VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ A POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY

Pololetní vysvědčení se vydává poslední dopolední vyučovací hodinu v úterý 31. 1. 2023 a odpolední výuka odpadá. Připomínáme, že ve středu a čtvrtek 1. 2. a 2. 2. 2023 probíhá výuka dle řádného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Pololetní prázdniny jsou v pátek 3. 2. 2023. Jarní prázdniny proběhnou následně v termínu 6. 2. – 10. 2. 2023.

Přejeme všem pěkné volno. Vedení školy.