Naše škola

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 se představuje

Naše škola s více než 40 letou historií se nachází v příjemné, zelení obklopené lokalitě v blízkosti Ďáblického háje na severním okraji Prahy. Škola má kapacitu 730 žáků a je zaměřena především na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka. Vzdělávání na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Žáci se vzdělávají ve dvou školních budovách, jejichž součástí jsou dvě moderní tělocvičny a nový venkovní sportovní areál. K vybavení školy patří odborné pracovny, počítačové učebny, žákovská knihovna s čítárnou, studovnou a hernou, školní dílny, cvičná kuchyňka aj. Ve škole funguje devět oddělení družin a Školní klub, který nabízí široké spektrum volnočasových aktivit. Pravidelně pořádáme různé kulturní akce, zapojujeme se do mnoha zajímavých projektů a soutěží, kdy nejen ve sportovních disciplínách dosahujeme velmi dobrých výsledků. Snažíme se, aby atmosféra ve škole byla přívětivá ke všem žákům i učitelům.

Vyhlašujeme také Dny otevřených dveří, přijďte se k nám podívat.

více o naší škole prostory školy

Školní rok 2018/2019 začne za: