Důležité informace ze školní družiny a školního klubu

Vážení rodiče,

zde je několik důležitých informací ze školní družiny.

Zápisní lístky žáci 2. – 4. ročníků obdrží hned 1. 9. 2022. V případě zájmu o družinu je nutné odevzdat zápisní lístek hned druhý den. Pokud již nyní víte, že Vaše dítě družinu navštěvovat nebude, prosíme o zaslání této informace na email vedoucí školní družiny: jindrova.darina@zernosecka.cz

Přednostně zařazujeme žáky 1. – 3. tříd. O zařazení žáka rozhoduje ředitelka školy, přičemž základními kritérii je věk dítěte a datum podání přihlášky (zápisního lístku). Kapacita družiny (hlavně prostorová) je bohužel omezena a nemůže uspokojit z výše uvedených důvodů všechny zájemce.

Pokud máte možnost, zápisní lístek si vytiskněte, vyplňte a podepsaný pošlete po svých dětech hned 1. 9. 2022. Zápisní lístky vyberou třídní učitelky.

Darina Jindrová

vedoucí školní družiny

 

Vážení rodiče,

zde je několik důležitých informací ze školního klubu.

Momentálně intenzivně pracuji na sestavení nabídky zájmových aktivit pro účastníky školní družiny a školního klubu. Přihlášky s nabídkou kroužků naší školy budou k dispozici okolo 7. 9. 2022.

Kromě zájmových kroužků naší školy si žáci mohou vybrat ze zájmových aktivit externích poskytovatelů, kteří na naší škole v odpoledních hodinách působí. Pro přihlašování použijte webové stránky a přihlašovací formuláře jednotlivých agentur.

Odhlašování z kroužků pořádaných jak Základní školou pro účastníky družiny, tak pro účastníky Školního klubu, je prováděno dle Provozního řádu Školního klubu pouze písemně na základě žádosti rodičů účastníka, a to pouze v pololetí.

Sledujte prosím webové stránky https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/

Budou průběžně doplňovány.

Přikládám ještě dokumenty ohledně plateb.

Rozhodnutí o platbách za kroužky

Úplata za školní družinu

Úplata za vzdělání a školské služby

Přeji pěkný školní rok 2022/2023

Klára Zuzáková

vedoucí školního klubu