„HULA HOOP – OBRUČE 21. 2. 2020

V pátek 21. 2. 2020 proběhne celodružinová akce „HULA HOOP – OBRUČE“ v tělocvičně školy v čase 13:45 – 15:00 hodin.

 

INFORMACE O PLATBÁCH ZA KROUŽKY NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Kroužky Školního klubu

Od 17. 2. 2020 začínají kroužky pro druhé pololetí. Není třeba se znovu přihlašovat. Naopak lze se ještě dodatečně přihlásit na kroužky, kde jsou volná místa (info v knihovně nebo na tel. čísle 737 821 547).

Platby za Školní klub je třeba zaslat do 15. 2. 2020, a to 800 Kč za každý kroužek.

Nabídka kroužků Školního klubu – 2. pololetí

Kroužek Práce s počítačem a tabletem Ing. Blanky Dostálové pro 5. a 6. třídy ve středu v čase 14:00 – 15:00 hodin již nebude zpoplatněn, kroužek bude probíhat v rámci Šablon II, je tedy zdarma.

Kroužky ZŠ Žernosecká pro školní družinu ve 2. pololetí

Platbu za vybrané zájmové kroužky jste uhradili v září jednorázově, a to 500 Kč za celý školní rok za všechny zájmové kroužky. Pokud ale dítě začne navštěvovat Keramiku a nemá jiný kroužek z prvního pololetí nebo se nově přihlásí od pololetí na volná místa u některých kroužků a v prvním pololetí žádný nenavštěvovalo, musí uhradit stanovený poplatek 500 Kč.

Kdo je zapsán na Keramiku, uhradí pololetní příplatek 200 Kč na materiál, do 15. 2. 2020.
Kdo je zapsán na Všekutílka, uhradí pololetní příplatek 200 Kč na materiál, do 15. 2. 2020.
Kdo je zapsán na Šikuly, uhradí pololetní příplatek 200 Kč na materiál, do 15. 2. 2020.

Upozorňujeme, že ve druhém pololetí nebude páteční Vybíjená a hry s míčem. V případě zájmu je možné se přehlásit na Miniházenou, která probíhá v úterý v čase 15:00 -16:00 hodin.

Nabídka kroužků pro družinu – 2. pololetí

Celodružinová akce Karneval 7. 2. 2020

Dne 7. 2. 2020 (pátek) proběhne ve školní jídelně celodružinová akce „Karneval“ v čase 14:30 až 16:00 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí buď před konáním akce do 13:30 hodin nebo až po ukončení v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Příjezd do Alp + 5.C hory

Žáci druhého stupně přijeli na lyžařský výcvikový kurz do Alp v pořádku.
Žáci 5.C na zimní ozdravný pobyt rovněž dorazili v pořádku.
Přejeme všem krásný pobyt, pěkné počasí a spoustu radosti!

Projekt Edison 27.- 30.1. 2020

Projekt Edison 27. – 30.1. 2020

Indie, Španělsko, Čína, Argentina, Rusko, Taiwan, Řecko, Indonésie – co mají tyto země společného? Odpovědí je EDISON, což je název projektu mezinárodní organizace AIESEC, která nám právě z těchto zemí posílá osm studentů na týdenní stáž. V pondělí 27. ledna v osm hodin ráno je přivítáme v naší škole a oni nám pak během celého týdne budou představovat země, odkud pocházejí.

Dorozumívacím jazykem projektu je angličtina a my věříme, že ji naši žáci budou hojně používat a zjistí tak od našich hostů spoustu zajímavých věcí o jejich zemích.

Studenti budou po dobu jednoho týdne ubytovaní v rodinách žáků naší školy, čímž bychom jim chtěli velmi poděkovat za spolupráci.

Změna termínu skupinového vyšetření u žáků, ucházejících se o přijetí na osmileté gymnázium

Vážení rodiče,

Základní škola Žernosecká jako každoročně nabízí žákům 5. tříd a jejich rodičům v rámci studijně kariérového poradenství možnost konzultace před podáním přihlášky na víceleté gymnázium.
Skupinové vyšetření pro žáky 5. tříd ZŠ, kteří se budou ucházet o přijetí na osmileté gymnázium, se koná z důvodu jarních prázdnin ve škole v úterý 11. 2. 2020 od 13:30 do 16:00 hod. ve třídě 9. B (1. patro naproti počítačové učebně).
Po skupinovém vyšetření bude každý žák spolu s rodiči pozván k individuální konzultaci dne 18. 2. 2020 (přízemí, kabinet výchovné poradkyně).
V případě zvýšeného zájmu rodičů a žáků budou vypsány další termíny skupinových vyšetření pro žáky 5. tříd v druhé polovině února.
Skupinové vyšetření je zaměřeno na následující oblasti:
a) školní výkonnost žáka v 5. ročníku ZŠ (klasifikace, průměrný prospěch)
b) schopnosti žáka a jeho specifické nadání (jazykové, matematické schopnosti, logické myšlení) – testy schopností a studijních předpokladů
c) osobnostní charakteristiky žáka, které mají vztah k volbě studia na víceletém gymnáziu (školní tréma, úzkostnost, sebedůvěra, sebehodnocení, samostatnost aj.) –osobnostní testy a dotazníky sebehodnocení studijních dovedností
d) úroveň vědomostí a dovedností žáka před přijímacími zkouškami – diktát, pravopisný test a didaktické testy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. třídy, které jsou podobné jako u přijímacích zkoušek na osmiletém gymnáziu.
Ke skupinovému vyšetření a konzultaci o volbě vhodného osmiletého gymnázia je možné se objednat formou SMS či telefonicky (731 314 977) nebo e-mailem  na antonin.mezera@seznam.cz.

