Přispěvatelé Nadačního fondu Žernosecká Sovička

Upřímně děkujeme všem, kteří přispěli finanční částkou do našeho Nadačního fondu Žernosecká Sovička.

30. 6. 2023 je celková částka Vašich finančních darů 1 048 281 Kč.

30. 6. 2023 jsme vyhověli čtyřiceti žádostem o příspěvek a vyplatili částky
v celkové výši 114 229 Kč. Devatenáct našich žáků se tak mohlo zúčastnit škol v přírodě
s jejich spolužáky, dvacet žáků díky Vám mohlo chodit na obědy.
Nadační fond sponzoroval akce Noc s Andersenem, Žernosecká pouť, Sportovní den a Pálení čarodějnic
v částce 34 495 Kč. Dále financoval sportovní akci TAJV v částce 10 000 Kč.
Nadační fond předal žákům knižní poukázky v hodnotě 1200 Kč za vynikající umístění v Olympiádě z anglického a německého jazyka a částku 2 000 Kč za sběr pomerančové kůry třídě 4. B (Mgr. Š. Pajpachová).
Nadační fond předal Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 věcný dar na podporu výuky v hodnotě 42 435 Kč. Zakoupil také tři dezinfekční přístroje Steripower do ŠJ, vestibulu školy a na vedení školy za 47 192 Kč, tři bezkontaktní teploměry v celkové hodnotě 3 036 Kč. Dále jsme zakoupili vakuovačku jídel, která umožňuje vydávat obědy domů pro naše žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem, a to za 55 320 Kč +
17 532 Kč za příslušenství.

30. 6. 2023 je na účtu NF finanční částka 716 000 Kč.