Adaptační pobyt 2.B

Žáci 2.B dojeli na adaptační pobyt v pořádku.

Přejeme jim krásné dny s pěknými zážitky.

Vedení školy