Pro všechny žáky 5. tříd je vyšetření i konzultace pochopitelně zdarma!
Se srdečným pozdravem,
PhDr. Antonín Mezera, školní psycholog

 

Vaříme oběd číslo 2

Od pondělí 3. 2. 2020 vaříme opět dvě jídla.

Tříkrálový trh pro dobrou věc 21. 2. – 25. 2. 2020

Přijďte si vybrat hračku či oblečení pro své ratolesti a podpořit tak dobrou věc od 21. 2. do 25. 2. 2020. Vybrané peníze z trhu půjdou na Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8.

Pozvánka na Tříkrálový trh

Volné místo na pozici kuchařky

Do školní kuchyně ZŠ Žernosecká přijmeme vyučenou nebo i zaučenou kuchařku či kuchaře s praxí v jídelně s nástupem ihned.
Informace na telefonních číslech:
vedoucí školní kuchyně: 734 723 878
ředitelka školy: 777 774 618

Kuchařka inzerát

Tříkrálová sbírka 16. 12. 2019 – 17. 1. 2020

Naše škola se zapojila do tradiční Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Městská část Praha 8. Sbíráme oblečení a boty pro děti 0 -12 let, hračky, stavebnice, knihy, deskové hry, školní potřeby a pomůcky. Sbírka bude probíhat v termínu od 16. 12. 2019 do 17. 1. 2020. Ve vestibulu školy stojí černá sběrná nádoba společnosti Ipodec, kam můžete dary vkládat. Oblečení a hračky budou pak předány organizacím, které pomoc využijí, např. Klokánek, Centrum integrace dětí a mládeže CID, Kolpingův dům Praha 8 a další.

Zároveň upozorňujeme, že do Tříkrálové sbírky vložíme všechno ze ztrát a nálezů. Pokud tedy něco postrádáte, vyzvedněte si věci do 16. 1. 2020.

3.A dorazila na zimní školu v přírodě v pořádku

Žáci 3.A jsou v pořádku na místě na zimní škole v přírodě, přejeme jim krásný pobyt!

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, VE ŠKOLE SE OPĚT SEJDEME 6. 1. 2020

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Jindřich Balík

Letošní Vánoce nebudou jiné,
než byly loni.
Vánočka na plechu v teploučku kyne,
cukroví vanilkou voní.
U dárků pod stromečkem sejdou se známí a přátelé,
letošní Vánoce budou zas šťastné a veselé!

Krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 mnoho štěstí, zdraví a pohody přeje vedení školy.

Celodružinová akce Mikulášská veselice 10. 12. 2019

Dne 10. 12. 2019 (úterý) proběhne ve školní jídelně celodružinová akce „MIKULÁŠSKÁ“ v čase 14:30 až 16:00 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí buď před konáním akce do 13:30 hodin nebo až po ukončení v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Adventní trhy 3. 12. 2019 14:30 – 16:30

Srdečně Vás zveme na adventní trhy v naší škole, které se konají v úterý 3. 12. 2019 v čase 14:30 – 16:30 hodin.

Přijďte s námi oslavit začátek adventu.

Poděkování paní Janě Štemberové, vedoucí ŠJ

Děkujeme paní Janě Štemberové, vedoucí Školní jídelny, za vynikající reprezentaci naší školy při záchraně lidského života.
Poděkování

Akce ŠD – bubnování 29. 11. 2019

Školní družina pořádá v pátek 29. 11. 2019 v čase 14 – 15 hodin hudební program s použitím rytmických nástrojů „Cesta kolem světa“.

Cesta kolem světa

 

 

 

Staročeský „BABIČČIN“ týden 2. 12. – 6. 12. 2019

Tematické týdny ve školní jídelně

Školní jídelna naší školy bude zařazovat každý měsíc tematický týden (světová kuchyně). V listopadu, od 2. 12. do 6. 12. 2019 se můžete těšit na Staročeský „babiččin“ týden.

Jídelní lístek 2. 12. – 6. 12. 2019 – STAROČESKÝ „BABIČČIN“ TÝDEN

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky za I. Q školního roku 2019/2020, které se budou konat ve středu 20. 11. 2019 a to:
pro I. stupeň od 17:30 hodin
pro II. stupeň od 18:00 hodin

Děkujeme za Vaší účast.

Z důvodu nepřítomnosti (pracovní neschopnost) paní učitelky Štarhové (3. C), se odkládají třídní schůzky ze středy 20. 11. 2019 na středu 27. 11. 2019. Čas konání náhradních TS bude upřesněn TU.
Děkujeme za pochopení.

 

ZŠ Žernosecká – vítěz finále Prahy v minikopané!

ZŠ Žernosecká – vítěz finále Prahy v minikopané!

