Žernosecká 3/1597 +420 286 582 568 Datová schránka: seyn4mk

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ DĚTI – spádové 6. 6. 2023 + výsledky zápisu

Výsledky zápisu do 1. tříd pro ukrajinské děti

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ  DĚTI – spádové

  • 6. 6. 2023  (úterý) od 14:00 do 16:00 hodin

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU – UA

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad povinné školní docházky – Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіaти

Pokud bude Vaše dítě přijato, od 7. 6. se může zařadit zařadit do kurzu pro předškoláky
(7. a 14. 6.)

Spádové ulice

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 2. 2021 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obecně závaznou vyhlášku, kde jsou definovány školské obvody základních škol zřízených městskými částmi: spádové ulice ZŠ Žernosecká.

Spádovost: Patříte k nám do školy? Můžete snadno zjistit na:

https://www.spadovostpraha.cz/embed

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

žádáme všechny rodiče, kteří si přejí umístit své děti do prvních tříd v naší škole, aby v termínu od 1. do 6. 6. 2023 podali přihlášku k základnímu vzdělávání elektronicky prostřednictvím ZÁPISY ONLINE od firmy Bakaláři.


© 2018 - 2024 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 - Všechna práva vyhrazena

Webdesign MK Mobiltech