  SO 15.4. nebo  NE 16.4. nebo SO 22.4. nebo  NE 23.4. 
 • Pobočka: ROLINO 9 – Prosek (i další pobočky)
 • Čas: 8:30-11:30 nebo 12:30-15:30

Cena: ZDARMA (vč. učebnice a svačinky, nutné vyplnit kód na přihlášce: ZST23)

PŘIHLÁŠKA – AJ SOUSTŘEDĚNÍ – TERMÍNY

Pro KOHO?

 •  pro toho, kdo si potřebuje zopakovat základní gramatické struktury na NOVÉ SLOVNÍ ZÁSOBĚ
  • pro toho, kdo v cizím jazyce „někde a někdy“ stále ještě TÁPE
  • žáci jsou rozděleni do skupinek podobného věku a znalostí
  • ve skupinkách je maximálně 7-8 žáků, takže se lektor může žákovi věnovat dle jeho individuálních potřeb
  • mimo tvrdé práce zažijí žáci i spoustu legrace a jazykových her, menší žáci si vyrobí kolíčkové figurky či vlastní pexesa, starší zase tabulky triád, gramatické přehledy apod., a všichni poté tematické myšlenkové mapy
  • při výuce dostanou žáci učebnici, podklady k kreativní tvorbě + malou svačinku
  • kapacita každého kurzu je omezena na max. 8 žáků
  • v jednotlivých skupinách se řeší jak věk tak i jazykové znalosti žáků, ROLINO si vyhrazuje právo žáka odmítnout z důvodu dosažení homogenních skupin
  • každý žák může navštívit jen jeden termín
  • ZDARMA pro všechny žáky BEZ omezení (nutné uvést kód na přihlášku: ZST23)
  • Více na https://www.rolino.cz/zs-zernosecka/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. 3. 2023 OD 15:00 DO 17:00 HODIN

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná 8. 3. 2023 od 15:00 do 17:00 hodin. Informace od vedení školy budou podávány ve školní jídelně v 15:00 hodin a v 16:00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ZŠ Žernosecká

Sběr papíru 7. a 8. 3. 2023 (úterý a středa) v čase 7:15 – 8:00

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý a ve středu 7. a 8. 3. 2023 v čase 7:15 – 8:00 proběhne sběr papíru.

Nasbíraný papír prosím odevzdávejte ve dvoře školy, vstup v levé části areálu – vedle školní jídelny.

Linka bezpečí – nový podcast

Linka bezpečí spouští nový podcast s názvem Utržené sluchátko. Je určený pro děti ve věku 8 až 11 let, ale ne jen jim. Cílem je prevence krizí a posilování odolnosti. V krátkých epizodách jsou zachycené běžné starosti a situace, které děti zažívají jako například zrada kamarádky nebo strach večer v posteli.
Děti mohou slyšet, a to přímo od dětí, jak si poradit v náročných situacích a řešit každodenní starosti a problémy. Střídavě je podcast obohacen o zajímavostmi z duševního zdraví, například „Co je to duše“.

Podcast je dostupný na webových stránkách Linky bezpečí, také na YouTube Linky a prostřednictvím aplikací SpotifyGoogle PodcastApple Podcast. Epizody jsou publikovány jednou za 14 dní.

HTTPS://ANCHOR.FM/UTRZENE-SLUCHATKO

 

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ A POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY

Pololetní vysvědčení se vydává poslední dopolední vyučovací hodinu v úterý 31. 1. 2023 a odpolední výuka odpadá. Připomínáme, že ve středu a čtvrtek 1. 2. a 2. 2. 2023 probíhá výuka dle řádného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Pololetní prázdniny jsou v pátek 3. 2. 2023. Jarní prázdniny proběhnou následně v termínu 6. 2. – 10. 2. 2023.

Přejeme všem pěkné volno. Vedení školy.

Platby za družinu a kroužky na 2. pololetí školního roku 2022/2023

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A KROUŽKY POŘÁDANÉ PRO DRUŽINU

Úplata za Školní družinu se provádí předem, a to jednorázově za 2. pololetí do 15. února 2023. Pro školní rok 2022/2023 je stanoveno 400 Kč za měsíc,
tj. 2000 Kč za pololetí.

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem
Číslo účtu: 2537071/0300
Variabilní symbol: kód ŠD
(81,82,83,84,85,86,87,88 nebo 89 – podle zařazení do oddělení)
Specifický symbol: evidenční číslo účastníka
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka ŠD + číslo Školní družiny

Kroužky ZŠ Žernosecká pro ŠD ve 2. pololetí
Platbu za vybrané zájmové kroužky jste uhradili v září jednorázově, a to 800 Kč za celý školní rok za všechny zájmové kroužky. Pokud se ale dítě nově přihlásí od pololetí na volná místa u některých kroužků a v prvním pololetí žádný nenavštěvovalo, musí uhradit stanovený poplatek 800 Kč. O volných místech se informujte emailem nebo telefonicky.

Kdo je zapsán na Keramiku, Výtvarný kroužek a Všekutílka, je třeba opětovně uhradit pololetní příplatek 300 Kč na materiál,  do 15. 2. 2023.

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem
Číslo účtu: 2537071/0300
Variabilní symbol:77
Specifický symbol: evidenční číslo žáka
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + názvy kroužků

Kroužky začínají v týdnu od 13. 2. 2023

POZOR ZMĚNA: KYTARA a UKULELE bude na žádost pana lektora a v zájmu zachování již naučených dovedností pokračovat bez přestávky dalších 12 hodin. Až se bude blížit konec hry na hudební nástroje, domluvíme se na dalším postupu (cca polovina dubna).

Externí kroužky mají jinou časovou dotaci, pauzu mezi jednotlivými pololetími Vám sdělí jejich provozovatelé. Úplata za ně se řídí pokyny provozovatelů.

Veškeré dotazy týkající se zájmových aktivit naší školy směřujte na zuzakova.klara@zernosecka.cz nebo volejte na 737 821 547.

Více informací, případné odhlášky či přihlášky na stránkách školy: https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/

Platební pokyny kroužků ŠKOLNÍHO KLUBU ve školním roce 2022/2023 – žáci, kteří nejsou do školní družiny zapsáni

Prosím o úhradu částky 800 Kč za jeden zájmový kroužek do 15. 2. 2023.  Příprava na přijímací zkoušky z M a Čj je uhrazena celá, tam platbu, prosím, již neprovádějte.
Pololetní příplatek 300 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících ZK: Keramika, Výtvarný kroužek a Všekutílek. Příplatek za materiál plaťte dohromady s pololetní úplatou za účast (celkem tedy 1100 Kč)

Ledová města 3. – 5. 2. 2023

Pojďte poznat historii a pamětihodnosti našeho města, navštívit zajímavá místa a zapojit se do kulturního dění. Akce se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc. a Vedoucí Kanceláře Senátu Ing. Jany Vohralíkové

Více informací v plakátu Ledová města

www.ledovamesta.cz

Druhé kolo prezidentských voleb 27. a 28. 1. 2023

Z důvodu konání druhého kola voleb na naší škole bude v pátek 27. 1. 2023 zkrácené vyučování. Obědy budou vydávány od 10:45 do 12:30 hodin a vaří se pouze oběd č.1.
Harmonogram odchodů na oběd:

10:45 1.A, 1.B,  1.C
11:00 2.A, 2.B, 2.C
11:10 3.A, 3.B, 4.A
11:25 4.B, 4.C, 5.A
11:35 5.B, 5.C, 6.A
11:45 6.B, 6.C, 7.A, 7.B
12:00 7.C, 8.A, 8.B, 8.C
12:10 9.A, 9.B, 9.C

„HULA HOOP – OBRUČE“ 26. 1. 2023 13:30 – 15 HODIN

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 proběhne celodružinová soutěžní akce „HULA HOOP – TOČENÍ KRUHEM KOLEM PASU“ v tělocvičně školy v čase 13:30 – 15:00 hodin. Prosíme o vyzvednutí dětí do 13:25 hodin nebo až od 15:15 hodin.

