SCHŮZKA RODIČŮ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY středa 10. 5. 2023 v 17:30 + výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 + kurz předškoláků + zápis pro ukrajinské děti

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno na schůzce rodičů pro budoucí prvňáčky ve středu 10. 5. 2023 od 17:30 hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem po 10. 5. 2023 na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 10. 5. 2023 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. Rozhodnutí o odkladu bude vydáno pouze po doložení doporučení PPP a dětského lékaře.

KURZ PŘEDŠKOLÁKŮ

  • v týdnu od 17. 5. 2023 do 7. 6. 2023

Vážení rodiče,

od 17. května 2023 do 7. června 2023 bude probíhat kurz předškoláků, a to každou středu od 13:15 do 14:00 hodin pro všechny přijaté děti a závazně přihlášené do kurzu pro předškoláky (závazná přihláška).

Sraz před  hlavním vchodem do budovy školy.

SKUPINY KURZU PŘEDŠKOLÁKŮ DLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL

SCHŮZKA RODIČŮ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

  • středa 10. 5. 2023 v 17:30 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ  DĚTI – SPÁDOVÉ

  • 6. 6. 2023  (úterý) od 14:00 do 16:00 hodin

Upozornění: při zápisu bude zkontrolováno bydliště dítěte a jeho rodičů

Pokud bude Vaše dítě přijato, od 7. 6. se může zařadit zařadit do kurzu pro předškoláky
(7. a 14. 6.)