Naše škola oslavila společně s dalšími evropskými školami Evropský den jazyků

Dne 26. září 2023 oslavili žáci a žákyně naší školy Evropský den jazyků. Přidali se tak k ostatním žákyním a žákům z evropských škol zaregistrovaných v kalendáři Evropského centra pro moderní jazyky ve Štýrském Hradci, kteří se oficiálně zapojili již do 22. ročníku těchto oslav.

Výuka cizích jazyků byla v tento den obohacena o řadu her a aktivit, během kterých byly představeny zábavnou formou vybrané evropské jazyky. Oslava Evropského dne jazyků si kladla za cíl zvýšit povědomí o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění. Zároveň i propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy.

V rámci výuky cizích jazyků proběhla i řada soutěží. Pro nejlepší účastnice a účastníky byly připraveny drobné dary, které naše škola obdržela společně s propagačními materiály od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.