Děkujeme za spolupráci.

Školní družina

V pátek 27. 1. 2022 vaříme pouze oběd číslo 1

Z důvodu konání druhého kola prezidentských voleb školní jídelna vaří pouze oběd č. 1, aby se urychlil zkrácený výdej obědů.

Děkujeme za pochopení,

Školní jídelna

 

Lyžařský výcvik žáků 7. tříd

Žáci 7. tříd dojeli na lyžařský výcvik v pořádku. Přejeme jim krásny pobyt plný pohody, sněhu, sluníčka prožitý ve zdraví.

ZŠ Žernosecká

Volba prezidenta České republiky 2023 pátek a sobota 13. a 14. 1. 2023

Z důvodu konání voleb na naší škole bude v pátek 13. 1. 2023 zkrácené vyučování. Obědy budou vydávány od 10:45 do 12:30 hodin.
Harmonogram odchodů na oběd:

10:45 1.A, 1.B,  1.C
11:00 2.A, 2.B, 2.C
11:10 3.A, 3.B, 4.A
11:25 4.B, 4.C, 5.A
11:35 5.B, 5.C, 6.A
11:45 6.B, 6.C, 7.A, 7.B
12:00 7.C, 8.A, 8.B, 8.C
12:10 9.A, 9.B, 9.C

 

Šťastný nový rok 2023

Do nového roku Vám přejeme:
12 měsíců bez nemocí,
53 týdnů optimismu,
365 dnů štěstí,
8 760 hodin splněných přání,
525 600 minut pohody
a 31 536 000 vteřin lásky!

Lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchů, jezírko peněz,
moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír lásky do nového roku přeje ZŠ Žernosecká

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, VE ŠKOLE SE OPĚT SEJDEME V ÚTERÝ 3. 1. 2023

Vážení,

přijměte srdečné přání veselých Vánoc a šťastného nového roku. Všem našim žákům a jejich rodičům, celému pedagogickému sboru a všem provozním zaměstnancům naší školy přejeme vše nejlepší do nového roku 2023. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů!

Vaše ZŠ Žernosecká

Vánoční stromeček

Zelenej se, jedličko,

narovnej se maličko,

líbíš se mi, vezmu si tě,

budeš vonět v našem bytě.

~

Dám ti hvězdu na čelo,

večer bude veselo.

Můžu ti to předem slíbit,

bude se  ti u nás líbit.

Zdroj: Jiří Žáček – básničky o zimě

 

Čtvrtek 22. 12. 2022 bude bez kroužků

Dobrý den,

ve čtvrtek 22. 12. 2022 nebudou ve škole probíhat kroužky pořádané školním klubem a ani kroužek florbalu pořádaný externisty neproběhne. Kroužkovat opět začneme první týden v lednu 2023.

Přejeme všem krásný adventní čas.

Za školní klub,

Klára Zuzáková

CELODRUŽINOVÁ ADVENTNÍ MIKULÁŠSKÁ VESELICE V PÁTEK 9. 12. 2022

Dne 9. 12. 2022 (pátek) proběhne ve školní jídelně celodružinová akce „ADVENTNÍ MIKULÁŠSKÁ VESELICE“ v čase 14:00 až 16:00 hodin.

Prosíme o vyzvedávání dětí buď před konáním akce do 13:30 hodin nebo až po ukončení v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Masky vítány, nejlepší budou odměněny!

Čeká Vás hudba, tanec a soutěže:)

Školní družina

Uzavření knihovny a prostor školního klubu od 1. 12. do 9. 12. 2022

Dobrý den,

z technických důvodů nebude možné provozovat knihovnu v termínu 1. – 9. 12. 2022.

Výpůjčky si, prosím, zajistěte do 30. 11. 2022.

Prostory školního klubu budou rovněž uzavřeny.

Děkuji za pochopení,

Klára Zuzáková

vedoucí školního klubu a knihovny

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE STŘEDU 23. 11. 2022

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 23. 11. 2022, a to:
pro I. stupeň od 17:30 hodin
pro II. stupeň od 18:00 hodin

Děkujeme za Vaší účast.

Oznámení ředitelského volna v pátek 18. 11. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

dovoluji si Vám oznámit, že dne 18. 11. 2022 bude školní jídelna bez připojení elektrického proudu a možnosti vařit obědy. Je naplánováno zapojení nové vzduchotechnické jednotky, která uzavře sérii rekonstrukcí. Z tohoto důvodu na naší škole vyhlašuji dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
ředitelka školy

Zpráva ze školní jídelny – nedoplatky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

z důvodu kontroly na školní jídelně, která proběhla dne 3. 11. 2022 bylo zjištěno, že na účtu školní jídelny opět evidujeme nedoplatek za obědy na měsíc listopad ve výši 35 586 Kč.

Prosím, zkontrolujte si, že Vaše platby odchází včas. Nezapomeňte si do 15. listopadu poslat platbu na prosinec, doporučujeme si zřídit trvalou platbu.

Prosíme o uhrazení částky do středy 9. 11. 2022, jinak budou obědy zablokovány.
Informace k platbám viz https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/skolni-jidelna/

Zpráva je obecného charakteru a týká se pouze dlužníků. 

Děkujeme za spolupráci,

Vedení školní jídelny

Balíček okamžité pomoci Pražanům – úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Potřebujete pomoci s platbami ve škole?

Hl. m. Praha přináší balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi, tj. úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila.

O pomoc si můžete prostřednictvím naší školy žádat v průběhu celého školního roku 2022/2023, tj. do 30. 6. 2023.

Platí pro školní zařízení zřizovaná hl. m. Praha a městskými částmi a pro církevní MŠ a ZŠ.

Ohrožené rodiny mohou pro své děti zažádat například o bezplatné stravné, pobyt v družině či odpuštění školného.

Žák musí mít v době žádosti trvalé bydliště na území hlavního města Prahy.

Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Vyplněné žádosti vložte do poštovní schránky u budovy školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (hlavní vchod). Pokud si nemůžete žádosti vytisknout, kontaktujte prosím paní šatnářku.

Z fondu solidarity vám mohou školy vypomáhat například i s náklady vícedenní školní akce, školy v přírodě, plavání nebo kroužky organizované školou.

Posouzení žádosti je v kompetenci ředitele školy/školského zařízení a příspěvek není nárokový.

Paní ředitelka Vás posléze vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2022/2023. Na již uplynulé období nelze tato opatření vztáhnout.

Formuláře žádostí najdete na těchto odkazech:

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

 1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
 2. Prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě; o dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ – na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete
na pomocprazanum.praha.eu

 • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Adaptační pobyt 2.B

Žáci 2.B dojeli na adaptační pobyt v pořádku.

Přejeme jim krásné dny s pěknými zážitky.

Vedení školy

Lovci perel – dobrodružství v knihovně 6. ročník

ZŠ Žernosecká vyhlašuje celoroční soutěž pro rok 2022/2023 určenou žákům 1. až 4. tříd

Přečti knihu, splň úkol a sbírej perly!

Těšíme se na všechny lovce! Nejúspěšnější  lovci budou odměněni.

Lov probíhá od 1. 11. 2022 do 31. 5. 2023.

Jako lovec sbíráš různé druhy perel. Nejcennější perlu „Krásnoočko“ získáš za každou přečtenou knihu ze školní knihovny, o které napíšeš zprávu.  Ostatní perly „ Drobnoočka“ máš možnost ulovit za správná řešení drobných úkolů. Tři „Drobnoočka“ lze vyměnit za perlu „Bystroočko“. Perly si zavěsíš na řetízek v knihovně.