Na konci října zažila naše škola ZŠ Žernosecká jeden z největších sportovních úspěchů ve své historii. Probojovali jsme se do pražského finále v minikopané (hraje se na umělé trávě v počtu 5+1). Do tohoto finále se ze všech pražských škol (přes 300) probojují jen vítězové jednotlivých městských částí. Reprezentovali jsme MČ Praha 8 a povedl se nám výsledek, na který jsme právem hrdí. Turnaje se účastní také „výběrové“ školy, které mají své prvoligové kluby, jako je Slávie a Sparta. Kluci se ale ničeho nezalekli, hráli hezký technický a zároveň také fyzicky velmi náročný aktivní fotbal. Šli do všech zápasů sebevědomě, hráli jako „tým“. Po finálových skupinách, kde mimo jiné jednoznačně přehráli a vyřadili loňského vítěze – základní školu pražské Sparty, postoupili do finálové šestice. Přestože jsme měli těžkou skupinu, postoupili jsme z prvního místa do semifinále. Po jednoznačném vítězství se kluci těšili na finále, kde nás čekala odveta ze skupiny se školou pražské Slávie. Zápas to byl dramatický a plný emocí, navíc, když rozhodčí evidentně nadržoval našemu soupeři. Bylo krásné vidět, jak se velký favorit celý 1. poločas jen brání a ani nevystřelí na naši branku. Z množství našich šancí byli rádi, že dostali jen jeden gól. Ve 2. poločase se hrál už vyrovnanější fotbal, přibylo agresivity a faulů. Rozhodčí zápas přestal zvládat a dokonce uznal jednoznačně neregulérní gól. Po remíze došlo na penalty, ve kterých zazářil náš brankář, který 2 z nich chytil. A protože jsme měli v týmu střelce, porazili jsme ve finále tým Slávie na penalty . Stali jsme se tím vítězi celé Prahy a budeme reprezentovat na jaře nejen naši školu ZŠ Žernoseckou, Prahu 8 ale celou Prahu na Republikovém finále. Držte nám palce, třeba „tahle jízda“ ještě nekončí!!!

Tým ve složení: O. Fikeis (B), M. Körbler, M. Doubravský, M. Kamarád, M. Kalhous, M. Dvořák, S. Koffi, J. Matoušek, Š. Hartman, Š. Havelka (B)

Tomáš Náhlý ZŠ Žernosecká

Stávka 6. 11. 2019 – televizní reportáž i z naší školy

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/6-11-2019-velke-zpravy-v-cesku-stavkovali-ucitele-vice-nez-1200-skol-zustalo-zavrenych

Stávka – vyhlášení Ředitelského volna ve středu 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

z důvodu zapojení pedagogických pracovníků do stávky  vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství jsem nucena vyhlásit na středu 6. 11. 2019 po celý den Ředitelské volno.
Škola bude celý den uzavřena. Obědy mají Vaše děti odhlášeny.

Děkuji za pochopení.​

B. Čerňanská, ŘŠ

 

Praha 8 nabízí pomoc rodičům dětí ze stávkujících škol, více na odkazu:

https://www.praha8.cz/Pozor-Praha-8-nabizi-pomoc-rodicum-deti-ze-stavkujicich-skol-2.html

Jedná se především o rozšířený provoz Osmičky pro rodinu.

 

 

Lovci perel 4.

ZŠ Žernosecká vyhlašuje celoroční soutěž
pro rok 2019/2020 určenou žákům 1. až 4. tříd

Lovci perel – dobrodružství v knihovně 4.

Přečti knihu, splň úkol a sbírej perly!

Těšíme se na všechny lovce!
Nejúspěšnější  lovci budou odměněni.

Lov probíhá od 1. 11. 2019 do 31. 5. 2020.

Jako lovec sbíráš různé druhy perel. Nejcennější perlu „Krásnoočko“ získáš za každou přečtenou knihu ze školní knihovny, o které napíšeš zprávu.  Ostatní perly „ Drobnoočka“ máš možnost ulovit za správná řešení drobných úkolů. Tři „Drobnoočka“ lze vyměnit za perlu „Bystroočko“. Novinkou jsou „Jazykoočka“, která získáš za splnění úkolu v angličtině. Perly si zavěsíš na řetízek v knihovně.

Harmonogram v týdnu 28. 10. – 1. 11. 2019

 • 28. 10. 2019 Státní svátek (pondělí) – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. – 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny (úterý, středa)
 • 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019 Ředitelské volno (čtvrtek, pátek)

Služba ve škole zajištěna od úterý do pátku v čase 8 -13 hodin pouze pro poštu a naléhavé případy.

Věříme, že volno využijí všichni žáci k regeneraci a nabírání sil pro další studijní výkony.

 

Focení ve škole 21. 11. 2019

Dne 21. 11. 2019 ve škole proběhne dobrovolné vánoční focení (kalendář 2020 aj.)

Sběr papíru 15. – 16. 10. 2019

V úterý a ve středu 15. – 16. 10. 2019 v čase 7:15 – 8:00 proběhne sběr papíru.

Přijatí žáci na Divadelní kroužek

Zde jsou výsledky přijetí do Divadelního kroužku na základě vykonané talentové zkoušky. Ostatním uchazečům děkujeme za účast. Divadelní kroužek se koná každé pondělí od 14:00 do 16:00 hodin.

 

Den seniorů 1. 10. 2019

Naše škola, resp. zástupci třídy 5.B s paní učitelkou Kamilou Tvrdou, přijde oslavit Den seniorů na zahradu Gerontologického centra v Šimůnkově ulici. Žáci prožijí kulturně – sportovní odpoledne a sami si také připraví pro seniory překvapení.

Rozhodnutí o zařazení žáků do Školní družiny

Celodružinová hra v lese „Houbaři“ 26. 9. 2019

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 26. 9. 2019 bude probíhat v čase 13:30 až 15:30 hodin celodružinová hra v lese „Houbaři“.  Vyzvedávat děti bude možné do 13:30 hodin, poté od 15:30 hodin. Děti by měly mít sportovní oblečení. Děkujeme za pochopení. Za akci zodpovídá Jana Koželuhová, ŠD 9.

Přijetí do zájmových kroužků 2019/2020

Vážení rodiče, zde je vyvěšen seznam zájmových kroužků, které byly pro školní rok 2019/2020 otevřeny. Žáci jsou uvedeni pod identifikačními čísly.

