Vrácení přeplatků ze školní jídelny

Vážení strávníci,

na konci měsíce června a v průběhu července budeme vracet přeplatek za obědy vyšší než 1000,- zpět na účet strávníka.

Žákům, kteří zůstávají ve škole, bude takto ponechána platba na jejich kontě již na měsíc září 2021. Případné změny si domluvte telefonicky s hospodářkou paní Anichobrovou v době od 10.00 do 14.00 hodin na telefonním čísle 286 880 132.

Žákům, kteří na naší škole v červnu ukončí studium, bude přeplatek za obědy vrácen automaticky celý.

Kolektiv kuchyně přeje všem strávníkům krásné prázdniny!

Jana Štemberová, vedoucí školní jídelny