Plavecký výcvik žáků třetích tříd

Informujeme Vás, že všichni žáci třetích tříd dorazili na školu v přírodě v pořádku.

Přejeme jim samé pěkné zážitky a radost z plavání.

Vedení školy

SBĚR 11. – 12. 10. 2022 V ČASE 7:15 – 8:00 (ÚTERÝ, STŘEDA)

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý a ve středu 11. a 12. 10. 2022 v čase 7:15 – 8:00 proběhne sběr papíru.

Nasbíraný papír prosím odevzdávejte ve dvoře školy, vstup v levé části areálu – vedle školní jídelny.

Adaptační pobyt v Březové

Žáci šestých tříd dojeli na adaptační pobyt v pořádku.

Přejeme jim krásné dny s pěknými zážitky.

Vedení školy

PŘIJETÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Vážení rodiče,

zde je seznam přijatých žáků do zájmových kroužků pro školní rok 2022/2023. Žáci jsou uvedeni pod evidenčními čísly. Ještě evidujeme několik volných míst. V případě zájmu o dohlášení mne prosím kontaktujte do pátku 23. 9. 2022 na email zuzakova.klara@zernosecka.cz, popř. volejte na 737 821 547.

Pokyny k platbám najdete na příslušných přihláškách:

Pololetní příplatek 300 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících kroužků: Keramika, Výtvarný kroužek a Všekutílek.
Všechny platby za 1. pololetí uhraďte do 30. 9. 2022.
Kroužky začínají ve školním sudém týdnu 3. 10. 2022.

Těší nás velký zájem o volnočasové aktivity. Došlo k navýšení kapacity u kroužku Angličtina hrou I. a II., otevřeli jsme 4 kroužky namísto dvou.

Nově povede kroužek flétny Kamila Tvrdá a Výtvarný kroužek a Keramiku IV. Bc. Sébastien Drafi.

Přípravy na přijímací zkoušky již začaly, přihlašování je uzavřeno. Garantujeme 24 lekcí, žáci se připravují do konání přijímacích zkoušek bez pauzy mezi pololetími.

Přeji všem pěkné kroužkování,

Klára Zuzáková

V pátek 23. 9. 2022 je zkrácené vyučování z důvodu konání voleb

Dobrý den,

z důvodu konání voleb se vaří pouze oběd číslo 1.

Výdej proběhne v čase 10:45 – 12:15 hodin. Vyučování končí odchodem třídy na oběd.

Odchody na oběd:

1.ABC 10:45

2.ABC 11:00

3.AB, 4.A 11:10

4.BC, 5.A 11:25

5.BC, 6.A 11:35

6.BC, 7.AB 11:45

7.C, 8.ABC 12:00

9.ABC 12:10

ZŠ Žernosecká

Rozhodnutí o zařazení žáků do školní družiny

Vážení rodiče,

přílohou najdete seznam žáků přijatých do školní družiny pro rok 2022/2023.

Žáci jsou vedeni pod jejich evidenčními čísly.

Zařazení žáků do školní družiny 2022_2023

Důležité upozornění ze školní jídelny – platby

Vážení rodiče, milí zákonní zástupci,

musíme Vám bohužel oznámit, že k dnešnímu dni evidujeme na účtu školní jídelny nedoplatek za obědy ve výši 40 000 Kč.

Upozorňujeme ty z vás, kteří ještě obědy neuhradili, že od pondělí 19. 9. 2022 budou obědy pro dlužníky na stravném zablokovány.

Prosíme o uhrazení částky obratem. Informace k platbám viz https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/skolni-jidelna/

Děkujeme za spolupráci,

Vedení školní jídelny

Od pondělí 12. 9. vaříme :)

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 9. 2022 opět vaříme, nezapomeňte si objednat obědy.

Školní jídelna

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE STŘEDU 7. 9. 2022

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 7. 9. 2022, a to:
pro I. stupeň od 17:30 hodin
pro II. stupeň od 18:00 hodin

Děkujeme za Vaší účast.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

na stránkách https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/ naleznete nabídku Školního klubu a také nabídku kroužků pořádaných naší školou pro družinu. Přihlášky, prosím, odevzdejte do 16. 9. 2022. Po zpracování přihlášek vyvěsíme seznam přihlášených žáků opět na webu.

Platba za zájmové kroužky se provádí předem, avšak až po vyrozumění o přijetí na nástěnce či webu školy, nejpozději do 30. 9. 2022. Veškeré informace jsou uvedeny na přihlášce.

Přejeme Vám a hlavně Vašim dětem příjemný čas strávený ve volnočasových aktivitách.

Jakékoliv dotazy týkající se kroužků prosím směřujte na:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Upravit

Důležité informace z jídelny – nevaří se

Vážení rodiče, milí žáci,

bohužel Vám musíme oznámit, že termín dokončení náročné rekonstrukce, kterou z hygienických a bezpečnostních důvodů  vyžadovala naše školní jídelna, se posouvá na začátek září.

Předpokládané datum zahájení provozu je pravděpodobně 12. 9. 2022.

Prosíme o Vaši trpělivost a pochopení, vybavte své děti dostatečným množstvím jídla a pití na školní den.

Vedení školy a celý tým školní jídelny

Důležité informace ze školní družiny a školního klubu

Vážení rodiče,

zde je několik důležitých informací ze školní družiny.

Zápisní lístky žáci 2. – 4. ročníků obdrží hned 1. 9. 2022. V případě zájmu o družinu je nutné odevzdat zápisní lístek hned druhý den. Pokud již nyní víte, že Vaše dítě družinu navštěvovat nebude, prosíme o zaslání této informace na email vedoucí školní družiny: jindrova.darina@zernosecka.cz

Přednostně zařazujeme žáky 1. – 3. tříd. O zařazení žáka rozhoduje ředitelka školy, přičemž základními kritérii je věk dítěte a datum podání přihlášky (zápisního lístku). Kapacita družiny (hlavně prostorová) je bohužel omezena a nemůže uspokojit z výše uvedených důvodů všechny zájemce.

Pokud máte možnost, zápisní lístek si vytiskněte, vyplňte a podepsaný pošlete po svých dětech hned 1. 9. 2022. Zápisní lístky vyberou třídní učitelky.

Darina Jindrová

vedoucí školní družiny

 

Vážení rodiče,

zde je několik důležitých informací ze školního klubu.

Momentálně intenzivně pracuji na sestavení nabídky zájmových aktivit pro účastníky školní družiny a školního klubu. Přihlášky s nabídkou kroužků naší školy budou k dispozici okolo 7. 9. 2022.

Kromě zájmových kroužků naší školy si žáci mohou vybrat ze zájmových aktivit externích poskytovatelů, kteří na naší škole v odpoledních hodinách působí. Pro přihlašování použijte webové stránky a přihlašovací formuláře jednotlivých agentur.

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí.

Sledujte prosím webové stránky https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/

Budou průběžně doplňovány.

Přikládám ještě dokumenty ohledně plateb.

Rozhodnutí o platbách za kroužky

Úplata za školní družinu

Úplata za vzdělání a školské služby

Přeji pěkný školní rok 2022/2023

Klára Zuzáková

vedoucí školního klubu

Rozdělení žáků do 1. tříd – seznam

Milí rodiče, milí budoucí žáčci,

ZDE najdete rozdělení žáků do 1. tříd.

Změna vyhrazena!!!

