BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM – ÚLEVY NA ŠKOLNÍCH VÝDAJÍCH PRO RODINY VE FINANČNÍ TÍSNI

Potřebujete pomoci s platbami ve škole i tomto školní roce?

Hl. m. Praha přináší opět balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi, tj. úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni. Naše škola se tohoto projektu stále účastní.

O pomoc si můžete prostřednictvím naší školy žádat v průběhu celého školního roku 2023/2024

Platí pro školní zařízení zřizovaná hl. m. Praha a městskými částmi a pro církevní MŠ a ZŠ.

Ohrožené rodiny mohou pro své děti zažádat například o bezplatné stravné, pobyt v družině či odpuštění školného.

Žák musí mít v době žádosti trvalé bydliště na území hlavního města Prahy.

Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Vyplněné žádosti vložte do poštovní schránky u budovy školy Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (hlavní vchod). Pokud si nemůžete žádosti vytisknout, kontaktujte prosím paní šatnářku.

Z fondu solidarity vám mohou školy vypomáhat například i s náklady vícedenní školní akce, školy v přírodě, plavání nebo kroužky organizované školou.

Posouzení žádosti je v kompetenci ředitele školy/školského zařízení a příspěvek není nárokový.

Paní ředitelka Vás posléze vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2023/2024. Na již uplynulé období nelze tato opatření vztáhnout.

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ – na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete
na pomocprazanum.praha.eu

Žádost  – Balíček – zde

Žádost – Fond solidarity- zde

  • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.