Žákovský parlament v minulých letech

Na naší škole působil do 7. 6. 2022 Žákovský parlament (Žákovská samospráva) složený ze zvolených zástupců 2. – 9. tříd (předseda, místopředseda) v původním pojetí. Scházel se pravidelně s ředitelkou školy 1. úterý v měsíci, popř. dle harmonogramu. Zástupci tříd byli informováni o dění ve škole, školních úspěších, naplánovaných akcích, provozních záležitostech aj. Byl zde samozřejmě prostor pro dotazy  zástupců tříd a řešila se různá témata, která vzešla od našich žáků. Zástupci tříd posléze informovali své spolužáky o všem, co se na půdě Žákovského parlamentu projednávalo. Informace však byly mnohdy zkreslené, zavádějící či dokonce nepravdivé, a to především od žáků 1. stupně. Nejen z tohoto důvodu se začaly pořizovat zápisy.