ZŠ Žernosecká

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE PRO 1. – 9. TŘÍDY

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE PRO 1. TŘÍDY

Čtvrtek 1. 9. 2022

 • sraz v 8:00 hodin před školou s třídní učitelkou
 • v 8:15 hodin slavnostní zahájení nového školního roku v atriu školy (dle počasí)
 • v 9:15 hodin schůzka zákonných zástupců v kmenové třídě (o děti je postaráno ve školní družině) – schůzka maximálně do 11:00 hodin

Na schůzce budeme vybírat 1000 Kč (bude z toho hrazen pracovní sešit na anglický jazyk, čip na obědy, třídní fond). Změna vyhrazena.

 Pátek 2. 9. 2022

 • sraz v 8:00 hodin před školou s třídní učitelkou (děti si přinesou aktovku)
 • vyučování končí v 9:40 hodin (po 2. vyučovací hodině)
 • školní družina – normální provoz od 6:30 – 17:00 hodin

Pondělí a úterý 5. 9. a 6. 9. 2022

 • vyučování končí v 10:50 hodin (po 3. vyučovací hodině)
 • školní družina – normální provoz od 6:30 – 17:00 hodin

Středa 7. 9. 2022

 • vyučování končí podle rozvrhu

Doprovod rodičů dětí do tříd je povolený do pátku 2. 9. 2022.
Od 5. 9. do 9. 9. 2022 je povolen vstup rodičů do prostoru šatních skříněk.

Nabídka zájmových kroužků bude vyhlášena druhý týden v září.

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE PRO 2. – 9. třídy

Čtvrtek 1. 9. 2022

 • škola se otevírá v 7:40 hodin
 • ranní družina se v tento den nekoná
 • vyučování 8:00 – 9:40 hodin
 • provoz školní družiny 9:00 – 17:00 hodin
 • provoz školní knihovny 9:40 – 15:00 hodin – celý týden

 Pátek 2. 9. 2022

 • vyučování pro 2. – 5. třídy končí v 11:35 hodin
 • vyučování pro 6. – 9. třídy končí ve 12:30 hodin

  Týden 5. 9. – 9. 9. 2022
 • vyučování podle stálého rozvrhu v plném rozsahu
 • odpolední vyučování z důvodu uzavřené jídelny odpadá až do odvolání

 

 

 

3-Й ЗАПИС – 29. 8. 2022 ВІД 13:00 ДО 15:00

Výsledky zápisu 29. 8. 2022/ Результати реєстрації 29.08.2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Школа, Прага 8, Žernosecká 3

Зарахування дітей до 1.-9-х класів: 29 серпня 2022 року з 13:00 до 15:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи можна записатися). Список знайдете TYT

Dokumenty potřebné k zápisu k povinné školní docházce: 

cestovní pas dítěte (nebo jiný doklad totožnosti)
cestovní doklady rodičů nebo zákonného zástupce
adresa a potvrzení o pobytu v ČR
žádost o přijetí dítěte do základní školy

Для запису в школу необхідно:

Паспорт дитини (або інший документ, що посвідчує особу)
Паспорт батьків чи законного представника дитини
Адресу та підтвердження місця проживання на території Чеської Республіки
Заява про зарахування дитини до початкової школи

 

Organizace posledního týdne školy + slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd

Odchody do ŠJ celý týden
11:30               1.ABCD
11:45               2.ABC
12:00               3.ABC
12:10               4.ABC
12:25               5.ABC
12:35               6.ABC
12:45               7.ABC, 8.AB
13:00               8.C, 9.ABCD

Ve čtvrtek 30. 6. 2022 končí vyučování nejdříve v 8:45 a obědy jsou vydávány od 11:00 do 13:00. Knihovna je otevřena do 12 hodin. Provoz družiny je beze změny, tj. do 17 hodin.

Slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči proběhne 30. 6. 2022 (čtvrtek) v 8:00 hodin v atriu školy. Prosíme rodiče, aby se do školy dostavili do 7:55 hodin, rádi bychom, aby slavnostní ceremoniál nebyl ničím rušen. Těšíme se na setkání s Vámi:)

Nerozdaná vysvědčení si můžete vyzvednout poslední srpnový týden 29. – 31. 8. 2022 v době 8 až 13 hodin.

Результати зарахування до Жерносецька 3 для українських дітей – другий термін

Výsledky zápisu do Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3 pro ukrajinské děti

Результати зарахування до Початкової школи, Прага 8, Жерносецька 3 для українських дітей

TYT – 6. 6. 2022

TYT – 27. 6. 2022

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si vyzvedněte osobně v úterý 28. června v čase 10 – 15 hodin.

Забрати рішення про прийняття/неприйняття особисто у вівторок, 28 червня у той час 10-15.

DALŠÍ ZÁJEMCI O ZÁPIS UA DĚTÍ 29. SRPNA 2022 13:00 – 15:00 HODIN (3. ZÁPIS)

ІНШІ БАЖАЮЧІ ЗАРАХУВАТИ ДІТЕЙ UA 29 СЕРПНЯ 2022 13:00 – 15:00 (3-Й ЗАПИС)

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A VE ŠKOLE SE SEJDEME VE ČTVRTEK 1. 9. 2022!

Začátek nového školního roku 2022/2023 je 1. 9. 2022 ve čtvrtek.
Užijte si prázdniny!

Nerozdaná vysvědčení si můžete vyzvednout poslední srpnový týden 29. – 31. 8. 2022 v době 8 až 13 hodin.

Provozní doba v době hlavních prázdnin je omezena.
Všichni zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou.
Děkujeme za pochopení.

Sběr papíru – pomoc ukrajinským žákům – úterý a středa 21. – 22. 6. 2022

Vážení a milí rodiče,

příští týden se koná pravidelný sběr papíru žáků naší školy. Veškerý výtěžek bude věnován na pomoc ukrajinským žákům (nákup pomůcek, aktovek, obědů, sešitů aj.). Každé kilo se počítá !!!
Březnový sběr vynesl více než 15 000 Kč, dokážeme tuto sumu pokořit???
Papír sbíráme jako vždy v úterý a středu 21. – 22. 6. 2022 ve dvoře školy od 7:15 do 8:00.

Předem děkujeme za podporu a přejeme klidné dny
Vaše ZŠ Žernosecká

 

2-й ЗАПИС – 27. 6. 2022 від 13:00 до 15:00

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Школа, Прага 8, Žernosecká 3

Зарахування дітей до 1.-9-х класів: 27 червня 2022 року з 13:00 до 15:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи можна записатися). Список знайдете TYT

Dokumenty potřebné k zápisu k povinné školní docházce: 

cestovní pas dítěte (nebo jiný doklad totožnosti)
cestovní doklady rodičů nebo zákonného zástupce
adresa a potvrzení o pobytu v ČR
žádost o přijetí dítěte do základní školy

Для запису в школу необхідно:

Паспорт дитини (або інший документ, що посвідчує особу)
Паспорт батьків чи законного представника дитини
Адресу та підтвердження місця проживання на території Чеської Республіки
Заява про зарахування дитини до початкової школи

 

Další zájemci o zápis UA dětí 29. srpna 2022 13:00 – 15:00 hodin (3. zápis)

Інші бажаючі зарахувати дітей UA 29 серпня 2022 13:00 – 15:00 (3-й запис)

 

 

Vrácení knih do školní knihovny do 20. 6. 2022

Dobrý den,

rádi bychom Vás informovali, že naše školní knihovna letos vybavila 1350 výpůjček. Prosíme všechny čtenáře, aby do pondělí 20. 6. 2022 vrátili všechny knihy zpět do knihovny.

Děkuji za spolupráci,

Klára Zuzáková

Ztráty a nálezy

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se konec školního roku a boxy na ztráty a nálezy přetékají botami, pytli na tělocvik a oblečením.

Pokud něco postrádáte, vyzvedněte si všechno ze ztrát a nálezů a rovněž ze šatních skříněk do 30. 6. 2022. Po tomto datu bude vše předáno na charitativní účely, škola nemá skladovací prostory.

