Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 1x v týdnu, další důležité informace!

Vážení rodiče,

screeningové  testování stanovených  skupin  dětí  a  žáků nadále probíhá na  základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

V období od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 1x v týdnu – každé pondělí. Nadále se testují všichni bez rozdílu, tedy i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID 19.

Povinnost podstoupit test se  nevztahuje na žáky, kteří doloží negativní výsledek  testu  provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo  školním  klubu  pouze  za  dodržení  přísnějších speciálních  podmínek  “pro  netestované”, konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve  vnitřních prostorách, tzn.  ve  třídě  při  výuce  a  ve  společných  prostorách  školy, vždy a ve venkovních prostorách, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru

Žáci 1. – 5. tříd se budou testovat v pondělí 17.1.2022  v 8:00 ve svých třídách.

Testování žáků 6. – 9. tříd proběhne v 7:30 za asistence třídních učitelů v kmenových třídách. Prosíme o dochvilnost. Všichni mají nasazený ochranný prostředek dýchacích cest až do úplného ukončení testování.

Distančně se vzdělávají třídy 2.A a 6.B.


V důsledku rizikového kontaktu s pozitivně testovanými jsou dle instrukcí Krajské hygienické stanice v karanténě vybraní žáci sedmých, osmých a devátých ročníků. Bližší informace ve zprávách určených jednotlivým třídám.
Od 17. ledna 2022 opět dochází ke změnám pravidel karantény, sledujte prosím Bakaláře i web školy, ať Vám ve dnech následujících neunikne žádná z důležitých informací.

Do dalších dní Vám všem přejeme pevné zdraví. Prosím nepolevujte v dodržování preventivních hygienických opatření nejen na území školy a nadále věnujte zvýšenou pozornost sebemenším příznakům infekčních onemocnění. 


Děkujeme
Vaše ZŠ Žernosecká

Platby za družinu a kroužky na 2. pololetí školního roku

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A KROUŽKY POŘÁDANÉ PRO DRUŽINU

Úplata za Školní družinu se provádí předem, a to jednorázově za 2. pololetí do 15. února 2022. Pro školní rok 2021/2022 je stanoveno 350 Kč za měsíc,
tj. 1750 Kč za pololetí.

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem
Číslo účtu: 2537071/0300
Variabilní symbol: kód ŠD
(81,82,83,84,85,86,87,88 nebo 89 – podle zařazení do oddělení)
Specifický symbol: evidenční číslo účastníka
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka ŠD + číslo Školní družiny

Kroužky ZŠ Žernosecká pro ŠD ve 2. pololetí
Platbu za vybrané zájmové kroužky jste uhradili v září jednorázově, a to 500 Kč za celý školní rok za všechny zájmové kroužky. Pokud se ale dítě nově přihlásí od pololetí na volná místa u některých kroužků a v prvním pololetí žádný nenavštěvovalo, musí uhradit stanovený poplatek 500 Kč.

Kdo je zapsán na Keramiku a Všekutílka, je třeba opětovně uhradit pololetní příplatek 200 Kč na materiál,  do 15. 2. 2022.

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem
Číslo účtu: 2537071/0300
Variabilní symbol:77
Specifický symbol: evidenční číslo žáka
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + názvy kroužků

Kroužky začínají v týdnu od 14. 2. 2022

KERAMIKA IV. bude od 2. pololetí přesunuta na SUDÝ týden.

POZOR ZMĚNA: KYTARA a UKULELE bude na žádost pana lektora a v zájmu zachování již naučených dovedností pokračovat bez přestávky dalších 12 hodin. Až se bude blížit konec hry na hudební nástroje, domluvíme se na dalším postupu (cca polovina dubna).

Externí kroužky mají jinou časovou dotaci, pauzu mezi jednotlivými pololetími Vám sdělí jejich provozovatelé. Úplata za ně se řídí pokyny provozovatelů.

Veškeré dotazy týkající se zájmových aktivit naší školy směřujte na zuzakova.klara@zernosecka.cz nebo volejte na 737 821 547.

Více informací, případné odhlášky či přihlášky na stránkách školy: https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/

Platební pokyny kroužků ŠKOLNÍHO KLUBU ve školním roce 2021/2022 – žáci, kteří nejsou do školní družiny zapsáni

Prosím o úhradu částky 800 Kč za jeden zájmový kroužek do 15. 2. 2022.  Příprava na přijímací zkoušky z M a Čj je uhrazena celá, tam platbu, prosím, již neprovádějte.
Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících ZK: Keramika a Všekutílek. Příplatek za materiál plaťte dohromady s pololetní úplatou za účast (celkem tedy 1000 Kč)

Od 3. do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x týdně – všichni bez rozdílu

Vážení rodiče,

přejeme Vám všem úspěšný start do roku 2022, ať je pro Vás rokem šťastným, a po všech stránkách lepším než rok uplynulý.

Ve škole zahájíme rok 2022 již tradičně preventivním testováním žáků.

Screeningové  testování stanovených  skupin  dětí a žáků probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nově se testují všichni bez rozdílu, tedy i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID 19.

Povinnost podstoupit test se  nevztahuje na žáky, kteří doloží negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo  školním  klubu  pouze  za  dodržení  přísnějších speciálních  podmínek  “pro  netestované”, konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve  vnitřních  prostorech, tzn.  ve třídě  při  výuce  a  ve  společných  prostorách  školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru.

Žáci 1. – 5. tříd se budou testovat v pondělí 3. 1. 2022  v 8:00 ve svých třídách.

Testování žáků 6. – 9. tříd proběhne v 7:30 za asistence třídních učitelů v kmenových třídách. Prosíme o dochvilnost. Všichni mají nasazený ochranný prostředek dýchacích cest až do úplného ukončení testování.

Hezký víkend a příjemný start v novém roce Vám přeje

Vaše ZŠ Žernosecká

 

Přejeme všem krásné Vánoce a ve škole se sejdeme opět 3. 1. 2022

Milí rodiče, milí žáci,

s přáním příjemného prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a mnoha úspěchů, radosti a především pevného zdraví v novém roce 2022 připojujeme také poděkování za Vaši spolupráci a důvěru.

Dárky, co srdce pohladí,

rodinu, přátele, co nikdy nezradí,

ke štěstí krok,

nádherné Vánoce a nový rok.

Vaše ZŠ Žernosecká

 

Oznámení ředitelského volna

Vážení rodiče, milí žáci,

dovoluji si Vám oznámit, že na základě současné epidemiologické situace na území České republiky, Hlavního města Prahy, a především Základní školy Praha 8, Žernosecká 3,

vyhlašuji ve dnech  20. – 22. 12. 2021 ředitelské volno.

V současné době, kdy číslo pozitivně testovaných žáků naší školy přesáhlo 80 a v pracovní neschopnosti jsou bohužel i očkovaní učitelé, považuji toto řešení za nejlepší možné.

První povinností ředitelky školy je dle mého názoru chránit žáky, učitele i všechny ostatní zaměstnance ve škole. Životy a zdraví žáků i všech zaměstnanců jsou na prvním místě, a proto jsem se rozhodla přistoupit k tomuto kroku. Prodloužením vánočních prázdnin, byť jen o tři dny, doufám, přispějeme ke zpomalení šíření infekce. Abychom jako škola zajistili maximální podporu zaměstnaným rodičům, nabízíme provoz Školní družiny v plném rozsahu pro přihlášené účastníky. Pokud je Váš syn/Vaše dcera účastníkem školní družiny a máte zájem, přihlaste je prosím prostřednictvím vychovatelky příslušného oddělení nejpozději do 10. 12. 2021 (pátek). Na pozdější přihlášky nebudeme z organizačních důvodů brát zřetel. Podle počtu přihlášených rozhodneme o otevření školní jídelny v těchto dnech.

Zároveň bych Vás při této příležitosti chtěla požádat, abyste před lednovým nástupem do školy absolvovali se svými dětmi PCR testy a pomohli nám tak zpomalit šíření nákazy COVID 19 ve škole. Pevně doufám, že do nového kalendářního roku všichni vstoupíme s negativními testy a pozitivní myslí.

Klidné prožití adventního času,

Božena Čerňanská

ředitelka školy

Děti dětem 6. 12. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce by se naše ZŠ ráda zapojila do charitativního programu „Děti dětem“.
Patronát nad touto akcí převzala školní družina a organizuje Mikulášskou sbírku sladkostí pro děti z dětského domova v Dolních Počernicích.
Dovolujeme si Vás touto cestou požádat, až budete kupovat sladkosti do balíčků pro své děti, kupte prosím jednu sladkost i pro děti v dětském domově a pošlete do školy. Z nasbíraných sladkostí připravíme balíčky pro děti v domově a předáme při osobní návštěvě dne 6. 12. 2021. Součástí návštěvy bude i hudební vystoupení žáků naší školy.
Cílem akce je přinést radost nejen obdarovaným, ale i dárcům a ukázat všem žákům naší školy, že udělat dobrý skutek, není vůbec těžké.
Celou akci samozřejmě podřídíme všem hygienickým opatřením tak, abychom zajistili v nejvyšší možné míře bezpečnost všech zúčastněných.

Předem děkujeme za Vaši součinnost a velkorysost.

Třídní schůzky proběhnou v listopadu online

Vážení rodiče,

třídní schůzky se v měsíci  listopadu uskuteční online podle pokynů jednotlivých třídních učitelů. Výjimku má pouze 1.A. V této třídě se z důvodu změny paní učitelky uskuteční schůzky v prezenční podobě, a to 24. 11. od 17:30 hodin.

Přejeme pěkný den, ZŠ Žernosecká

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ 15. LISTOPADU 2021 – změna!!

Vážení rodiče,

v pondělí 15. listopadu 2021 proběhne další kolo screeningového testování žáků naší školy.
Veškeré informace pro připomenutí zde s jedinou novinkou: žáci celého druhého stupně, tj. 6. – 9. tříd se otestují ještě před začátkem vyučování v 7:30 tak,  abychom mohli první vyučovací hodinu učit podle rozvrhu.

Žáci 1. – 5. tříd se otestují na začátku první vyučovací hodiny v 8:00.

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 8. a 15. LISTOPADU 2021

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

 1. a 15. LISTOPADU 2021

Vážení rodiče,

s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bylo v populaci dětí a žáků v  regionech  nejzasaženějších  nákazou  SARS-covid-19 přistoupeno  k  preventivnímu  screeningovému testování, a to v okresech, kde sedmidenní incidence dosahuje hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Nově se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. 14600/2021-20/MIN/KAN a Přílohy usnesení vlády ze dne 1. listopadu 2021 s účinností od 8. listopadu 2021 tato povinnost týká všech škol v okrese Praha.

Do školy byly distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv.  rychlé  antigenní  testy – RAT),  kterými  bude ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 realizováno preventivní screeningové testování žáků a zaměstnanců  Základní školy Žernosecká.

V souladu s výše uvedenými opatřeními mohou školy zvolit i variantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr a samotestování. PCR testování již není hrazeno z veřejných prostředků, ale školy si testy hradí samy. Bohužel není v našich silách z rozpočtu školy PCR testování uhradit.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží,  že prodělali onemocnění  covid-19  a jsou v tzv. ochranné lhůtě 180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19,  případně  dítě  nebo  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud  se žák  screeningovému  testování  nepodrobí, a nijak nedoloží svou aktuální bezinfekčnost,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit pouze za podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m
 • při konzumaci  potravin  a  pokrmů  včetně  nápojů  nepoužívají  ochranný  prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu

Pokud dítě nebo žák nebude  přítomen  na  testování  na  začátku  vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině lze připustit pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole.

