Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 a termín konání třídních schůzek pro budoucí prvňáčky

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno na schůzce rodičů pro budoucí prvňáčky ve středu 15. 5. 2024 od 17:30 hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem po 15. 5. 2024 na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 24. 4. 2024 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. Rozhodnutí o odkladu bude vydáno pouze po doložení doporučení PPP a dětského lékaře.

SCHŮZKA RODIČŮ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

  • středa 15. 5. 2024 v 17:30 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

KURZ PŘEDŠKOLÁKŮ

  • ve týdnu od 20. 5. do 14. 6. 2024 pouze pro žáky, kteří budou přijati a rodiče podepíší čestné prohlášení o nástupu do školy

Podrobné informace budou včas podány.