Konzultace

Zavedení telefonních linek po celé budově školy Vám umožňuje hovořit s vyučujícími osobně nebo si s nimi telefonicky domluvit vhodný termín návštěvy. Můžete volat učitelům přímo do sboroven nebo do kabinetů. Uvedené dvojčíslí doplníte na konec telefonního čísla 286 010 8XX místo XX.

Prosíme, abyste vyučující kontaktovali o přestávkách nebo po vyučování. Začátky a konce hodin jsou následující:

  1. VH 8:00 – 8:45
  2. VH 8:55 – 9:40
  3. VH 9:55 – 10:40
  4. VH 10:50 – 11:35
  5. VH 11:45 – 12:30
  6. VH 12:40 – 13:25
  7. VH 13:35 – 14:20
  8. VH 14:30 – 15:15
  9. VH 15:25 – 16:10
Třída Jméno Dvojčíslí
1.A Mgr. Naděžda Komínková 26
1.B Bc. Kristína Kubíčková 26 nebo 44
1.C Alžběta Kantorová 26 nebo 44
2.A Mgr. Jitka Follprechtová 26 nebo 44
2.B Mgr. Monika Košťálová 26 nebo 44
2.C Tereza Štarhová 26 nebo 44
3.A Mgr. Olga Tománková 27
3.B Mgr. Lada Melicharová 26 nebo 44
3.C Mgr. Kateřina Vlachová 26 nebo 44
4.A Mgr. Petra Slavíková 26 nebo 44
4.B Kamila Tvrdá 26
4.C Šárka Pajpachová 26
5.A Ing. Jiřina Oličová 26
5.B Mgr. Petr Forejt 34 nebo 49
5.C Mgr. Jana Mejdrová 27
5.D Mgr. Simona Havlová 27
6.A Ing. Blanka Dostálová 27 nebo 48
6.B Bc. Alena Hanzalová 27 nebo 52
6.C Mgr. Veronika Výletová 27 nebo 49
6.D Ing. Lucie Řehořová 34 nebo 53
7.A Mgr. Marie Jelenová 34 nebo 49
7.B Mgr. Michal Tóth 34 nebo 59
8.A Mgr. Tomáš Náhlý 34 nebo 50
8.B Mgr. Jitka Pěkná 27 nebo 47
8.C Ing. Martina Knopová 27 nebo 55
9.A Mgr. Jitka Kulíková 34 nebo 53
9.B Mgr. Radoslava Foitová 34 nebo 54

 

Netřídní učitelé
Bc. Markéta Vránová 27 nebo 48
Mgr. Ludmila Drahošová 27 nebo 54
Mgr. Tomáš Stuchlik 34 nebo 55
Bc. Monika Satoranská 34 nebo 59
Eva Nykrýnová 34 nebo 50
Bc. Michal Smrkovský 27 nebo 50
Mgr. Eva Sliwková 27 nebo 47
Ing. Petr Major 34 nebo 55
Mgr. Jiří Trnka 34 nebo 29
Mgr. Renata Zunová 27 nebo 52
Mgr. Klára Vodičková 27 nebo 55
Ředitelka ZŠ
RNDr. Božena Čerňanská,  Ph.D. (telefonická dohoda) 25
Zástupkyně ředitelky (statutární zástupce)
PaedDr. Ivana Cesarová (telefonická dohoda) 24
Zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně
Mgr. Naděžda Badieová 21
Vychovatelky ŠD
Vladana Arvayová 36
Slávka Césarová 39
Radka Dvořáková 43
Dagmar Hejdová 38
Darina Jindrová 58
Jana Koželuhová
Klára Pojmanová
Helena Tršová 40
Lenka Vejvančická 42