 

V pondělí 1. 11. 2021 proběhne testování žáků na přítomnost viru SARS-COVID 19

Vážení rodiče,

jak víte, k vyhlášení ředitelského volna ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 jsme přistoupili na základě doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy. Součástí tohoto doporučení bylo i testování žáků na přítomnost viru SARS-COVID 19 po návratu z prázdnin v pondělí 1. 11. 2011.
Naše škola se v pondělí 1. 11. 2021 připojí k desítkám pražských škol, na kterých se bude dobrovolně testovat. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví aktuálně upravuje povinné testování žáků pouze v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23. 10.  2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Aktuální čísla okresu Praha tuto incidenci již vykazují. Incidenci, jež ukazuje na výraznou virovou nálož v populaci, a tedy významné riziko kontaktu s nakaženou osobou v běžném životě. V celostátním měřítku nelze reagovat pružně v rámci dnů, v lokálním ano. Podařilo se nám pro pondělní testování zajistit dostatek testovacích sad pro provedení antigenního testu, jak jej naši žáci znají z předchozích měsíců.
Testování chceme provést ihned po období podzimních prázdnin, kdy nejen žáci ale i zaměstnanci škol stráví delší časové období mimo obvyklý školní kolektiv. Pondělní termín nám pomůže minimalizovat pravděpodobnost sekundárního šíření infekce.
Naším hlavním  cílem tohoto preventivního testování je především umožnit  bezpečný  provoz  naší školy, a rovněž snaha předejít  případnému  zavádění  opatření  omezujících standardní chod školy. Pevně doufáme, že delší podzimní prázdniny, preventivní testování po návratu, striktní dodržování přísných hygienických opatření a v neposlední řadě i zkrácení povinné karantény u dětí nám pomůže zachovat prezenční výuku v co nejširší míře pro žáky naší školy.
Testování v pondělí 1. 11. 2021 nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží,  že prodělali onemocnění  covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19),  případně  dítě  nebo  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Pokud Vaše dítě splňuje jednu z podmínek (očkování, prodělaná nemoc) a dosud jste o tom školu neinformovali, prosím učiňte tak prostřednictvím svých třídních učitelů.
Pokud z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte s tím, aby se Váš syn/Vaše dcera po návratu z podzimních prázdnin účastnil/a antigenního testování prováděného samoodběrem, informujte o tom, prosím, Kláru Vodičkovou, zástupkyni ředitelky.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu nám pomoci čelit veškerým výzvám, které před nás a vzdělávání Vašich dětí další covidová vlna staví.

Společně to zvládneme.

 

 

 

 

Oznámení ředitelského volna 25. a 26. 10. 2021

Dovoluji si Vám oznámit, že na základě doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 (pondělí, úterý) vyhlašuji ředitelské volno. V současné době máme sedm tříd v karanténě a několik vyučujících a zaměstnanců školy Covid pozitivních. Nemocnost ve zbývajících třídách je bohužel také vysoká.

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
ředitelka školy

Volnočasová školní kolekce oblečení

Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zernosecka/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 28. října. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce radost!

S pozdravem a přáním krásného dne,

vedení školy

Sběr 12. – 13. 10. 2021 v čase 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý a ve středu 12. a 13. 10. 2021 v čase 7:15 – 8:00 proběhne sběr papíru.

Nasbíraný papír prosím odevzdávejte ve dvoře školy, vstup v levé části areálu – vedle školní jídelny.

V pátek 8. 10. 2021 je z důvodu konání voleb zkrácené vyučování

Z důvodu konání voleb je zkrácené vyučování.

Harmonogram odchodů do školní jídelny v pátek 8. 10. 2021

11:15                   1. A, 1. B, 1. C

11:30                   2.A, 2.B, 2.C

11:45                   3.A, 3.C, 4.A

12:00                   4.B, 5.A, 5.B, 5.C

12:15                   6.A, 6.B, 6.C, 7.C

12:30                   7.A, 7.B, 8.A , 9.C

12:45                   8.B, 8.C, 9.A

12:55                   9.B, 9.D

Školní družina je v provozu do 17:00 beze změny.

 

Přijetí do zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

zde je seznam přijatých žáků do zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022. Žáci jsou uvedeni pod evidenčními čísly. Ještě evidujeme několik volných míst. V případě zájmu o dohlášení mne prosím kontaktujte do pátku 24. 9. 2021 na email zuzakova.klara@zernosecka.cz, popř. volejte na 737 821 547.

Pokyny k platbám najdete na příslušných přihláškách:

Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících kroužků: Keramika a Všekutílek.
Všechny platby za 1. pololetí uhraďte do 30. 9. 2021.
Kroužky začínají ve školním lichém týdnu od 27. 9. 2021.

Výsledky o přijetí do kroužků byly ovlivněny doporučením co nejvíce zachovat kompaktnost skupin.

Těší nás velký zájem o volnočasové aktivity. Kroužek Chovatelství a ochrana přírody byl změněn na čtrnáctidenní cyklus, ve kterém se střídají dvě skupiny, abychom umožnili účast co nejvíce zájemcům. Také jsme přidali kroužek Všekutílka pro druhé třídy, a to v pondělí v čase 13 – 14 hodin. Kroužky Kytary byly sloučeny do jednoho s termínem v úterý 14 – 15 hodin. U některých kroužků došlo k přerozdělení dětí z důvodu kapacity, proto raději hledejte v celém seznamu.

Externí kroužky jsou již plně obsazeny kromě Pokékroužku. V případě zájmu kontaktujte přímo externího poskytovatele pokekorouzek.cz

Přípravy na přijímací zkoušky již začaly, přihlašování je uzavřeno. Garantujeme 24 lekcí, žáci se připravují do konání přijímacích zkoušek bez pauzy mezi pololetími. Pololetní pauzu rovněž nemají kroužky VymysliIQ a Češtinářské a početní špeky.

Přeji všem pěkné kroužkování,

Klára Zuzáková

Informace pro žáky a jejich rodiče s odlišným mateřským jazykem

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom Vás informovali, že základní škola Marjánka nabízí výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem v on-line podobě. Více informací v letáku, který je přílohou.

ZŠ MARJÁNKA ONLINE VÝUKA

 

Družinová hra v lese – Ostrov pokladů 23. 9. 2021

Vážení rodiče,

dne 23. 9. 2021 od 13:30 do 15:30 proběhne družinová akce Bojová hra v lese – Ostrov pokladů. V této době nebude možné vyzvedávání dětí ze ŠD, v případě potřeby prosíme o vyzvednutí dětí před a nebo až po akci. Na akci potřebují pouze sportovní oblečení, sportovní obuv (obojí dle aktuálního počasí) a pití.

Odpovědné osoby: Jana Koželuhová a Lenka Vejvančická

Plakát na akci Ostrov pokladů

Rozhodnutí o zařazení žáků do školní družiny

Vážení rodiče,

přílohou najdete seznam žáků přijatých do školní družiny pro rok 2021/2022.

Žáci jsou vedeni pod jejich evidenčními čísly.

Zařazení žáků do školní družiny 2021_2022

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků

Vážení rodiče,

10. 9. 2021 končí platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN).

Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování. Tato doba pak bude využita pro přípravu a zajištění distribuce potřebných testů školám a školským zařízením.

Nadále prosím věnujte zvýšenou pozornost  zdravotnímu stavu svých dětí a posílejte je do školy pouze nevykazují-li žádné příznaky virových onemocnění.

Děkujeme
Vaše ZŠ Žernosecká

Od 20. 9. 2021 vaříme tři jídla

Naše školní jídelna oznamuje, že od 20. září vaříme tři jídla.

Oběd č. 3 se vaří pouze v případě objednávek 10 a více porcí. Pokud se tak nestane, strávník dostane oběd č. 1.

Objednávejte na www.strava.cz

Dobrou chuť:)

Pozvánka na třídní schůzky 8. 9. 2021

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na první  třídní schůzky školního roku 2021/2022, které se budou konat ve středu 8. 9. 2021 a to:
pro I. stupeň od 17:30 hodin
pro II. stupeň od 18:00 hodin

Děkujeme za Vaší účast.

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

Na stránkách https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/ naleznete nabídku Školního klubu a nabídku kroužků pořádaných naší školou pro družinu. Přihlášky, prosím, odevzdejte do 17. 9. 2021. Po zpracování přihlášek vyvěsíme seznam přihlášených žáků opět na webu.

Přejeme Vám a hlavně Vašim dětem příjemný čas strávený ve volnočasových aktivitách.

Jakékoliv dotazy týkající se kroužků prosím směřujte na:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Sběr papíru 12. – 13. 10. 2021

První sběr papíru v novém školním roce proběhne:

 • 12. – 13. 10. 2021 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE PRO 1. TŘÍDU – ZMĚNA ČASU OD 9:00 HODIN

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE PRO 1. TŘÍDU – ZMĚNA ČASU OD 9:00 HODIN

STŘEDA 1. 9. 2021

 • sraz v 9:00 hodin před školou s třídní učitelkou (děti v roušce, dospělí v respirátoru)
 • 9:15 hodin slavnostní zahájení nového školního roku v atriu, popř. jednotlivých třídách v závislosti na počasí
 • 10:00 hodin schůzka zákonných zástupců (děti budou ve školní družině)
 • obědy od 11:00 – 12:30 hodin
 • provoz školní družiny od 10:00 – 17:00 hodin

Na schůzce 1. 9. 2021 bude třídní učitelka vybírat 1000 Kč (z této částky bude hrazen pracovní sešit na anglický jazyk, čip na obědy, třídní fond). Změna vyhrazena.

První školní den se naši prvňáčci nebudou testovat, preventivní screeningové testování žáků prvních tříd bude realizováno 2. a 6. září 2021. Více informací o způsobu a metodách testování na třídní schůzce.

Počet rodinných příslušníků, kteří budou doprovázet svého prvňáčka do školy, je omezen na jednoho, maximálně dva. Prosíme o dodržení této žádosti.

Žáci (zákonní zástupci) jsou povinni si při vstupu do budovy a při pohybu ve společných prostorech školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

ČTVRTEK 2. 9. 2021 

 • vyučování končí v 9:40 hodin
 • školní družina – normální provoz od 6:30 – 17:00 hodin

PÁTEK 3. 9. 2021

 •  vyučování končí v 11:00 hodin

Doprovod rodičů dětí do prvních tříd další dny není povolen v souladu s MO Vlády ČR  (kromě 1. 9. 2021).

Výuka podle řádného rozvrhu v prvních třídách bude probíhat od pondělí 6. 9. 2021.

 

Organizace začátku školního roku 2021/22 (první týden) pro 2. – 9. třídy a třídní schůzky

Dne 1. 9. 2021 (středa)

 • vyučování od 8:00 – 9:40 hodin
 • obědy od 11:00 – 12:30 hodin
 • provoz školní družiny od 9:00 – 17:00 hodin
 • provoz školní knihovny od 9:40 – 15:00 hodin

Dne 2. 9. 2021 (čtvrtek)

konec vyučování:
2. A, 2. B, 2. C – 11:30 hodin
3. A, 3. B, 3. C – 11:45 hodin
4. A, 4. B, 4. C – 12:00 hodin
5. A, 5. B, 5. C – 12:15 hodin
6. A, 6. B, 6. C – 12:30 hodin
7. A, 7. B, 7. C – 12:40 hodin
8. A, 8 .B, 8. C – 12:50 hodin
9. A, 9. B, 9. C, 9.D – 13:00 hodin

 • obědy od 11:00 do 13:15 hodin

 Dne 3. 9. 2021 (pátek)

výuka bude probíhat podle řádného rozvrhu – na prvním stupni je přítomen ve své třídě třídní učitel celý den

  

Třídní schůzky proběhnou ve středu 8. 9. 2021 od 17:30 hodin pro první stupeň a od 18:00 hodin pro druhý stupeň.

 

Stanovení podmínek provozu školy a testování žáků od 1. 9. 2021

V souladu s platnými právními předpisy, krizovými opatřeními vlády České republiky a dokumentem Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování ze dne 17. 8. 2021 vedení školy stanovuje následující podmínky provozu školy a závazná pravidla ochrany zdraví.

Preventivní screeningové testování

Preventivní screeningové testování žáků bude realizováno metodou PCR testu neinvazivním odběrem slin. Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.

Testování, resp. následné zpracování vzorků probíhá v součinnosti s akreditovanou laboratoří jako v minulém školním roce.

Preventivní screeningové testování se uskuteční dne 1. září 2021 (žáci 2. – 9. ročníku) a 2. září 2021 (žáci 1. tříd), a dále bude realizováno 6. září 2021, vždy před začátkem vyučování.

V případě, že se žák nezúčastnil testování v určený den, tuto skutečnost je povinen první den jeho přítomnosti ve škole neprodleně po svém příchodu do školy nahlásit dohledu v šatnách a provést samotestování pod dohledem pověřené osoby, popř. se prokáže negativním výsledkem testu provedeném v odběrovém místě.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném
onemocnění covid-19
 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj.:

 • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných vnitřních, ale i venkovních prostorech školy (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru),
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu.

Základní podmínky osobní přítomnosti žáků ve škole

Žáci (zákonní zástupci) jsou povinni si při vstupu do budovy a při pohybu ve společných prostorech školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

Při příchodu a vstupu do školy žádná opatření organizačního charakteru (skupiny, harmonogram příchodů) zavedena nejsou. Škola otevírá v 7:15 hodin.

Zákonní zástupci (viz Školní řád) jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respirační infekce či jakékoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude do školy vyslán. V případě, že při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky onemocnění, nebude do školy vpuštěn a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Po příchodu do budovy školy si žák vydezinfikuje ruce prostřednictvím nainstalovaných zásobníků. Poté odkládá obuv a svršky do šatních skříněk a odchází do své třídy. Po celou dobu svého pobytu ve škole důsledně dodržuje hygienu rukou.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v  případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

Distanční způsob vzdělávání škola zajišťuje jen za podmínek stanovených v § 184a odst. 1 školského zákona.

