Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Naši školu navštěvují žáci s odlišným mateřským jazykem. Pro ně škola poskytuje hodiny reedukace.

Koordinátor žáků s OMJ (cizinci): 2. stupeň
Mgr. et Mgr. Tomáš Stuchlik
stuchlik.tomas@zernosecka.cz
tel.: 286 010 855
konzultace ve středu: 15:00 – 16:00 (po předchozí dohodě)

Koordinátor žáků s OMJ (cizinci): 1. stupeň
Ing. Petr Major
major.petr@zernosecka.cz
tel.: 286 010 826
konzultace po předchozí dohodě

 

 

Nabídka Bezplatné skupinové psychoterapie pro ukrajinské žáky 

 Letáky s nabídkou podpůrných skupin v ukrajinštině

Листівки з пропозиціями груп підтримки українською мовою

OMJ – kroužky ve školním roce 2022/2023

 

Vyučující Učebna den čas
paní  Adamová (1. a 2. třídy) 2. C – 1. skupina pondělí a středa 13:30 až 15:00
pan Buchta (3. až 5. třídy) 3. A – 2. skupina pondělí a středa 14:00  až 15:30
pan Buchta (6. a 7. třídy) 7.A – 3. skupina úterý a čtvrtek 14:00  až 15:30
paní Podracká (8. a 9. třídy) jazyková učebna 4. patro – 4. skupina  úterý a čtvrtek 15:00  až 16:30