Žáci se vrací k distanční výuce po jarních prázdninách v pondělí 8. 3. 2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE MIMO JINÉ OSOBNÍ PŘÍTOMNOST žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Základní a střední školy poskytují dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Žáci a žákyně Základní školy Žernosecká se vrací k distanční výuce po jarních prázdninách v pondělí 8. 3. 2021.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném  zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Výše zmíněné opatření platí do 21. března 2021.

Klidné prožití jarních prázdnin a pevné zdraví,

ZŠ Žernosecká