Veškeré právní předpisy, nařízení a mimořádná opatření vlády ČR a dílčích ministerstev jsou pro všechny zúčastněné závazná. Zákonní zástupci jsou povinni sledovat aktuální situaci a případně zavedená nová opatření respektovat a jednat v jejich souladu.

Další podrobné informace naleznete na Informačním webovém portálu MŠMT. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců ve škole jsou zveřejněny ZDE.

Nevolnost žáka v průběhu jeho pobytu ve škole

Žák má povinnost hlásit pedagogickým pracovníkům jakoukoli změnu jeho zdravotního stavu během pobytu ve škole.

V případě, že žák bude v průběhu jeho přítomnosti ve škole vykazovat některý z příznaků respiračního onemocnění, bude odveden do určené izolační místnosti. Následně je o zdravotním stavu informován zákonný zástupce, který je povinen si žáka ve škole neprodleně vyzvednout. Při vyzvednutí žáka je zákonný zástupce upozorněn na nutnost kontaktování dětského praktického lékaře a dále postupuje dle jeho instrukcí.

 

QR hra Radek Pilař dětem

Radek Pilař (nejen) dětem

Dobrodružné pátrání pro malé i velké, rodiny i jednotlivce, po sídlišti Ďáblice a jeho okolí s Rumcajsem, Mankou, Cipískem a dalšími kreslenými postavičkami. Výtvarník Radek Pilař zde dlouhá léta žil a měl to tu velmi rád. Cílem hry je poučit se, pobavit se, poznat i méně známé kreslené postavičky Radka Pilaře, projít se na čerstvém vzduchu a vyhrát báječné ceny.

Hra startuje u hlavního vchodu do KD Ládví. Více na www.praha8.cz/pilar-detem

ÚČEL: Zažít dobrodružství, poučit se o Ďáblicích a Ládví,

KDY: od 28. srpna do 19. září 2021

START: Vchod Kulturní dům Ládví – Ďáblice

CÍL: Kavárna Cobolis, KD Ládví – Ďáblice

CO S SEBOU: mobil se čtečkou QR kódů, vytištěnou hrací kartu a mapu (v KD Ládví, v Cobolisu, na ÚMČ P8) nebo na webu www.praha8.cz/pilar-detem

ÚKOLY NA KAŽDÉM STANOVIŠTI:

Odpovědět na otázku a zaškrtnout v hracím plánu správnou odpověď (A, B, C).

Poznat a vyplnit název stromu do křížovky (na konci vyjde tajenka).

Pro děti – absolvovat pohybové aktivity na jednotlivých stanovištích.

PODMÍNKA PRO OBDRŽENÍ MALÉHO DÁRKU:

Správně vyplněné odpovědi na otázky a vyluštěná tajenka. Ceny k vyzvednutí v kavárně Cobolis, KD Ládví.

Radek Pilař dětem

SEZNAMY ŽÁKŮ 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

 

v příloze naleznete rozdělení žáků do budoucích prvních tříd.

1. třídy

Bližší informace k organizaci prvních školních dní zveřejníme na webových stránkách školy 27. 8. 2021.

V případě nerovnoměrného naplnění kapacity tříd si škola vyhrazuje právo dodatečných úprav.

Těšíme se na Vás.

Vedení školy.

Přejeme Vám krásné prázdniny!

Vedení školy Vám všem přeje zasloužené prázdniny prožité ve zdraví, plné pohody, sluníčka, radosti a pěkných zážitků.

Těšíme se na Vás ve středu 1. 9. 2021!

Platba za družinu ve školním roce 2021/2022 – změna

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY – ZMĚNA

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 123 odst. 4, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2021/2022 takto:

 • ve školní družině částku 350 Kč za měsíc, tj. 1750 Kč za pololetí jednorázovou platbou
 • Platbu provádějte až v měsíci září, splatnost je do 30. 9. 2021. Jakmile dojde k rozdělení žáků do oddělení, Vaše paní vychovatelky Vám vše včas sdělí a pošlou informace v papírové podobě.
 • Fond školní družiny

Do fondu Školní družiny vybíráme jednorázový poplatek 200 Kč. Platba v hotovosti vychovatelce daného oddělení rovněž do konce  září.

Zápisní lístky žáci 2. – 4. ročníků obdrží hned 1. 9. 2021. V případě zájmu o družinu je nutné odevzdat zápisní lístek hned druhý den. Pokud již nyní víte, že Vaše dítě družinu navštěvovat nebude, prosíme o zaslání této informace na email vedoucí školní družiny: jindrova.darina@zernosecka.cz

Provoz školní družiny 1. 9. 2021 bude samozřejmě zabezpečen pro všechny stávající účastníky.

Platby za zájmové kroužky pořádané Základní školou, Praha 8, Žernosecká 3 zůstávají v nezměněné podobě.

Přejeme Vám krásné léto a pořádný odpočinek,

Vaše Žernosecká

Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd

Slavnostní ukončení školního roku s žáky devátých tříd a jejich rodiči proběhne 30. 6. 2021 (středa) v 8:00 hodin v atriu školy. Prosíme rodiče, aby se do školy dostavili do 7:55 hodin, rádi bychom, aby slavnostní ceremoniál nebyl ničím rušen. Těšíme se na setkání s Vámi:)

Vedení školy

Vyzvedávání věcí ze ztrát a nálezů do 29. 6. 2021 do 8:00 hodin

Upozorňujeme rodiče a žáky, že je třeba před prázdninami vyklidit  všechno ze ztrát a nálezů. Pokud tedy něco postrádáte, vyzvedněte si věci do 29. 6. 2021 do 8:00 hodin. Poté vše předáme do kontejneru na použité oblečení.

Děkujeme za pochopení,

Vaše Žernosecká

Harmonogram odchodů do školní jídelny do konce školního roku

Pátek 25. června

11:35          1.A, 1.B, 1.C
11:50          2.B, 3.A, 3.B
12:05         4.A, 4.B, 4.C
12:20         2.A, 2.C, 3.C
12:35         5.A, 5.B, 5.C
12:50         6.A, 6.B, 8.A
13:00         7.B, 7.C, 8.B
13:15          8.C, 8.D, 9.A, 9.B

Pondělí 28. června

11:35          1.A, 1.B, 1.C
11:50          2.A, 2.B, 2.C
12:05         3.A, 3.B, 3.C
12:20         4.A, 4.B, 4.C
12:35          5.A, 5.B, 5.C
12:45          6.A, 6.B, 6.C
12:55          7.A, 7.B, 7.C
13:05         8.B, 8.C, 8.D
13:15          9.A, 9.B

Úterý 29. června

11:35          1.A, 1.B, 1.C
11:50          2.A, 2.B, 2.C
12:05         3.A, 3.B, 3.C
12:20         4.A, 4.B
12:30         5.A, 5.B, 5.C
12:40         6.A, 6.C, 7.A
12:50         7.B, 7.C
13:00         8.B, 8.C, 8.D
13:15          9.A, 9.B

Středa 30. června

Na vysvědčení se oběd vydává v čase 11:00 – 13:00 hodin

Důležitá zpráva ze školní jídelny – obědy na vysvědčení a úprava cen stravného od září 2021

Vysvědčení

Upozorňujeme, že objednávky a odhlášky obědů na poslední týden budou možné pouze do úterý 29. 6. 2021 do 14 hodin !!!

Nezapomeňte si proto odhlásit obědy na středu, kdy se vydává vysvědčení, včas!!!

Neodhlášený oběd propadne!!!

Děkujeme za pochopení.

Úprava cen stravného od září 2021

Od 1. 9. 2021 jsme nuceni cenu oběda zvýšit o 2,- Kč v důsledku neustálého zvyšování cen potravin. Prosíme Vás o navýšení záloh!

Platby obědů mohou být v průběhu roku v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, upravovány.

Věkové skupiny strávníků a finanční limity na nákup potravin (platby strávníků):

6 – 10 let: 30,- Kč          660,- Kč (30,-Kč x 22 dní)
11 – 14 let: 33,- Kč        730,- Kč (33,-Kč x 22 dní)
15 a více let: 36,- Kč     800,- Kč (36,-Kč x 22 dní)

cizí strávníci: 79,- Kč

Jana Štemberová, vedoucí školní jídelny

Výsledky rozřazovacích testů do jazykových tříd pro 3. a 4. třídy

Vážení rodiče,

pod přidělenými čísly naleznete výsledky rozřazovacích testů do jazykových tříd pro 3. a 4. třídy.

Vedení školy

Výsledky rozřazování 2021 3 TŘÍDY

Výsledky rozřazování 2021 4 TŘÍDY

ROČNÍKOVÉ VÝSLEDKY ROZŘAZOVACÍCH TESTŮ 3 ROČNÍK

ROČNÍKOVÉ VÝSLEDKY ROZŘAZOVACÍCH TESTŮ 4

Focení tříd 17. 6. 2021 a sběr papíru 22. – 23. 6. 2021 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

Vážení rodiče, milí žáci,

připomínáme následující akce:

Focení tříd 17. 6. 2021

Sběr papíru 22. – 23. 6. 2021 7:15 – 8:00 (úterý, středa)

Mějte pěkné letní dny,

Vaše Žernosecká

Volby do Školské rady

Vážení rodiče,

do Bakalářů jsem Vám zaslala informaci o volbách do Školské rady. Děkuji Vám předem za vyplnění elektronické ankety (pod záložkou Ankety v Bakalářích) do 22. 6. 2021.

S pozdravem,

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
ředitelka školy

Vrácení přeplatků ze školní jídelny

Vážení strávníci,

na konci měsíce června a v průběhu července budeme vracet přeplatek za obědy vyšší než 1000,- zpět na účet strávníka.

Žákům, kteří zůstávají ve škole, bude takto ponechána platba na jejich kontě již na měsíc září 2021. Případné změny si domluvte telefonicky s hospodářkou paní Anichobrovou v době od 10.00 do 14.00 hodin na telefonním čísle 286 880 132.

Žákům, kteří na naší škole v červnu ukončí studium, bude přeplatek za obědy vrácen automaticky celý.

Kolektiv kuchyně přeje všem strávníkům krásné prázdniny!

Jana Štemberová, vedoucí školní jídelny

Vrácení knih do školní knihovny + Lovci perel

 Prosíme o vrácení veškerých výpůjček zpět do knihovny do středy 23. června 2021.

Zároveň Vás informujeme, že prodloužená soutěž Lovci perel končí v pondělí 21. června 2021. Těšíme se na vítěze!

Příměstský tábor na ZŠ Žernosecká 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021

 V termínu od 12. 7. 2021 do 16. 7. 2021 v čase 8 – 16 hodin jsme pro děti prvního stupně připravili příměstský tábor zaměřený na poznávání krás Prahy a okolí.

Kontakt: Adam Milata, milata.adam@zernosecka.cz nebo 739 106 645

Orientační cena za akci cca 1800 Kč (v ceně pouze svačina a jízdné).

Upoutávka na tábor

Informace ohledně plateb za školní klub

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a uzavřením škol bylo letošní kroužkování ve znamení neustálých změn. Až teprve 17. 5. 2021 se mohl Školní klub vrátit k běžnému režimu, zrušila se povinnost homogenity oddělení a skupin. Bylo tak možné otevřít většinu kroužků v prezenční podobě pro všechny zapsané žáky. Všichni naši vyučující se aktivně pustili do kroužkování, celá řada z nich zdvojnásobila časovou dotaci, aby se mohlo zodpovědně uzavřít alespoň garantovaných 12 hodin za první/druhé pololetí.

U žáků, kteří zaplatili paušál 500 Kč za kroužky pořádané Základní školou, Praha 8, Žernosecká 3 pro družinu, nelze bohužel vyčíslit vratku. U žáků, kteří navštěvovali kroužky pořádané Školním klubem, a stalo se, že zaplacená částka za kroužek nebyla využita, budou případné přeplatky odeslány na účet zákonných zástupců. Jakékoliv dotazy týkající se kroužků, knihovny a Školního klubu směřujte, prosím, na zuzakova.klara@zernosecka.cz či volejte na
737 821 547.

Ohledně informací o  kroužcích či náhradách, které poskytují externisté, prosím kontaktujte přímo jednotlivé agentury. Kontakty na ně také viz https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že v příštím školním roce ochutnáme opět normální stav.

Za vedení školy,

Klára Zuzáková

Rozhodnutí o vrácení úplaty za školní družinu

Rozhodnutí o vrácení úplaty za školní družinu

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a uzavřením škol rozhodla paní ředitelka o změnách v úplatě za vzdělávání ve školní družině.

Žáci 1. a 2. tříd:

Všem žákům prvních a druhých tříd, kteří řádně uhradili 3000 Kč za obě pololetí, bude vrácena částka 970 Kč. Částku si vyzvednou zákonní zástupci po vyzvání paní vychovatelkou v hotovosti.

Žáci 3. tříd a 4. tříd:

Všem žákům třetích a čtvrtých tříd, kteří řádně uhradili 1500 Kč za první pololetí, bude vrácena částka 100 Kč. Částku si vyzvednou zákonní zástupci po vyzvání paní vychovatelkou v hotovosti.

Všichni zákonní zástupci žáků, jejichž děti byly přihlášeny do ŠD ve školním roce 2020/2021, obdrží od svých vychovatelek informaci o výši potřebného doplatku nebo přeplatku za docházku dětí do ŠD.


Nedoplatek
prosím, uhraďte bezodkladně jednorázově standardním způsobem na účet školy.

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem
Číslo účtu: 2537071/0300
Variabilní symbol: kód ŠD (81,82,83,84,85,86,87,88 nebo 89 – podle zařazení do oddělení) Specifický symbol: evidenční číslo účastníka
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka ŠD + číslo Školní družiny

Pěkné letní dny,

ZŠ Žernosecká

Vaříme pouze oběd č. 1 od 14. 6. 2021

Z provozních důvodů vaříme od pondělí 14. 6. 2021 pouze oběd číslo 1 až do konce školního roku. Děkujeme za pochopení!

Testování žáků metodou neinvazivních PCR testů – 2. 6. 2021

Vážení  rodiče, zákonní zástupci,

vše je připraveno k zítřejšímu  testování žáků metodou neinvazivních PCR testů. Testování proběhne v kmenových třídách, začínáme v 7.30.

Odebrané vzorky následně zpracuje akreditovaná laboratoř a výsledky oznámí škole a/nebo Vám, zákonným zástupcům plně v souladu s udělenými souhlasy.

Děkujeme za součinnost a promptní reakce v souvislosti s přípravou veškerých náležitostí k tomuto testování.

Žáci, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou zúčastnit zítřejšího ranního testování, provedou test při svém příchodu do školy. Informujte prosím svého třídního učitele o této skutečnosti.

Ranní družina je zítra 2.6.2021 otevřena od 6:30.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat,

ZŠ Žernosecká

Návod na odběr

Těšte se na Žernoseckou pouť 1. 6. 2021 + odchody na oběd

Těšte se na tradiční Žernoseckou pouť v úterý 1. 6. 2021 od 9 do 12 hodin.

Čekají Vás soutěže, hudba a zábava.
Za vysoutěžená žeura si v pouťovém obchodě můžete koupit něco hezkého.

Akce se bude konat pouze za příznivého počasí. Dle aktuální situace se může datum akce změnit.

Pozvánka na pouť

Odchody na oběd

11:15    1.A,B,C

11:30   2.A,B,C

11:45   3.A,B,C

12:00   4.A,B,C

12:15    5.A,B,C

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD – 26. KVĚTNA 2021 V 17:30 HODIN

Připomínáme rodičům našich budoucích prvňáčků, že jejich první třídní schůzka se bude konat  26. května 2021 v 17:30 hodin. Pokud počasí dovolí, schůzka se uskuteční na hřišti školní družiny (boční vchod – branka od prodejny Norma, za památníkem).  V případě deště za dodržení pravidla 3R (ruce, respirátory, rozestupy) pak v budově školy. Na schůzce dostanete řadu informací o škole a o tom, co by budoucí prvňáčci měli mít do školy připraveno.

Rozřazovací testy do jazykových skupin pro 3. a 4. ročníky začnou v úterý 25. května 2021

Rozřazovací testy do jazykových skupin pro 3. a 4. ročníky začnou v úterý 25. května 2021. Test z českého jazyka proběhne v úterý 25. května 2. vyučovací hodinu, test z angličtiny ve středu 26. května 2. vyučovací hodinu. Ústní zkoušení bude následovat ve čtvrtek a pátek daného týdne.

Od 17. 5. 2021 povolena osobní přítomnost všech žáků základních škol bez rotace, začínají také zájmové kroužky

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 a na základě vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností je od 17. 5. 2021 povolena osobní přítomnost všech žáků základních škol bez rotace. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy  upraven následujícím způsobem:

Žákům 1. a 2. stupně je umožněna osobní přítomnost ve škole bez rotace. Zároveň je obnoven provoz školní družiny a školního klubu.

Příchody všech žáků v rozmezí od 7.15 do 7.55  každý den s výjimkou pondělního testování, které začíná v 7.30 v kmenové třídě, ostatní dny dle rozvrhu.

V pondělí všichni žáci v 7.30 ve svých třídách k povinnému antigennímu testování. Prosíme o dochvilnost.

 Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu, aktuální verzi naleznete v Bakalářích.

Preventivní antigenní testování

Osobní přítomnost žáka ve škole je nadále podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní. Test si provede na základě pokynů dozorujícího učitele žák samotný.

Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku je i nadále umožněna osobní přítomnost při testování. Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Povinné preventivní antigenní testování všech žáků bez výjimky se od 17.5.2021 uskutečňuje jednou týdně vždy v pondělí neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd. Ve dnech, kdy bude probíhat testování žáků (pondělí), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Školní družina

Provoz ranní družiny je každý den kromě pondělí zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7.15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). V pondělí, kdy bude probíhat testování všech přítomných žáků, nebude otevřena ranní družina z kapacitních důvodů. Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00

Školní klub se vrací k běžnému režimu, ruší se povinnost homogenity oddělení a skupin. Školní knihovna je již plně v provozu. Od pondělí je možné otevřít většinu kroužků bez omezení. Kroužky, které probíhají v tělocvičně bohužel ještě začít nemohou. Sportovní aktivity je možné provozovat pouze venku. Více informací Vám sdělí jednotliví vyučující kroužků. Jakékoliv dotazy týkající se knihovny a Školního klubu směřujte, prosím, na zuzakova.klara@zernosecka.cz či volejte na  737 821 547.

Školní stravování

Od 17.5.2021 mají oběd automaticky přihlášený všichni žáci. Pro případné změny a odhlašování obědů postupujte prosím obvyklým způsobem.

Vzhledem k ukončení distančního způsobu vzdělávání žáků ke dni 14. 5. 2021 žádáme zákonné zástupce o vrácení digitálních prostředků zapůjčených školou osobně v kanceláři školy (v pracovních dnech od 7:00 do 15:00) nejpozději do 21. 5. 2021.

Obědy jsou přihlášeny všem žákům od 17. 5. 2021!

Dobrý den,

dle informací MŠMT dochází s účinností od 17. 5. 2021 k návratu žáků do školy bez výjimek. Od pondělí mají všichni strávníci přihlášené obědy. Prosíme o kontrolu a případné odhlášení obědů obvyklým způsobem, tj. do pátku 14. 5. 2021 do 14 hodin.

Hezký den,

Jana Štemberová, vedoucí školní jídelny

Rozřazovací testy do jazykových skupin ve 3. a 4. třídách

Vážení rodiče,

rozřazovací testy do jazykových skupin ve 3. a 4. třídách proběhnou v týdnu od 24. 5. 2021. Přesné datum sdělí třídní učitelé a učitelé jazykových skupin.

Vedení školy

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

pod registračními kódy naleznete výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Vedení školy ZŠ Žernosecká

Organizace týdne od 10. 5. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 a na základě vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol v rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy od 10. 5. 2021 (lichý týden) upraven následovně:

6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 9.A, 9.B – prezenční výuka zahájena dne 10. 5. 2021 navštěvují školu v liché týdny

2.B, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C – nadále navštěvují školu v liché týdny.

7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 8.C, 8.D – pokračují distanční formou studia, navštěvují školu v sudé týdny,

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 5.B – pokračují distanční formou výuky, navštěvují školu v sudé týdny,

NOVĚ: Příchody všech žáků v rozmezí od 7.00 do 7.55  každý den bez omezení. S výjimkou třídy 4.C – pondělní testování začíná v 7.15 v kmenové třídě, ostatní dny dle rozvrhu.

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu. První týden osobní přítomnosti žáků je uzpůsoben tak, aby organizace a náplň vyučování umožnila žákům úspěšnou aklimatizaci na školní prostředí. V tomto týdnu žáci nebudou za případné nedostatky či neúspěch negativně klasifikováni. Všechny vyučovací hodiny v prezenční i distanční výuce začínají v časech standardního rozvrhu – viz Bakaláři.

Preventivní antigenní testování

Osobní přítomnost žáka ve škole je nadále podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní.

Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku je i nadále umožněna osobní přítomnost při testování. Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Povinné preventivní antigenní testování žáků 1. stupně se od 3.5.2021 uskutečňuje jednou týdně vždy v pondělí,testování žáků 2. stupně se bude konat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd. Ve dnech, kdy bude probíhat testování žáků prvního stupně (pondělí), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Školní družina

Provoz ranní družiny je každý den kromě pondělí zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7.15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). V pondělí, kdy bude probíhat testování všech přítomných žáků, nebude otevřena ranní družina z kapacitních důvodů. Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00

Školní klub je z důvodu povinnosti dodržení pravidla homogenity skupin i nadále uzavřen. Informace o kroužcích školního klubu a školní družiny podají konkrétní vyučující/instruktoři.

Žákům, jejichž rodiče zastávají profese v rámci IZS, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. ZŠ Žernosecká vyčlenila jedno oddělení školní družiny  a zajišťuje  dopolední a odpolední program v neměnné skupině plně v souladu s Vládním opatřením. V rámci programu se děti  zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Pokud využijete výjimku pro osobní přítomnost svého dítěte ve škole i v týdnech distanční výuky, zašlete prosím tuto informaci na vodickova.klara@zernosecka.cz , uveďte prosím jméno a třídu Vašeho dítěte.

Školní stravování

Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro případné změny a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. Pondělní obědy lze aktuálně upravit do pátku 14 hod.

 Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány s sebou u postranního vchodu jídelny, a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je třeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.

 

 

Sjednocení začátků časů u výuky jak v prezenční, tak i distanční podobě od 10. 5. 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

upozorňujeme na sjednocení začátků časů u výuky jak v prezenční, tak i distanční podobě od 10. 5. 2021.

 • 0. hodina 7:00 – 7:45
 • 1. hodina 8:00 – 8:45
 • 2. hodina 8:55 – 9:40
 • 3. hodina 9:55 – 10:40
 • 4. hodina 10:50 – 11:35
 • 5. hodina 11:45 – 12:30
 • 6. hodina 12:40 – 13:25
 • 7. hodina 13:35 – 14:20
 • 8. hodina 14:30 – 15:15
 • 9. hodina 15:25 – 16:10

Pěkné jarní dny,

ZŠ Žernosecká

 

 

 

Od 3. 5. 2021 probíhá povinné antigenní testování žáků 1. stupně pouze jednou týdně, zítra 6. 5. 2021 se testují žáci 2. stupně

Vážení rodiče,

s účinností od 3.5. 2021 probíhá povinné antigenní testování žáků prvního stupně pouze jednou týdně, v ZŠ Žernosecká vždy v pondělí.

Zítra 6.5. 2021 se testují již pouze žáci ročníků druhého stupně, pro které testovací povinnost zůstala stejná, tedy 2x týdně.

Pro příchod žáků prvního stupně je škola otevřena bez omezení od 7.15 do 7.55. Ranní družina otevřena od 6:30 hodin.

Třídy 7.A, 8.B a 8.D začínají s testováním ve své třídě v 7.15 . Žáci, kteří se v souladu s Mimořádným opatřením MZ ze dne 6.4.2021 netestují, popř. mají vlastní potvrzení o negativním výsledku testu na SARS – Cov19, přicházejí až na první vyučovací hodinu. Potvrzení předají svému třídnímu učiteli.

Třídy 7.B, 7.C a 8.C se testují během první vyučovací hodiny, tj. od 8.00 hodin.

Pro čtvrteční testování jsme z rezerv Národního pedagogického institutu České republiky dostali LEPU testy. Prosím prohlédněte si přiložené instruktážní video MŠMT, jak s těmito testy zacházet.

Hezké jarní dny
vedení školy
ZŠ Žernosecká

Termín pro podání zápisového lístku

Milí žáci, milé žákyně, vážení rodiče

blíží se termín přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Držíme vám všem palce a přejeme klidnou mysl a hodně štěstí u zkoušek!

Níže jsou informace o zápisovém lístku a informace o průběhu konání jednotné přijímací zkoušky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zpětvzetí zápisového lístku

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

Od 3. 5. 2021 nastupují do školy také některé třídy druhého stupně

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 a na základě vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol v rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy od 3. 5. 2021 upraven následovně:

7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 8.C, 8.D – prezenční výuka zahájena dne 3. 5. 2021 – navštěvují školu v sudé týdny,

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 5.B – nadále navštěvují školu prezenčně v sudé týdny,

6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 9.A, 9.B – prezenční výuka zahájena dne 10. 5. 2021 navštěvují školu v liché týdny

2.B, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C – nadále navštěvují školu v liché týdny.

pondělí a čtvrtek– testovací dny – prosíme o dodržení příchodu do školy v následujících časech:

Všechny třídy prvního stupně a 8.D přichází do školy od 7.00 do 7.30 (v 7.30 jsou všichni ve své kmenové třídě)

Zbylé třídy druhého stupně přichází do školy od 7.30 do 8.00 (v 8.00 jsou všichni ve své kmenové třídě)

V ostatní dny (úterý, středa, pátek) příchody všech v rozmezí od 7.00 do 7.55 bez omezení. NOVĚ: Ve čtvrtek se žáci prvního stupně netestují, příchod do školy umožněn od 7.15 do 7.55

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu. První týden osobní přítomnosti žáků je uzpůsoben tak, aby organizace a náplň vyučování umožnila žákům úspěšnou aklimatizaci na školní prostředí. V tomto týdnu žáci nebudou za případné nedostatky či neúspěch negativně klasifikováni.

Preventivní antigenní testování

Osobní přítomnost žáka ve škole je nadále podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní. V současné době máme k dispozici pouze testy SINGCLEAN. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz instruktážní video MŠMT).

Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku je i nadále umožněna osobní přítomnost při testování. Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Povinné preventivní antigenní testování žáků 1. stupně se NOVĚ uskuteční jednou týdně vždy v pondělí,testování žáků 2. stupně se bude konat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd. Ve dnech, kdy bude probíhat testování žáků prvního stupně (pondělí), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Školní družina

Provoz ranní družiny je každý den kromě pondělí zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7.15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). V pondělí, kdy bude probíhat testování všech přítomných žáků, nebude otevřena ranní družina z kapacitních důvodů. Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00

Školní klub je z důvodu povinnosti dodržení pravidla homogenity skupin i nadále uzavřen. Informace o kroužcích školního klubu a školní družiny podají konkrétní vyučující/instruktoři.

Žákům, jejichž rodiče zastávají profese v rámci IZS, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. ZŠ Žernosecká vyčlenila jedno oddělení školní družiny  a zajišťuje  dopolední a odpolední program v neměnné skupině plně v souladu s Vládním opatřením. V rámci programu se děti  zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Pokud využijete výjimku pro osobní přítomnost svého dítěte ve škole i v týdnech distanční výuky, zašlete prosím tuto informaci na vodickova.klara@zernosecka.cz , uveďte prosím jméno a třídu Vašeho dítěte.

Školní stravování

Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro případné změny a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. Pondělní obědy lze aktuálně upravit do pátku 14 hod.

Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány s sebou u postranního vchodu jídelny, a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je třeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.

 

Harmonogram nástupu do školy v týdnu 26. – 30. 4. 2021

V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství pokračujeme v týdnu od 26.4.2021 v rotační výuce 1. stupně ZŠ Žernosecká následujícím způsobem:

Prezenční výuka:
2.B, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C – nadále navštěvují školu v liché týdny,

distanční výuce pokračují v týdnu od 26.4.2021 třídy:
1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 5.B  školu navštěvují prezenčně nadále v sudé týdny

Ranní příchod do školy bude žákům umožněn od 7:00 do 7:55.
pondělí a čtvrtek– testovací dny – prosíme o dodržení příchodu do školy v následujících časech:
4.C přichází do školy od 7.00 do 7.15 (v 7.15 jsou všichni ve své kmenové třídě)
2.B, 4.A, 5.C přichází od 7.15 do 7.30 (v 7.30 jsou všichni ve své kmenové třídě)
3.B, 3.C přichází do školy od 7.30 do 7.45 (v 7.45 jsou všichni ve své kmenové třídě)
4.B, 5.A přichází do školy od 7.45 do 8.00 (v 8.00 jsou všichni ve školní jídelně)

V ostatní dny (úterý, středa, pátek) příchody všech v rozmezí od 7.00 do 7.55 bez omezení.

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Preventivní antigenní testování – ZMĚNA POSTUPU !!!
Osobní přítomnost žáka ve škole je nadále podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní. Dodávka do celé ČR je ve druhé vlně distribuce jednotná a všem krajům byly v rámci této dodávky distribuovány pouze testy SINGCLEAN. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz instruktážní video MŠMT).

Prosíme Vás, abyste své děti s novým postupem seznámili, případně jim byli v době realizace oporou osobní přítomností ve škole.  Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku je i nadále umožněna osobní přítomnost při testování.

Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Věřte, že sami nejsme spokojeni se změnou typu testu, prosíme Vás tedy o součinnost a spolupráci a předem děkujeme.
Povinné testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd (žáci se řídí pokyny zaměstnanců školy).

Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Bližší informace zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Školní družina

Provoz ranní družiny je  v úterý, středu a pátek zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7:15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina. Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00

Školní klub je z důvodu povinnosti dodržení pravidla homogenity skupin i nadále uzavřen.

Žákům, jejichž rodiče zastávají profese v rámci IZS, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. ZŠ Žernosecká vyčlenila jedno oddělení školní družiny  a zajišťuje  dopolední a odpolední program v neměnné skupině plně v souladu s Vládním opatřením. V rámci programu se děti  zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Pokud využijete výjimku pro osobní přítomnost svého dítěte ve škole i v týdnech distanční výuky, zašlete prosím tuto informaci na vodickova.klara@zernosecka.cz , uveďte prosím jméno a třídu Vašeho dítěte.

Školní stravování

Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro případné změny a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. Pondělní obědy lze aktuálně upravit do pátku 14 hod.

Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány s sebou u postranního vchodu jídelny, a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je třeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.

Harmonogram pro nástup do školy v rotačním režimu od pondělí 19. 4. 2021

Ranní příchod do školy bude žákům umožněn od 7:15 do 7:55. V pondělí a čtvrtek – testovací dny – prosíme o dodržení příchodu do školy v následujících časech:

2. A, 2. C přichází do školy od 7.15 do 7.30 (v 7.30 jsou všichni ve své kmenové třídě)

1. A, 1. B, 1. C přichází do školy od 7.30 do 7.45 (v 7.45 všichni ve své kmenové třídě)

3. A, 5. B přichází do školy od 7.45 do 8.00 (v 8.00 jsou všichni ve své kmenové třídě)

V ostatní dny (úterý, středa, pátek) příchody všech v rozmezí od 7.15 do 7.55 bez omezení.

Ostatní informace viz: DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NÁSTUP DO ŠKOLY V ROTAČNÍM REŽIMU OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021

ZŠ Žernosecká

Třídní schůzky se budou konat online v týdnu od 26. 4. do 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

třídní schůzky se v měsíci dubnu budou konat online podle pokynů jednotlivých třídních učitelů v termínu od 26. 4. do 30. 4. 2021.

Přejeme pěkný den,

ZŠ Žernosecká

Ošetřovné – informace

Dobrý den,
vzhledem k množícím se dotazům ohledně ošetřovného čtěte následující:

Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy byla dítěti umožněna prezenční výuka, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich má nařízenou distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy byla dítěti umožněna prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
Škola žádosti o ošetřovné nepotvrzuje! 
K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Důležité informace pro nástup do školy v rotačním režimu od pondělí 12. 4. 2021

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol v rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy od 12. 4. 2021 upraven následujícím způsobem:

Rotační výuka (střídání celých třídních kolektivů po týdnu):

2.B, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A, 5. C – prezenční výuka zahájena dne 12. 4. 2021(navštěvují školu v liché týdny)
1.A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 5. B – prezenční výuka zahájena dne 19. 4. 2021(navštěvují školu v sudé týdny)

Ranní příchod do školy bude žákům umožněn od 7:00 do 7:55. V pondělí a čtvrtek– testovací dny – prosíme o dodržení příchodu do školy v následujících časech:

4.B, 4. C přichází do školy od 7.00 do 7.15 (v 7.15 jsou všichni ve své kmenové třídě)
2.B, 4. A přichází do školy od 7.15 do 7.30 (v 7.30 jsou všichni ve své kmenové třídě)
3.B, 3. C přichází do školy od 7.30 do 7.45 (v 7.45 jsou všichni ve své kmenové třídě)
5.A, 5. C přichází do školy od 7.45 do 8.00 (v 8.00 jsou všichni ve své kmenové třídě)

V ostatní dny (úterý, středa, pátek) příchody všech v rozmezí od 7.00 do 7.55 bez omezení.

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy do prostoru šaten a řídí se pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že žák vykazující příznaky respiračního či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn, a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Preventivní antigenní testování

Osobní přítomnost žáka ve škole je podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní (test LEPU Rapid). Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.

Povinné testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do kmenových tříd (žáci se řídí pokyny zaměstnanců školy).

Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se výsledkem pozitivního PCR testu třídnímu učiteli (elektronicky před zahájením prezenční výuky, nejpozději však před zahájením prvního testování.

Dále nebudou testováni žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě třídnímu učiteli nejpozději před zahájením každého testování.

Zákonným zástupcům žáků 1., 2. a 3. ročníku bude umožněna osobní přítomnost při testování. Účast zákonných zástupců je však omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, která je potřeba pro případnou asistenci žákovi při odběru. Neprodleně po odběru zákonní zástupci opouští budovu školy. Během pobytu v prostorách školy jsou tyto osoby povinny dodržovat veškerá nastavená zpřísněná hygienická opatření, tj. mít řádně nasazený respirátor (min. třídy FFP2), po příchodu si dezinfikovat ruce a nasadit si jednorázové ochranné návleky na obuv, dodržovat rozestupy.

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Více informací o testování https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se nadále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Bližší informace zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Školní družina a Školní klub

Provoz ranní družiny je  v úterý, středu a pátek zahájen v 6:30 a možnost příchodu žáků bude ukončen v 7:15 (žáci přecházejí do svých kmenových tříd). Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí a čtvrtek), nebude z kapacitních důvodů otevřena ranní družina.

Odpolední odchody žáků ze školní družiny nejsou oproti běžnému režimu nikterak omezeny a řídí se řádem školní družiny. Provoz školní družiny končí každý den bez výjimky v 17:00.

Školní klub je z důvodu povinnosti dodržení pravidla homogenity skupin i nadále uzavřen.
Probíhat budou pouze kroužky, kde je zachována plná homogenita skupin, tj. v 1. týdnu Deskové hry (2.B) a Vymysli IQ (4.C), v 2. týdnu Keramika I. (2.A) a Všekutílek (1.C). Logopedie probíhá individuálně po oba týdny pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčním způsobem ve škole.

Školní stravování

Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro případné změny a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny. Pondělní obědy lze aktuálně upravit do pátku 14 hod.

Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány s sebou u postranního vchodu jídelny, a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je třeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.

 

 

Výpadky v systému Bakaláři – rekonstrukce rozvodů

Vzhledem k probíhající rekonstrukci elektrických rozvodů v budovách ZŠ Žernosecká – jedná se o kompletní výměnu původních rozvodů – dochází k výpadkům funkčnosti systému Bakaláři. Za vzniklé komplikace se omlouváme. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách. V případě nutnosti, použijte prosím e-mailovou komunikaci. Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření určené pro děti rodičů pracujících v IZS a dalších vybraných profesích

Žákům, jejichž rodiče zastávají profese v rámci IZS, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. ZŠ Žernosecká vyčlenila jedno oddělení školní družiny  a zajišťuje  dopolední a odpolední program v neměnné skupině plně v souladu s Vládním opatřením. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Pokud patříte do jedné z výše uvedených skupin a využijete výjimku pro osobní přítomnost svého dítěte ve škole i v týdnech distanční výuky, zašlete prosím tuto informaci na vodickova.klara@zernosecka.cz , uveďte prosím jméno a třídu Vašeho dítěte. Předem děkujeme.

 

Změny v termínech konání jednotné přijímací zkoušky

Vážení rodiče, milí žáci,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o změnách termínu konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021  takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového na 3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového na 4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

Pevně věříme, že posunutí termínu podpoří Vaše děti v přípravách k přijímací zkoušce.
Klidné dny přeje

Vaše ZŠ Žernosecká

Posunutí termínu pro vydání zápisového lístku do 6. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín
6. dubna 2021 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.

Nový termín je stanoven tak, aby došlo k vydání zápisového lístku ještě před samotným konáním prvního řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Sběr zrušen!

Vážení rodiče,

sběr papíru se nekoná. Děkujeme za pochopení.

Důležitá informace – objednávání obědů

Vážení rodiče,

od pondělí 8. března 2021 vydává Školní jídelna Žernosecká obědy. Žáci v distanční výuce si mohou objednaný oběd vyzvednout s sebou, tzv. přes okénko. Obědy vydáváme zatavené v jednorázovém obalu u zadního vchodu jídelny. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslů 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Aktuálně mají všichni žáci hromadně odhlášené obědy. Pokud máte o odebírání obědů zájem, přihlaste je prosím prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 734 723 878, 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník; email:sj@zernosecka.cz 

Učiňte tak prosím nejpozději do čtvrtka 4. března 2021 do 14 hod.

Vzhledem k  výraznému omezení volného pohybu osob, je možné, aby si oběd vyzvedli pouze  ti žáci/zákonní zástupci, kteří mají bydliště ve stejném okrese, ve kterém se nachází školní jídelna.

Pevně věříme, že možnost vyzvedávání obědů využijete a ulevíte tak svým rodinám v nelehkém období.

S přáním klidných dní a brzkého shledání

Vaše ZŠ Žernosecká

Kritická infrastruktura

Vážení rodiče,
na níže uvedeném odkaze naleznete potřebné informace o nezbytné péči o děti za nouzového stavu pro zaměstnavatele zajišťujících kritickou infrastrukturu.

Pro Vaši informaci sdělujeme, že děti, které by měly navštěvovat určené školy, nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí  (dle nařízení primátora) na odbor Magistrátu HMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Jak hlásit děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:
INFORMACE_ŠKOLY

Uzavření hřiště a sportoviště v areálu ZŠ Žernosecká

Vážení rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí Krizového štábu Městské části Praha 8 ze dne 1.3.2021 jsou s okamžitou platností uzavřena sportoviště a dětská hřiště ve správě MČ Prahy 8, tedy i hřiště a sportoviště v areálu ZŠ Žernosecká.

https://www.praha8.cz/Detska-hriste-Praha-8-zavira.html

Zrušení Dne otevřených dveří

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

omlouváme se, ale jsme nuceni Vám oznámit, že plánovaný Den otevřených dveří naší školy, který se měl konat ve středu dne 17. března 2021 v době od 15:00 do 17:00 hodin, je z důvodu nouzového stavu a vyhlášení mimořádných opatření bez náhrady zrušen. Prosíme, nežádejte o individuální návštěvy. Rádi Vám představíme školu také prostřednictvím fotogalerie školy.
Prostory školy: https://www.zernosecka.cz/akce-a-fotogalerie/prostory-skoly/
Akce školy: https://www.zernosecka.cz/kategorie/cela-skola-rocnik-20-21/

Děkujeme za pochopení.

Žáci se vrací k distanční výuce po jarních prázdninách v pondělí 8. 3. 2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE MIMO JINÉ OSOBNÍ PŘÍTOMNOST žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Základní a střední školy poskytují dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Žáci a žákyně Základní školy Žernosecká se vrací k distanční výuce po jarních prázdninách v pondělí 8. 3. 2021.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném  zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Výše zmíněné opatření platí do 21. března 2021.

Klidné prožití jarních prázdnin a pevné zdraví,

ZŠ Žernosecká

Od pondělí 15. února 2021 navyšujeme hodinové dotace jednotlivých předmětů

Vážení rodiče, milí žáci!

Možnost brzkého návratu do škol se s každým dalším dnem stává méně a méně pravděpodobnější. Proto přistupujeme k revizi aktuálně platného distančního rozvrhu a s ohledem na objem učiva druhého pololetí, které nás všechny čeká, navyšujeme od pondělí 15. února 2021 hodinové dotace jednotlivých předmětů.

Jedná se o předměty profilové:  český jazyk, matematiku, cizí jazyky a pro žáky druhého stupně i o předměty přírodovědné. Při navýšení počtu hodin naplánovaných pro jednotlivé třídy online jsme se snažili zohlednit jak náročnost jednotlivých předmětů, tak psychohygienické požadavky i režim dne dětí mladšího i staršího školního věku.

Jsme si plně vědomi, že škola „na dálku“ klade vyšší nároky na motivaci a zodpovědnost žáků, učitelů, ale i rodičů. Věřím, že budeme i nadále jeden druhému spolehlivými partnery na cestě ke společnému cíli, ke kvalitnímu vzdělávání našich dětí.

Ke změnám v rozvrhu jednotlivých tříd dochází od pondělí 15. února 2021. Platný rozvrh k dispozici v systému Bakaláři. Po dvou týdnech výuky s vyšším počtem online hodin přijde týden jarních prázdnin (od 1. do 7. března 2021), ve kterém si nejen odpočineme, ale i zhodnotíme, v jakém rozsahu nadále pokračovat.

Hudební, výtvarná i tělesná výchova probíhá nadále beze změn v režimu platném od 8. února 2021, a to v režimu týdenních, dvoutýdenních nebo měsíčních projektů jednotlivých vyučujících.

Věřím, že uvedené změny povedou ke spokojenosti všech zúčastněných.

Krásné zimní dny, pevné zdraví i nervy

 

Božena Čerňanská

ředitelka školy

Hudební, tělesná, výtvarná výchova a pracovní činnosti – změny ve výuce

Vážení rodiče,

do nového pololetí vstupujeme stále v režimu distanční výuky a vše nasvědčuje tomu, že v něm ještě nějakou dobu setrváme. Z tohoto důvodu musíme přistoupit k důslednější organizaci a podobě těch předmětů, které jsme v souladu s doporučením MŠMT nezařadili do distanční výuky ve formě pravidelných online hodin. Jedná se o hudební, tělesnou a výtvarnou výchovu, jakož i o pracovní činnosti. Abychom byli schopni odpovídajícím způsobem ve 3. čtvrtletí školního roku hodnotit naše žáky, Vaše děti, zařazujeme výše zmíněné předměty do distanční výuky takto:

Vaše děti budou nejpozději 8. února 2021 konkrétním učitelem pozváni do Google Classroomu daného předmětu. Zde budou seznámeni s organizací, případným online setkáváním a v neposlední řadě zadáváním prací a úkolů. Účast, veškerá aktivita i plnění zadaných úkolů se stane nedílnou součástí hodnocení předmětu. V případě, že strávíme celé čtvrtletí v režimu distanční výuky, bude hodnocení zmíněných, chcete-li neprofilových, předmětů vycházet pouze z těchto prací. Prosíme Vás tedy o podporu Vašich dětí i v těchto předmětech, které se v distanční výuce dostávají na okraj zájmu. Interval zadávání konkrétních úkolů je zcela v kompetenci učitele, od prací týdenních až po projekty s náplní měsíční.

Žákům 9. ročníků v posledních měsících před přijímacími zkouškami posilujeme online výuku profilových předmětů.

Není naším záměrem navyšovat dětem čas strávený u počítače. Všichni učitelé daných předmětů hledají alternativy ke každodenní online rutině, nemusíte se tedy obávat v prosté zadávání úkolů formou prezentací.

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci.
Máme za sebou první pololetí školního roku 2020/21 . Vyzkoušeli jsme si za posledních pět měsíců jak výuku prezenční, tak výuku distanční a poprvé i provoz školy v režimu rotační výuky vybraných ročníků. Rovněž poprvé jsme v situaci, kdy nepředáváme svým žákům, Vašim dětem, vysvědčení osobně, ale pouze elektronicky prostřednictvím systému Bakaláři.  Dnes 25.1.2021 všichni pod svým profilem uvidí pololetní hodnocení, které až do fyzického návratu dětí do škol plně nahrazuje vysvědčení samotné.
Žáci prvních a druhých ročníků dostanou své pololetní hodnocení v papírové formě osobně od třídních učitelů ve čtvrtek 28.1.2021
Nezapomeňte, v pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny.
Příjemně strávený den volna a úspěšný start do pololetí nového Vám všem přeje
Vaše ZŠ Žernosecká

Platby za školní družinu a kroužky

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům bychom rádi informovali rodiče žáků 1. a 2. tříd, že mohou začít platit družinu na 2. pololetí školního roku 2020/2021 – 1500 Kč, a to se splatností do 15. února 2021. Vzhledem k nestabilní situaci budeme již vzniklé přeplatky za tento školní rok vyúčtovávat až ke konci školního roku.

Jak jistě víte, kroužky probíhají ve velice omezeném režimu. Případné platby za materiál na 2. pololetí včas oznámíme, přeplatky opět budeme řešit na konci školního roku.

Děkujeme za pochopení.

V případě nejasností či dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Za Školní družinu – Darina Jindrová a Školní klub – Klára Zuzáková

Provoz školských zařízení nadále probíhá jako doposud

Vážení a milí,
na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 provoz škol a školských zařízení  i nadále probíhá ve stejném režimu jako doposud, tj. prezenčně se vzdělávají pouze žáci  1. a 2. ročníků, ostatní (3. – 9. ročníky) se věnují distanční výuce. Aktuální rozvrhy k dispozici v Bakalářích.
Provoz školní družiny zajištěn beze změn za přísného dodržení homogenity jednotlivých oddělení.  Pro žáky, kteří se vzdělávají distanční formou, je zajištěna možnost výdeje obědů s sebou. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny.
V případě zájmu objednávejte prosím prostřednictvím portálu  strava.cz.

Hezký víkend, klidné dny a pevné zdraví
přeje ZŠ Žernosecká

Změny ve výuce od 4. 1. 2021 – důležité informace

Vážení a milí rodiče,

v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 bude výuka v naší škola probíhat následovně: žáci 1. a 2. ročníků se budou vzdělávat prezenčně (přítomnost žáků ve škole), pro žáky ostatních ročníků je povinné vzdělávání distančním způsobem. Rozvrhy jednotlivých tříd budou k dispozici v systému Bakaláři od pátku 1.1.2021. Školní družina (včetně ranní) bude od 4.1. 2021 pro žáky v prezenční výuce otevřena beze změn.

Kroužky, které budou v souladu s usnesením Vlády ČR pokračovat prezenčně, jsou následující: Keramika I. paní učitelky Oličové – jen pro 2.A, Všekutílek paní učitelky Štarhové pro 1.C a Deskové hry paní učitelky Pajpachové pro 2.B (nyní je ale paní učitelka v pracovní neschopnosti). Bude probíhat také Logopedie paní učitelky Follprechtové. VymysliIQ paní učitelky Tvrdé bude také probíhat v online podobě. Přípravky na přijímací zkoušky pro deváté třídy jsou již ve své druhé části a probíhají online.

Od pondělí 4. ledna 2021 mají všichni žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, automaticky objednaný oběd. Dětem, které zůstávají v režimu distanční výuky, je obědy nutno objednat prostřednictvím www.strava.cz. Učiňte tak prosím nejpozději do čtvrtka 31.12.2020 do 14 hod. Vaříme pouze oběd č.1.

Výše zmíněné usnesení Vlády platí do 10. ledna 2021.

Návrat ke školním povinnostem po vánočních prázdninách nebývá pro děti, a nejen pro ně, jednoduchý. Aktuální situace a pokračování výuky distančním způsobem nám všem návrat ke školnímu režimu neusnadňuje, ba právě naopak. Prosíme Vás tedy o součinnost a důslednost při dodržování pravidel distanční výuky, při plnění školních povinností a zadaných úkolů. Víme, že to není vždy jednoduché. Komunikujte prosím s konkrétními vyučujícími, s třídními učiteli, s vedením školy. Máme společný cíl, udržet kvalitu výuky i v této pro všechny nestandardní situaci.

Prožijte klidný konec roku 2020 a do nového, přicházejícího roku 2021 Vám přejeme kromě zdraví, štěstí a úspěchů i prezenční výuku pro všechny bez zásadních omezení. Hodně štěstí všem.

Vaše ZŠ Žernosecká

 

Vánoční prázdniny začínají 19. 12. 2020

Vážení rodiče a přátelé školy,

MŠMT vyhlásilo na pondělí a úterý 21. a 22. 12. 2020 dny boje proti covidu, a tím posunulo začátek vánočních prázdnin na 19. 12. 2020.

Ve škole se sejdeme 4. 1. 2021.

S ohledem na možné změny prosím věnujte i mezi svátky pozornost našim webovým stránkám a aplikaci Bakaláři.

Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce přejí zaměstnanci ZŠ Žernosecká

Žernoseky v novém 2020 – Kdo není ONline, není IN!

Právě vychází nové číslo časopisu Žernoseky, přečíst si ho můžete zde nebo v záložce Žernosecký zpravodaj.

Objednávka knih do středy 9. 12. 2020

Knihy z knižních katalogů Albatros, Fragment a Knížata prosím objednávejte do středy 9. 12. 2020 včetně. Děkuji za pochopení,

Klára Zuzáková

Pondělní distanční výuka bude bez online hodin, dočasná nefunkčnost Bakalářů

Velice nás to mrzí, ale přes veškerou snahu se nám nepodařilo zprovoznit internetové připojení naší školy a s tím spojenou funkčnost systému Bakaláři. Pondělní distanční výuka bude tedy probíhat pouze asynchronně bez online hodin. Děkujeme za pochopení.

 

7.12. nastupují k prezenční výuce všechny 7. třídy, 8.A a 8.C

Vážení rodiče,
od 7.12.2020 se oblast školství posouvá v opatření PES do stupně č.3  Rozvolnění ovšem kromě provozu Školní družiny a Školního klubu nepřináší naší škole žádné velké změny. Nadále probíhá  prezenční výuka pro 1. stupeň a 9. ročníky; 6. až 8. ročníky se stále střídají v prezenční a distanční výuce po týdnu.
Jen pro pořádek: 7.12. nastupují k prezenční výuce všechny 7. třídy, 8.A a 8.C !
6.třídy, 8.B a 8.D se od pondělí 7.12. vzdělávají distančně.
Rozvrhy jednotlivých tříd pro příští týden jsou opět  k dispozici v Bakalářích. Sledujte jej prosím, průběžné změny vyhrazeny.

Všichni žáci prezenční výuky mají oběd objednaný automaticky. Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd přes okénko. Oběd nutno objednat. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslu pravidla 3R (roušky, ruce, rozestupy). Veškeré objednávky a případné změny lze provádět prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 3. stupeň opatření PES nám umožňuje vrátit se ke standardnímu rozdělení dětí do jednotlivých oddělení. Nadále dodržujeme pravidla jeden učitel/jedna vychovatelka tak, abychom předešli případnému šíření nákazy. Ranní družina beze změny od 6:30.

Žáci i zaměstnanci školy mají nadále povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Jsme rádi, že naše škola po nucené odluce opět ožila přítomností Vašich ratolestí a těšíme se na ty, kteří přijdou v pondělí. Hezký zbytek týdne a nadále klesající číslo R Vám všem

Vaše ZŠ Žernosecká

KROUŽKY – změny od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, máme dobrou zprávu:)

V souvislosti s přesunem oblasti školství do třetího stupně opatření se lehce uvolňují pravidla pro provoz volnočasových aktivit. Naprostá většina kroužků se díky tomu v pondělí  7. 12. 2020 navrátí do provozu. Pouze kroužek flétny, kroužky provozované v tělocvičně (bohužel ne Míčové hry, Badminton, ani Tee-Ball) a kroužky externistů ještě bohužel nemohou začít. Kroužek Deskové hry bude i nadále rozdělen na dvě skupiny, žáci 2. B začínají v čase 12:45  – 13:45, ostatní pak v jiné učebně v čase 13:50 – 14:50. Chovatelství a ochrana přírody probíhá ve venkovních prostorách. Vzhledem k současné situaci Vás prosíme o pravidelné sledování našich stránek, záložku Provozní informace, kde se vždy dozvíte nejaktuálnější změny.

Informace o kroužcích, které pořádají externí poskytovatelé, Vám sdělí jednotlivé organizace. Kontakty na ně viz www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/ 

Děkujeme Vám za součinnost v této nelehké době a přejeme pěkný adventní čas.

Soutěž MČ Prahy 8 – Natoč si svou knihu

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit na probíhající soutěž MČ Praha 8. Jedná se o dobrou cestu, jak přivést děti ke čtení a přemýšlení o ději. Více na

https://www.praha8.cz/Natoc-si-svou-knihu.html

Pěkný adventní čas,

ZŠ Žernosecká

Co nás čeká od 30. 11. 2020 – 1. stupeň a všichni žáci 9. ročníků základních škol

Vážení rodiče,

jak jistě víte od 30.11.2020 je  povolena osobní přítomnost všech žáků 1. stupně základních škol a všech žáků 9. ročníků základních škol. Žáci 6. – 8. ročníku základních škol navštěvují školu v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

V naší škole v týdnu od 30. listopadu 2020 konkrétně vyučujeme prezenčně všechny žáky 1. stupně, tedy 1. – 5. třídu včetně. Z druhého stupně všechny 6. třídy,  8.B a 8.D,  a obě třídy 9. ročníku.

Všechny 7. třídy, 8.A a  8.C zůstávají v distanční výuce. V týdnu od 7.12.2020 se vymění: do školy přijdou všechny 7. třídy, 8.A a 8.C a obě deváté třídy. Třídy šesté, 8.B a 8.D mají distanční výuku.(viz tabulka)

Rozvrhy jednotlivých tříd pro příští týden je k dispozici v Bakalářích. Sledujte jej prosím, průběžné změny vyhrazeny.

Rotační režim 2.stupně ZŠ
týden prezenční výuka distanční výuka
30.11. – 4.12. 6.ABC, 8.B, 8.D, 9.A, 9.B 7.ABC, 8.A, 8.C
7.12. – 11.12. 7.ABC., 8.A, 8.C,9.A, 9.B 6.ABC, 8.B, 8.D
14.12. – 18.12. 6.ABC, 8.B, 8.D, 9.A, 9.B 7.ABC, 8.A, 8.C

OBĚDY: Všichni žáci prezenční výuky mají oběd objednaný automaticky. Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd přes okénko. Oběd nutno objednat. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny, v čase od 11:00 do 11:45. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslu pravidla 3R (roušky, ruce, rozestupy). Veškeré objednávky a případné změny lze provádět prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:  Provoz školní družiny je od 30.11.2020 plně obnoven. Nařízení Vlády nás limituje přísným dodržováním homogenity skupiny žáků jedné třídy, jedné vychovatelky. Není to pro nás ani z personálních ani z kapacitních důvodů jednoduché, ale děláme vše, abychom zajistili bezproblémový chod nejen školní družiny. Kroužky Školní družiny, které se dají uskutečnit za dodržení platných pravidel, budou otevřeny. S bližšími informacemi Vás kontaktují vyučující jednotlivých kroužků.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Jsme rádi, že se situace pomalu ale jistě vrací do normálnějších kolejí. S ohledem k náročnosti organizace výuky za dodržení podmínek MŠMT a MZd si Vás dovolujeme požádat pro příštích pár dní o shovívavost a trpělivost. Ocitáme se v této situaci a kombinaci různých modelů výuky poprvé, snažíme se vše předem promyslet a naplánovat tak, abyste Vy i Vaše děti následujícími týdny prošli bez výraznějších problémů či komplikací. Společně to dokážeme.

Vaše ZŠ Žernosecká

Pokračujeme v distanční výuce, vyzvedávání objednaných obědů již od pondělí 23. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem ke stanovení plánovaného termínu nástupu žáků základních škol k prezenční výuce na 30. listopadu 2020, pokračujeme ještě celý příští týden od 23. do 27. listopadu 2020 v distanční výuce.

Výjimkou jsou pouze žáci 1. a 2. tříd, kteří pokračují v prezenční výuce. Vyučovací hodiny (jak prezenční, tak distanční) začínají v každou celou hodinu, viz Bakaláři. Pokud vyzvedáváte své děti po obědě, informujte se prosím o konkrétním čase oběda Vašeho dítěte u svých třídních učitelů.

Nezapomeňte, že od pondělí 23. listopadu 2020 vydává Školní jídelna Žernosecká obědy všem žákům bez rozdílu. Ti, kteří se účastní výuky prezenční, se stravují přímo v jídelně. Žáci v distanční výuce si mohou objednaný oběd vyzvednout přes okénko. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny, v čase od 11:30 do 12:30. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslu pravidla 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Veškeré objednávky a případné změny lze provádět prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

S přáním klidného víkendu

Vaše ZŠ Žernosecká

Další důležité informace o provozu školy – výuka, jídelna, náš Nadační fond

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že dnes 18.11.2020 vstoupila v platnost nová vládní opatření v souvislosti s přítomností žáků ve školách, dochází i ke změnám provozu školní jídelny.

V souladu s nařízením Vlády ČR, potažmo MŠMT a MZd  jsme obnovili provoz školní jídelny. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze  žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní  na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí  strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Pro výdejové okénko platí přísná hygienická opatření. Ve spolupráci s MČ Praha 8, Magistrátem hlavního města Prahy, jakož i Hygienickou stanicí HMP jsme poslední dny intenzivně pracovali na tom, aby i naše škola umožnila výdej obědů žákům, kteří se aktuálně vzdělávají distančně. Dnes jsme školní jídelnu naší školy dovybavili vakuovou baličkou hotových jídel. Pořízením tohoto stroje jsme v situaci, kdy jsme schopni dodržovat veškerá nařízení a platné hygienické normy, vydávat obědy a pomoci tak Vám rodičům v době náročné pro nás všechny.

Vakuovou baličku potravin včetně příslušenství v celkové hodnotě přesahující 50 tisíc Kč jsme mohli nakoupit jen díky Nadačnímu fondu Žernosecká sovička. Všem dosavadním přispěvatelům patří náš obrovský dík! Pro všechny, kteří by nám i v budoucnu rádi vypomohli byť sebemenším příspěvkem, uvádíme číslo transparentního účtu Nadace 464785002/5500V následujících měsících bychom z něj mohli hradit náklady spojené s výdejem přes okénko, např. cenu krabiček na obědy, které nemůžeme jako instituce započítávat do ceny státem dotovaného oběda.

Od pondělí 23.listopadu 2020 vydává Školní jídelna Žernosecká obědy všem žákům bez rozdílu. Ti, kteří se účastní výuky prezenční se stravují přímo v jídelně. Žáci v distanční výuce si mohou objednaný oběd vyzvednout přes okénko. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslů 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Od 18.11.2020 mají všichni žáci prvních a druhých tříd automaticky přihlášený oběd. Ostatní žáci mohou obědy přihlašovat prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

Pevně věříme, že jsme tímto krokem a s tím spojenou nemalou investicí potěšili nejen Vás, ale i Vaše děti, naše žáky.

S přáním klidných dní a brzkého shledání

Vaše ZŠ Žernosecká

Od středy 18. listopadu 2020 nastupují do školy žáci 1. a 2. ročníků základních škol

Vážení rodiče,

jak jste jistě z médií zaznamenali, je podle nejnovějšího nařízení Vlády ČR povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol, a to od středy 18. listopadu 2020.

V pondělí 16.11.2020 se tedy ještě všichni vzděláváme distančně, v úterý 17.11.2020 máme státní svátek a ve středu se s 1. a 2. třídami uvidíme osobně. Rozvrh jednotlivých tříd najdete v Bakalářích, dochází k drobným změnám, prosím prostudujte.

Provoz školní družiny je rovněž obnoven, včetně ranní družiny, tedy od 6:30 do 17 hod. Volnočasové aktivity pořádané základní školou pro družinu budou obnoveny v režimu zachování homogenity skupin (zatím určitě Všekutílek – 1.C,  Keramika I. – 2.A , Logopedie a Hrátky s angličtinou I. a II.)

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. MŠMT nám doporučuje organizovat příchod, odchod  a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu  mezi žáky z různých tříd. Pomozte nám prosím zachovat tuto homogenitu i ve školní šatně příchodem do školy v intervalu 7:15 – 7:30 pro první třídy a v čase od 7:30 do 7:45 pro druhé třídy. Předem děkujeme.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve  škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, nově tedy pro Vaše děti i během vyučovacích hodin.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny tělesné výchovy budou v případě příznivého počasí uskutečňovány venku.

Prosím vezměte při oblékání svých dětí do školy v potaz i doporučení MŠMT a MZd větrat ve zvýšené míře prostory, ve kterých se žáci během dne vyučují.

Od 18.11.2020 mají všichni žáci prvních a druhých tříd automaticky přihlášený oběd. Jakékoliv změny provádějte prosím prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách  školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace  stravy.

Těšíme se na Vaše děti, naše žáky, a doufáme, že nejsou na dlouhou dobu jedinými účastníky prezenční výuky. Předem děkujeme za Vaši součinnost.

S přáním klidných víkendových dní
Vaše ZŠ Žernosecká

Změna provozu školní jídelny od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 18.11.2020 vstupují v platnost nová vládní opatření v souvislosti s přítomností žáků ve školách, dochází i ke změnám provozu školní jídelny.