Pokyny k platbám viz Přihlášky do kroužků pro Školní družinu a do kroužků Školního klubu.
Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících ZK: Keramika, Všekutílek, Šikulové.
Všechny platby se hradí za 1. pololetí do 30. 9. 2019.
Kroužky začínají v týdnu (školním lichém) od 30. 9. 2019.

Červeně označení žáci nemohli být do zájmového kroužku zařazeni.

Celodružinové sportovní odpoledne 20. 9. 2019

V pátek 20. 9. 2019 se uskuteční celodružinové sportovní odpoledne v čase 13:45 – 15:00 hodin na školním hřišti. Nutná sportovní obuv a oblečení.

JEDU S PŘEHLEDEM – Dny bezpečnosti 13. a 16. 9. 2019

Ve dnech 13. a 16. 9. 2019 se na naší škole uskuteční pro 2. stupeň Dny bezpečnosti.

„JEDU S PŘEHLEDEM“ – Dny bezpečnosti pro Základní školu, Praha 8, Žernosecká 3

V pátek 13. 9. 2019 se žáci tříd 7.D, 8.AB, 9.ABC zapojí do projektu Dny bezpečnosti. Z tohoto důvodu nebude probíhat výuka a vyučování bude končit okolo 12:50 hodin.

V pondělí 16. 9. 2019 se žáci tříd 6.ABC, 7.ABC zapojí do projektu Dny bezpečnosti. Z tohoto důvodu nebude probíhat výuka a vyučování bude končit rovněž okolo 12:50 hodin. Odpolední výuka ve třídách 6.AB a 7.C bude probíhat beze změn.

 

Třídní schůzky 4. 9. 2019 v 17:30 pro 1. stupeň a v 18:00 pro 2. stupeň

Zveme Vás na první třídní schůzky v novém školním roce, a to 4. 9. 2019 v 17:30 pro 1. stupeň a v 18:00 pro 2. stupeň.

Organizace prvního školního týdne 2019/2020 pro 1. a 2. – 9. třídy

Organizace prvního školního týdne pro 1. třídy

Pondělí 2. 9. 2019

 • sraz v 8:00 hodin s třídním učitelem před školou
 • v 8:15 hodin slavnostní zahájení nového školního roku v atriu školy
 • v 9:15 schůzka zákonných zástupců v kmenových třídách (o děti je postaráno ve školní družině) – maximálně do 11:00 hodin
 • obědy 11:00 – 12:30 hodin
 • provoz školní družiny 9:00 – 17:00 hodin

3. 9. 2019

 • vyučování končí v 9:40 hodin
 • školní družina – normální provoz od 6:30 – 17:00 hodin

4. 9. – 6. 9. 2019

 • vyučování končí v 10:50 hodin

Doprovod rodičů dětí do prvních tříd je povolený do pátku 6. 9. 2019.
Od 9. 9. do 13. 9. 2019 je povolen vstup rodičů do prostoru šatních skříněk.

Organizace prvního školního dne pro 2. – 9. třídy

Pondělí 2. 9. 2019

 • škola se otevírá v 7:40 hodin
 • ranní družina se v tento den nekoná
 • vyučování 8:00 – 9:40 hodin
 • obědy  11:00 – 12:30 hodin
 • provoz školní družiny 9:00 – 17:00 hodin
 • provoz školní knihovny 9:40 – 15:00 hodin – celý týden

3. 9. 2019

 1. A, 2. B, 2. C – 11:30 hodin
 2. A, 3. B, 3. C – 11:45 hodin
 3. A, 4. B, 4. C – 12:00 hodin
 4. A, 5. B, 5. C – 12:15 hodin
 5. A, 6. B, 6. C – 12:30 hodin
 6. A, 7. B, 7. C – 12:40 hodin
 7. D, 8. A, 8. B – 12:50 hodin
 8. A, 9. B, 9 .C – 13:00 hodin

4. 9. – 6. 9. 2019

 • vyučování podle stálého rozvrhu bez odpolední výuky

 

 

 

Rozdělení prvňáčků do tříd

Zde  si můžete  prohlédnout tabulku rozdělení prvňáčků do tříd pro školní rok 2019/2020. Na všechny se velmi těšíme!

Dočasná nefunkčnost Bakalářů

Z důvodu živelné události nefunguje dočasně systém Bakalářů. Prosíme o trpělivost a pochopení.

Provozní doba v době prázdnin. Vydávání vysvědčení. Přejeme všem krásné prázdniny a ve škole se sejdeme 2. 9. 2019!

Začátek školního roku je 2. 9. 2019 v pondělí. Užijte si prázdniny!

Vysvědčení za školní rok 2018/2019 si můžete vyzvednout v týdnu od 26. 8. 2019 od 9:00 do 13:00 hodin na vedení školy.

Provozní doba v době hlavních prázdnin je stanovena takto:
Od 1. 7 do 12. 7  2019 od 8:00 do 15:00 hodin.
Od 15. 7.  do 23. 8. 2019 od 8:00 do 13:00 hodin.
Od 26. 8. do 30. 8. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin – dle dohody.
Všichni zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Děkujeme za pochopení.

Den pro rodinu s dětmi v Praze 8

 

Volné místo – učitel/učitelka aprobace matematika – tělesná výchova

Přijmeme od září 2019 učitele/učitelku matematika – tělesná výchova. Požadujeme plnou kvalifikaci.

Kontakt: 777 774 618

Slavnostní ukončení školního roku 28. 6. 2019

Srdečně zveme rodiče žáků devátých tříd na slavnostní ukončení školního roku do atria školy dne 28. 6. 2019 od 8:15 hodin.

