Nadační fond Žernosecká Sovička

Transparentní účet

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte mi, abych Vás informovala, že zápisem dne 6. 2. 2018 v nadačním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu N, vložce číslo 1586 došlo ke vzniku Nadačního fondu Žernosecká Sovička, IČ 068 38 464, se sídlem Žernosecká 1597/3, Kobylisy, 182 00 Praha 8, tedy při Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3.
Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj vzdělávání na Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi žáky na Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí Základní školou, Praha 8, Žernosecká 3 a s tím související aktivity.
Naši školu navštěvují žáci, jejichž rodiče vnímají sociokulturní rozdíly mezi dětmi a jsou ochotni dětem rodičů s nízkými příjmy či jinak znevýhodněným dětem finančně pomoci. Jsou žáci, kteří takovou pomoc potřebují, aby stejně jako jejich spolužáci mohli chodit například na obědy, účastnit se škol v přírodě, navštěvovat kroužky, naučit se lyžovat atp. Je nám známo, že tyto znevýhodněné děti by se moc rády plnohodnotně zúčastňovaly veškerých aktivit pořádných školou a například se účastnily řady mimoškolních aktivit, škol v přírodě a lyžařských výcviků a mohly tak doprovázet své spolužáky, kteří jsou mnohdy smutní vzhledem k jejich absenci.
Jsem ráda, že se tento můj nápad setkal se zájmem spolupracovníků a rodičů našich žáků, z nichž někteří se stali členy správní rady a členy dozorčí rady. Dokonce jeden z rodičů našeho žáka je spoluzakladatelem Nadačního fondu Žernosecká Sovička.
Doufám, že Nadační fond Žernosecká Sovička přispěje ke zmírnění zmíněných rozdílů mezi dětmi, které ony samy ještě nemohou ovlivnit. K tomuto účelu byl zřízen u Raiffeisenbank a.s.

transparentní účet č. 464785002/5500

Chtěla bych Vám předem poděkovat za finanční příspěvky, kterými bychom chtěli řešit vyskytující se problémy u některých žáků na naší škole.

S pozdravem B. Čerňanská

V Praze dne 8. 3. 2018

Potvrzení na daňové účely Vám rádi vystavíme. Prosím, kontaktujte nás na
telofonu 777 774 618 nebo emailem: nadacni.fond@zernosecka.cz

Informace k dokumentům Nadačního fondu

Originály listin týkajících se Nadačního fondu Žernosecká Sovička jsou k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy. Navštivte také webové stránky www.justice.cz.

Přispěvatelé Nadačního fondu Žernosecká Sovička