NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

na stránkách https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/ naleznete nabídku Školního klubu a také nabídku kroužků pořádaných naší školou pro družinu. Přihlášky, prosím, odevzdejte do 16. 9. 2022. Po zpracování přihlášek vyvěsíme seznam přihlášených žáků opět na webu.

Platba za zájmové kroužky se provádí předem, avšak až po vyrozumění o přijetí na nástěnce či webu školy, nejpozději do 30. 9. 2022. Veškeré informace jsou uvedeny na přihlášce.

Přejeme Vám a hlavně Vašim dětem příjemný čas strávený ve volnočasových aktivitách.

Jakékoliv dotazy týkající se kroužků prosím směřujte na:

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Upravit