Slavnostní ukončení školního roku rozhlasem bude v 8:00 hodin. Poté bude následovat program ve třídách a v atriu školy.

pátek končí vyučování v 8:45 hodin a obědy jsou vydávány od 11:00 do 13:00 hodin. Knihovna je otevřena do 14:00 hodin. Provoz družiny je beze změny, tj. do 17:00 hodin.

Nerozdaná vysvědčení si můžete vyzvednout poslední srpnový týden 26. – 30. 8. 2019 v době 8:00 až 13:00 hodin.

Přejeme všem krásné prázdniny!

Organizace posledního týdne

Odchody do ŠJ celý týden
11:30               1.ABC
11:45               2.ABC
12:00               3.ABC
12:10               4.ABC
12:25               5.ABCD
12:40               6.ABCD
12:50               7.AB, 8.AB
13:00               8.C, 9.AB

V úterý a ve středu 25. a 26. 6. 2019 je sběr papíru v čase 7:15 – 8:00.

V pátek končí vyučování v 8:45 a obědy jsou vydávány od 11:00 do 13:00. Knihovna je otevřena do 14 hodin. Provoz družiny je beze změny, tj. do 17 hodin.

Nerozdaná vysvědčení si můžete vyzvednout poslední srpnový týden 26. – 30. 8. 2019 v době 8 až 13 hodin.

8.B a 8.C výlet

Žáci 8.B a 8.C dorazili na Malou Skálu v pořádku. Přejeme, ať se výlet vydaří.

Těšte se na školní akademii 20. 6. 2019

Školní akademie proběhne ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 18 hodin v KD Ládví. Všichni jste srdečně zváni.

Odpolední výuka pro účinkující třídy odpadá.

Škola v přírodě 5.B a 6.C v Březové

Žáci 5.B a 6.C dojeli na školu v přírodě v pořádku. Přejeme jim krásný pobyt a pěkné zážitky se spolužáky.

Sportovní odpoledne 26. 6. 2019 v družině

Ve středu 26. 6. 2019 proběhne sportovní odpoledne v družině v čase 14 – 15 hodin. Bojová hra v lese z důvodu zařazení programu Planetaria se konat nebude.

Žernosecká pouť a Sportovní dopoledne + odchody do školní jídelny 10. 6. 2019

Těšte se na tradiční Žernoseckou pouť v pondělí 10. 6. 2019 od 9 do 12 hodin. Na všechny čekají soutěže, hudba a zábava. Za vysoutěžená žeura si v pouťovém obchodě můžete koupit něco hezkého. Akce se koná pro 1. až 5. třídy.

Pro druhý stupeň, tj. pro 6. až 9. třídy, je připraveno Sportovní dopoledne.

Věříme, že si žáci naší školy tento „dárek“ ke Dni dětí užijí.

Harmonogram odchodů do ŠJ v pondělí 10. 6. 2019

11:45                            1.ABC
12:00                            2.ABC
12:15                            3.ABC
12:30                            4.ABC
12:45                            5.ABCD

 

Partnerství škol Meusebach v Geltow

Všichni žáci v rámci výměny v Německu dojeli v pořádku. Přejeme jim krásné zážitky a šťastný návrat domů.

Výsledky rozřazovacích testů do jazykových skupin pro 3. třídy

Vážení rodiče,

výsledky zkoušek jsou nyní zveřejněny v Rozřazovacím řízení pro 3. třídy.

Škola v přírodě 1.A, 2.A, 2.B, 4.A a 6.B

Všechny školy v přírodě dojely na svá místa v pořádku, přejeme jim jen samé krásné zážitky a pěkné počasí.

Zájezd do Španělska

Všichni naši „výletníci“ dojeli po dlouhé cestě do Španělska v pořádku. Přejeme jim příjemný pobyt, krásné počasí (i když v současné době prší) a šťastný návrat domů.

Zkrácené vyučování z důvodu voleb 24. 5. 2019

Z důvodu voleb je v pátek 24. 5. 2019 zkrácené vyučování.
Harmonogram odchodů na oběd :

11:30         1.A, 1.B, 1.C, 2.A

11:45         2.B, 2.C, 3.A, 4.C, 5.A

12:00         3.B, 3.C, 4.A

12:15         4.B, 5.B, 5.C, 5.D

12:30         7.B, 8.B, 9.AB

12:45         7.A, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D

Obědy budou vydávány od 11:30 do 13:00 hodin

 

Rozřazovací testy do jazykových skupin pro 3. třídy

Vážení rodiče,

výsledky zkoušek budou zveřejněny ve chvíli, kdy testování (jak písemné, tak ústní) absolvují všichni žáci 3. tříd. Z diskriminačních důvodů nelze postupovat jinak. Děkujeme za spolupráci.

Třídní schůzky pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků 15. 5. 2019 17:30

Zveme Vás na třídní schůzky pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků dne 15. 5. 2019 od 17:30 hodin.

Dočasná nefunkčnost Bakalářů

Prosíme o shovívavost s dočasnou nefunkčností systému Bakaláři, na odstranění chyby se pracuje. Děkujeme za pochopení.

Výskyt spalniček

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat o výskytu jednoho případu spalniček u vyučujícího.

Děti, které byly očkovány proti spalničkám, jsou proti této nemoci imunní.

Ve škole jsou zajištěna protiepidemická opatření ve spolupráci s hygienickou stanicí.