Děkujeme za pochopení,

ZŠ Žernosecká

 

Škola v přírodě 7. A, 7.B a 7.C a 8.A a 8.C – Březová

Žáci 7. A, 7.B a 7.C a 8.A a 8.C dojeli do Březové na školu v přírodě v pořádku.

Přejeme jim krásný pobyt prožitý ve zdraví, plný zážitků za pěkného počasí.

ZŠ Žernosecká

ŽERNOSECKÁ POUŤ 31. 5. 2022 A SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 2. 6. 2022

Těšte se na tradiční Žernoseckou pouť v úterý 31. 5. 2022 od 9 do 12 hodin. Na všechny čekají soutěže, hudba a zábava. Za vysoutěžená žeura si v pouťovém obchodě můžete koupit něco hezkého. Akce se koná pro 1. až 5. třídy.
II. stupeň – výuka probíhá dle řádného rozvrhu.

Pro druhý stupeň, tj. pro 6. až 9. třídy, je připraveno Sportovní dopoledne, které se koná ve čtvrtek 2. 6. 2022.
I. stupeň – výuka probíhá dle řádného rozvrhu.

Věříme, že si žáci naší školy tento „dárek“ ke Dni dětí užijí.

Harmonogram odchodů do ŠJ v úterý 31. 5. 2022

11:45                            1.ABCD
12:00                            2.ABC
12:15                            3.ABC
12:30                            4.ABC
12:45                            5.ABC

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 11. 5. 2022 V JÍDELNĚ ŠKOLY OD 17:30 HODIN

Ve středu 11. 5. 2022 od 17:30 hodin v jídelně školy proběhnou třídní schůzky pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků.

Zároveň zde bude vydáváno rozhodnutí o přijetí.

Celodružinové sportovní odpoledne 12. 5. 2022

Ve čtvrtek  12. 5. 2022 se uskuteční celodružinové sportovní odpoledne v čase 13:45 – 15:00 hodin na školním hřišti. Nutná sportovní obuv a oblečení.

Kurz předškoláků začíná od 4. 5. 2022 v čase 13:15 – 14:00

Vážení rodiče,

od 4. května 2022 do 1. června 2022 bude probíhat kurz předškoláků, a to každou středu od 13:15 do 14:00 hodin pro všechny přijaté a přihlášené děti.

Sraz před  hlavním vchodem do budovy školy.

Vedení školy

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE STŘEDU 27. 4. 2022

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 27. 4. 2021, a to:
pro I. stupeň od 17:30 hodin
pro II. stupeň od 18:00 hodin

Děkujeme za Vaší účast.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC ve čtvrtek 28. 4. 2022 od 15 do 17 hodin

Srdečně všechny zveme na celoškolní akci ve čtvrtek 28. 4. 2022 na „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ od 15:00 hodin do 17:00 hodin na školním hřišti.

Masky čarodějů a čarodějnic vítány, nejhezčí budou odměněny.

Vuřt s pečivem bude zajištěn pro všechny děti naší školy.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 + kurz předškoláků

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno na schůzce rodičů pro budoucí prvňáčky ve středu 11. 5. 2022 od 17:30 hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem po 11. 5. 2022 na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 11. 5. 2022 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. Rozhodnutí o odkladu bude vydáno pouze po doložení doporučení PPP a dětského lékaře.

Vážení rodiče,

od 4. května 2022 do 1. června 2022 bude probíhat kurz předškoláků, a to každou středu od 13:15 do 14:00 hodin pro všechny přijaté a přihlášené děti.

Sraz před  hlavním vchodem do budovy školy.

SCHŮZKA RODIČŮ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

 • středa 11. 5. 2022 v 17:30 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

 

Naší škole záleží na životním prostředí

Obdrželi jsme poděkování za spolupráci v loňském roce od společnosti ECOBAT s.r.o. Díky našemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, jsme přispěli k lepšímu životnímu prostředí a společně jsme pomohli splnit sběrové kvóty EU.

Poděkování patří všem, kteří baterie třídí.

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021

Přejeme veselé Velikonoce

Přejeme Vám veselé Velikonoce!

Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních svátků ve zdraví a pohodě, bohatou pomlázku a taky krásné velikonoční počasí a zasloužený odpočinek.

Ve škole se sejdeme v úterý 19. 4. 2022.

Vaše ZŠ Žernosecká

ZÁPIS DO 1. TŘÍD – POUZE PRO DĚTI ČR – 11. 4. 2022 a 12. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin

ZÁPIS DO 1. TŘÍD – POUZE PRO DĚTI ČR

Zápis do 1. tříd – upoutávka

 • 11. 4. 2022 a 12. 4. 2022 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

žádáme všechny rodiče, kteří si přejí umístit své děti do prvních tříd v naší škole, aby v termínu od 28. 3. do 10. 4. 2022 podali přihlášku k základnímu vzdělávání elektronicky prostřednictvím ZÁPISY ONLINE od firmy Bakaláři.

Osobní účast na zápisech v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 je povinná, těšíme se na setkání se všemi budoucími prvňáčky a jejich zákonnými zástupci. Vaše děti se školou projdou  „pohádkovou cestou“ a nahlédnou do tříd prvního stupně, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.
Zákonný zástupce bude mít rovněž možnost pohovořit s pedagogem, výchovným poradcem nebo školním psychologem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky.

Prosím, přečtěte si pozorně informace v záložce https://www.zernosecka.cz/skola/zapis-do-1-trid/

Vedení školy

V pátek 1. 4. bude družina otevřená do 15:45+seznam věcí na Noc s Andersenem

Milí rodiče,

s ohledem na organizaci páteční akce Noc s Andersenem jsme nuceni ukončit v pátek 1.4.2022  provoz družiny v 15:45.
Prosím vyzvedněte své děti včas, abychom se my i oni mohli dobře na akci připravit. Předem děkujeme za pochopení i součinnost.

Kroužek inline bruslení, který končí v 16 hodin bude zabezpečen.

Seznam věcí, co mají mít noční spáči s sebou:

Milí účastníci, milé děti,
těší nás, že s námi strávíte 4. Noc s Andersenem (po dvouleté coronavirové pauze).
Budeme se pohybovat pouze v areálu naší školy a přenocujeme přímo v prostorách školy.

Pro knihovnickou noc je třeba s sebou vzít následující:

 1. klíče od šatní skříňky (přezutí nutné)
 2. hygienické potřeby obvyklé pro večerní a ranní hygienu a ručník
 3. karimatku, spacák, polštářek a mazlíka na spaní
 4. pohodlné sportovní oblečení, raději starší
 5. věci na převlečení, noční úbor do spacáku
 6. baterku
 7. prosíme, aby si děti vzaly s sebou přiměřené množství jídla a pití na společnou snídani

Večeři zajistí Nadační fond Žernosecká Sovička. Děkujeme!

Orientační časový rozvrh:

Začátek akce je v pátek 1. 4. 2022 v 18:00 hodin a konec v sobotu 2. 4. 2022 v 8:00 hodin.

vedení školy

NOC S ANDERSENEM 1. 4. 2022 – již plně obsazeno!

Naše škola pořádá 4. Noc s Andersenem.  Začátek akce je v pátek 1. 4. 2022 v 18:00 hodin a konec v sobotu 2. 4. 2022 v 8:00 hodin.

Třídy k nocování přihlašuje třídní učitel, od kterého žáci obdrží přihlášky a další informace.

V současné době jsme bohatě naplnili kapacitu nocování, přihlášky již nemůžeme přijímat.

Těšíme se na všechny zapsané noční spáče!

