Přispěvatelé Nadačního fondu Žernosecká Sovička

Upřímně děkujeme všem, kteří přispěli finanční částkou do našeho Nadačního fondu Žernosecká Sovička.
30. 9. 2020 je celková částka Vašich finančních darů 603 910 Kč.
30. 9. 2020 jsme vyhověli patnácti žádostem o příspěvek a vyplatili částky v celkové výši 61 247 Kč. Deset našich žáků se tak mohlo zúčastnit škol v přírodě s jejich spolužáky, pět žáků díky Vám mohlo chodit na obědy.
Nadační fond předal Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 věcný dar na podporu výuky
v hodnotě 42 435 Kč, tři dezinfekční přístroje Steripower do ŠJ, vestibulu školy a na vedení školy za 47 192 Kč a tři bezkontaktní teploměry v hodnotě 3 036 Kč.
30. 9. 2020 je na účtu finanční částka 450 000 Kč.