Dny ředitelského volna 9. a 10. 5. 2019

Dne 9. a 10. 5. 2019 (čtvrtek, pátek) jsou na naší škole vyhlášeny dny ředitelského volna.

Kurz předškoláku

Od 30. 4. 2019 do 28. 5. 2019 bude probíhat kurz předškoláků, a to každé úterý od 13:15 do 14:00 hodin nebo od 13:45 do 14:30 hodin pro všechny přihlášené děti dle jmenného seznamu. Kurz probíhá samozřejmě i 7. 5. 2019.

Škola v přírodě 2.C a 5.A

Žáci 2.C a 5.A přijeli na školu v přírodě v pořádku. Přejeme jim krásný pobyt a spoustu pěkných zážitků.

Upozornění pro budoucí studenty středních škol a víceletých gymnázií

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Zápisový lístek se odevzdává na příslušné střední škole nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Třídní schůzky 24. 4. 2019 v 17:30 a 18:00

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají ve středu dne 24. 4. 2019. Pro první stupeň začínají v 17:30 hodin a pro 2. stupeň pak v 18:00 hodin.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Zde jsou výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Rozdělení budoucích prvňáčků do kurzu předškoláků

Prosíme rodiče, aby  kurz předškoláků navštěvovali pouze ti žáci, kteří v září nastoupí do 1. třídy na naší škole. Děkujeme za součinnost.

Kurz bude probíhat od 30. 4. 2019 do 28. 5. 2019.

Pálení čarodějnic 25. 4. 2019

Srdečně všechny zveme na celoškolní akci ve čtvrtek 25. 4. 2019 na „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“od 15:00 hodin do 17:00 hodin na školním hřišti.
Masky čarodějů a čarodějnic vítány, nejhezčí budou odměněny.

Vuřt s pečivem bude zajištěn pro všechny děti naší školy.

Přijmeme kuchařku na poloviční úvazek

Do školní kuchyně ZŠ Žernosecká přijmeme kuchařku na poloviční úvazek. Pracovní doba 10:30 – 14:30 hodin s nástupem od 1. 5. 2019.
Informace na telefonních číslech:
vedoucí školní kuchyně: 734 723 878
ředitelka školy: 777 774 618

Kuchařka inzerát

Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 9. dubna (pro spádové děti) a ve středu 10. dubna 2019 (pro nespádové děti) v době od 14:00 do 17:00 hodin.

více na www. zernosecka.cz/skola/zapis-do-1-trid/

Školní psycholog PhDr. Antonín Mezera bude přítomen u zápisu dne 10. 4. 2019 do 14 do 16 hodin.

Harmonogram odchodů do školní jídelny v době zápisu

Úterý 9. dubna

11:30          1.A, 1.C, 2.A, 2.B
11:45          1.B, 2.C, 3.A, 3.B
12:00          3.C, 4.A, 4.B, 5.A
12:10          5.B, 5.C, 5.D, 6.A
12:20          6.B, 6.C, 6.D, 7.A
12:30          7.B, 8.A, 8.B, 8.C
12:40          9.A, 9.B

Třída 4.C půjde na oběd cca 12:30 hned po návratu z dopravního hřiště.

Středa 10. dubna

11:30          1.A, 1.B, 2.B, 2.C
11:45          1.C, 2.A, 3.C, 3.B
12:00          3.A, 4.A, 4.B, 4.C
12:10          5.B, 5.C, 5.D, 6.A
12:20          6.B, 6.C, 6.D, 7.B
12:30          8.A, 8.B, 8.C, 7.A
12:40          9.A, 9.B

Třída 5. A půjde na oběd cca 12:30 hned po návratu z dopravního hřiště.

Školní psycholog u zápisu 10. 4. 2019

Školní psycholog PhDr. Antonín Mezera bude přítomen u zápisu dne 10. 4. 2019 do 14 do 16 hodin.

Den otevřených dveří 13. 3. 2019 a 27. 3. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná 13. 3. 2019 a 27. 3. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin. Informace od vedení školy budou podávány ve školní jídelně v 15:00 hodin a v 16:00 hodin.

Blíží se Noc s Andersenem 29. 3. – 30. 3. 2019

Naše škola pořádá 3. Noc s Andersenem.  Začátek akce je v pátek 29. 3. 2019 v 18:00 hodin a konec v sobotu 30. 3. 2019 v 8:00 hodin.

Kapacita pro přespání je zcela naplněna, těšíme se na všechny noční spáče!

Pro dotazy pište na zuzakova.klara@zernosecka.cz či volejte na 737 821 547.

ŠvP v Krkonoších

Žáci 4. ročníků dojeli do Krkonoš v pořádku. Přejeme jim krásný pobyt a šťastný návrat ve zdraví domů.

Sběr papíru 12. a 14. 3. 2019

Sběr papíru proběhne 12. a 14. 3. 2019. Ve středu z důvodu konání Dne otevřených dveří sběr neproběhne. Děkujeme za pochopení.

Noc s Andersenem 29. 3. – 30. 3. 2019

Naše škola pořádá 3. Noc s Andersenem.  Začátek akce je v pátek 29. 3. 2019 v 18:00 hodin a konec v sobotu 30. 3. 2019 v 8:00 hodin.

Třídy k nocování přihlašuje třídní učitel, od kterého žáci obdrží přihlášky a další informace, popř. pište na zuzakova.klara@zernosecka.cz či volejte na 737 821 547.

Noc s Andersenem 2019

 

Lyžařský kurz v Alpách

Žáci do rakouských Alp dojeli v pořádku. Všichni Vás pozdravují.

Přejeme jim krásný pobyt, pěkné slunečné dny a šťastný návrat domů.

