Zájezd do Španělska

Všichni do stanoveného místa ve Španělsku dojeli v pořádku. Přejeme jim příjemný pobyt, odpočinek a zdárný návrat domů.

Vedení školy