Vyhlášení jednodenní stávky konané 27. 11. 2023

Vážení rodiče, milí žáci

k vyhlášené jednodenní stávce konané 27. 11. 2023 se předběžně přihlásila většina pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Důvody lze rozebrat ještě na zítřejších třídních schůzkách. Stávkující zaměstnanci školy nesouhlasí s radikálním snížením maximálního počtu vyučovaných hodin a jsou zde důvodné obavy o financování nepedagogických pracovníků.

V případě, že nedojde při jednání odborového svazu a MŠMT k dohodě, stávka proběhne a škola bude uzavřena.

Školní družina nebude v provozu.

Školní stravování – není v provozu (žák školy má nárok na poskytnutí stravy po dobu svého pobytu ve škole podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona), obědy budou automaticky odhlášeny.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Vážení rodiče, milí žáci,
z důvodu vyhlášené jednodenní stávky konané 27. 11. 2023  dojde k uzavření naší školy. Všechny kroužky pořádané jak školním klubem, naší školou pro družinu či externími lektory jsou tento den zrušeny.
Děkuji Vám za pochopení a přeji pěkný den,
Klára Zuzáková​