 

Celodružinová výtvarná soutěž

V průběhu měsíce března probíhá ve všech odděleních školní družiny výtvarná soutěž na téma „Majáky“. Vyhodnocení bude posléze.

Škola v přírodě 2. tříd

Žáci druhých tříd dojeli na zimní školu v přírodě v pořádku. Přejeme jim krásný pobyt.

Projekt Tulipánový měsíc 2019

Naše škola se zapojila do projektu Tulipánový měsíc. Jeho cílem je přinést s jarem i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním. Občanské sdružení Amelie proto zviditelňuje problematiku psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým a zároveň nabízí konkrétní možnosti podpory a pomoci.
Děkujeme za krásné obrázky všem zúčastněným třídám a paní učitelce Ing. Jiřině Oličové za organizaci této akce.

Hlasuj o nejlepšího sněhuláka

Od 8. února do 7. března 2019 budou v centru Krakov vystaveni sněhuláci dětí ze ZŠ a MŠ Prahy 8. O nejhezčího sněhuláka lze hlasovat vyplněním hlasovacích lístků a vložením do hlasovacího boxu. Naše škola se také zapojila a žáci 7. tříd společně s jednou žákyní 9. třídy pod vedením Ing. Martiny Knopové vytvořili do soutěže krásného sněhuláka.

Upoutávka – sněhuláci

Informace ohledně přihlášek na střední školy

Řádně vyplněné přihlášky na střední školy, prosím, odevzdávejte svým třídním učitelům ke kontrole a doplnění nejpozději do 11. 2. 2019. Zkontrolované přihlášky třídní učitelé vrátí zpět žákům do 15. 2. 2019. Přihlášky si doručí sami žáci na příslušné střední školy do 1. 3. 2019. Zápisní lístky budou žákům předány na začátku měsíce března oproti podpisu.

Celodružinová akce „Karneval“ 15. 2. 2019

Dne 15. 2. 2019 (pátek) proběhne ve školní jídelně celodružinová akce „Karneval“ v čase 14:30 až 16:00 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí buď před konáním akce do 13:30 hodin nebo až po ukončení v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Informace o platbách za kroužky na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Od 25. 2. 2019 začínají kroužky pro druhé pololetí. Není třeba se znovu přihlašovat. Naopak lze se ještě dodatečně přihlásit na kroužky, kde jsou volná místa (info v knihovně nebo na tel. čísle 737 821 547). Platby je třeba zaslat do 15. 2. 2019.

Kroužky ZŠ Žernosecká pro Školní družinu

Kroužky pořádané Školním klubem

Vydávání vysvědčení

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 bude poslední hodinu dle řádného rozvrhu vydáván výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019.
Odpolední výuka odpadá v plném rozsahu.

V pátek 1. 2. 2019 mají žáci pololetní prázdniny. Škola bude uzavřena.

Nástup do školy opět 4. 2. 2019.

Plánovaná odstávka webu od 31. 1. 2019

Od 31. 1. 2019 plánujeme odstávku webu z důvodu změny domény. Za možné komplikace se předem omlouváme.

Zimní škola v přírodě

Žáci 6. tříd dojeli na ŠvP v pořádku. Přejeme jim krásný pobyt, pěkné počasí a návrat v plném zdraví.

„HULA HOOP – OBRUČE“ v pátek dne 25. 1. 2019

Srdečně zveme děti Školní družiny na celodružinovou akci „HULA HOOP – OBRUČE“ v pátek dne 25. 1. 2019 od 13:45 do 15:00 v tělocvičně školy.

Prosíme o vyzvedávání dětí buď před konáním akce do 13:30 nebo až po ukončení akce v 15:10 hodin. Děkujeme za pochopení.

Hledáme učitele/učitelku dějepisu

Volná pozice učitele/učitelky dějepisu

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 přijme kvalifikovaného učitele/kvalifikovanou učitelku dějepisu. Nástup ihned. Bližší informace na telefonu 777 774 618.

Tříkrálová sbírka

Rádi bychom Vás informovali, že jsme se opět zapojili do tradiční Tříkrálové sbírky. Kontejnery na oblečení, boty, hračky, stavebnice, deskové hry, knihy a školní potřeby pro děti 0 – 12 let jsou k dispozici ve vestibulu školy. Sbírka probíhá od 3. 1. 2019 do 11. 1. 2019.

Zároveň upozorňujeme, že do Tříkrálové sbírky vložíme všechno ze ztrát a nálezů. Pokud tedy něco postrádáte, vyzvedněte si věci do 10. 1. 2019.

Tříkrálová sbírka 2019

Přejeme krásné vánoční svátky, ve škole se opět sejdeme 7. 1. 2019

Se zimou Vánoce přicházejí,
radost do dětských očí přinášejí.
Prožijte je v kruhu blízkých duší,
ať štěstí a láska z Vás jenom srší.

Krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 mnoho štěstí, zdraví a pohody přeje vedení školy.

Vánoční trhy 19. 12. 2018

Ve středu 19. 12. 2018 proběhnou na naší škole oblíbené vánoční trhy v čase 14:45 – 16:45 hodin. Přijďte si s námi užít vánoční atmosféru.

