ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE 4. – 8. 9. 2023

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE 4. – 8. 9. 2023

1. TŘÍDY

 • 4. 9. 2023 (pondělí)
  sraz v 8.00 h před školou s třídní učitelkou
  v 8.15 h slavnostní zahájení nového školního roku v atriu školy (dle počasí)
  v 9.15 h schůzka zákonných zástupců v kmenové třídě (o děti je postaráno ve školní družině) – schůzka maximálně do 11.00 h
  obědy od 11.00 h
  Na schůzce budeme vybírat 1000 Kč (bude z toho hrazen pracovní sešit na anglický jazyk, čip na obědy, třídní fond). Změna vyhrazena.
 • 5. 9. 2023 (úterý)
  sraz v 8.00 h před školou s třídní učitelkou (děti si přinesou aktovku)
  vyučování (třídnické práce) končí v 9.40 h (po 2. vyučovací hodině)
  obědy od 11.00 h
  školní družina – normální provoz od 6.30 h -17.00 h
 • 6. 9. 2023 – 7. 9. 2023 (středa a čtvrtek)
  vyučování podle rozvrhu (konec po 3. vyučovací hodině)
  školní družina – normální provoz od 6.30 h – 17.00 h
  6. 9. 2023 třídní schůzky – 1. stupeň v 17.30 h, 2. stupeň v 18.00 h
 • 8. 9. 2023 (pátek)
  vyučování podle rozvrhu (konec po 3. vyučovací hodině)

Doprovod rodičů dětí do tříd je povolen do úterý 5. 9. 2023. Od 6. 9. do 8. 9. 2023 je povolen vstup rodičů do prostoru šatních skříněk.

Nabídka zájmových kroužků bude vyhlášena druhý týden v září.

2. – 9. TŘÍDY

 • 4. 9. 2023 (pondělí)
  škola se otevírá v 7.40 h
  ranní družina se v tento den nekoná
  vyučování (třídnické práce) 8.00 h – 9.40 h
  v 8.40 h slavnostní proslov ředitelky školy k zahájení školního roku
  obědy 11.00 h – 12.30 h
  provoz školní družiny 9.00 h – 17.00 h
  provoz školní knihovny 9.40 h – 15.00 h (celý týden)
 • 5. 9. 2023 (úterý)
  Konec vyučování (třídnické práce):
  2. třídy: 11.30 h
  3. třídy: 11.45 h
  4. třídy: 12.00 h
  5. třídy: 12.15 h
  6. třídy: 12.30 h
  7. třídy: 12.40 h
  8. třídy: 12.50 h
  9. třídy: 13.00 h
 • 6. 9. 2023 – 8. 9. 2023 (středa – pátek)
  6. 9. 2023 třídní schůzky – 1. stupeň v 17.30 h, 2. stupeň v 18.00 h
  vyučování podle rozvrhu v plném rozsahuZMĚNA PLÁNU VYHRAZENA!