Informativní schůzka pro rodiče/zákonné zástupce uchazečů/uchazeček o studium na SŠ

Vážení rodiče,

ve středu dne 10. 1. 2024 od 17.30 h proběhne ve školní jídelně informativní schůzka pro rodiče/zákonné zástupce uchazečů/uchazeček o studium na SŠ (5., 7. a 9. ročník) – přihlášky, informace o přijímacím řízení aj.

Vedení školy