Změny ve výuce od 4. 1. 2021 – důležité informace

Vážení a milí rodiče,

v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 bude výuka v naší škola probíhat následovně: žáci 1. a 2. ročníků se budou vzdělávat prezenčně (přítomnost žáků ve škole), pro žáky ostatních ročníků je povinné vzdělávání distančním způsobem. Rozvrhy jednotlivých tříd budou k dispozici v systému Bakaláři od pátku 1.1.2021. Školní družina (včetně ranní) bude od 4.1. 2021 pro žáky v prezenční výuce otevřena beze změn.

Kroužky, které budou v souladu s usnesením Vlády ČR pokračovat prezenčně, jsou následující: Keramika I. paní učitelky Oličové – jen pro 2.A, Všekutílek paní učitelky Štarhové pro 1.C a Deskové hry paní učitelky Pajpachové pro 2.B (nyní je ale paní učitelka v pracovní neschopnosti). Bude probíhat také Logopedie paní učitelky Follprechtové. VymysliIQ paní učitelky Tvrdé bude také probíhat v online podobě. Přípravky na přijímací zkoušky pro deváté třídy jsou již ve své druhé části a probíhají online.

Od pondělí 4. ledna 2021 mají všichni žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, automaticky objednaný oběd. Dětem, které zůstávají v režimu distanční výuky, je obědy nutno objednat prostřednictvím www.strava.cz. Učiňte tak prosím nejpozději do čtvrtka 31.12.2020 do 14 hod. Vaříme pouze oběd č.1.

Výše zmíněné usnesení Vlády platí do 10. ledna 2021.

Návrat ke školním povinnostem po vánočních prázdninách nebývá pro děti, a nejen pro ně, jednoduchý. Aktuální situace a pokračování výuky distančním způsobem nám všem návrat ke školnímu režimu neusnadňuje, ba právě naopak. Prosíme Vás tedy o součinnost a důslednost při dodržování pravidel distanční výuky, při plnění školních povinností a zadaných úkolů. Víme, že to není vždy jednoduché. Komunikujte prosím s konkrétními vyučujícími, s třídními učiteli, s vedením školy. Máme společný cíl, udržet kvalitu výuky i v této pro všechny nestandardní situaci.

Prožijte klidný konec roku 2020 a do nového, přicházejícího roku 2021 Vám přejeme kromě zdraví, štěstí a úspěchů i prezenční výuku pro všechny bez zásadních omezení. Hodně štěstí všem.

Vaše ZŠ Žernosecká