Noc s Andersenem_plakát_2022

Sběr papíru – vyhodnocení

Milé žákyně, milí žáci,

děkujeme za každé kilo starého papíru, které jste v úterý a středu přinesli. Podařilo se nám nashromáždit celkem 4 878kg. Za každý kilogram papíru nakonec dostaneme 3Kč a budeme tak moci poukázat nemalou částku na pomoc dětem, které se vinou válečného konfliktu ocitají v nezáviděníhodné situaci. O dalším osudu peněz Vás budeme informovat.
Užijte si jarní prázdniny, na chvíli na školu zapomeňte a těšíme se nashledanou v pondělí 21.3.
Vaše ZŠ Žernosecká

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. 3. 2022 OD 15:00 DO 17:00 HODIN

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná 9. 3. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin. Informace od vedení školy budou podávány ve školní jídelně v 15:00 hodin a v 16:00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ZŠ Žernosecká

Sběr papíru – pomoc Ukrajině – 8. a 9. 3. 2022

Vážení a milí rodiče,

příští týden se koná pravidelný sběr papíru žáků naší školy. Vzhledem k aktuální geopolitické situaci jsme se rozhodli veškerý výtěžek z jarního kola sběru papíru věnovat prostřednictvím humanitárních organizací zaslat na pomoc Ukrajině. Každé kilo se počítá !!!
Nedokážeme být lhostejní k neštěstí a utrpení ostatních a chtěli bychom spolu s našimi žáky přispět svou troškou do mlýna. Pevně věříme, že společně překonáme veškeré dosavadní rekordy v počtu nasbíraných kilogramů a podpoříme tak ty, kteří nás potřebují. 1kg papíru – 1Kč.
Papír sbíráme jako vždy v úterý a středu 8. – 9. 3. 2022 ve dvoře školy od 7:15 do 8:00

Předem děkujeme za podporu a přejeme klidné dny
Vaše ZŠ Žernosecká

sběr papíru pro Ukrajinu

„HULA HOOP – OBRUČE“ 3. 3. 2022 14 – 15 hodin

Ve čtvrtek 3. 3. 2022 proběhne celodružinová soutěžní akce „HULA HOOP – TOČENÍ KRUHEM KOLEM PASU“ v tělocvičně školy v čase 14:00 – 15:00 hodin. Prosíme o vyzvednutí dětí do 13:45 hodin nebo až od 15:10 hodin.

Děkujeme za spolupráci.

Školní družina

OBAVY Z VÁLKY NA UKRAJINĚ – TIPY, PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Z UKRAJINY DO ŠKOL

Dobrý den,

v odkazu níže naleznete plakát od Linky bezpečí a Rodičovské linky k možnému využití týkající se situace na Ukrajině.

UKRAJINA

Přijímání ukrajinských dětí do základních škol v ČR

Přijímání dětí do škol

ZŠ Žernosecká

 

ČT – edu – příprava na přijímací řízení

Vážení rodiče, milí žáci,

zasíláme Vám nabídku ČT – edu, vzdělávacího portálu České televize, k případnému využití pro ty z Vás, kteří se připravujete na přijímací  řízení na střední školy.

Na ČT edu se snaží rozšiřovat volně dostupné, reklamou nezatížené a kvalitní vzdělávací zdroje pro učitele a studenty. Nyní zveřejnili „balík materiálů“ – videí, pracovních listů, příkladů k procvičení – pro žáky, kteří se připravují na přijímačky na střední školy a gymnázia.

Zde je přijímačkový balíček

K tématu přijímaček je natočen i nový cyklus Nebojte se matematiky, ve kterém lektor prochází problematické úlohy z testů minulých let a nabízí možná řešení.

Vaše ZŠ Žernosecká

Od 14. 2. 2022 začíná druhé pololetí kroužkování

Dobrý den,

dne 14. 2. 2022 začíná druhé pololetí kroužkování. Žáky čeká dalších 12 lekcí volnočasových aktivit, které pořádá Školní klub a Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3. Bez pauzy mezi pololetími probíhají přípravky na přijímací zkoušky, VymysliIQ, Češtinářské a početní špeky a Kytara a Ukulele.
Keramika má 8 lekcí po 1, 5 hodině.

Externí kroužky mají jinou časovou dotaci, informace obdržíte u jejich provozovatelů.

Přejeme všem krásný čas strávený při volnočasových aktivitách.

Klára Zuzáková,
pedagog volného času, vedoucí školního klubu

V pondělí 7. února 2022 nebude bohužel školní jídelna v provozu

Milí rodiče,
s politováním Vám musíme oznámit, že onemocnění COVID – 19 se nevyhnulo ani personálu školní kuchyně a všichni zaměstnanci školní jídelny jsou do pondělí v karanténě. Z tohoto důvodu nebude bohužel v pondělí 7. února 2022 školní jídelna v provozu.
Prosím vybavte své děti v pondělí dostatečně velkou svačinou, zejména družinové děti a žáky tříd s odpoledním vyučováním. Za vzniklou situaci se omlouváme, není v našich silách zajistit možnost náhradního stravování.

Předem děkujeme za pochopení a součinnost
vedení školy

Screeningové testování – důležité informace a změny

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 461/2022-3/MIN/KAN ze dne 26. 1. 2022 s účinností od 31. 1. 2022 a pokynu MŠMT ze dne 27. 1. 2022 bude dne 31. 1. 2022 a pak následně každé pondělí (nebo první den vyučování daného týdne) probíhat preventivní screeningové testování všech žáků a zaměstnanců Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3, a to do odvolání.
Screeningové testování bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní.
Žáci II. stupně se testují před vyučováním v 7:30 ve svých kmenových třídách.
Žáci I. stupně se testují na začátku první vyučovací hodiny v 8:00.
Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.
Testování je určeno pro všechny žáky bez ohledu na ukončené očkovaní.
S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
Výjimku mají zároveň žáci, kteří doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. V případě, že se žák nezúčastnil testování v určený den, tuto skutečnost je povinen první den jeho přítomnosti neprodleně po svém příchodu do školy nahlásit dohledu v šatnách. Následně samotestování provede pod dohledem pověřené osoby.
V případě, že v den testování nebude z důvodu nařízení karantény (nebo jiného důvodu) přítomna třída (nebo její část), dotčení žáci se podrobí preventivnímu antigennímu testování první den jejich přítomnosti před zahájením vyučování v 7:30 hod.
Nadále platí beze změny: Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj.:
a) má povinnost nosit ochranu dýchacích cest, která splňuje požadavky dle příslušných norem (FFP2, KN 95 nebo ČSN EN 14683+AC) po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, tzn. ve třídě při výuce a ve společných vnitřních, ale i venkovních prostorech školy (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru);
b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy;
c) nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m;
d) v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
V případě zachycení pozitivního výsledku antigenního testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
Škola bezprostředně po obdržení výsledků preventivního antigenního testování odesílá získaná data Krajské hygienické stanici.
Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je následně povinen bez zbytečného odkladu zajistit, aby se žák podrobil konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb.
Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat školu o výsledku konfirmačního RT-PCR testu zasláním zprávy prostřednictvím systému Bakaláři zástupkyni ředitelky Kláře Vodičkové, popř. třídnímu učiteli.
Žák s pozitivním výsledkem konfirmačního PCR testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace.
Škola nerozhoduje o uvalení karantény ani o jejím případném rozsahu. Veškeré kroky v tomto směru vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice, která by měla postupovat v souladu s aktuálně platnými předpisy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19.
Distanční způsob vzdělávání škola zajišťuje jen za podmínek stanovených v § 184a odst. 1 školského zákona.
Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

 

Platby – Zkoušky nanečisto

Dobrý den,

poplatek za zkoušky nanečisto pro páté a deváté třídy, které povede PhDr. Mezera, budeme vybírat 31. 1.  a 1. 2. 2022 v knihovně.

ZŠ Žernosecká

 

Každonedělní kreativní dílničky

Dobrý den,

rádi bychom Vás upozornili na akci:

každonedělní kreativní dílničky – https://centrumkrakov.cz/novinky/nedelni-detske-dilnicky-n441446.htm

Nedělní dětské dílničky

Akci pro Vás připravuje Centrum Krakov.

Dílničky jsou každou neděli od 11 do 12 hodin ZDARMA, a navíc v den jejich konání mají děti, které se dílniček účastní, zvýhodněné vstupné do dětské herny COOLNIČKY za 99 Kč.

Program dětských dílniček na LEDEN

9. 1. 2022 – Náramky přátelství

16. 1. 2022 – Zažehlovací korálky

23. 1. 2022 – Originální desky na vysvědčení

30. 1. 2022 – Ozdob si svůj příbor

Program dětských dílniček na ÚNOR

6. 2. 2022 – Šumivá bomba do vany

13. 2. 2022 – Sladká valentýnka

20. 2. 2022 – Karnevalové masky

27. 2. 2022 – Přívěsek nejen na klíče

Přejeme Vám pěkný čas strávený s Vašimi dětmi.

ZŠ Žernosecká

 

 

Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 1x v týdnu, další důležité informace!

Vážení rodiče,

screeningové  testování stanovených  skupin  dětí  a  žáků nadále probíhá na  základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

V období od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 1x v týdnu – každé pondělí. Nadále se testují všichni bez rozdílu, tedy i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID 19.

Povinnost podstoupit test se  nevztahuje na žáky, kteří doloží negativní výsledek  testu  provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo  školním  klubu  pouze  za  dodržení  přísnějších speciálních  podmínek  “pro  netestované”, konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve  vnitřních prostorách, tzn.  ve  třídě  při  výuce  a  ve  společných  prostorách  školy, vždy a ve venkovních prostorách, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru

Žáci 1. – 5. tříd se budou testovat v pondělí 17.1.2022  v 8:00 ve svých třídách.

Testování žáků 6. – 9. tříd proběhne v 7:30 za asistence třídních učitelů v kmenových třídách. Prosíme o dochvilnost. Všichni mají nasazený ochranný prostředek dýchacích cest až do úplného ukončení testování.

Distančně se vzdělávají třídy 2.A a 6.B.


V důsledku rizikového kontaktu s pozitivně testovanými jsou dle instrukcí Krajské hygienické stanice v karanténě vybraní žáci sedmých, osmých a devátých ročníků. Bližší informace ve zprávách určených jednotlivým třídám.
Od 17. ledna 2022 opět dochází ke změnám pravidel karantény, sledujte prosím Bakaláře i web školy, ať Vám ve dnech následujících neunikne žádná z důležitých informací.

Do dalších dní Vám všem přejeme pevné zdraví. Prosím nepolevujte v dodržování preventivních hygienických opatření nejen na území školy a nadále věnujte zvýšenou pozornost sebemenším příznakům infekčních onemocnění. 


Děkujeme
Vaše ZŠ Žernosecká

Platby za družinu a kroužky na 2. pololetí školního roku

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A KROUŽKY POŘÁDANÉ PRO DRUŽINU

Úplata za Školní družinu se provádí předem, a to jednorázově za 2. pololetí do 15. února 2022. Pro školní rok 2021/2022 je stanoveno 350 Kč za měsíc,
tj. 1750 Kč za pololetí.

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem
Číslo účtu: 2537071/0300
Variabilní symbol: kód ŠD
(81,82,83,84,85,86,87,88 nebo 89 – podle zařazení do oddělení)
Specifický symbol: evidenční číslo účastníka
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka ŠD + číslo Školní družiny

Kroužky ZŠ Žernosecká pro ŠD ve 2. pololetí
Platbu za vybrané zájmové kroužky jste uhradili v září jednorázově, a to 500 Kč za celý školní rok za všechny zájmové kroužky. Pokud se ale dítě nově přihlásí od pololetí na volná místa u některých kroužků a v prvním pololetí žádný nenavštěvovalo, musí uhradit stanovený poplatek 500 Kč.

Kdo je zapsán na Keramiku a Všekutílka, je třeba opětovně uhradit pololetní příplatek 200 Kč na materiál,  do 15. 2. 2022.

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem
Číslo účtu: 2537071/0300
Variabilní symbol:77
Specifický symbol: evidenční číslo žáka
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + názvy kroužků

Kroužky začínají v týdnu od 14. 2. 2022

KERAMIKA IV. bude od 2. pololetí přesunuta na SUDÝ týden.

POZOR ZMĚNA: KYTARA a UKULELE bude na žádost pana lektora a v zájmu zachování již naučených dovedností pokračovat bez přestávky dalších 12 hodin. Až se bude blížit konec hry na hudební nástroje, domluvíme se na dalším postupu (cca polovina dubna).

Externí kroužky mají jinou časovou dotaci, pauzu mezi jednotlivými pololetími Vám sdělí jejich provozovatelé. Úplata za ně se řídí pokyny provozovatelů.

Veškeré dotazy týkající se zájmových aktivit naší školy směřujte na zuzakova.klara@zernosecka.cz nebo volejte na 737 821 547.

Více informací, případné odhlášky či přihlášky na stránkách školy: https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/

Platební pokyny kroužků ŠKOLNÍHO KLUBU ve školním roce 2021/2022 – žáci, kteří nejsou do školní družiny zapsáni

Prosím o úhradu částky 800 Kč za jeden zájmový kroužek do 15. 2. 2022.  Příprava na přijímací zkoušky z M a Čj je uhrazena celá, tam platbu, prosím, již neprovádějte.
Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících ZK: Keramika a Všekutílek. Příplatek za materiál plaťte dohromady s pololetní úplatou za účast (celkem tedy 1000 Kč)

Od 3. do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x týdně – všichni bez rozdílu

Vážení rodiče,

přejeme Vám všem úspěšný start do roku 2022, ať je pro Vás rokem šťastným, a po všech stránkách lepším než rok uplynulý.

Ve škole zahájíme rok 2022 již tradičně preventivním testováním žáků.

Screeningové  testování stanovených  skupin  dětí a žáků probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nově se testují všichni bez rozdílu, tedy i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID 19.

Povinnost podstoupit test se  nevztahuje na žáky, kteří doloží negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo  školním  klubu  pouze  za  dodržení  přísnějších speciálních  podmínek  “pro  netestované”, konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve  vnitřních  prostorech, tzn.  ve třídě  při  výuce  a  ve  společných  prostorách  školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru.

Žáci 1. – 5. tříd se budou testovat v pondělí 3. 1. 2022  v 8:00 ve svých třídách.

Testování žáků 6. – 9. tříd proběhne v 7:30 za asistence třídních učitelů v kmenových třídách. Prosíme o dochvilnost. Všichni mají nasazený ochranný prostředek dýchacích cest až do úplného ukončení testování.

Hezký víkend a příjemný start v novém roce Vám přeje

Vaše ZŠ Žernosecká

 

Přejeme všem krásné Vánoce a ve škole se sejdeme opět 3. 1. 2022

Milí rodiče, milí žáci,

s přáním příjemného prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a mnoha úspěchů, radosti a především pevného zdraví v novém roce 2022 připojujeme také poděkování za Vaši spolupráci a důvěru.

Dárky, co srdce pohladí,

rodinu, přátele, co nikdy nezradí,

ke štěstí krok,

nádherné Vánoce a nový rok.

Vaše ZŠ Žernosecká

 

Oznámení ředitelského volna

Vážení rodiče, milí žáci,

dovoluji si Vám oznámit, že na základě současné epidemiologické situace na území České republiky, Hlavního města Prahy, a především Základní školy Praha 8, Žernosecká 3,

vyhlašuji ve dnech  20. – 22. 12. 2021 ředitelské volno.

