Dotační program „ Potravinová pomoc dětem – Hlavní město Praha“ pro období 1.1. 2024 – 31. 8. 2025.

Vážení rodiče, milí zákonní zástupci,

dovolujeme si Vás informovat, že Hlavní město Praha, prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu, vyhlašuje dotační program „ Potravinová pomoc dětem – Hlavní město Praha“ pro období 1. 1. 2024 – 31. 8. 2025.

Podrobnější informace o podmínkách dotačního programu naleznete na úřední desce a webových stránkách HMP – viz níže uvedené odkazy.

https://www.prahaskolska.eu/mhmp-post/potravinova-pomoc-detem-hlavni-mesto-praha/

https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BQQNCQO%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BQQNCQO/vyhlaseni_DOT_obedy_MPSV_10_2023.pdf