V pátek 23. 9. 2022 je zkrácené vyučování z důvodu konání voleb

Dobrý den,

z důvodu konání voleb se vaří pouze oběd číslo 1.

Výdej proběhne v čase 10:45 – 12:15 hodin. Vyučování končí odchodem třídy na oběd.

Odchody na oběd:

1.ABC 10:45

2.ABC 11:00

3.AB, 4.A 11:10

4.BC, 5.A 11:25

5.BC, 6.A 11:35

6.BC, 7.AB 11:45

7.C, 8.ABC 12:00

9.ABC 12:10

ZŠ Žernosecká