Mikulášská 7. 12. 2018

Dne 7. 12. 2018 (pátek) proběhne ve školní tělocvičně celodružinová akce „MIKULÁŠSKÁ“ v čase 14:30 až 16:00 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí buď před konáním akce do 13:30 hodin nebo až po ukončení v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Databáze Kroužky na Osmičce

Na základě výstupů Místního akčního plánu (MAP) rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 byl vytvořen speciální web www.krouzkynaosmicce.cz. Na něm lze nalézt informace o kroužcích na jednotlivých základních školách na Praze 8.
https://www.praha8.cz/Vznikl-prehledny-web-s-nabidkou-detskych-krouzku-v-Praze-8.html

Výdej obědů do 14 hodin

Upozorňujeme, že výdej obědů končí ve 14:00 hodin a jídelna se uzavírá ve 14:15 hodin.

Třídní schůzky 21. 11. 2018 od 18 hodin

Zveme všechny zákonné zástupce na třídní schůzky, které se konají ve středu dne 21. 11. 2018 od 18 hodin v jednotlivých třídách.

Kouzelník a bublinky 23. 11. 2018

Srdečně Vás zveme na představení „Kouzelník a bublinky“ v pátek dne  23. 11. 2018 od 14:00 do 15:00 v tělocvičně školy. Akce se koná v rámci Školní družiny, vstupné 50 Kč.

100. výročí založení Československé republiky

V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného Československa. Rozhodli jsme se toto téma připomenout a zpracovat formou projektu s názvem „ Střípky z československé historie“. Hlavním cílem projektu je připomenutí vzniku Československa, prohloubení znalostí a podpora zájmu o naši historii. Žáci 2. stupně vytvářeli ve skupinách kalendář na rok 2018. Hlavním tématem jednotlivých kalendářů byl vznik Československa, T. G. Masaryk a politici „ 28. října“. „Československo dříve a dnes“ je název kalendáře, kde se žáci snažili vyjádřit změny mezi rokem 1918 a 2018. Pro vyjádření kontrastu použili černobílé i barevné fotografie. Část žáků se rozhodla pracovat s dobovými fotografiemi a materiály a vytvořila historický kalendář z roku 1918. Jednotlivé projekty budou vystaveny na nástěnce ve škole, kde si je budou moci prohlédnout spolužáci. Na fotografie se podívejte ve fotogalerii školy.
Ludmila Drahošová

Lovci perel 3.

ZŠ Žernosecká vyhlašuje celoroční soutěž pro rok 2018/2019 určenou žákům 1. až 5. tříd

Lovci perel – dobrodružství v knihovně 3.
Přečti knihu, splň úkol a sbírej perly!

Lov začíná 1. 11. 2018 a ukončení je 31. 5. 2019. Jako lovec sbíráš 3 druhy perel. Nejcennější perlu „Krásnoočko“ získáš za každou přečtenou knihu ze školní knihovny, o které napíšeš zprávu. Ostatní perly „ Drobnoočka“ máš možnost ulovit za správná řešení drobných úkolů. Tři „Drobnoočka“ lze vyměnit za perlu „Bystroočko“. Perly si zavěsíš na řetízek v knihovně.

Nejúspěšnější  lovci budou odměněni na konci školního roku. Těšíme se na všechny lovce!

Lovci perel 3.ročník

Knihobudka v naší škole

Rádi bychom Vás informovali, že ve vestibulu školy se nachází KNIHOBUDKA – miniaturní knihovna. Knihy, které vás zaujaly, si můžete půjčit, vzít nebo vyměnit za jiné.
Půjčování knih:

 • knihy si půjčujete bezplatně
 • knihy můžete vyměňovat za jiné, které již doma nepotřebujete
 • knihy nemusíte vracet

Za zapůjčení knihobudky děkujeme Osmičce pro rodinu (www.osmickaprorodinu.cz)

1. sběr papíru v tomto školním roce

Sběr papíru proběhne dne 16. – 17. 10. 2018 (úterý, středa) v čase 7:15 – 8:00 hodin.  Tuto akci pořádáme v rámci environmentální výchovy našich žáků. Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní.

Výtěžek pravidelně používáme na adopci našich zvířátek sovy indické a želvy egyptské ze ZOO Praha, dále na knihy, časopisy a vybavení Školní knihovny a rovněž na výtvarné a jiné potřeby pro Školní družinu.

 

Volby na naší škole

Z důvodu voleb je v pátek 5. 10. 2018 zkrácené vyučování. Obědy budou vydávány od 11:30 do 13:00 hodin.
Harmonogram odchodů na oběd:

11:30 1.A, 1.B,  1.C, 2.A, 5.A
11:45 2.C, 3.A, 4.C, 2.B
12:00 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
12:15 5.B, 5.C, 5.D, 9.A, 9.B
12:30 7.B, 8.A, 8.B, 8.C
12:45 7.A, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D

Stejný rozpis bude platit i příští pátek 12.10. 2018

Celodružinová akce – hra v lese 27. 9. 2018

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 proběhne celodružinová akce v čase 13:30 – 15:00 hodin Hra v lese – Vesmír. Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli do 13:30 nebo až po skončení akce. Děkujeme za pochopení.

Pronájem tělocvičen

Nabízíme pro tento školní rok poslední volné termíny k pronájmu tělocvičen. Neváhejte a kontaktujte nás na tel. 777 774 618.  (zelená – obsazeno, bílá – volno)

Seznam přijatých žáků do zájmových kroužků

Seznam přijatých žáků do zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

Otevřené zájmové kroužky pro školní rok 2018/2019

Pokyny k platbám viz Přihlášky do kroužků pro Školní družinu a do kroužků Školního klubu.
Kroužky začínají v týdnu (školním lichém) od 1. 10. 2018.
Všechny platby se hradí za 1. pololetí do 30. 9. 2018 a za 2. pololetí do 15. 2. 2019.
Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících ZK: Keramika, Všekutílek, Tvořivá dílna, Šikulové.