Ledová města 3. – 5. 2. 2023

Pojďte poznat historii a pamětihodnosti našeho města, navštívit zajímavá místa a zapojit se do kulturního dění. Akce se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc. a Vedoucí Kanceláře Senátu Ing. Jany Vohralíkové

Více informací v plakátu Ledová města

www.ledovamesta.cz