Nabídka smysluplných příměstských táborů v naší městské části

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás se zajímavou nabídkou příměstských táborů Veselá věda určených
pro Vaše děti prvního stupně. Program táborů je přírodovědný, badatelský, plný zábavných
“vědeckých” pokusů dobře přizpůsobených věku dětí. Cílem je děti pobavit a také nadchnout
pro poznávání a povzbudit jejich vlastní zvídavost.
Jsme nezisková organizace Veselá věda a naším zaměřením je podpora zájmu dětí o
poznávání a vědu. A co na děti čeká?
Tábory Veselé vědy děti milují a my máme radost, že “věda hrou” děti baví. Letos jsme
připravili rekordních 320 příměstských táborů! Zábavné pokusy a bádání, hry, pohyb a
výlety. Táborníci budou například zkoumat chutě, barvy a vůně v potravinách a vypraví se
ven za hmyzími opylovači. Náš program je v nabídce táborů jedním z nejoblíbenějších pro
kluky i holky. Tady můžete najít Vaši městskou část a vybrat si termín: přihláška na
příměstský tábor. Se všemi dotazy ohledně tábora ve Vašem městě neváhejte kontaktovat
svého krajského koordinátora.
Těšíme se na všechny šikulky a zvídavce!

Veselá věda příměstské tábory

Lego příměstské tábory