Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 + kurz předškoláků

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno na schůzce rodičů pro budoucí prvňáčky ve středu 11. 5. 2022 od 17:30 hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem po 11. 5. 2022 na adresu uvedenou v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 11. 5. 2022 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. Rozhodnutí o odkladu bude vydáno pouze po doložení doporučení PPP a dětského lékaře.

Vážení rodiče,

od 4. května 2022 do 1. června 2022 bude probíhat kurz předškoláků, a to každou středu od 13:15 do 14:00 hodin pro všechny přijaté a přihlášené děti.

Sraz před  hlavním vchodem do budovy školy.

SCHŮZKA RODIČŮ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

  • středa 11. 5. 2022 v 17:30 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků