Rozřazovací testy do jazykových skupin pro třetí třídy

Vážení rodiče,

ve středu 3. 5. 2023 proběhnou ve 3. třídách rozřazovací testy do jazykových skupin.

Žáci absolvují písemný test z českého jazyka (3. 5. 2023) a anglického jazyka (10. 5. 2023). Obsah odpovídá učivu probranému do konce měsíce března.

Přihlášení žáci absolvují po písemné části ústní pohovor s vyučujícími anglického jazyka z témat aktuálně probraných. Aktuálně odpovídá učivu až do Unit 6 – Happy Street.

Žáky čeká poslech s porozuměním, čtení textu, krátký překlad a rozhovor o zájmech, rodině, jídle, sbírkách apod.

Veškeré výsledky jsou hodnoceny body:

Český jazyk: max. 50bodů

Anglický jazyk: písemná část max. 50 bodů, ústní pohovor max. 20 bodů

Doporučení učitele anglického jazyka: max. 5 bodů

V případě shodného počtu bodů je rozhodujícím faktorem pro zařazení do skupiny s rozšířenou výukou jazyků počet bodů dosažený v hodnocení písemné i ústní části anglického jazyka.

Výsledky budou zveřejněny začátkem měsíce června prostřednictvím Bakalářů a webových stránek školy.