Náš tým zaměstnanců školy

Vedení školy

Ředitelka:
RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
tel: 286 010 825, 777 774 618
cernanska.bozena@zernosecka.cz
reditelka@zernosecka.cz

Zástupce ředitelky (statutární, 2. stupeň):
Mgr. Daniel Kubát
tel.: 286 010 821, 734 612 977
kubat.daniel@zernosecka.cz

Zástupkyně ředitelky (1. stupeň):
Ing. Jana Cogan
tel.: 286 010 824, 734 612 976
cogan.jana@zernosecka.cz

Ekonomka:
Ing. Petra Klempířová
tel.: 739 073 668
klempirova.petra@zernosecka.cz

Hospodářka:
Miroslava Levová
tel.: 286 010 833, 736 791 314
levova.miroslava@zernosecka.cz

Správce IT:
Mgr. Daniel Kubát (Bakaláři)
tel.: 286 010 821, 734 612 977
kubat.daniel@zernosecka.cz

Mgr. Naděžda Komínková (školní email)
kominkova.nadezda@zernosecka.cz

Pedagogičtí pracovníci

Výchovný poradce:
Mgr. Jitka Follprechtová
tel.: 286 010 860, 733 657 272
follprechtova.jitka@zernosecka.cz

Metodik prevence:
MgA. et  Mgr. Eleni Karakeva
tel.: 286 010 860, 734 120 250
psycholog@zernosecka.cz

Školní psycholog:
MgA. et Mgr. Eleni Karakeva
tel.: 286 010 860, 734 120 250
psycholog@zernosecka.cz

Logopedický terapeut:
Mgr. Jitka Follprechtová
follprechtova.jitka@zernosecka.cz
tel.: 286 010 860, 733 657 272
konzultace ve čtvrtek: 14:30 – 15:30 (po předchozí dohodě)

Koordinátor žáků s OMJ (cizinci):
Mgr. et Mgr. Tomáš Stuchlik
stuchlik.tomas@zernosecka.cz
tel.: 286 010 855
konzultace ve středu: 15:00 – 16:00 (po předchozí dohodě)

Speciální pedagogové:
Mgr. Petr Forejt – předseda MS SVP
Mgr. Jitka Follprechtová
Bc. Kristína Kubíčková

Asistenti pedagogů:
Radka Dvořáková
Jana Koželuhová

Nápravy SVP:
Mgr. Petr Forejt – koordinátor SVP
Mgr. Jitka Follprechtová
Mgr. Simona Havlová
Bc. Kristína Kubíčková
Mgr. Jana Mejdrová
Mgr. Naděžda Komínková

Předškolní výchova:
Mgr. Petra Slavíková
Mgr. Olga Tománková
Mgr. Lucie Siegerová

Učitelé:
RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. – Př
Mgr. Daniel Kubát – Nj, Informatika
Ing. Jana Cogan – M, F, Pč

Sébastien Drafi – Př, Z, Fy, Vl, Informatika
Ing. Barbora Floriánová – M
Mgr. Radoslava Foitová – Aj, Ov
Mgr. Jitka Follprechtová – I. stupeň, Výchovné poradenství
Mgr. Petr Forejt – Čj, Tv
Bc. Alena Hanzalová – I. stupeň, Aj, Z
Mgr. Simona Havlová – I. stupeň
Bc. Miloš Holáň – M, Tv
Mgr. Marie Jelenová – Čj, Ov
Ing. Martina Knopová – Př, Z, F, Pč, Informatika
Mgr. Naděžda Komínková – I. stupeň, Informatika
Mgr. Alena Koktová – Čj, Ov, VZ
Bc. Kristína Kubíčková – I. stupeň
Mgr. Jitka Kulíková – Ch, F
Mgr. Barbora Krulichová – D, Tv
Mgr. Šárka Lejsková – I. stupeň, Aj
Ing. Petr Major – I. stupeň, Aj
Mgr. Jana Mejdrová – I. stupeň
Mgr. Tomáš Náhlý – Nj, Z, Tv
Pavla Nováčková – Aj
Eva Nykrýnová – Aj, Nj
Ing. Jiřina Oličová – I. stupeň, M
Mgr. Šárka Pajpachová – I. stupeň, Informatika
Mgr. Jitka Pěkná – Čj, Aj
Ing., Bc. Lucie Řehořová – M, Pč
Mgr. Lucie Siegerová – I. stupeň
Mgr. Petra Slavíková – I. stupeň
Mgr. et Mgr. Tomáš Stuchlik – Aj, Rj, Z, Tv
Mgr. Olga Tománková – I. stupeň
Mgr. Michal Tóth – Př, Z, Hv, Tv
Mgr. Iva Trojanová – D, Nj
Kamila Tvrdá – I. stupeň, Tv
Mgr. Kateřina Vlachová – I. stupeň
Mgr. Veronika Výletová – Čj, Tv, Ov, Pč
Ing. Renata Zunová – Vv, Pč, Aj
Mgr. Jarmila Zvárová – I. stupeň

Kontakty na učitele ZŠ Žernosecká:

  • E-mail: prijmeni.jmeno@zernosecka.cz
  • Telefon: viz konzultace

Vedoucí Školního klubu, pedagog volného času:
Mgr. Klára Zuzáková – koordinátor čtenářské gramotnosti
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Vedoucí Školní družiny:
Darina Jindrová
tel.: 286 010 858, 775 188 161
jindrova.darina@zernosecka.cz

Vychovatelé Školní družiny:
Slávka Césarová
Radka Dvořáková
Dagmar Hejdová
Jana Koželuhová
Pavlína Lišková
Helena Tršová
Lenka Vejvančická, DiS.
Mgr. Klára Zuzáková

Školní jídelna

Vedoucí Školní jídelny:
Bc. Radka Boháčová
tel.: 286 880 131, 734 723 878, 286 010 830
sj@zernosecka.cz 
sj.zernosecka@seznam.cz

Administrativní pracovnice Školní jídelny:
Eva Anichobrová
tel: 286 880 130

Vedoucí kuchařka:
Monika Jarešová

Tým kuchařů:
Hana Lexová
Alois Randák
Marie Řezáčová
Eva Šalounová
Radka Vovsová

Provozní zaměstnanci

Školník:
Milan Lozák
lozak.milan@zernosecka.cz
tel.: 735 719 500

Šatnářka:
Štěpánka Kudláčková
tel.: 286 010 832

Úklid:
Martin Anichobr
Eva Anichobrová
Lucie Hatlová
Eva Klingorová
Helena Kramlová
Štěpánka Kudláčková
Renata Kunstová
Jana Nováková Soukupová
Miriam Valčová

Správce TV – pronájmy:
Jana Nováková Soukupová
tel.: 608 021 719

Správce sportovního areálu:
Robert Milaberský
tel.: 725 325 980

Milan Lozák – školník
lozak.milan@zernosecka.cz
tel.: 735 719 500

Miriam Valčová

(duben – říjen)