V současné době, kdy číslo pozitivně testovaných žáků naší školy přesáhlo 80 a v pracovní neschopnosti jsou bohužel i očkovaní učitelé, považuji toto řešení za nejlepší možné.

První povinností ředitelky školy je dle mého názoru chránit žáky, učitele i všechny ostatní zaměstnance ve škole. Životy a zdraví žáků i všech zaměstnanců jsou na prvním místě, a proto jsem se rozhodla přistoupit k tomuto kroku. Prodloužením vánočních prázdnin, byť jen o tři dny, doufám, přispějeme ke zpomalení šíření infekce. Abychom jako škola zajistili maximální podporu zaměstnaným rodičům, nabízíme provoz Školní družiny v plném rozsahu pro přihlášené účastníky. Pokud je Váš syn/Vaše dcera účastníkem školní družiny a máte zájem, přihlaste je prosím prostřednictvím vychovatelky příslušného oddělení nejpozději do 10. 12. 2021 (pátek). Na pozdější přihlášky nebudeme z organizačních důvodů brát zřetel. Podle počtu přihlášených rozhodneme o otevření školní jídelny v těchto dnech.

Zároveň bych Vás při této příležitosti chtěla požádat, abyste před lednovým nástupem do školy absolvovali se svými dětmi PCR testy a pomohli nám tak zpomalit šíření nákazy COVID 19 ve škole. Pevně doufám, že do nového kalendářního roku všichni vstoupíme s negativními testy a pozitivní myslí.

Klidné prožití adventního času,

Božena Čerňanská

ředitelka školy

Děti dětem 6. 12. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce by se naše ZŠ ráda zapojila do charitativního programu „Děti dětem“.
Patronát nad touto akcí převzala školní družina a organizuje Mikulášskou sbírku sladkostí pro děti z dětského domova v Dolních Počernicích.
Dovolujeme si Vás touto cestou požádat, až budete kupovat sladkosti do balíčků pro své děti, kupte prosím jednu sladkost i pro děti v dětském domově a pošlete do školy. Z nasbíraných sladkostí připravíme balíčky pro děti v domově a předáme při osobní návštěvě dne 6. 12. 2021. Součástí návštěvy bude i hudební vystoupení žáků naší školy.
Cílem akce je přinést radost nejen obdarovaným, ale i dárcům a ukázat všem žákům naší školy, že udělat dobrý skutek, není vůbec těžké.
Celou akci samozřejmě podřídíme všem hygienickým opatřením tak, abychom zajistili v nejvyšší možné míře bezpečnost všech zúčastněných.

Předem děkujeme za Vaši součinnost a velkorysost.

Třídní schůzky proběhnou v listopadu online

Vážení rodiče,

třídní schůzky se v měsíci  listopadu uskuteční online podle pokynů jednotlivých třídních učitelů. Výjimku má pouze 1.A. V této třídě se z důvodu změny paní učitelky uskuteční schůzky v prezenční podobě, a to 24. 11. od 17:30 hodin.

Přejeme pěkný den, ZŠ Žernosecká

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ 15. LISTOPADU 2021 – změna!!

Vážení rodiče,

v pondělí 15. listopadu 2021 proběhne další kolo screeningového testování žáků naší školy.
Veškeré informace pro připomenutí zde s jedinou novinkou: žáci celého druhého stupně, tj. 6. – 9. tříd se otestují ještě před začátkem vyučování v 7:30 tak,  abychom mohli první vyučovací hodinu učit podle rozvrhu.

Žáci 1. – 5. tříd se otestují na začátku první vyučovací hodiny v 8:00.

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 8. a 15. LISTOPADU 2021

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

 1. a 15. LISTOPADU 2021

Vážení rodiče,

s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bylo v populaci dětí a žáků v  regionech  nejzasaženějších  nákazou  SARS-covid-19 přistoupeno  k  preventivnímu  screeningovému testování, a to v okresech, kde sedmidenní incidence dosahuje hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Nově se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. 14600/2021-20/MIN/KAN a Přílohy usnesení vlády ze dne 1. listopadu 2021 s účinností od 8. listopadu 2021 tato povinnost týká všech škol v okrese Praha.

Do školy byly distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv.  rychlé  antigenní  testy – RAT),  kterými  bude ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 realizováno preventivní screeningové testování žáků a zaměstnanců  Základní školy Žernosecká.

V souladu s výše uvedenými opatřeními mohou školy zvolit i variantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr a samotestování. PCR testování již není hrazeno z veřejných prostředků, ale školy si testy hradí samy. Bohužel není v našich silách z rozpočtu školy PCR testování uhradit.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží,  že prodělali onemocnění  covid-19  a jsou v tzv. ochranné lhůtě 180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19,  případně  dítě  nebo  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud  se žák  screeningovému  testování  nepodrobí, a nijak nedoloží svou aktuální bezinfekčnost,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit pouze za podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m
 • při konzumaci  potravin  a  pokrmů  včetně  nápojů  nepoužívají  ochranný  prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu

Pokud dítě nebo žák nebude  přítomen  na  testování  na  začátku  vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině lze připustit pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole.

 

V pondělí 1. 11. 2021 proběhne testování žáků na přítomnost viru SARS-COVID 19

Vážení rodiče,

jak víte, k vyhlášení ředitelského volna ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 jsme přistoupili na základě doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy. Součástí tohoto doporučení bylo i testování žáků na přítomnost viru SARS-COVID 19 po návratu z prázdnin v pondělí 1. 11. 2011.
Naše škola se v pondělí 1. 11. 2021 připojí k desítkám pražských škol, na kterých se bude dobrovolně testovat. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví aktuálně upravuje povinné testování žáků pouze v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23. 10.  2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Aktuální čísla okresu Praha tuto incidenci již vykazují. Incidenci, jež ukazuje na výraznou virovou nálož v populaci, a tedy významné riziko kontaktu s nakaženou osobou v běžném životě. V celostátním měřítku nelze reagovat pružně v rámci dnů, v lokálním ano. Podařilo se nám pro pondělní testování zajistit dostatek testovacích sad pro provedení antigenního testu, jak jej naši žáci znají z předchozích měsíců.
Testování chceme provést ihned po období podzimních prázdnin, kdy nejen žáci ale i zaměstnanci škol stráví delší časové období mimo obvyklý školní kolektiv. Pondělní termín nám pomůže minimalizovat pravděpodobnost sekundárního šíření infekce.
Naším hlavním  cílem tohoto preventivního testování je především umožnit  bezpečný  provoz  naší školy, a rovněž snaha předejít  případnému  zavádění  opatření  omezujících standardní chod školy. Pevně doufáme, že delší podzimní prázdniny, preventivní testování po návratu, striktní dodržování přísných hygienických opatření a v neposlední řadě i zkrácení povinné karantény u dětí nám pomůže zachovat prezenční výuku v co nejširší míře pro žáky naší školy.
Testování v pondělí 1. 11. 2021 nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží,  že prodělali onemocnění  covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19),  případně  dítě  nebo  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Pokud Vaše dítě splňuje jednu z podmínek (očkování, prodělaná nemoc) a dosud jste o tom školu neinformovali, prosím učiňte tak prostřednictvím svých třídních učitelů.
Pokud z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte s tím, aby se Váš syn/Vaše dcera po návratu z podzimních prázdnin účastnil/a antigenního testování prováděného samoodběrem, informujte o tom, prosím, Kláru Vodičkovou, zástupkyni ředitelky.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu nám pomoci čelit veškerým výzvám, které před nás a vzdělávání Vašich dětí další covidová vlna staví.

Společně to zvládneme.

 

 

 

 

© 2018 - 2023 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech