Vyhlášení ředitelského volna ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2023 (čtvrtek a pátek)

Vážení rodiče, milí zákonní zástupci,

vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2023 (čtvrtek a pátek).

V těchto dnech nebude probíhat vyučování ani stravování ve školní jídelně či zájmové vzdělávání ve školním klubu a ve školní družině.

Školní družina bude v této době k dispozici žákům 1. až 4. ročníků (v době od 8.00 h do 14.00 h) v návaznosti na předem projevený zájem ze strany zákonných zástupců. Žáci budou mít povinnost si s sebou přinést obědový balíček. Školní družinu otevřeme při minimálním počtu 15 zájemců. Týká se dětí přihlášených do ŠD k pravidelné docházce.

Přihlašování do družiny pro tyto dny bude probíhat online pomocí přihlašovacího systému: https://zernosecka.iddm.cz/   Najdete ho také na stránkách školy na úvodní stránce nahoře v záložce “Přihlášky”

  • Přihlašování je podobné jako nakupování v e-shopu
  • Nejprve se zaregistrujete do systému – zadáte si svůj funkční email a heslo, jaké si přejete – přijde Vám potvrzení o registraci
  • Poté si vyberete z nabídky „Tábory“ Ředitelské volno 21. a 22. 12. 2023, na který přihlásíte Vaše dítě a odešlete přihlášku
  • Přihlášku zpracujeme a Vy prosím vyčkejte na potvrzení přihlášení
  • Kdo již přihlášení do systému absolvoval (např. výběr kroužku či platba za družinu) pak v nabídce jednoduše vybere „Tábory“ Ředitelské volno
    21. a 22. 12. 2023

Přihlášení prosím proveďte nejpozději do termínu třídních schůzek, které se konají ve středu 22. 11. 2023.

Na třídní schůzky Vás tímto srdečně zveme.

Vedení školy