Přihlašování do školní družiny a zájmových kroužků

Závazné přihlašování do školní družiny pro platby a především do zájmových kroužků bude zahájeno během středy 11. září 2024 a bude probíhat online pomocí přihlašovacího systému: https://zernosecka.iddm.cz/

 • Přihlašování do školní družiny či zájmových kroužků je podobné jako nakupování v e-shopu.
 • Nejprve se zaregistrujete a poté přihlašujete účastníky (vaše děti) do školní družiny či jednotlivých zájmových kroužků.

Registrace nového uživatele (rodiče)

 • Vyplňte svůj email a zvolte si vhodné heslo do přihlašovacího systému, které si vymyslete a hlavně zapamatujte pro další použití (následná přihlášení).
 • Dále též uveďte své jméno a příjmení a potvrďte svou registraci.
 • Poté vám na zadaný email přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – kliknutím potvrdíte, že emailové adresa je skutečně vaše a funkční.
 • Registrace je po validaci hotová a můžete pokračovat v dalších krocích.

Výběr aktivity (družiny či kroužku)

 • V menu „KROUŽKY“ vyberte aktivitu, kterou hledáte (školní družinu či zájmový kroužek).
 • Zobrazí se vám přehled všech aktivit, na které je možné podat online přihlášku.
 • Kliknutím na příslušný řádek se zobrazí detailní informace.

Zadání účastníka (dítěte)

 • Při prvním přihlašování dítěte klikněte na tlačítko „Nový účastník“ a vyplňte jeho evidenční údaje, tím jej též zavedete do své evidence účastníků.
 • Do kolonky „Název školy / třída“ uveďte evidenční číslo žáka z Bakalářů (číslo je neměnné a zůstává žákovi po celou dobu školní docházky)
 • Při opakovaném přihlašování již vybíráte účastníka z evidence.
 • Poznámka: je možné pod jedním uživatelem postupně přihlásit více účastníků, tj. všechny své děti na různé kroužky.

Přihláška (žádost)

 • Nyní již můžete podat přihlášku na vybranou aktivitu (školní družinu, zájmový kroužek, výhledově např. též výlet, školu v přírodě či lyžařský kurz).
 • Vyplňte požadované údaje, uveďte případně poznámku pro nás a zatrhněte potvrzení o souhlasu s podmínkami účasti.
 • Kliknutím na tlačítko „Přihlásit účastníka“ odešlete přihlášku jako vaši závaznou žádost.
 • Vezměte prosím na vědomí, že online přihlašování zakládá předběžnou přihlášku (žádost), kterou škola následně zpracuje a potvrdí či zamítne. Prosíme, neplaťte předem!
 • Poznámka: u aktivit s počtem zájemců převyšujícím kapacitu si škola vyhrazuje právo posoudit přihlášky individuálně.

Schválení a platba

 • Pokud bude přihláška schválena, obdržíte email s pokyny k platbě, kterou poté proveďte.
 • Nejjednodušší možnost platby je prostřednictvím QR kódu, který najdete v detailu přihlášky ve svém klientském účtu: https://zernosecka.iddm.cz/, případně proveďte bezhotovostní převod na účet 325371838/0300 s údaji z detailu přihlášky.
 • Správnou identifikaci Vaší platby umožníte pomocí obdrženého variabilního symbolu.
 • Platbu je nutné provést do 30. září, jinak bude místo poskytnuto dalšímu zájemci.
 • Na úvodní obrazovce klientského účtu kdykoliv najdete přehled všech vámi zadaných přihlášek a stavů jejich úhrad.