Jsme povinni se řídit nařízením Vlády ČR, potažmo MŠMT a MZd a 18.11.2020 můžeme obnovit provoz školní jídelny. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze  žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí  strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Pro výdejové okénko platí přísná hygienická opatření, která nejsme bohužel schopni technicky zajistit a obědy s sebou zatím nevydáváme. Intenzivně pracujeme na tom, aby i naše škola umožnila výdej obědů žákům, kteří se aktuálně vzdělávají distančně.

Rádi bychom Vám rodičům alespoň touto cestou usnadnili momentální situaci, musíme při tom stále respektovat a dodržovat veškerá nařízení a platné hygienické normy. O jakékoliv změně v provozu školní jídelny Vás budeme obratem informovat.

Od 18.11.2020 mají všichni žáci prvních a druhých tříd automaticky přihlášený oběd. Jakékoliv změny provádějte prosím prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

Děkujeme za pochopení a zůstáváme s přáním klidných dní
vedení ZŠ Žernosecká

Otevíráme opět otázku stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče,

už čtvrtý týden trávíme společně v distančním světě. Všichni víme, jak náročné tohle období pro nás všechny je. Právě proto znovu otevíráme otázku stravovaní ve školní jídelně.

Od pondělí 16.11.2020 jsme schopni obnovit provoz školní jídelny a Vaše děti by se mohly stravovat v prostorách školy. Postup již znáte. Obědy na celý příští týden (16. – 20.11. 2020) je od zítřka možné objednat prostřednictvím www.strava.czNejpozději do čtvrtka 12.11.2020 do 14:00. Poté bude systém deaktivován.

Na základě těchto objednávek Vás budeme obratem informovat, zda je zájem o obědy dostatečný pro zahájení efektivního provozu ŠJ. Tuto informaci zveřejníme obratem prostřednictvím webových stránek školy a systému Bakaláři společně s časovým rozvrhem výdeje obědů pro konkrétní třídy. Obědy budou vydávány pouze pro okamžitou konzumaci ve školní jídelně. V současné epidemiologicky vypjaté situaci nelze vyzvedávat obědy s sebou.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, a věříme, že případné obnovení provozu ŠJ by mohlo pomoci usnadnit každodenní nelehkou situaci Vám rodičům i našim žákům. Mějte prosím na paměti, že při návštěvě školní jídelny dbáme na zvýšené hygienické nároky dnešních dní.

vedení ZŠ Žernosecká

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Tyto stránky https://spoludoma.cz/ vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden. Třeba osloví i někoho z Vás.

Vedení školy ZŠ Žernosecká

Městská knihovna v Praze pomáhá se školou online

Vážení rodiče, milí žáci,
rádi bychom Vás upozornili na nabídku Městské knihovny v Praze, která pomáhá se školou online. Chtěli byste vnést trochu klidu do domácího učení? Někdy pomůže, že to s dítětem probere někdo jiný než rodič. Program Společně v knihovně nabízí už šest let první pomoc se školou pro všechny děti a jejich rodiče. Více na stránce https://www.mlp.cz/cz/novinky/1263-pomoc-se-skolou-online-podzim-2020/

 

 

Změny v rozvrhu distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

u některých tříd dojde v krátké době ke změně rozvrhu distanční výuky. Třídy, kterých se toto bude týkat, obdrží informaci prostřednictvím Bakalářů. Přejeme všem pěkné podzimní dny a hodně pohody,

vedení školy ZŠ Žernosecká

 

Informace ohledně přijímacího řízení na střední školy pro rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v posledních říjnových dnech dokument Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/21, který shrnuje vše, co byste měli vědět o letošním přijímacím řízení. Prozatím z něj vybíráme to nejdůležitější.

Ředitelé škol oborů vzdělání s talentovou zkouškou mají povinnost zveřejnit termíny konání talentových zkoušek nejpozději do 31. října 2020. Projděte prosím webové stránky škol, o které jeví Vaše dítě zájem a zjistěte konkrétní termín talentové zkoušky.

Ředitel školy pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou stanoví minimálně dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:
a) od 2. do 15. ledna 2021 pro obory s talentovou zkouškou
b) od 2. ledna do 15. února 2021 v případě oborů Gymnázií se sportovní přípravou

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
c) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
d) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

MŠMT stanovilo ve školním roce 2020/2021 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:

 1. obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 14. dubna 2021, 2. termín 15. dubna 2021,
 2. čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 12. dubna 2021, 2. termín 13. dubna 2021;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 12. května 2021 a 13. května 2021.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

Součástí přihlášky je mimo jiné klasifikace z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Klasifikaci na přihlášce potvrzuje škola razítkem bez malého státního znaku. S ohledem na aktuální situaci, ve které jsme povinni zajistit dodržování hygienických opatření, budeme Vaše přihlášky potvrzovat každý pracovní den od 8 do 13 hod. pouze po předchozí domluvě.

Aktuálně jde především o přihlášky ke studiu v oborech s talentovou zkouškou a konzervatořích.

Úplné informace o přijímacím řízení najdete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Tiskopisy přihlášek včetně návodu jak vyplňovat naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Neváhejte se prosím na nás v souvislosti s přijímacím řízením kdykoliv obrátit.

Vedení ZŠ Žernosecká

Další informace ohledně aktuální epidemické situace v ČR

Vážení a milí rodiče,

aktuální epidemická situace v ČR nám nepřeje a další Usnesení Vlády ČR tomu odpovídá.

Zákaz osobní  přítomnost žáků na základním vzdělávání 1. a 2. stupně v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených  podle § 16 odst. 9 školského zákona byl prodloužen a nám nezbývá než pokračovat v distanční výuce jako doposud.

Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze, tedy do 20. listopadu 2020, podobně jako jiná  usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě  vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých  druhů škol či jednotlivých ročníků dříve. Pokud k takovému opatření dojde, budeme Vás obratem informovat prostřednictvím Bakalářů a webových stránek školy.

Z naší strany můžete i nadále počítat s maximálním nasazením a podporou. Neváhejte se na nás prosím v souvislosti s výukou obracet. Děkujeme za Vaši dosavadní součinnost a zpětnou vazbu, kterou nám někteří z Vás poskytují. Je pro nás velmi důležitá.

Děkujeme, že pomáháte a podporujete své děti – naše žáky –  v době, kdy nám učitelům je umožněno se s nimi potkávat pouze virtuálně. Pro všechny zúčastněné je aktuální situace psychicky náročná. Přejeme Vám tedy do dalších dnů a týdnů hodně psychických sil a velkou dávku optimismu. Stále věříme, že společně distanční výuku zvládneme.

Hezké a pokud možno klidné podzimní dny.

Vaše ZŠ Žernosecká

Přejeme pevné zdraví, dostatek sil a energie do dalších dní

Vážení a milí rodiče,

máme za sebou dva týdny distančního vzdělávání. Vzdělávání nejen v předmětech jako je matematika nebo český jazyk, ale hlavně v předmětu užívání informačních technologií. Nejen naši učitelé, ale i vy a vaše děti, naši žáci, strávili za poslední dny u počítačů, notebooků, tabletů a dalších zařízení spoustu času. Je čas si od toho všeho trochu odpočinout! Čekají nás další náročné dny, možná i týdny. Využijte prosím, pokud to Vaše situace jen trochu dovoluje, nadcházející dny k odpočinku a regeneraci.

Na popud Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme dnes v rámci našich možností s dětmi procházeli přísná opatření Vlády ČR, povídali si o nich, vysvětlovali, jak důležitá jsou teď pro každého z nás, a to nejen během podzimních prázdnin. Věnujeme všichni spoustu času a energie tomu, aby současná situace ovlivnila naše životy co nejméně. Zůstaňte prosím optimističtí a nezapomínejte, že Vaše škola je tu pro Vás a Vaše děti za každé, leckdy nelehké situace.

Pevné zdraví, dostatek sil a energie do dalších dní

ZŠ Žernosecká

Provoz jídelny v době uzavření školy

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že o nabízené obnovení provozu školní jídelny projevila zájem pouze 2% z celkového počtu 656 žáků, jsme nuceni Vám oznámit, že školní jídelna zůstává až do odvolání uzavřena. Objednané obědy nemusíte odhlašovat, provedeme centrálně.
Dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za vstřícný a rozumný postoj. Dodržováním aktuálně platných opatření Vlády ČR i tím, že zůstáváme všichni v maximální možné míře doma, snad společně dosáhneme vytouženého cíle – návratu k prezenční výuce – dříve. S přáním klidných dní a pevného zdraví

vedení ZŠ Žernosecká

Ošetřovné – informace

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne
14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření
školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče
v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká
sněmovna.
V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha
rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na
ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv.
krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení,
obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 %
denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den,
a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.
Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby
již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné
osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové
úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně
informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci
na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných
zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení
o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř.
po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné
z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje
nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.
Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí
žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní
dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který
doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické
podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý
předchozí kalendářní měsíc.

Tiskové oddělení MPSV

Stravování v době uzavření školy

Vážení rodiče,

poslední dva dny se kromě distanční výuky všech našich žáků snažíme uzpůsobit provoz školní jídelny všem aktuálním hygienickým a protiepidemickým nařízením Vlády ČR, potažmo MZd a HSHMP, tak, abychom byli opět schopni poskytovat našim strávníkům obědy.

Od pondělí 19.10.2020 obnovujeme provoz školní jídelny a Vaše děti se tedy mohou stravovat v prostorách školy. Obědy na celý příští týden (19. – 23.10. 2020)  je nutno objednat prostřednictvím  www.strava.cz. Nejpozději do pátku 16.10.2020 do 14:00. Poté bude systém deaktivován. V současné době jsou všechny obědy odhlášeny!

Na základě těchto objednávek Vás budeme obratem informovat, zda je zájem o obědy dostatečný pro zahájení efektivního provozu ŠJ. Tuto informaci zveřejníme obratem prostřednictvím webových stránek školy a systému Bakaláři společně s časovým rozvrhem výdeje obědů pro konkrétní třídy. Obědy budou vydávány pouze pro okamžitou konzumaci ve školní jídelně. V současné epidemiologicky vypjaté situaci nelze vyzvedávat obědy s sebou.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, a věříme, že společně současnou nestandardní situaci zvládneme. Mějte prosím na paměti, že při návštěvě školní jídelny neustále dbáme na zvýšené hygienické nároky dnešních dní.

Za vedení ZŠ Žernosecká

Klára Vodičková
zástupkyně ředitelky
vodickova.klara@zernosecka.cz

 

Škola od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 uzavřena – učíme se distanční formou

Vážení rodiče

Vláda ČR opět zpřísnila po mimořádném jednání epidemiologická opatření, která mají pomoci zpomalit šíření koronavirové nákazy. S platností od středy 14.10.2020 omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

V příštích dvou týdnech se tedy všichni žáci naší školy vzdělávají distanční formou.

Pro distanční formu výuky jsme sestavili rozvrh s menším počtem hodin tak, abychom optimalizovali efektivitu celého procesu. Rozvrh dostali všichni žáci dnes vytištěný. Rozvrh distanční výuky je rovněž k dispozici v Bakalářích jako platný rozvrh následujících dvou týdnů.

Jednotliví vyučující budou během distanční výuky se svými žáky komunikovat prostřednictvím Google Classrooms (viz. Školní řád písm. C bod 13.). Nezapomeňte prosím, že účast na distanční výuce byla Školským zákonem stanovena jako povinná. Absenci na jednotlivých hodinách je tedy nutné omlouvat stejně jako při výuce prezenční. (viz. Školní řád písm. C bod 4.).

Na týden od 26.10. do 30.10.2020 vyhlašuje MŠMT podzimní prázdniny.

V období od 14.10.2020 do 1.11.2020  není bohužel v našich silách provozně zajistit a dodržet všechna hygienická nařízení HSHMP pro výdej obědů. Z tohoto důvodu jsme nuceni  obědy všech žáků odhlásit.

Sběr papíru ve středu 14.10.2020 na základě Vašich žádostí nerušíme, v době od 7.15 do 8.00 bude vybírán v prostoru zadního dvora. Prosíme o důsledné dodržení hygienických opatření.

Z naší strany stále platí výzva, abyste v případě jakýchkoliv problémů v průběhu příštích dní – ať už budou zapříčiněny technickým vybavením, či čímkoliv jiným – neváhali kontaktovat třídního učitele, konkrétního vyučujícího popř. vedení školy. Je v našem zájmu zachovat plnou kontinuitu v jednotlivých předmětech a hledat oboustranně akceptovatelná řešení. Prosíme Vás i Vaše děti o maximální nasazení a součinnost v této pro nás všechny nové, neobvyklé situaci. Společně to dokážeme!

Za vedení ZŠ Žernosecká

Klára Vodičková
zástupkyně ředitelky
vodickova.klara@zernosecka.cz