Náš tým zaměstnanců školy

Vedení školy

Ředitelka:
RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
tel: 286 010 825, 777 774 618
cernanska.bozena@zernosecka.cz
reditelka@zernosecka.cz

Zástupkyně ředitelky (statutární):
PaedDr. Ivana Cesarová
tel.: 286 010 824, 739 073 664
cesarova.ivana@zernosecka.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Naděžda Badieová
tel.: 286 010 821, 739 073 637
badieova.nada@zernosecka.cz

Ekonomka:
Ing. Petra Klempířová
tel.: 286 010 821, 739 073 668
klempirova.petra@zernosecka.cz

Hospodářka:
Miroslava Levová
tel.: 286 010 833, 736 791 314
levova.miroslava@zernosecka.cz

Správce IT (Bakaláři):
Mgr. Jiří Trnka
tel.: 734 120 250
trnka.jiri@zernosecka.cz

Pedagogičtí pracovníci

Výchovný poradce:
Mgr. Naděžda Badieová
tel.: 286 010 821, 739 073 637
badieova.nada@zernosecka.cz

Metodik prevence:
PhDr. Antonín Mezera
tel.: 286 010 860
psycholog@zernosecka.cz

Školní psycholog:
PhDr. Antonín Mezera
tel.: 286 010 860
psycholog@zernosecka.cz

Školní logoped:
Mgr. Jitka Follprechtová
follprechtova.jitka@zernosecka.cz

Speciální pedagogové:
Mgr. Petr Forejt – předseda MS SPU
Mgr. Jitka Follprechtová
Bc. Kristína Kubíčková
Mgr. Lada Melicharová

Nápravy SPU:
Mgr. Petr Forejt – garant SPU
Mgr. Jitka Follprechtová
Bc. Alena Hanzalová
Mgr. Simona Havlová
Mgr. Jana Mejdrová
Mgr. Lada Melicharová
Mgr. Naděžda Komínková
Mgr. Veronika Výletová

Předškolní výchova:
Mgr. Šárka Lejsková
Mgr. Lada Melicharová
Ing. Jiřina Oličová

Učitelé:
RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. – Př, Ch
PaedDr. Ivana Cesarová – M, Aj
Mgr. Naděžda Badieová – Čj, Ov, Aj

Mgr. Monika Černá – D
Ing. Blanka Dostálová – Aj, Z, Pč
Mgr. Radoslava Foitová – Aj, Ov, Pč
Mgr. Jitka Follprechtová – I. stupeň
Mgr. Petr Forejt – I. stupeň, Čj
Bc. Alena Hanzalová – Aj, Z, Pč
Mgr. Simona Havlová – I. stupeň
Mgr. Marie Jelenová – Čj, Ov
Alžběta Kantorová – I. stupeň
Ing. Martina Knopová – Př, Z, Ch, F, Pč
Mgr. Naděžda Komínková – I. stupeň
Bc. Kristína Kubíčková – I. stupeň
Mgr. Jitka Kulíková – Ch, F, Aj
Mgr. Šárka Lejsková – I. stupeň
Ing. Petr Major – Aj
Mgr. Jana Mejdrová – I. stupeň
Mgr. Lada Melicharová – I. stupeň
Mgr. Tomáš Náhlý – Nj, Z, Tv
Eva Nykrýnová – Aj, Nj
Ing. Jiřina Oličová – I. stupeň, M
Mgr. Šárka Pajpachová – I. stupeň
Mgr. Jitka Pěkná – Čj, Aj
Ing., Bc. Lucie Řehořová – M, F, Pč
Mgr. Monika Satoranská – Tv, Př, Ov
Mgr. Hana Simonová – M
Mgr. Petra Slavíková – I. stupeň
Mgr. Eva Sliwková – Aj
Bc. Michal Smrkovský – Čj, Nj
Mgr. et Mgr. Tomáš Stuchlik – Aj, Rj
Tereza Štarhová – I. stupeň
Mgr. Olga Tománková – I. stupeň
Mgr. Michal Tóth – Př, Z, Tv, Hv
Mgr. Jiří Trnka – Př, Z, It
Kamila Tvrdá – I. stupeň
Mgr. Klára Vitvarová – M, D
Mgr. Kateřina Vlachová – I. stupeň
Mgr. Klára Vodičková – Aj, Nj, Pč
Ing. Renata Zunová – Vv

Asistenti pedagogů:
Radka Dvořáková
Darina Jindrová
Jana Koželuhová

Vedoucí Školního klubu, pedagog volného času:
Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Vedoucí Školní družiny:
Darina Jindrová
tel.: 286 010 858, 775 188 161
jindrova.darina@zernosecka.cz

Vychovatelky Školní družiny:
Vladana Arvayová
Slávka Césarová
Radka Dvořáková
Dagmar Hejdová
Jana Koželuhová
Klára Pojmanová
Helena Tršová
Lenka Vejvančická, DiS.

Školní jídelna

Vedoucí Školní jídelny:
Jana Štemberová
tel.: 286 880 132, 734 723 878, 286 010 830
sj@zernosecka.cz 
sj.zernosecka@seznam.cz

Administrativní pracovnice Školní jídelny:
Eva Anichobrová

Vedoucí kuchařka:
Pavlína Boušová

Kuchařky:
Mária Běhounková
Lenka Forejtová
Iva Jiráčková
Radka Livorová
Eva Nádějová
Marie Řezáčová

Provozní zaměstnanci

Školník:
Svatopluk Batěk
tel.: 603 834 668

Šatnářka:
Štěpánka Kudláčková
tel.: 286 010 832

Úklid:
Eva Anichobrová
Aleš Batěk
Eva Klingorová
Helena Kramlová
Štěpánka Kudláčková
Renata Kunstová
Miroslava Levová
Lucie Mráčková
Dagmar Navrátilová
Jana Nováková Soukupová

Správce TV – pronájmy:
Jiří Janček
tel.: 792 597 345

Správce sportovního areálu:
Robert Milaberský
tel.: 725 325 980